Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3b (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17146524</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[NrDomu]</p7>
       <p8>[NrLokalu]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p11>[kraj]</p11>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14_1>
       <p14_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p14_2>
       <p15>[pierwszeImie]</p15>
       <p16>[nazwisko]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[kraj]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p23_>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p27_>
       <p28_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_1>
       <p28_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_2>
       <p28_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_3>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Data wypełnienia]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3b </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17146524</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>23050608219</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_2>NR-4321</p14_2>
       <p15>Jan</p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_1>1</p28_1>
       <p28_2>1</p28_2>
       <p28_3>1</p28_3>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>30-10-2014</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>