Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS P-01 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2019 rokPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17776876</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Mail]</p0_3>
       <p0_4>[pkd1]</p0_4>
       <p1_1_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_6>
       <p1_2_0>[Pole tekstowe]</p1_2_0>
       <p1_2_1>[Pole tekstowe]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Pole tekstowe]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2_3>
       <p1_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2_4>
       <p1_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2_5>
       <p1_2_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_6>
       <p1_3_0>[Pole tekstowe]</p1_3_0>
       <p1_3_1>[Pole tekstowe]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole tekstowe]</p1_3_2>
       <p1_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_3>
       <p1_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_4>
       <p1_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_5>
       <p1_3_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_3_6>
       <p1_4_0>[Pole tekstowe]</p1_4_0>
       <p1_4_1>[Pole tekstowe]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[Pole tekstowe]</p1_4_2>
       <p1_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4_3>
       <p1_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4_4>
       <p1_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4_5>
       <p1_4_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_4_6>
       <p1_5_0>[Pole tekstowe]</p1_5_0>
       <p1_5_1>[Pole tekstowe]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[Pole tekstowe]</p1_5_2>
       <p1_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5_3>
       <p1_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5_4>
       <p1_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5_5>
       <p1_5_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_5_6>
       <p1_6_0>[Pole tekstowe]</p1_6_0>
       <p1_6_1>[Pole tekstowe]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[Pole tekstowe]</p1_6_2>
       <p1_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6_3>
       <p1_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6_4>
       <p1_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6_5>
       <p1_6_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_6_6>
       <p1_7_0>[Pole tekstowe]</p1_7_0>
       <p1_7_1>[Pole tekstowe]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole tekstowe]</p1_7_2>
       <p1_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_3>
       <p1_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_4>
       <p1_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_5>
       <p1_7_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_7_6>
       <p1_8_0>[Pole tekstowe]</p1_8_0>
       <p1_8_1>[Pole tekstowe]</p1_8_1>
       <p1_8_2>[Pole tekstowe]</p1_8_2>
       <p1_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_3>
       <p1_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_4>
       <p1_8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_5>
       <p1_8_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_8_6>
       <p1_9_0>[Pole tekstowe]</p1_9_0>
       <p1_9_1>[Pole tekstowe]</p1_9_1>
       <p1_9_2>[Pole tekstowe]</p1_9_2>
       <p1_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_3>
       <p1_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_4>
       <p1_9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_5>
       <p1_9_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_9_6>
       <p1_10_0>[Pole tekstowe]</p1_10_0>
       <p1_10_1>[Pole tekstowe]</p1_10_1>
       <p1_10_2>[Pole tekstowe]</p1_10_2>
       <p1_10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_3>
       <p1_10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_4>
       <p1_10_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_5>
       <p1_10_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_10_6>
       <p1_11_0>[Pole tekstowe]</p1_11_0>
       <p1_11_1>[Pole tekstowe]</p1_11_1>
       <p1_11_2>[Pole tekstowe]</p1_11_2>
       <p1_11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11_3>
       <p1_11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11_4>
       <p1_11_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11_5>
       <p1_11_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_11_6>
       <p1_12_0>[Pole tekstowe]</p1_12_0>
       <p1_12_1>[Pole tekstowe]</p1_12_1>
       <p1_12_2>[Pole tekstowe]</p1_12_2>
       <p1_12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12_3>
       <p1_12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12_4>
       <p1_12_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12_5>
       <p1_12_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_12_6>
       <p1_13_0>[Pole tekstowe]</p1_13_0>
       <p1_13_1>[Pole tekstowe]</p1_13_1>
       <p1_13_2>[Pole tekstowe]</p1_13_2>
       <p1_13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13_3>
       <p1_13_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13_4>
       <p1_13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13_5>
       <p1_13_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_13_6>
       <p1_14_0>[Pole tekstowe]</p1_14_0>
       <p1_14_1>[Pole tekstowe]</p1_14_1>
       <p1_14_2>[Pole tekstowe]</p1_14_2>
       <p1_14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14_3>
       <p1_14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14_4>
       <p1_14_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14_5>
       <p1_14_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_14_6>
       <p1_15_0>[Pole tekstowe]</p1_15_0>
       <p1_15_1>[Pole tekstowe]</p1_15_1>
       <p1_15_2>[Pole tekstowe]</p1_15_2>
       <p1_15_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15_3>
       <p1_15_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15_4>
       <p1_15_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15_5>
       <p1_15_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_15_6>
       <p1_16_0>[Pole tekstowe]</p1_16_0>
       <p1_16_1>[Pole tekstowe]</p1_16_1>
       <p1_16_2>[Pole tekstowe]</p1_16_2>
       <p1_16_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16_3>
       <p1_16_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16_4>
       <p1_16_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_16_5>
       <p1_16_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_16_6>
       <p1_17_0>[Pole tekstowe]</p1_17_0>
       <p1_17_1>[Pole tekstowe]</p1_17_1>
       <p1_17_2>[Pole tekstowe]</p1_17_2>
       <p1_17_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_17_3>
       <p1_17_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_17_4>
       <p1_17_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_17_5>
       <p1_17_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_17_6>
       <p1_18_0>[Pole tekstowe]</p1_18_0>
       <p1_18_1>[Pole tekstowe]</p1_18_1>
       <p1_18_2>[Pole tekstowe]</p1_18_2>
       <p1_18_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18_3>
       <p1_18_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18_4>
       <p1_18_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_18_5>
       <p1_18_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_18_6>
       <p1_19_0>[Pole tekstowe]</p1_19_0>
       <p1_19_1>[Pole tekstowe]</p1_19_1>
       <p1_19_2>[Pole tekstowe]</p1_19_2>
       <p1_19_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19_3>
       <p1_19_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19_4>
       <p1_19_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_19_5>
       <p1_19_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_19_6>
       <p1_20_0>[Pole tekstowe]</p1_20_0>
       <p1_20_1>[Pole tekstowe]</p1_20_1>
       <p1_20_2>[Pole tekstowe]</p1_20_2>
       <p1_20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_20_3>
       <p1_20_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_20_4>
       <p1_20_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_20_5>
       <p1_20_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_20_6>
       <p1_21_0>[Pole tekstowe]</p1_21_0>
       <p1_21_1>[Pole tekstowe]</p1_21_1>
       <p1_21_2>[Pole tekstowe]</p1_21_2>
       <p1_21_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21_3>
       <p1_21_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21_4>
       <p1_21_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_21_5>
       <p1_21_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_21_6>
       <p1_22_0>[Pole tekstowe]</p1_22_0>
       <p1_22_1>[Pole tekstowe]</p1_22_1>
       <p1_22_2>[Pole tekstowe]</p1_22_2>
       <p1_22_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_22_3>
       <p1_22_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_22_4>
       <p1_22_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_22_5>
       <p1_22_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_22_6>
       <p1_23_0>[Pole tekstowe]</p1_23_0>
       <p1_23_1>[Pole tekstowe]</p1_23_1>
       <p1_23_2>[Pole tekstowe]</p1_23_2>
       <p1_23_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_23_3>
       <p1_23_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_23_4>
       <p1_23_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_23_5>
       <p1_23_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_23_6>
       <p1_24_0>[Pole tekstowe]</p1_24_0>
       <p1_24_1>[Pole tekstowe]</p1_24_1>
       <p1_24_2>[Pole tekstowe]</p1_24_2>
       <p1_24_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24_3>
       <p1_24_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24_4>
       <p1_24_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_24_5>
       <p1_24_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_24_6>
       <p1_25_0>[Pole tekstowe]</p1_25_0>
       <p1_25_1>[Pole tekstowe]</p1_25_1>
       <p1_25_2>[Pole tekstowe]</p1_25_2>
       <p1_25_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_25_3>
       <p1_25_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_25_4>
       <p1_25_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_25_5>
       <p1_25_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_25_6>
       <p1_26_0>[Pole tekstowe]</p1_26_0>
       <p1_26_1>[Pole tekstowe]</p1_26_1>
       <p1_26_2>[Pole tekstowe]</p1_26_2>
       <p1_26_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_26_3>
       <p1_26_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_26_4>
       <p1_26_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_26_5>
       <p1_26_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_26_6>
       <p1_27_0>[Pole tekstowe]</p1_27_0>
       <p1_27_1>[Pole tekstowe]</p1_27_1>
       <p1_27_2>[Pole tekstowe]</p1_27_2>
       <p1_27_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_27_3>
       <p1_27_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_27_4>
       <p1_27_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_27_5>
       <p1_27_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_27_6>
       <p1_28_0>[Pole tekstowe]</p1_28_0>
       <p1_28_1>[Pole tekstowe]</p1_28_1>
       <p1_28_2>[Pole tekstowe]</p1_28_2>
       <p1_28_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_28_3>
       <p1_28_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_28_4>
       <p1_28_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_28_5>
       <p1_28_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_28_6>
       <p1_29_0>[Pole tekstowe]</p1_29_0>
       <p1_29_1>[Pole tekstowe]</p1_29_1>
       <p1_29_2>[Pole tekstowe]</p1_29_2>
       <p1_29_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_29_3>
       <p1_29_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_29_4>
       <p1_29_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_29_5>
       <p1_29_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_29_6>
       <p1_30_0>[Pole tekstowe]</p1_30_0>
       <p1_30_1>[Pole tekstowe]</p1_30_1>
       <p1_30_2>[Pole tekstowe]</p1_30_2>
       <p1_30_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_30_3>
       <p1_30_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_30_4>
       <p1_30_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_30_5>
       <p1_30_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_30_6>
       <p1_31_0>[Pole tekstowe]</p1_31_0>
       <p1_31_1>[Pole tekstowe]</p1_31_1>
       <p1_31_2>[Pole tekstowe]</p1_31_2>
       <p1_31_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_31_3>
       <p1_31_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_31_4>
       <p1_31_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_31_5>
       <p1_31_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_31_6>
       <p1_32_0>[Pole tekstowe]</p1_32_0>
       <p1_32_1>[Pole tekstowe]</p1_32_1>
       <p1_32_2>[Pole tekstowe]</p1_32_2>
       <p1_32_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_32_3>
       <p1_32_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_32_4>
       <p1_32_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_32_5>
       <p1_32_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_32_6>
       <p1_33_0>[Pole tekstowe]</p1_33_0>
       <p1_33_1>[Pole tekstowe]</p1_33_1>
       <p1_33_2>[Pole tekstowe]</p1_33_2>
       <p1_33_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_33_3>
       <p1_33_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_33_4>
       <p1_33_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_33_5>
       <p1_33_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_33_6>
       <p1_34_0>[Pole tekstowe]</p1_34_0>
       <p1_34_1>[Pole tekstowe]</p1_34_1>
       <p1_34_2>[Pole tekstowe]</p1_34_2>
       <p1_34_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_34_3>
       <p1_34_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_34_4>
       <p1_34_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_34_5>
       <p1_34_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_34_6>
       <p1_35_0>[Pole tekstowe]</p1_35_0>
       <p1_35_1>[Pole tekstowe]</p1_35_1>
       <p1_35_2>[Pole tekstowe]</p1_35_2>
       <p1_35_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_35_3>
       <p1_35_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_35_4>
       <p1_35_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_35_5>
       <p1_35_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_35_6>
       <p1_36_0>[Pole tekstowe]</p1_36_0>
       <p1_36_1>[Pole tekstowe]</p1_36_1>
       <p1_36_2>[Pole tekstowe]</p1_36_2>
       <p1_36_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_36_3>
       <p1_36_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_36_4>
       <p1_36_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_36_5>
       <p1_36_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_36_6>
       <p1_37_0>[Pole tekstowe]</p1_37_0>
       <p1_37_1>[Pole tekstowe]</p1_37_1>
       <p1_37_2>[Pole tekstowe]</p1_37_2>
       <p1_37_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_37_3>
       <p1_37_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_37_4>
       <p1_37_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_37_5>
       <p1_37_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_37_6>
       <p1_38_0>[Pole tekstowe]</p1_38_0>
       <p1_38_1>[Pole tekstowe]</p1_38_1>
       <p1_38_2>[Pole tekstowe]</p1_38_2>
       <p1_38_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_38_3>
       <p1_38_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_38_4>
       <p1_38_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_38_5>
       <p1_38_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_38_6>
       <p1_39_0>[Pole tekstowe]</p1_39_0>
       <p1_39_1>[Pole tekstowe]</p1_39_1>
       <p1_39_2>[Pole tekstowe]</p1_39_2>
       <p1_39_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_39_3>
       <p1_39_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_39_4>
       <p1_39_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_39_5>
       <p1_39_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_39_6>
       <p1_40_0>[Pole tekstowe]</p1_40_0>
       <p1_40_1>[Pole tekstowe]</p1_40_1>
       <p1_40_2>[Pole tekstowe]</p1_40_2>
       <p1_40_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_40_3>
       <p1_40_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_40_4>
       <p1_40_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_40_5>
       <p1_40_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_40_6>
       <p1_41_0>[Pole tekstowe]</p1_41_0>
       <p1_41_1>[Pole tekstowe]</p1_41_1>
       <p1_41_2>[Pole tekstowe]</p1_41_2>
       <p1_41_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_41_3>
       <p1_41_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_41_4>
       <p1_41_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_41_5>
       <p1_41_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_41_6>
       <p1_42_0>[Pole tekstowe]</p1_42_0>
       <p1_42_1>[Pole tekstowe]</p1_42_1>
       <p1_42_2>[Pole tekstowe]</p1_42_2>
       <p1_42_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_42_3>
       <p1_42_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_42_4>
       <p1_42_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_42_5>
       <p1_42_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_42_6>
       <p1_43_0>[Pole tekstowe]</p1_43_0>
       <p1_43_1>[Pole tekstowe]</p1_43_1>
       <p1_43_2>[Pole tekstowe]</p1_43_2>
       <p1_43_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_43_3>
       <p1_43_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_43_4>
       <p1_43_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_43_5>
       <p1_43_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_43_6>
       <p1_44_0>[Pole tekstowe]</p1_44_0>
       <p1_44_1>[Pole tekstowe]</p1_44_1>
       <p1_44_2>[Pole tekstowe]</p1_44_2>
       <p1_44_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_44_3>
       <p1_44_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_44_4>
       <p1_44_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_44_5>
       <p1_44_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_44_6>
       <p1_45_0>[Pole tekstowe]</p1_45_0>
       <p1_45_1>[Pole tekstowe]</p1_45_1>
       <p1_45_2>[Pole tekstowe]</p1_45_2>
       <p1_45_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_45_3>
       <p1_45_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_45_4>
       <p1_45_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_45_5>
       <p1_45_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_45_6>
       <p2_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_1_1>
       <p2_2_0>[Pole tekstowe]</p2_2_0>
       <p2_2_1>[Pole tekstowe]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_2_3>
       <p2_2_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_2_3_2>
       <p2_3_0>[Pole tekstowe]</p2_3_0>
       <p2_3_1>[Pole tekstowe]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3_2>
       <p2_3_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3_3>
       <p2_3_3_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3_3_9>
       <p2_4_0>[Pole tekstowe]</p2_4_0>
       <p2_4_1>[Pole tekstowe]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4_2>
       <p2_4_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4_3>
       <p2_4_3_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4_3_8>
       <p2_5_0>[Pole tekstowe]</p2_5_0>
       <p2_5_1>[Pole tekstowe]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5_2>
       <p2_5_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5_3>
       <p2_5_3_0>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5_3_0>
       <p2_6_0>[Pole tekstowe]</p2_6_0>
       <p2_6_1>[Pole tekstowe]</p2_6_1>
       <p2_6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6_2>
       <p2_6_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6_3>
       <p2_6_3_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6_3_8>
       <p2_7_0>[Pole tekstowe]</p2_7_0>
       <p2_7_1>[Pole tekstowe]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7_3>
       <p2_7_3_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7_3_4>
       <p2_8_0>[Pole tekstowe]</p2_8_0>
       <p2_8_1>[Pole tekstowe]</p2_8_1>
       <p2_8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_8_2>
       <p2_8_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_8_3>
       <p2_8_3_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_8_3_4>
       <p3_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_1_2>
       <p3_2_0>[Pole tekstowe]</p3_2_0>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_2_2>
       <p3_3_0>[Pole tekstowe]</p3_3_0>
       <p3_3_1>[Pole tekstowe]</p3_3_1>
       <p3_3_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_3_3>
       <p3_4_0>[Pole tekstowe]</p3_4_0>
       <p3_4_1>[Pole tekstowe]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_4_2>
       <p3_5_0>[Pole tekstowe]</p3_5_0>
       <p3_5_1>[Pole tekstowe]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_5_2>
       <p3_6_0>[Pole tekstowe]</p3_6_0>
       <p3_6_1>[Pole tekstowe]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_6_2>
       <p3_7_0>[Pole tekstowe]</p3_7_0>
       <p3_7_1>[Pole tekstowe]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_7_2>
       <p3_8_0>[Pole tekstowe]</p3_8_0>
       <p3_8_1>[Pole tekstowe]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_8_2>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1a 1b 2a 2b 2 ]</p4_>
       <p4_20_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_20_3_1>
       <p4_20_3_>[Wartość wyboru w polu p4_20_3. Dostępne wartości: 2 ]</p4_20_3_>
       <p20_4a>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_4a>
       <p20_4b>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_4b>
       <p20_5a>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_5a>
       <p20_5b>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_5b>
       <p2_20_1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20_1_0>
       <p2_20_1_0_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20_1_0_4>
       <p0_5>[Mail]</p0_5>
       <p0_6>[Telefon]</p0_6>
       <p0_7>[miejscowość]</p0_7>
       <p0_8>[Data wypełnienia]</p0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS P-01 (2019)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17776876</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>test@test.pl</p0_3>
       <p0_4>01.11.Z</p0_4>
       <p1_1_6>10</p1_1_6>
       <p1_2_0>test pola tekstowego</p1_2_0>
       <p1_2_1>test pola tekstowego</p1_2_1>
       <p1_2_2>test pola tekstowego</p1_2_2>
       <p1_2_3>10</p1_2_3>
       <p1_2_4>10</p1_2_4>
       <p1_2_5>10</p1_2_5>
       <p1_2_6>10</p1_2_6>
       <p1_3_0>test pola tekstowego</p1_3_0>
       <p1_3_1>test pola tekstowego</p1_3_1>
       <p1_3_2>test pola tekstowego</p1_3_2>
       <p1_3_3>10</p1_3_3>
       <p1_3_4>10</p1_3_4>
       <p1_3_5>10</p1_3_5>
       <p1_3_6>10</p1_3_6>
       <p1_4_0>test pola tekstowego</p1_4_0>
       <p1_4_1>test pola tekstowego</p1_4_1>
       <p1_4_2>test pola tekstowego</p1_4_2>
       <p1_4_3>10</p1_4_3>
       <p1_4_4>10</p1_4_4>
       <p1_4_5>10</p1_4_5>
       <p1_4_6>10</p1_4_6>
       <p1_5_0>test pola tekstowego</p1_5_0>
       <p1_5_1>test pola tekstowego</p1_5_1>
       <p1_5_2>test pola tekstowego</p1_5_2>
       <p1_5_3>10</p1_5_3>
       <p1_5_4>10</p1_5_4>
       <p1_5_5>10</p1_5_5>
       <p1_5_6>10</p1_5_6>
       <p1_6_0>test pola tekstowego</p1_6_0>
       <p1_6_1>test pola tekstowego</p1_6_1>
       <p1_6_2>test pola tekstowego</p1_6_2>
       <p1_6_3>10</p1_6_3>
       <p1_6_4>10</p1_6_4>
       <p1_6_5>10</p1_6_5>
       <p1_6_6>10</p1_6_6>
       <p1_7_0>test pola tekstowego</p1_7_0>
       <p1_7_1>test pola tekstowego</p1_7_1>
       <p1_7_2>test pola tekstowego</p1_7_2>
       <p1_7_3>10</p1_7_3>
       <p1_7_4>10</p1_7_4>
       <p1_7_5>10</p1_7_5>
       <p1_7_6>10</p1_7_6>
       <p1_8_0>test pola tekstowego</p1_8_0>
       <p1_8_1>test pola tekstowego</p1_8_1>
       <p1_8_2>test pola tekstowego</p1_8_2>
       <p1_8_3>10</p1_8_3>
       <p1_8_4>10</p1_8_4>
       <p1_8_5>10</p1_8_5>
       <p1_8_6>10</p1_8_6>
       <p1_9_0>test pola tekstowego</p1_9_0>
       <p1_9_1>test pola tekstowego</p1_9_1>
       <p1_9_2>test pola tekstowego</p1_9_2>
       <p1_9_3>10</p1_9_3>
       <p1_9_4>10</p1_9_4>
       <p1_9_5>10</p1_9_5>
       <p1_9_6>10</p1_9_6>
       <p1_10_0>test pola tekstowego</p1_10_0>
       <p1_10_1>test pola tekstowego</p1_10_1>
       <p1_10_2>test pola tekstowego</p1_10_2>
       <p1_10_3>10</p1_10_3>
       <p1_10_4>10</p1_10_4>
       <p1_10_5>10</p1_10_5>
       <p1_10_6>10</p1_10_6>
       <p1_11_0>test pola tekstowego</p1_11_0>
       <p1_11_1>test pola tekstowego</p1_11_1>
       <p1_11_2>test pola tekstowego</p1_11_2>
       <p1_11_3>10</p1_11_3>
       <p1_11_4>10</p1_11_4>
       <p1_11_5>10</p1_11_5>
       <p1_11_6>10</p1_11_6>
       <p1_12_0>test pola tekstowego</p1_12_0>
       <p1_12_1>test pola tekstowego</p1_12_1>
       <p1_12_2>test pola tekstowego</p1_12_2>
       <p1_12_3>10</p1_12_3>
       <p1_12_4>10</p1_12_4>
       <p1_12_5>10</p1_12_5>
       <p1_12_6>10</p1_12_6>
       <p1_13_0>test pola tekstowego</p1_13_0>
       <p1_13_1>test pola tekstowego</p1_13_1>
       <p1_13_2>test pola tekstowego</p1_13_2>
       <p1_13_3>10</p1_13_3>
       <p1_13_4>10</p1_13_4>
       <p1_13_5>10</p1_13_5>
       <p1_13_6>10</p1_13_6>
       <p1_14_0>test pola tekstowego</p1_14_0>
       <p1_14_1>test pola tekstowego</p1_14_1>
       <p1_14_2>test pola tekstowego</p1_14_2>
       <p1_14_3>10</p1_14_3>
       <p1_14_4>10</p1_14_4>
       <p1_14_5>10</p1_14_5>
       <p1_14_6>10</p1_14_6>
       <p1_15_0>test pola tekstowego</p1_15_0>
       <p1_15_1>test pola tekstowego</p1_15_1>
       <p1_15_2>test pola tekstowego</p1_15_2>
       <p1_15_3>10</p1_15_3>
       <p1_15_4>10</p1_15_4>
       <p1_15_5>10</p1_15_5>
       <p1_15_6>10</p1_15_6>
       <p1_16_0>test pola tekstowego</p1_16_0>
       <p1_16_1>test pola tekstowego</p1_16_1>
       <p1_16_2>test pola tekstowego</p1_16_2>
       <p1_16_3>10</p1_16_3>
       <p1_16_4>10</p1_16_4>
       <p1_16_5>10</p1_16_5>
       <p1_16_6>10</p1_16_6>
       <p1_17_0>test pola tekstowego</p1_17_0>
       <p1_17_1>test pola tekstowego</p1_17_1>
       <p1_17_2>test pola tekstowego</p1_17_2>
       <p1_17_3>10</p1_17_3>
       <p1_17_4>10</p1_17_4>
       <p1_17_5>10</p1_17_5>
       <p1_17_6>10</p1_17_6>
       <p1_18_0>test pola tekstowego</p1_18_0>
       <p1_18_1>test pola tekstowego</p1_18_1>
       <p1_18_2>test pola tekstowego</p1_18_2>
       <p1_18_3>10</p1_18_3>
       <p1_18_4>10</p1_18_4>
       <p1_18_5>10</p1_18_5>
       <p1_18_6>10</p1_18_6>
       <p1_19_0>test pola tekstowego</p1_19_0>
       <p1_19_1>test pola tekstowego</p1_19_1>
       <p1_19_2>test pola tekstowego</p1_19_2>
       <p1_19_3>10</p1_19_3>
       <p1_19_4>10</p1_19_4>
       <p1_19_5>10</p1_19_5>
       <p1_19_6>10</p1_19_6>
       <p1_20_0>test pola tekstowego</p1_20_0>
       <p1_20_1>test pola tekstowego</p1_20_1>
       <p1_20_2>test pola tekstowego</p1_20_2>
       <p1_20_3>10</p1_20_3>
       <p1_20_4>10</p1_20_4>
       <p1_20_5>10</p1_20_5>
       <p1_20_6>10</p1_20_6>
       <p1_21_0>test pola tekstowego</p1_21_0>
       <p1_21_1>test pola tekstowego</p1_21_1>
       <p1_21_2>test pola tekstowego</p1_21_2>
       <p1_21_3>10</p1_21_3>
       <p1_21_4>10</p1_21_4>
       <p1_21_5>10</p1_21_5>
       <p1_21_6>10</p1_21_6>
       <p1_22_0>test pola tekstowego</p1_22_0>
       <p1_22_1>test pola tekstowego</p1_22_1>
       <p1_22_2>test pola tekstowego</p1_22_2>
       <p1_22_3>10</p1_22_3>
       <p1_22_4>10</p1_22_4>
       <p1_22_5>10</p1_22_5>
       <p1_22_6>10</p1_22_6>
       <p1_23_0>test pola tekstowego</p1_23_0>
       <p1_23_1>test pola tekstowego</p1_23_1>
       <p1_23_2>test pola tekstowego</p1_23_2>
       <p1_23_3>10</p1_23_3>
       <p1_23_4>10</p1_23_4>
       <p1_23_5>10</p1_23_5>
       <p1_23_6>10</p1_23_6>
       <p1_24_0>test pola tekstowego</p1_24_0>
       <p1_24_1>test pola tekstowego</p1_24_1>
       <p1_24_2>test pola tekstowego</p1_24_2>
       <p1_24_3>10</p1_24_3>
       <p1_24_4>10</p1_24_4>
       <p1_24_5>10</p1_24_5>
       <p1_24_6>10</p1_24_6>
       <p1_25_0>test pola tekstowego</p1_25_0>
       <p1_25_1>test pola tekstowego</p1_25_1>
       <p1_25_2>test pola tekstowego</p1_25_2>
       <p1_25_3>10</p1_25_3>
       <p1_25_4>10</p1_25_4>
       <p1_25_5>10</p1_25_5>
       <p1_25_6>10</p1_25_6>
       <p1_26_0>test pola tekstowego</p1_26_0>
       <p1_26_1>test pola tekstowego</p1_26_1>
       <p1_26_2>test pola tekstowego</p1_26_2>
       <p1_26_3>10</p1_26_3>
       <p1_26_4>10</p1_26_4>
       <p1_26_5>10</p1_26_5>
       <p1_26_6>10</p1_26_6>
       <p1_27_0>test pola tekstowego</p1_27_0>
       <p1_27_1>test pola tekstowego</p1_27_1>
       <p1_27_2>test pola tekstowego</p1_27_2>
       <p1_27_3>10</p1_27_3>
       <p1_27_4>10</p1_27_4>
       <p1_27_5>10</p1_27_5>
       <p1_27_6>10</p1_27_6>
       <p1_28_0>test pola tekstowego</p1_28_0>
       <p1_28_1>test pola tekstowego</p1_28_1>
       <p1_28_2>test pola tekstowego</p1_28_2>
       <p1_28_3>10</p1_28_3>
       <p1_28_4>10</p1_28_4>
       <p1_28_5>10</p1_28_5>
       <p1_28_6>10</p1_28_6>
       <p1_29_0>test pola tekstowego</p1_29_0>
       <p1_29_1>test pola tekstowego</p1_29_1>
       <p1_29_2>test pola tekstowego</p1_29_2>
       <p1_29_3>10</p1_29_3>
       <p1_29_4>10</p1_29_4>
       <p1_29_5>10</p1_29_5>
       <p1_29_6>10</p1_29_6>
       <p1_30_0>test pola tekstowego</p1_30_0>
       <p1_30_1>test pola tekstowego</p1_30_1>
       <p1_30_2>test pola tekstowego</p1_30_2>
       <p1_30_3>10</p1_30_3>
       <p1_30_4>10</p1_30_4>
       <p1_30_5>10</p1_30_5>
       <p1_30_6>10</p1_30_6>
       <p1_31_0>test pola tekstowego</p1_31_0>
       <p1_31_1>test pola tekstowego</p1_31_1>
       <p1_31_2>test pola tekstowego</p1_31_2>
       <p1_31_3>10</p1_31_3>
       <p1_31_4>10</p1_31_4>
       <p1_31_5>10</p1_31_5>
       <p1_31_6>10</p1_31_6>
       <p1_32_0>test pola tekstowego</p1_32_0>
       <p1_32_1>test pola tekstowego</p1_32_1>
       <p1_32_2>test pola tekstowego</p1_32_2>
       <p1_32_3>10</p1_32_3>
       <p1_32_4>10</p1_32_4>
       <p1_32_5>10</p1_32_5>
       <p1_32_6>10</p1_32_6>
       <p1_33_0>test pola tekstowego</p1_33_0>
       <p1_33_1>test pola tekstowego</p1_33_1>
       <p1_33_2>test pola tekstowego</p1_33_2>
       <p1_33_3>10</p1_33_3>
       <p1_33_4>10</p1_33_4>
       <p1_33_5>10</p1_33_5>
       <p1_33_6>10</p1_33_6>
       <p1_34_0>test pola tekstowego</p1_34_0>
       <p1_34_1>test pola tekstowego</p1_34_1>
       <p1_34_2>test pola tekstowego</p1_34_2>
       <p1_34_3>10</p1_34_3>
       <p1_34_4>10</p1_34_4>
       <p1_34_5>10</p1_34_5>
       <p1_34_6>10</p1_34_6>
       <p1_35_0>test pola tekstowego</p1_35_0>
       <p1_35_1>test pola tekstowego</p1_35_1>
       <p1_35_2>test pola tekstowego</p1_35_2>
       <p1_35_3>10</p1_35_3>
       <p1_35_4>10</p1_35_4>
       <p1_35_5>10</p1_35_5>
       <p1_35_6>10</p1_35_6>
       <p1_36_0>test pola tekstowego</p1_36_0>
       <p1_36_1>test pola tekstowego</p1_36_1>
       <p1_36_2>test pola tekstowego</p1_36_2>
       <p1_36_3>10</p1_36_3>
       <p1_36_4>10</p1_36_4>
       <p1_36_5>10</p1_36_5>
       <p1_36_6>10</p1_36_6>
       <p1_37_0>test pola tekstowego</p1_37_0>
       <p1_37_1>test pola tekstowego</p1_37_1>
       <p1_37_2>test pola tekstowego</p1_37_2>
       <p1_37_3>10</p1_37_3>
       <p1_37_4>10</p1_37_4>
       <p1_37_5>10</p1_37_5>
       <p1_37_6>10</p1_37_6>
       <p1_38_0>test pola tekstowego</p1_38_0>
       <p1_38_1>test pola tekstowego</p1_38_1>
       <p1_38_2>test pola tekstowego</p1_38_2>
       <p1_38_3>10</p1_38_3>
       <p1_38_4>10</p1_38_4>
       <p1_38_5>10</p1_38_5>
       <p1_38_6>10</p1_38_6>
       <p1_39_0>test pola tekstowego</p1_39_0>
       <p1_39_1>test pola tekstowego</p1_39_1>
       <p1_39_2>test pola tekstowego</p1_39_2>
       <p1_39_3>10</p1_39_3>
       <p1_39_4>10</p1_39_4>
       <p1_39_5>10</p1_39_5>
       <p1_39_6>10</p1_39_6>
       <p1_40_0>test pola tekstowego</p1_40_0>
       <p1_40_1>test pola tekstowego</p1_40_1>
       <p1_40_2>test pola tekstowego</p1_40_2>
       <p1_40_3>10</p1_40_3>
       <p1_40_4>10</p1_40_4>
       <p1_40_5>10</p1_40_5>
       <p1_40_6>10</p1_40_6>
       <p1_41_0>test pola tekstowego</p1_41_0>
       <p1_41_1>test pola tekstowego</p1_41_1>
       <p1_41_2>test pola tekstowego</p1_41_2>
       <p1_41_3>10</p1_41_3>
       <p1_41_4>10</p1_41_4>
       <p1_41_5>10</p1_41_5>
       <p1_41_6>10</p1_41_6>
       <p1_42_0>test pola tekstowego</p1_42_0>
       <p1_42_1>test pola tekstowego</p1_42_1>
       <p1_42_2>test pola tekstowego</p1_42_2>
       <p1_42_3>10</p1_42_3>
       <p1_42_4>10</p1_42_4>
       <p1_42_5>10</p1_42_5>
       <p1_42_6>10</p1_42_6>
       <p1_43_0>test pola tekstowego</p1_43_0>
       <p1_43_1>test pola tekstowego</p1_43_1>
       <p1_43_2>test pola tekstowego</p1_43_2>
       <p1_43_3>10</p1_43_3>
       <p1_43_4>10</p1_43_4>
       <p1_43_5>10</p1_43_5>
       <p1_43_6>10</p1_43_6>
       <p1_44_0>test pola tekstowego</p1_44_0>
       <p1_44_1>test pola tekstowego</p1_44_1>
       <p1_44_2>test pola tekstowego</p1_44_2>
       <p1_44_3>10</p1_44_3>
       <p1_44_4>10</p1_44_4>
       <p1_44_5>10</p1_44_5>
       <p1_44_6>10</p1_44_6>
       <p1_45_0>test pola tekstowego</p1_45_0>
       <p1_45_1>test pola tekstowego</p1_45_1>
       <p1_45_2>test pola tekstowego</p1_45_2>
       <p1_45_3>10</p1_45_3>
       <p1_45_4>10</p1_45_4>
       <p1_45_5>10</p1_45_5>
       <p1_45_6>10</p1_45_6>
       <p2_1_1>10</p2_1_1>
       <p2_2_0>test pola tekstowego</p2_2_0>
       <p2_2_1>test pola tekstowego</p2_2_1>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_2_3>10</p2_2_3>
       <p2_2_3_2>10</p2_2_3_2>
       <p2_3_0>test pola tekstowego</p2_3_0>
       <p2_3_1>test pola tekstowego</p2_3_1>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_3_3>10</p2_3_3>
       <p2_3_3_9>10</p2_3_3_9>
       <p2_4_0>test pola tekstowego</p2_4_0>
       <p2_4_1>test pola tekstowego</p2_4_1>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_4_3>10</p2_4_3>
       <p2_4_3_8>10</p2_4_3_8>
       <p2_5_0>test pola tekstowego</p2_5_0>
       <p2_5_1>test pola tekstowego</p2_5_1>
       <p2_5_2>10</p2_5_2>
       <p2_5_3>10</p2_5_3>
       <p2_5_3_0>10</p2_5_3_0>
       <p2_6_0>test pola tekstowego</p2_6_0>
       <p2_6_1>test pola tekstowego</p2_6_1>
       <p2_6_2>10</p2_6_2>
       <p2_6_3>10</p2_6_3>
       <p2_6_3_8>10</p2_6_3_8>
       <p2_7_0>test pola tekstowego</p2_7_0>
       <p2_7_1>test pola tekstowego</p2_7_1>
       <p2_7_2>10</p2_7_2>
       <p2_7_3>10</p2_7_3>
       <p2_7_3_4>10</p2_7_3_4>
       <p2_8_0>test pola tekstowego</p2_8_0>
       <p2_8_1>test pola tekstowego</p2_8_1>
       <p2_8_2>10</p2_8_2>
       <p2_8_3>10</p2_8_3>
       <p2_8_3_4>10</p2_8_3_4>
       <p3_1_2>10</p3_1_2>
       <p3_2_0>test pola tekstowego</p3_2_0>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>10</p3_2_2>
       <p3_3_0>test pola tekstowego</p3_3_0>
       <p3_3_1>test pola tekstowego</p3_3_1>
       <p3_3_3>10</p3_3_3>
       <p3_4_0>test pola tekstowego</p3_4_0>
       <p3_4_1>test pola tekstowego</p3_4_1>
       <p3_4_2>10</p3_4_2>
       <p3_5_0>test pola tekstowego</p3_5_0>
       <p3_5_1>test pola tekstowego</p3_5_1>
       <p3_5_2>10</p3_5_2>
       <p3_6_0>test pola tekstowego</p3_6_0>
       <p3_6_1>test pola tekstowego</p3_6_1>
       <p3_6_2>10</p3_6_2>
       <p3_7_0>test pola tekstowego</p3_7_0>
       <p3_7_1>test pola tekstowego</p3_7_1>
       <p3_7_2>10</p3_7_2>
       <p3_8_0>test pola tekstowego</p3_8_0>
       <p3_8_1>test pola tekstowego</p3_8_1>
       <p3_8_2>10</p3_8_2>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_20_3_1>1</p4_20_3_1>
       <p4_20_3_>1</p4_20_3_>
       <p20_4a>10</p20_4a>
       <p20_4b>10</p20_4b>
       <p20_5a>10</p20_5a>
       <p20_5b>10</p20_5b>
       <p2_20_1_0>10</p2_20_1_0>
       <p2_20_1_0_4>10</p2_20_1_0_4>
       <p0_5>test@test.pl</p0_5>
       <p0_6>500600400</p0_6>
       <p0_7>Poznań</p0_7>
       <p0_8>30-10-2014</p0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>