Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-RB (1.8.9) (archiwalny) Informacja o rachunkach bankowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17391866</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p02>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p02>
       <p2_1_1>[KrajBanku]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[Swift]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[NazwaBanku]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[pole wielowierszowe]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[Rachunek]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_7>
       <p2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2>
       <p2_2_1>[KrajBanku]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Swift]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[NazwaBanku]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[pole wielowierszowe]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[Rachunek]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_6>
       <p2_2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_7>
       <p2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3>
       <p2_3_1>[KrajBanku]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Swift]</p2_3_2>
       <p2_3_3>[NazwaBanku]</p2_3_3>
       <p2_3_4>[pole wielowierszowe]</p2_3_4>
       <p2_3_5>[Rachunek]</p2_3_5>
       <p2_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_6>
       <p2_3_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_7>
       <p2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4>
       <p2_4_1>[KrajBanku]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[Swift]</p2_4_2>
       <p2_4_3>[NazwaBanku]</p2_4_3>
       <p2_4_4>[pole wielowierszowe]</p2_4_4>
       <p2_4_5>[Rachunek]</p2_4_5>
       <p2_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_6>
       <p2_4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_7>
       <p03>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p03>
       <p3_1_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p3_1_2>
       <p3_1_3_>[Wartość wyboru w polu p3_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_3_>
       <p3_2_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p3_2_2>
       <p3_2_3_>[Wartość wyboru w polu p3_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2_3_>
       <p3_3_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p3_3_2>
       <p3_3_3_>[Wartość wyboru w polu p3_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_3_3_>
       <p3_4_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p3_4_2>
       <p3_4_3_>[Wartość wyboru w polu p3_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4_3_>
       <p4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4>
       <p4_1>[miejscowość]</p4_1>
       <p4_2>[Data wypełnienia]</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-RB (1.8.9)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17391866</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3>773461194</p1_3>
       <p02>1</p02>
       <p2_1_1>Polska</p2_1_1>
       <p2_1_2>SWIFT</p2_1_2>
       <p2_1_3>Bank Zachodni WBK</p2_1_3>
       <p2_1_4>to jest pole wielowierszowe</p2_1_4>
       <p2_1_5>453054504926965134154839080720</p2_1_5>
       <p2_1_6>1</p2_1_6>
       <p2_1_7>1</p2_1_7>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_2_1>Polska</p2_2_1>
       <p2_2_2>SWIFT</p2_2_2>
       <p2_2_3>Bank Zachodni WBK</p2_2_3>
       <p2_2_4>to jest pole wielowierszowe</p2_2_4>
       <p2_2_5>453054504926965134154839080720</p2_2_5>
       <p2_2_6>1</p2_2_6>
       <p2_2_7>1</p2_2_7>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_3_1>Polska</p2_3_1>
       <p2_3_2>SWIFT</p2_3_2>
       <p2_3_3>Bank Zachodni WBK</p2_3_3>
       <p2_3_4>to jest pole wielowierszowe</p2_3_4>
       <p2_3_5>453054504926965134154839080720</p2_3_5>
       <p2_3_6>1</p2_3_6>
       <p2_3_7>1</p2_3_7>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_4_1>Polska</p2_4_1>
       <p2_4_2>SWIFT</p2_4_2>
       <p2_4_3>Bank Zachodni WBK</p2_4_3>
       <p2_4_4>to jest pole wielowierszowe</p2_4_4>
       <p2_4_5>453054504926965134154839080720</p2_4_5>
       <p2_4_6>1</p2_4_6>
       <p2_4_7>1</p2_4_7>
       <p03>1</p03>
       <p3_1_1></p3_1_1>
       <p3_1_2></p3_1_2>
       <p3_1_3_>1</p3_1_3_>
       <p3_2_1></p3_2_1>
       <p3_2_2></p3_2_2>
       <p3_2_3_>1</p3_2_3_>
       <p3_3_1></p3_3_1>
       <p3_3_2></p3_3_2>
       <p3_3_3_>1</p3_3_3_>
       <p3_4_1></p3_4_1>
       <p3_4_2></p3_4_2>
       <p3_4_3_>1</p3_4_3_>
       <p4>1</p4>
       <p4_1>Poznań</p4_1>
       <p4_2>30-10-2014</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>