Pola formularza

Formularz: CBC-P (2) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotówImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2018/11/14/6090/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18088779</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1>[data]</pA1>
       <pA2>[data]</pA2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <pA1_1>[NIP]</pA1_1>
       <pA1_2>[nazwaPelna]</pA1_2>
       <pA2_1>[KodKraju]</pA2_1>
       <pA2_2>[Wojewodztwo]</pA2_2>
       <pA2_3>[Powiat]</pA2_3>
       <pA2_4>[Gmina]</pA2_4>
       <pA2_5>[Ulica]</pA2_5>
       <pA2_6>[NrDomu]</pA2_6>
       <pA2_7>[NrLokalu]</pA2_7>
       <pA2_8>[Miejscowosc]</pA2_8>
       <pA2_9>[KodPocztowy]</pA2_9>
       <pA2_10>[Poczta]</pA2_10>
       <pA3_>[Wartość wyboru w polu pA3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA3_>
       <pB_1>1:Jednostka dominująca / 2:Wyznaczona jednostka / 3:Inna jednostka składająca informację o grupie podmiotów / </pB_1>
       <pB_1_>[Wartość wyboru w polu pB_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB_1_>
       <pB2_1>[NIP]</pB2_1>
       <pB2_2>[nazwaPelna]</pB2_2>
       <pB3_1>[nazwaPelna]</pB3_1>
       <pB3_2>[Pole tekstowe]</pB3_2>
       <pB3_3>[kraj]</pB3_3>
       <pB4>[Pole tekstowe]</pB4>
       <pB5>1:US GIIN / 2:EIN / 3:Other / </pB5>
       <pB6>[kraj]</pB6>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>
       <pB7_1>[KodKraju]</pB7_1>
       <pB7_2>[Wojewodztwo]</pB7_2>
       <pB7_3>[Powiat]</pB7_3>
       <pB7_4>[Gmina]</pB7_4>
       <pB7_5>[Ulica]</pB7_5>
       <pB7_6>[NrDomu]</pB7_6>
       <pB7_7>[NrDomu]</pB7_7>
       <pB7_8>[Miejscowosc]</pB7_8>
       <pB7_9>[KodPocztowy]</pB7_9>
       <pB7_10>[Poczta]</pB7_10>
       <rect6_5>[Koniec strony]</rect6_5>
       <p14>[kraj]</p14>
       <rect5>[Koniec strony]</rect5>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CBC-P (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18088779</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1>30-10-1990</pA1>
       <pA2>30-10-1990</pA2>
       <p1_>1</p1_>
       <pA1_1>8875155741</pA1_1>
       <pA1_2>Pełna nazwa testowa</pA1_2>
       <pA2_1>PL</pA2_1>
       <pA2_2>wielkopolskie</pA2_2>
       <pA2_3>poznański</pA2_3>
       <pA2_4>Poznań</pA2_4>
       <pA2_5>Strzelecka</pA2_5>
       <pA2_6>1</pA2_6>
       <pA2_7>1</pA2_7>
       <pA2_8>Poznań</pA2_8>
       <pA2_9>61-155</pA2_9>
       <pA2_10>Poznań</pA2_10>
       <pA3_>1</pA3_>
       <pB_1>1</pB_1>
       <pB_1_>1</pB_1_>
       <pB2_1>8875155741</pB2_1>
       <pB2_2>Pełna nazwa testowa</pB2_2>
       <pB3_1>Pełna nazwa testowa</pB3_1>
       <pB3_2>test pola tekstowego</pB3_2>
       <pB3_3>PL</pB3_3>
       <pB4>test pola tekstowego</pB4>
       <pB5>1</pB5>
       <pB6>PL</pB6>
       <rect1></rect1>
       <rect6></rect6>
       <pB7_1>PL</pB7_1>
       <pB7_2>wielkopolskie</pB7_2>
       <pB7_3>poznański</pB7_3>
       <pB7_4>Poznań</pB7_4>
       <pB7_5>Strzelecka</pB7_5>
       <pB7_6>1</pB7_6>
       <pB7_7>1</pB7_7>
       <pB7_8>Poznań</pB7_8>
       <pB7_9>61-155</pB7_9>
       <pB7_10>Poznań</pB7_10>
       <rect6_5></rect6_5>
       <p14>PL</p14>
       <rect5></rect5>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>