Pola formularza

Formularz: PIT/CFI (1) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17642966</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[nazwaPelna]</p10>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_2>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[data]</p46>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51>
       <p52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52>
       <p53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[data]</p56>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p63>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p68>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71>
       <p72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72>
       <p73>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[data]</p76>
       <p78>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p78>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p81>
       <p82>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p82>
       <p83>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p83>
       <p84_>[Wartość wyboru w polu p84. Dostępne wartości: 1 2 ]</p84_>
       <p85>[data]</p85>
       <p86>[data]</p86>
       <p88>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p88>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p91>
       <p92>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p92>
       <p93>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p93>
       <p94_>[Wartość wyboru w polu p94. Dostępne wartości: 1 2 ]</p94_>
       <p95>[data]</p95>
       <p96>[data]</p96>
       <p98>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p98>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p101>
       <p102>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p102>
       <p103>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p103>
       <p104_>[Wartość wyboru w polu p104. Dostępne wartości: 1 2 ]</p104_>
       <p105>[data]</p105>
       <p106>[data]</p106>
       <p108>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p108>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p111>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p111>
       <p112>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p112>
       <p113>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p113>
       <p114_>[Wartość wyboru w polu p114. Dostępne wartości: 1 2 ]</p114_>
       <p115>[data]</p115>
       <p116>[data]</p116>
       <p118>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p118>
       <p120>[Pole tekstowe]</p120>
       <p121>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p121>
       <p122>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p122>
       <p123>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p123>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 ]</p124_>
       <p125>[data]</p125>
       <p126>[data]</p126>
       <p128>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p128>
       <p130>[Pole tekstowe]</p130>
       <p131>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p131>
       <p132>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p132>
       <p133>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p133>
       <p134_>[Wartość wyboru w polu p134. Dostępne wartości: 1 2 ]</p134_>
       <p135>[data]</p135>
       <p136>[data]</p136>
       <p138>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p138>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/CFI (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17642966</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>Pełna nazwa testowa</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p28>10</p28>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p38>10</p38>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p48>10</p48>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <p58>10</p58>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p68>10</p68>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74_>1</p74_>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>30-10-1990</p76>
       <p78>10</p78>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84_>1</p84_>
       <p85>30-10-1990</p85>
       <p86>30-10-1990</p86>
       <p88>10</p88>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94_>1</p94_>
       <p95>30-10-1990</p95>
       <p96>30-10-1990</p96>
       <p98>10</p98>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104_>1</p104_>
       <p105>30-10-1990</p105>
       <p106>30-10-1990</p106>
       <p108>10</p108>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114_>1</p114_>
       <p115>30-10-1990</p115>
       <p116>30-10-1990</p116>
       <p118>10</p118>
       <p120>test pola tekstowego</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124_>1</p124_>
       <p125>30-10-1990</p125>
       <p126>30-10-1990</p126>
       <p128>10</p128>
       <p130>test pola tekstowego</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134_>1</p134_>
       <p135>30-10-1990</p135>
       <p136>30-10-1990</p136>
       <p138>10</p138>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>