Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-11 (25) (archiwalny) (2019) Informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł (PIT-11 / PIT-11Z) (składana od 01.01.2020)Uproszczony format importu danych

 • Dla formularzy PIT-11/8C jest też dodatkowa możliwość uproszczonego importu, który ma też tą zaletę że zmienia się w mniejszym stopniu z roku na rok, gdyż ma na stałe nazwy pól a nie numery pól (numery pól mogą się zmieniać z roku na rok po wprowadzeniu nowego formularza przez Ministerstwo). Kliknij tutaj aby zobaczyć format uproszczonego importu

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/10/9720/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17370562</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1000>[idPP]</p1000>
       <p1001>[Telefon]</p1001>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p1002>[Mail]</p1002>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[nazwaPelna]</p9>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_2>[data urodzenia]</p10_subfield_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p12_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p12_3_subfield_>
       <p12_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p12_3_subfield_2>
       <p12_3_subfield_3>[Pole NIP]</p12_3_subfield_3>
       <p13>[nrIdPodatnikaZagr]</p13>
       <p14> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p14>
       <p15>[krajIdPodatnikaZagr]</p15>
       <p16>[nazwisko]</p16>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[KodKraju]</p19>
       <p20>[Wojewodztwo]</p20>
       <p21>[Powiat]</p21>
       <p22>[Gmina]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p28_>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[pole wielowierszowe]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[pole wielowierszowe]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[pole wielowierszowe]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 ]</p89_>
       <pokazpodpis>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pokazpodpis>
       <p90_1>[pierwszeImiePrzedst]</p90_1>
       <p90_2>[nazwiskoPrzedst]</p90_2>
       <p90_3>[stanowiskoPrzedst]</p90_3>
       <p91_1>[pierwszeImiePrzedst]</p91_1>
       <p91_2>[nazwiskoPrzedst]</p91_2>
       <p91_3>[stanowiskoPrzedst]</p91_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-11 (25)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17370562</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1000></p1000>
       <p1001>500600400</p1001>
       <p5>10</p5>
       <p1002>test@test.pl</p1002>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>nazwa pełna#038031100</p9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_2>30-10-1985</p10_subfield_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p12_3_subfield_>2</p12_3_subfield_>
       <p12_3_subfield_2>23050608219</p12_3_subfield_2>
       <p12_3_subfield_3>8875155741</p12_3_subfield_3>
       <p13></p13>
       <p14></p14>
       <p15></p15>
       <p16>Kowalski</p16>
       <p17>Jan</p17>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>2</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-144</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>6</p29>
       <p30>4</p30>
       <p34>3</p34>
       <p35>2</p35>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p36>2</p36>
       <p37>2</p37>
       <p41>2</p41>
       <p42>10</p42>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p43>2</p43>
       <p45>2</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>4</p47>
       <p48>3</p48>
       <p50>10</p50>
       <p51>4</p51>
       <p52>3</p52>
       <p54>10</p54>
       <p55>4</p55>
       <p56>3</p56>
       <p58>10</p58>
       <p59>4</p59>
       <p62>4</p62>
       <p63>3</p63>
       <p61>10</p61>
       <p64>2</p64>
       <p65>3</p65>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>to jest pole wielowierszowe</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>to jest pole wielowierszowe</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>to jest pole wielowierszowe</p80>
       <p81>1</p81>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89_>1</p89_>
       <pokazpodpis>1</pokazpodpis>
       <p90_1>Krzysztof</p90_1>
       <p90_2>Kowalczyk</p90_2>
       <p90_3></p90_3>
       <p91_1>Krzysztof</p91_1>
       <p91_2>Kowalczyk</p91_2>
       <p91_3></p91_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>