Pola formularza

Formularz: BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjnyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406720</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <bUst1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bUst1>
       <bUst1_9>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bUst1_9>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p0_3>Marszałek Województwa Dolnośląskiego / Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Marszałek Województwa Łódzkiego / Marszałek Województwa Lubelskiego / Marszałek Województwa Lubuskiego / Marszałek Województwa Małopolskiego / Marszałek Województwa Mazowieckiego / Marszałek Województwa Opolskiego / Marszałek Województwa Podkarpackiego / Marszałek Województwa Podlaskiego / Marszałek Województwa Pomorskiego / Marszałek Województwa Śląskiego / Marszałek Województwa Świętokrzyskiego / Marszełek Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Marszałek Województwa Wielkopolskiego / Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego</p0_3>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p1_2>[BDO]</p1_2>
       <p1_3>[NIP]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Wojewodztwo]</p1_5>
       <p1_6>[Powiat]</p1_6>
       <p1_7>[Gmina]</p1_7>
       <p1_8>[Miejscowosc]</p1_8>
       <p1_9>[KodPocztowy]</p1_9>
       <p1_10>[Ulica]</p1_10>
       <p1_11>[NrDomu]</p1_11>
       <p1_12>[NrLokalu]</p1_12>
       <p1_13>[WojewodztwoKor]</p1_13>
       <p1_14>[PowiatKor]</p1_14>
       <p1_15>[GminaKor]</p1_15>
       <p1_16>[MiejscowoscKor]</p1_16>
       <p1_17>[KodPocztowyKor]</p1_17>
       <p1_18>[UlicaKor]</p1_18>
       <p1_19>[NrDomuKor]</p1_19>
       <p1_20>[NrLokaluKor]</p1_20>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p2_1_>
       <p2_1_3>[Pole tekstowe]</p2_1_3>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_2_3>[Pole tekstowe]</p2_2_3>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 1 1 ]</p2_3_>
       <p2_3_3>[Pole tekstowe]</p2_3_3>
       <p2_4_>[Wartość wyboru w polu p2_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_>
       <p2_4_3>[Pole tekstowe]</p2_4_3>
       <p2_5_>[Wartość wyboru w polu p2_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_5_>
       <p2_5_3>[Pole tekstowe]</p2_5_3>
       <p2_6_>[Wartość wyboru w polu p2_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_6_>
       <p2_6_3>[Pole tekstowe]</p2_6_3>
       <p2_7_>[Wartość wyboru w polu p2_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7_>
       <p2_7_3>[Pole tekstowe]</p2_7_3>
       <p2_8_>[Wartość wyboru w polu p2_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8_>
       <p2_8_3>[Pole tekstowe]</p2_8_3>
       <p2_9_>[Wartość wyboru w polu p2_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_9_>
       <p2_9_3>[Pole tekstowe]</p2_9_3>
       <p2_10_>[Wartość wyboru w polu p2_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10_>
       <p2_10_3>[Pole tekstowe]</p2_10_3>
       <p2_11_>[Wartość wyboru w polu p2_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_>
       <p2_11_3>[Pole tekstowe]</p2_11_3>
       <p2_12_>[Wartość wyboru w polu p2_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_12_>
       <p2_12_3>[Pole tekstowe]</p2_12_3>
       <p2_13_>[Wartość wyboru w polu p2_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13_>
       <p2_13_3>[Pole tekstowe]</p2_13_3>
       <p2_14_>[Wartość wyboru w polu p2_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_14_>
       <p2_14_3>[Pole tekstowe]</p2_14_3>
       <p2_15_>[Wartość wyboru w polu p2_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_15_>
       <p2_15_3>[Pole tekstowe]</p2_15_3>
       <p2_16_>[Wartość wyboru w polu p2_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_16_>
       <p2_16_3>[Pole tekstowe]</p2_16_3>
       <p2_17_>[Wartość wyboru w polu p2_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_17_>
       <p2_17_3>[Pole tekstowe]</p2_17_3>
       <p2_18_>[Wartość wyboru w polu p2_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_18_>
       <p2_18_3>[Pole tekstowe]</p2_18_3>
       <p2_19_>[Wartość wyboru w polu p2_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_19_>
       <p2_19_3>[Pole tekstowe]</p2_19_3>
       <p2_20_>[Wartość wyboru w polu p2_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_20_>
       <p2_20_3>[Pole tekstowe]</p2_20_3>
       <p2_21_>[Wartość wyboru w polu p2_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_21_>
       <p2_21_3>[Pole tekstowe]</p2_21_3>
       <p2_22_>[Wartość wyboru w polu p2_22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_22_>
       <p2_22_3>[Pole tekstowe]</p2_22_3>
       <p2_23_>[Wartość wyboru w polu p2_23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_23_>
       <p2_23_3>[Pole tekstowe]</p2_23_3>
       <p2_24_>[Wartość wyboru w polu p2_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_24_>
       <p2_24_3>[Pole tekstowe]</p2_24_3>
       <p2_25_>[Wartość wyboru w polu p2_25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_25_>
       <p2_25_3>[Pole tekstowe]</p2_25_3>
       <p2_26_>[Wartość wyboru w polu p2_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_26_>
       <p2_26_3>[Pole tekstowe]</p2_26_3>
       <p2_27_>[Wartość wyboru w polu p2_27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_27_>
       <p2_27_3>[Pole tekstowe]</p2_27_3>
       <p2_28_>[Wartość wyboru w polu p2_28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_28_>
       <p2_28_3>[Pole tekstowe]</p2_28_3>
       <p2_29_>[Wartość wyboru w polu p2_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_29_>
       <p2_29_3>[Pole tekstowe]</p2_29_3>
       <p2_30_>[Wartość wyboru w polu p2_30. Dostępne wartości: 1 ]</p2_30_>
       <p2_31_>[Wartość wyboru w polu p2_31. Dostępne wartości: 1 ]</p2_31_>
       <p2_30_3>[Pole tekstowe]</p2_30_3>
       <p3_1>[pierwszeImie]</p3_1>
       <p3_2>[nazwisko]</p3_2>
       <p3_3>[Telefon]</p3_3>
       <p3_4>[Mail]</p3_4>
       <p3_5>[data]</p3_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406720</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <bUst1></bUst1>
       <bUst1_9></bUst1_9>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_3>Marszałek Województwa Dolnośląskiego</p0_3>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p1_2></p1_2>
       <p1_3>8875155741</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>wielkopolskie</p1_5>
       <p1_6>poznański</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p1_9>61-155</p1_9>
       <p1_10>Strzelecka</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p1_13>wielkopolskie</p1_13>
       <p1_14>poznański</p1_14>
       <p1_15>Poznań</p1_15>
       <p1_16>Poznań</p1_16>
       <p1_17>61-155</p1_17>
       <p1_18>Półwiejska</p1_18>
       <p1_19>1</p1_19>
       <p1_20>1</p1_20>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_1_3>test pola tekstowego</p2_1_3>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_2_3>test pola tekstowego</p2_2_3>
       <p2_3_>1</p2_3_>
       <p2_3_3>test pola tekstowego</p2_3_3>
       <p2_4_>1</p2_4_>
       <p2_4_3>test pola tekstowego</p2_4_3>
       <p2_5_>1</p2_5_>
       <p2_5_3>test pola tekstowego</p2_5_3>
       <p2_6_>1</p2_6_>
       <p2_6_3>test pola tekstowego</p2_6_3>
       <p2_7_>1</p2_7_>
       <p2_7_3>test pola tekstowego</p2_7_3>
       <p2_8_>1</p2_8_>
       <p2_8_3>test pola tekstowego</p2_8_3>
       <p2_9_>1</p2_9_>
       <p2_9_3>test pola tekstowego</p2_9_3>
       <p2_10_>1</p2_10_>
       <p2_10_3>test pola tekstowego</p2_10_3>
       <p2_11_>1</p2_11_>
       <p2_11_3>test pola tekstowego</p2_11_3>
       <p2_12_>1</p2_12_>
       <p2_12_3>test pola tekstowego</p2_12_3>
       <p2_13_>1</p2_13_>
       <p2_13_3>test pola tekstowego</p2_13_3>
       <p2_14_>1</p2_14_>
       <p2_14_3>test pola tekstowego</p2_14_3>
       <p2_15_>1</p2_15_>
       <p2_15_3>test pola tekstowego</p2_15_3>
       <p2_16_>1</p2_16_>
       <p2_16_3>test pola tekstowego</p2_16_3>
       <p2_17_>1</p2_17_>
       <p2_17_3>test pola tekstowego</p2_17_3>
       <p2_18_>1</p2_18_>
       <p2_18_3>test pola tekstowego</p2_18_3>
       <p2_19_>1</p2_19_>
       <p2_19_3>test pola tekstowego</p2_19_3>
       <p2_20_>1</p2_20_>
       <p2_20_3>test pola tekstowego</p2_20_3>
       <p2_21_>1</p2_21_>
       <p2_21_3>test pola tekstowego</p2_21_3>
       <p2_22_>1</p2_22_>
       <p2_22_3>test pola tekstowego</p2_22_3>
       <p2_23_>1</p2_23_>
       <p2_23_3>test pola tekstowego</p2_23_3>
       <p2_24_>1</p2_24_>
       <p2_24_3>test pola tekstowego</p2_24_3>
       <p2_25_>1</p2_25_>
       <p2_25_3>test pola tekstowego</p2_25_3>
       <p2_26_>1</p2_26_>
       <p2_26_3>test pola tekstowego</p2_26_3>
       <p2_27_>1</p2_27_>
       <p2_27_3>test pola tekstowego</p2_27_3>
       <p2_28_>1</p2_28_>
       <p2_28_3>test pola tekstowego</p2_28_3>
       <p2_29_>1</p2_29_>
       <p2_29_3>test pola tekstowego</p2_29_3>
       <p2_30_>1</p2_30_>
       <p2_31_>1</p2_31_>
       <p2_30_3>test pola tekstowego</p2_30_3>
       <p3_1>Jan</p3_1>
       <p3_2>Kowalski</p3_2>
       <p3_3>500600400</p3_3>
       <p3_4>test@test.pl</p3_4>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>