Pola formularza

Formularz: SFJGKZ RZiS-WK (v.1-2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) do sprawozdania finansowego dla grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17296989</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <pA_3>[Pole kwoty]</pA_3>
       <pA_4>[Pole kwoty]</pA_4>
       <pAA_4>[Pole kwoty]</pAA_4>
       <pA_I_1>[Pole kwoty]</pA_I_1>
       <pA_I_2>[Pole kwoty]</pA_I_2>
       <pAA_I_2>[Pole kwoty]</pAA_I_2>
       <pA_II_1>[Pole kwoty]</pA_II_1>
       <pA_II_2>[Pole kwoty]</pA_II_2>
       <pAA_II_2>[Pole kwoty]</pAA_II_2>
       <pB_0_1>[Pole kwoty]</pB_0_1>
       <pB_0_2>[Pole kwoty]</pB_0_2>
       <pAB_0_2>[Pole kwoty]</pAB_0_2>
       <pB_I_1>[Pole kwoty]</pB_I_1>
       <pB_I_2>[Pole kwoty]</pB_I_2>
       <pAB_I_2>[Pole kwoty]</pAB_I_2>
       <pB_II_1>[Pole kwoty]</pB_II_1>
       <pB_II_2>[Pole kwoty]</pB_II_2>
       <pAB_II_2>[Pole kwoty]</pAB_II_2>
       <pD_1>[Pole kwoty]</pD_1>
       <pD_2>[Pole kwoty]</pD_2>
       <pAD_2>[Pole kwoty]</pAD_2>
       <pE_1>[Pole kwoty]</pE_1>
       <pE_2>[Pole kwoty]</pE_2>
       <pAE_2>[Pole kwoty]</pAE_2>
       <pG_I_1>[Pole kwoty]</pG_I_1>
       <pG_I_2>[Pole kwoty]</pG_I_2>
       <pAG_I_2>[Pole kwoty]</pAG_I_2>
       <pG_II_1>[Pole kwoty]</pG_II_1>
       <pG_II_2>[Pole kwoty]</pG_II_2>
       <pAG_II_2>[Pole kwoty]</pAG_II_2>
       <pG_III_1>[Pole kwoty]</pG_III_1>
       <pG_III_2>[Pole kwoty]</pG_III_2>
       <pAG_III_2>[Pole kwoty]</pAG_III_2>
       <pG_III_1a>[Pole kwoty]</pG_III_1a>
       <pG_III_2a>[Pole kwoty]</pG_III_2a>
       <pAG_III_2a>[Pole kwoty]</pAG_III_2a>
       <pH_I_1>[Pole kwoty]</pH_I_1>
       <pH_I_2>[Pole kwoty]</pH_I_2>
       <pAH_I_2>[Pole kwoty]</pAH_I_2>
       <pH_II_1>[Pole kwoty]</pH_II_1>
       <pH_II_2>[Pole kwoty]</pH_II_2>
       <pAH_II_2>[Pole kwoty]</pAH_II_2>
       <pH_III_1>[Pole kwoty]</pH_III_1>
       <pH_III_2>[Pole kwoty]</pH_III_2>
       <pAH_III_2>[Pole kwoty]</pAH_III_2>
       <pJ_I_1>[Pole kwoty]</pJ_I_1>
       <pJ_I_2>[Pole kwoty]</pJ_I_2>
       <pAJ_I_2>[Pole kwoty]</pAJ_I_2>
       <pJ_I_3>[Pole kwoty]</pJ_I_3>
       <pJ_I_4>[Pole kwoty]</pJ_I_4>
       <pAJ_I_4>[Pole kwoty]</pAJ_I_4>
       <pJ_I_3a>[Pole kwoty]</pJ_I_3a>
       <pJ_I_4a>[Pole kwoty]</pJ_I_4a>
       <pAJ_I_4a>[Pole kwoty]</pAJ_I_4a>
       <pJ_I_3b>[Pole kwoty]</pJ_I_3b>
       <pJ_I_4b>[Pole kwoty]</pJ_I_4b>
       <pAJ_I_4b>[Pole kwoty]</pAJ_I_4b>
       <pJ_I_3c>[Pole kwoty]</pJ_I_3c>
       <pJ_I_4c>[Pole kwoty]</pJ_I_4c>
       <pAJ_I_4c>[Pole kwoty]</pAJ_I_4c>
       <pJ_II_1>[Pole kwoty]</pJ_II_1>
       <pJ_II_2>[Pole kwoty]</pJ_II_2>
       <pAJ_II_2>[Pole kwoty]</pAJ_II_2>
       <pJ_II_3>[Pole kwoty]</pJ_II_3>
       <pJ_II_4>[Pole kwoty]</pJ_II_4>
       <pAJ_II_4>[Pole kwoty]</pAJ_II_4>
       <pJ_III_1>[Pole kwoty]</pJ_III_1>
       <pJ_III_2>[Pole kwoty]</pJ_III_2>
       <pAJ_III_2>[Pole kwoty]</pAJ_III_2>
       <pJ_III_1a>[Pole kwoty]</pJ_III_1a>
       <pJ_III_2a>[Pole kwoty]</pJ_III_2a>
       <pAJ_III_2a>[Pole kwoty]</pAJ_III_2a>
       <pJ_IV_1>[Pole kwoty]</pJ_IV_1>
       <pJ_IV_2>[Pole kwoty]</pJ_IV_2>
       <pAJ_IV_2>[Pole kwoty]</pAJ_IV_2>
       <pJ_V_1>[Pole kwoty]</pJ_V_1>
       <pJ_V_2>[Pole kwoty]</pJ_V_2>
       <pAJ_V_2>[Pole kwoty]</pAJ_V_2>
       <pK_I_1>[Pole kwoty]</pK_I_1>
       <pK_I_2>[Pole kwoty]</pK_I_2>
       <pAK_I_2>[Pole kwoty]</pAK_I_2>
       <pK_I_3>[Pole kwoty]</pK_I_3>
       <pK_I_4>[Pole kwoty]</pK_I_4>
       <pAK_I_4>[Pole kwoty]</pAK_I_4>
       <pK_II_1>[Pole kwoty]</pK_II_1>
       <pK_II_2>[Pole kwoty]</pK_II_2>
       <pAK_II_2>[Pole kwoty]</pAK_II_2>
       <pK_II_1a>[Pole kwoty]</pK_II_1a>
       <pK_II_2a>[Pole kwoty]</pK_II_2a>
       <pAK_II_2a>[Pole kwoty]</pAK_II_2a>
       <pK_III_1>[Pole kwoty]</pK_III_1>
       <pK_III_2>[Pole kwoty]</pK_III_2>
       <pAK_III_2>[Pole kwoty]</pAK_III_2>
       <pK_IV_1>[Pole kwoty]</pK_IV_1>
       <pK_IV_2>[Pole kwoty]</pK_IV_2>
       <pAK_IV_2>[Pole kwoty]</pAK_IV_2>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <pL_1>[Pole kwoty]</pL_1>
       <pL_2>[Pole kwoty]</pL_2>
       <pAL_2>[Pole kwoty]</pAL_2>
       <pN_I_1>[Pole kwoty]</pN_I_1>
       <pN_I_2>[Pole kwoty]</pN_I_2>
       <pAN_I_2>[Pole kwoty]</pAN_I_2>
       <pN_II_1>[Pole kwoty]</pN_II_1>
       <pN_II_2>[Pole kwoty]</pN_II_2>
       <pAN_II_2>[Pole kwoty]</pAN_II_2>
       <pO_I_1>[Pole kwoty]</pO_I_1>
       <pO_I_2>[Pole kwoty]</pO_I_2>
       <pAO_I_2>[Pole kwoty]</pAO_I_2>
       <pO_II_1>[Pole kwoty]</pO_II_1>
       <pO_II_2>[Pole kwoty]</pO_II_2>
       <pAO_II_2>[Pole kwoty]</pAO_II_2>
       <pP_I_1>[Pole kwoty]</pP_I_1>
       <pP_I_2>[Pole kwoty]</pP_I_2>
       <pAP_I_2>[Pole kwoty]</pAP_I_2>
       <pS_1>[Pole kwoty]</pS_1>
       <pS_2>[Pole kwoty]</pS_2>
       <pAS_2>[Pole kwoty]</pAS_2>
       <pT_1>[Pole kwoty]</pT_1>
       <pT_2>[Pole kwoty]</pT_2>
       <pAT_2>[Pole kwoty]</pAT_2>
       <pU_1>[Pole kwoty]</pU_1>
       <pU_2>[Pole kwoty]</pU_2>
       <pAU_2>[Pole kwoty]</pAU_2>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJGKZ RZiS-WK (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17296989</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pAA_4>10</pAA_4>
       <pA_I_1>10</pA_I_1>
       <pA_I_2>10</pA_I_2>
       <pAA_I_2>10</pAA_I_2>
       <pA_II_1>10</pA_II_1>
       <pA_II_2>10</pA_II_2>
       <pAA_II_2>10</pAA_II_2>
       <pB_0_1>10</pB_0_1>
       <pB_0_2>10</pB_0_2>
       <pAB_0_2>10</pAB_0_2>
       <pB_I_1>10</pB_I_1>
       <pB_I_2>10</pB_I_2>
       <pAB_I_2>10</pAB_I_2>
       <pB_II_1>10</pB_II_1>
       <pB_II_2>10</pB_II_2>
       <pAB_II_2>10</pAB_II_2>
       <pD_1>10</pD_1>
       <pD_2>10</pD_2>
       <pAD_2>10</pAD_2>
       <pE_1>10</pE_1>
       <pE_2>10</pE_2>
       <pAE_2>10</pAE_2>
       <pG_I_1>10</pG_I_1>
       <pG_I_2>10</pG_I_2>
       <pAG_I_2>10</pAG_I_2>
       <pG_II_1>10</pG_II_1>
       <pG_II_2>10</pG_II_2>
       <pAG_II_2>10</pAG_II_2>
       <pG_III_1>10</pG_III_1>
       <pG_III_2>10</pG_III_2>
       <pAG_III_2>10</pAG_III_2>
       <pG_III_1a>10</pG_III_1a>
       <pG_III_2a>10</pG_III_2a>
       <pAG_III_2a>10</pAG_III_2a>
       <pH_I_1>10</pH_I_1>
       <pH_I_2>10</pH_I_2>
       <pAH_I_2>10</pAH_I_2>
       <pH_II_1>10</pH_II_1>
       <pH_II_2>10</pH_II_2>
       <pAH_II_2>10</pAH_II_2>
       <pH_III_1>10</pH_III_1>
       <pH_III_2>10</pH_III_2>
       <pAH_III_2>10</pAH_III_2>
       <pJ_I_1>10</pJ_I_1>
       <pJ_I_2>10</pJ_I_2>
       <pAJ_I_2>10</pAJ_I_2>
       <pJ_I_3>10</pJ_I_3>
       <pJ_I_4>10</pJ_I_4>
       <pAJ_I_4>10</pAJ_I_4>
       <pJ_I_3a>10</pJ_I_3a>
       <pJ_I_4a>10</pJ_I_4a>
       <pAJ_I_4a>10</pAJ_I_4a>
       <pJ_I_3b>10</pJ_I_3b>
       <pJ_I_4b>10</pJ_I_4b>
       <pAJ_I_4b>10</pAJ_I_4b>
       <pJ_I_3c>10</pJ_I_3c>
       <pJ_I_4c>10</pJ_I_4c>
       <pAJ_I_4c>10</pAJ_I_4c>
       <pJ_II_1>10</pJ_II_1>
       <pJ_II_2>10</pJ_II_2>
       <pAJ_II_2>10</pAJ_II_2>
       <pJ_II_3>10</pJ_II_3>
       <pJ_II_4>10</pJ_II_4>
       <pAJ_II_4>10</pAJ_II_4>
       <pJ_III_1>10</pJ_III_1>
       <pJ_III_2>10</pJ_III_2>
       <pAJ_III_2>10</pAJ_III_2>
       <pJ_III_1a>10</pJ_III_1a>
       <pJ_III_2a>10</pJ_III_2a>
       <pAJ_III_2a>10</pAJ_III_2a>
       <pJ_IV_1>10</pJ_IV_1>
       <pJ_IV_2>10</pJ_IV_2>
       <pAJ_IV_2>10</pAJ_IV_2>
       <pJ_V_1>10</pJ_V_1>
       <pJ_V_2>10</pJ_V_2>
       <pAJ_V_2>10</pAJ_V_2>
       <pK_I_1>10</pK_I_1>
       <pK_I_2>10</pK_I_2>
       <pAK_I_2>10</pAK_I_2>
       <pK_I_3>10</pK_I_3>
       <pK_I_4>10</pK_I_4>
       <pAK_I_4>10</pAK_I_4>
       <pK_II_1>10</pK_II_1>
       <pK_II_2>10</pK_II_2>
       <pAK_II_2>10</pAK_II_2>
       <pK_II_1a>10</pK_II_1a>
       <pK_II_2a>10</pK_II_2a>
       <pAK_II_2a>10</pAK_II_2a>
       <pK_III_1>10</pK_III_1>
       <pK_III_2>10</pK_III_2>
       <pAK_III_2>10</pAK_III_2>
       <pK_IV_1>10</pK_IV_1>
       <pK_IV_2>10</pK_IV_2>
       <pAK_IV_2>10</pAK_IV_2>
       <refreshForm></refreshForm>
       <pL_1>10</pL_1>
       <pL_2>10</pL_2>
       <pAL_2>10</pAL_2>
       <pN_I_1>10</pN_I_1>
       <pN_I_2>10</pN_I_2>
       <pAN_I_2>10</pAN_I_2>
       <pN_II_1>10</pN_II_1>
       <pN_II_2>10</pN_II_2>
       <pAN_II_2>10</pAN_II_2>
       <pO_I_1>10</pO_I_1>
       <pO_I_2>10</pO_I_2>
       <pAO_I_2>10</pAO_I_2>
       <pO_II_1>10</pO_II_1>
       <pO_II_2>10</pO_II_2>
       <pAO_II_2>10</pAO_II_2>
       <pP_I_1>10</pP_I_1>
       <pP_I_2>10</pP_I_2>
       <pAP_I_2>10</pAP_I_2>
       <pS_1>10</pS_1>
       <pS_2>10</pS_2>
       <pAS_2>10</pAS_2>
       <pT_1>10</pT_1>
       <pT_2>10</pT_2>
       <pAT_2>10</pAT_2>
       <pU_1>10</pU_1>
       <pU_2>10</pU_2>
       <pAU_2>10</pAU_2>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>