Pola formularza

Formularz: PIT-CFC (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2020/01/15/9020/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17642439</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7a_>[Wartość wyboru w polu p7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7a_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23>[nazwaPelna]</p23>
       <p24>[krajIdPodatnikaZagr]</p24>
       <p25>[nrIdPodatnikaZagr]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Ulica]</p29>
       <p30>[NrDomu]</p30>
       <p31>[NrLokalu]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_1>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p33_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_3>
       <p33_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_4>
       <p33_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_5>
       <p33_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_6>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_subfield_1>[Kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 6 ustawy, nieodliczone w latach poprzednich Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1,p35-p36-p37) ]</p38_subfield_1>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p46>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p46>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-CFC (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17642439</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7a_>1</p7a_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>Pełna nazwa testowa</p23>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Strzelecka</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p33_3>1</p33_3>
       <p33_4>1</p33_4>
       <p33_5>1</p33_5>
       <p33_6>1</p33_6>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p46></p46>
       <rect2783></rect2783>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>10</p51>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>