Pola formularza

Formularz: PIT/ZG (7) (2019-2021) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17292646</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>2019 / 2020* / 2021</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <but1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but1>
       <p6>[kraj]</p6>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <dochodydzial1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <dochodydzial1_9>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1_9>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34_subfield_1>[Przychód ze zbycia walut wirtualnych Pole p34 = p34_subfield_1-p34_subfield_2-p34_subfield_3 ]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[Koszty uzyskania w roku podatkowym Pole p34 = p34_subfield_1-p34_subfield_2-p34_subfield_3 ]</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>[Koszty uzyskania z lat ubiegłych niepotrącone w poprzednim roku Pole p34 = p34_subfield_1-p34_subfield_2-p34_subfield_3 ]</p34_subfield_3>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36_subfield_1>[Przychód Pole p36 = p36_subfield_1+p36_subfield_2+p36_subfield_3 ]</p36_subfield_1>
       <p36_subfield_2>[Koszt Pole p36 = p36_subfield_1+p36_subfield_2+p36_subfield_3 ]</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_3>[Amortyzacja Pole p36 = p36_subfield_1+p36_subfield_2+p36_subfield_3 ]</p36_subfield_3>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/ZG (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17292646</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>2020</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <but1></but1>
       <p6>PL</p6>
       <p8>10</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <dochodydzial1></dochodydzial1>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <dochodydzial1_9></dochodydzial1_9>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p34_subfield_3>1</p34_subfield_3>
       <p35>10</p35>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p36_subfield_2>1</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_3>1</p36_subfield_3>
       <p37>10</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>