Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/B (17) (archiwalny) (2019) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17399840</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <gospodarcza1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</gospodarcza1>
       <p7>[Pole kwoty]</p7>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <spolka1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka1>
       <usun_spolka1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka1>
       <pc1_11>[nazwa]</pc1_11>
       <pc1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pc1_12>
       <pc1_13>[NIP]</pc1_13>
       <pc1_14>[Pole kwoty]</pc1_14>
       <pc1_15>[Pole kwoty]</pc1_15>
       <pc1_16>[Pole kwoty]</pc1_16>
       <pc1_17>[Pole kwoty]</pc1_17>
       <spolka2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka2>
       <usun_spolka2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka2>
       <pc2_11>[nazwa]</pc2_11>
       <pc2_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pc2_12>
       <pc2_13>[NIP]</pc2_13>
       <pc2_14>[Pole kwoty]</pc2_14>
       <pc2_15>[Pole kwoty]</pc2_15>
       <pc2_16>[Pole kwoty]</pc2_16>
       <pc2_17>[Pole kwoty]</pc2_17>
       <odliczeniaPITIP>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczeniaPITIP>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/B (17)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17399840</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p3>10</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <gospodarcza1></gospodarcza1>
       <p7>10</p7>
       <p8>10</p8>
       <spolka1></spolka1>
       <usun_spolka1></usun_spolka1>
       <pc1_11>nazwa testowa</pc1_11>
       <pc1_12>10</pc1_12>
       <pc1_13>8875155741</pc1_13>
       <pc1_14>10</pc1_14>
       <pc1_15>10</pc1_15>
       <pc1_16>10</pc1_16>
       <pc1_17>10</pc1_17>
       <spolka2></spolka2>
       <usun_spolka2></usun_spolka2>
       <pc2_11>nazwa testowa</pc2_11>
       <pc2_12>10</pc2_12>
       <pc2_13>8875155741</pc2_13>
       <pc2_14>10</pc2_14>
       <pc2_15>10</pc2_15>
       <pc2_16>10</pc2_16>
       <pc2_17>10</pc2_17>
       <odliczeniaPITIP></odliczeniaPITIP>
       <p26>10</p26>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>