Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-58 Wniosek/skarga o udzielenie wyjaśnień/wydanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18329134</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[PESEL]</p2>
       <p3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_1>
       <p3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[NIP]</p7>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9>[nazwa]</p9>
       <p10>[UlicaKor]</p10>
       <p11>[NrDomuKor]</p11>
       <p12>[NrLokaluKor]</p12>
       <p13>[KodPocztowyKor]</p13>
       <p14>[MiejscowoscKor]</p14>
       <p15>[kraj]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p_label>[dl]</p_label>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p_label_4>[dl]</p_label_4>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-58</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18329134</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>23050608219</p2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>NR-4321</p3_2>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>8875155741</p7>
       <p8>773461194</p8>
       <p9>nazwa testowa</p9>
       <p10>Półwiejska</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p_label></p_label>
       <p18>10</p18>
       <p_label_4></p_label_4>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>30-10-2014</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>