Pola formularza

Formularz: AKC-R (7) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17344433</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p8>[dataRozpoczeciaDzial]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p10_2_subfield_0>[miejscowość]</p10_2_subfield_0>
       <p10_2_subfield_1>[ulica]</p10_2_subfield_1>
       <p10_2_subfield_2>[nr domu]</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_3>[nr lokalu]</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_2_subfield_4>
       <p10_2_subfield_5>[poczta]</p10_2_subfield_5>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Poczta]</p20>
       <p21>[Telefon]</p21>
       <p22>[Faks]</p22>
       <p23>[Mail]</p23>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25>[WojewodztwoKor]</p25>
       <p26>[PowiatKor]</p26>
       <p27>[GminaKor]</p27>
       <p28>[UlicaKor]</p28>
       <p29>[NrDomuKor]</p29>
       <p30>[NrLokaluKor]</p30>
       <p31>[MiejscowoscKor]</p31>
       <p32>[KodPocztowyKor]</p32>
       <p33>[PocztaKor]</p33>
       <p34_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_1>
       <p34_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_2>
       <p34_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_3>
       <p36_1>[miesiac]</p36_1>
       <p36_2>[rok]</p36_2>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36_3>[kwartal]</p36_3>
       <p36_4>[rok]</p36_4>
       <p37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_1>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p37_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_3>
       <p37_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_4>
       <p37_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_5>
       <p37_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_6>
       <p37_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_7>
       <p37_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_8>
       <p37_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_9>
       <p37_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_10>
       <p37_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_11>
       <p37_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_12>
       <p37_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_13>
       <p37_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_14>
       <p37_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_15>
       <p37_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_16>
       <p38_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_1>
       <p38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_2>
       <p38_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_3>
       <p38_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_4>
       <p38_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_5>
       <p38_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_6>
       <p38_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_7>
       <p38_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_8>
       <p38_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_9>
       <p38_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_10>
       <p38_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_11>
       <p38_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_12>
       <p38_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_13>
       <p38_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_14>
       <p39>[pkd1]</p39>
       <p40>[pole wielowierszowe]</p40>
       <p41>[pole wielowierszowe]</p41>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44>[pole wielowierszowe]</p44>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p46>[pierwszeImiePrzedst]</p46>
       <p47>[nazwiskoPrzedst]</p47>
       <p48>[Data wypełnienia]</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-R (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17344433</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p10_2_subfield_0>Poznań</p10_2_subfield_0>
       <p10_2_subfield_1>Strzelecka</p10_2_subfield_1>
       <p10_2_subfield_2>1</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_3>1</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_4>61-155</p10_2_subfield_4>
       <p10_2_subfield_5>Poznań</p10_2_subfield_5>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>500600400</p21>
       <p22></p22>
       <p23>test@test.pl</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Półwiejska</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>61-155</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34_1>1</p34_1>
       <p34_2>1</p34_2>
       <p34_3>1</p34_3>
       <p36_1>9</p36_1>
       <p36_2></p36_2>
       <p35_>1</p35_>
       <p36_3></p36_3>
       <p36_4></p36_4>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p37_3>1</p37_3>
       <p37_4>1</p37_4>
       <p37_5>1</p37_5>
       <p37_6>1</p37_6>
       <p37_7>1</p37_7>
       <p37_8>1</p37_8>
       <p37_9>1</p37_9>
       <p37_10>1</p37_10>
       <p37_11>1</p37_11>
       <p37_12>1</p37_12>
       <p37_13>1</p37_13>
       <p37_14>1</p37_14>
       <p37_15>1</p37_15>
       <p37_16>1</p37_16>
       <p38_1>1</p38_1>
       <p38_2>1</p38_2>
       <p38_3>1</p38_3>
       <p38_4>1</p38_4>
       <p38_5>1</p38_5>
       <p38_6>1</p38_6>
       <p38_7>1</p38_7>
       <p38_8>1</p38_8>
       <p38_9>1</p38_9>
       <p38_10>1</p38_10>
       <p38_11>1</p38_11>
       <p38_12>1</p38_12>
       <p38_13>1</p38_13>
       <p38_14>1</p38_14>
       <p39>01.11.Z</p39>
       <p40>to jest pole wielowierszowe</p40>
       <p41>to jest pole wielowierszowe</p41>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44>to jest pole wielowierszowe</p44>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p46>Krzysztof</p46>
       <p47>Kowalczyk</p47>
       <p48>30-10-2014</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>