Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36L (15) (archiwalny) (2019) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300876</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <6_>[Wartość wyboru w polu 6. Dostępne wartości: 1 2 ]</6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p11_A>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_A>
       <p11_B>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_B>
       <p12>[rok]</p12>
       <p12_B>[rok]</p12_B>
       <rect2197_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4>
       <rect2197_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4_4>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p17_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p17 = p17_subfield_1 ]</p17_subfield_1>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23_subfield_1>[Dochód zwolniony od podatku - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy Pole p23 = ograniczDo(p23_subfield_1,p15+p20) ]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p23 = ograniczDo(p23_subfield_1,p15+p20) ]</p23_subfield_2>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_subfield_1>[Kwota strat z lat ubiegłych Pole p25 = ograniczDo(p25_subfield_1,p15+p20-p23) ]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>[Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę Pole p26 = ograniczDo(p26_subfield_1,p15+p20-p23-p25) ]</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p27 = ograniczDo(p27_subfield_1,p15+p20-p23-p25-p26) ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p28 = ograniczDo(p28_subfield_1,p27) ]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p29 = ograniczDo(p29_subfield_1,p15+p20-p23-p25-p26-p27) ]</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Inne odliczenia Pole p30 = ograniczDo(p30_subfield_1,p15+p20-p23-p25-p26-p27-p29) ]</p30_subfield_1>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,p31) ]</p33_subfield_1>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p40a_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p40a = p40a_subfield_1 ]</p40a_subfield_1>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p47_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p47 = ograniczDo(p47_subfield_1,p46) ]</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p48 = ograniczDo(p48_subfield_1,p47) ]</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_1>[Kwota ulgi Pole p49 = ograniczDo(p49_subfield_1,p46-p47) ]</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>[Inne odliczenia Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1,p46-p47-p49) ]</p50_subfield_1>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p110_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p110 = p110_subfield_1 ]</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p111 = p111_subfield_1 ]</p111_subfield_1>
       <p111_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p111 = p111_subfield_1 ]</p111_subfield_2>
       <p112_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p112 = ograniczDo(p112_subfield_1,p111) ]</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p112 = ograniczDo(p112_subfield_1,p111) ]</p112_subfield_2>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p141>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p145>[Pole tekstowe]</p145>
       <p146>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>
       <p150>[Pole integer - wartość liczbowa]</p150>
       <p151>[Pole integer - wartość liczbowa]</p151>
       <p152>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152>
       <p153>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p153>
       <p155_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p155_subfield_0>
       <p155_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p155_subfield_1>
       <p144>[Funkcja checkbox]</p144>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36L (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300876</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <6_>1</6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p11_A>1</p11_A>
       <p11_B>1</p11_B>
       <p12></p12>
       <p12_B></p12_B>
       <rect2197_4></rect2197_4>
       <rect2197_4_4></rect2197_4_4>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p17_subfield_1>1</p17_subfield_1>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p22>10</p22>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p32>10</p32>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p40a_subfield_1>1</p40a_subfield_1>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <p111_subfield_2>1</p111_subfield_2>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_2>1</p112_subfield_2>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141></p141>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p145>test pola tekstowego</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>1</p153>
       <p155_subfield_0>Krzysztof</p155_subfield_0>
       <p155_subfield_1>Kowalczyk</p155_subfield_1>
       <p144></p144>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>