Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2019) s.15 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019- załącznik strona 15Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19066558</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_19>[REGON]</p0_19>
       <p2_1h_2_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_2_1>
       <p2_1h_2_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_2_11>
       <p2_1h_2_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_2_3>
       <p1077>[Pole tekstowe]</p1077>
       <p2_1h_2_4>[Powiat]</p2_1h_2_4>
       <p2_1h_2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_2_13>
       <p2_1h_2_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_17>
       <p2_1h_2_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_19>
       <p1078>[Pole tekstowe]</p1078>
       <p2_1h_2_5>[Gmina]</p2_1h_2_5>
       <p2_1g_8_5_42_034> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_034>
       <p2_1h_2_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_2_12>
       <p2_1h_2_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_15>
       <p2_1h_2_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_16>
       <p2_1h_2_6>[Ulica]</p2_1h_2_6>
       <p2_1h_2_7>[NrDomu]</p2_1h_2_7>
       <p2_1h_2_8>[NrLokalu]</p2_1h_2_8>
       <p2_1h_2_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_2_14>
       <p2_1h_2_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_18>
       <p2_1h_2_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_20>
       <p1079>[Pole tekstowe]</p1079>
       <p2_1h_2_9>[KodPocztowy]</p2_1h_2_9>
       <p2_1h_2_10>[Miejscowosc]</p2_1h_2_10>
       <p2_1h_2_21>[pkd1opis]</p2_1h_2_21>
       <p1080>[Pole tekstowe]</p1080>
       <p2_1h_3_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_3_1>
       <p2_1h_3_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_3_3>
       <p2_1h_3_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_3_11>
       <p1081>[Pole tekstowe]</p1081>
       <p2_1h_3_4>[Powiat]</p2_1h_3_4>
       <p2_1h_3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_3_13>
       <p2_1h_3_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_17>
       <p2_1h_3_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_19>
       <p2_1h_3_5>[Gmina]</p2_1h_3_5>
       <p1082>[Pole tekstowe]</p1082>
       <p2_1g_8_5_42_0_464532> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_0_464532>
       <p2_1h_3_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_3_12>
       <p2_1h_3_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_15>
       <p2_1h_3_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_16>
       <p2_1h_3_6>[Ulica]</p2_1h_3_6>
       <p2_1h_3_7>[NrDomu]</p2_1h_3_7>
       <p2_1h_3_8>[NrLokalu]</p2_1h_3_8>
       <p2_1h_3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_3_14>
       <p2_1h_3_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_18>
       <p2_1h_3_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_20>
       <p1083>[Pole tekstowe]</p1083>
       <p2_1h_3_9>[KodPocztowy]</p2_1h_3_9>
       <p2_1h_3_10>[Miejscowosc]</p2_1h_3_10>
       <p2_1h_3_21>[pkd1opis]</p2_1h_3_21>
       <p1084>[Pole tekstowe]</p1084>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2019) s.15</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19066558</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_19>773461194</p0_19>
       <p2_1h_2_1>1</p2_1h_2_1>
       <p2_1h_2_11></p2_1h_2_11>
       <p2_1h_2_3>wielkopolskie</p2_1h_2_3>
       <p1077>test pola tekstowego</p1077>
       <p2_1h_2_4>poznański</p2_1h_2_4>
       <p2_1h_2_13>1</p2_1h_2_13>
       <p2_1h_2_17>1</p2_1h_2_17>
       <p2_1h_2_19>1</p2_1h_2_19>
       <p1078>test pola tekstowego</p1078>
       <p2_1h_2_5>Poznań</p2_1h_2_5>
       <p2_1g_8_5_42_034></p2_1g_8_5_42_034>
       <p2_1h_2_12></p2_1h_2_12>
       <p2_1h_2_15>1</p2_1h_2_15>
       <p2_1h_2_16>1</p2_1h_2_16>
       <p2_1h_2_6>Strzelecka</p2_1h_2_6>
       <p2_1h_2_7>1</p2_1h_2_7>
       <p2_1h_2_8>1</p2_1h_2_8>
       <p2_1h_2_14>1</p2_1h_2_14>
       <p2_1h_2_18>1</p2_1h_2_18>
       <p2_1h_2_20>1</p2_1h_2_20>
       <p1079>test pola tekstowego</p1079>
       <p2_1h_2_9>61-155</p2_1h_2_9>
       <p2_1h_2_10>Poznań</p2_1h_2_10>
       <p2_1h_2_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_2_21>
       <p1080>test pola tekstowego</p1080>
       <p2_1h_3_1>1</p2_1h_3_1>
       <p2_1h_3_3>wielkopolskie</p2_1h_3_3>
       <p2_1h_3_11></p2_1h_3_11>
       <p1081>test pola tekstowego</p1081>
       <p2_1h_3_4>poznański</p2_1h_3_4>
       <p2_1h_3_13>1</p2_1h_3_13>
       <p2_1h_3_17>1</p2_1h_3_17>
       <p2_1h_3_19>1</p2_1h_3_19>
       <p2_1h_3_5>Poznań</p2_1h_3_5>
       <p1082>test pola tekstowego</p1082>
       <p2_1g_8_5_42_0_464532></p2_1g_8_5_42_0_464532>
       <p2_1h_3_12></p2_1h_3_12>
       <p2_1h_3_15>1</p2_1h_3_15>
       <p2_1h_3_16>1</p2_1h_3_16>
       <p2_1h_3_6>Strzelecka</p2_1h_3_6>
       <p2_1h_3_7>1</p2_1h_3_7>
       <p2_1h_3_8>1</p2_1h_3_8>
       <p2_1h_3_14>1</p2_1h_3_14>
       <p2_1h_3_18>1</p2_1h_3_18>
       <p2_1h_3_20>1</p2_1h_3_20>
       <p1083>test pola tekstowego</p1083>
       <p2_1h_3_9>61-155</p2_1h_3_9>
       <p2_1h_3_10>Poznań</p2_1h_3_10>
       <p2_1h_3_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_3_21>
       <p1084>test pola tekstowego</p1084>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>