Pola formularza

Formularz: ZUS UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19167478</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[PESEL]</p2>
       <p3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3>
       <p3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[UlicaKor]</p7>
       <p8>[NrDomuKor]</p8>
       <p9>[NrLokaluKor]</p9>
       <p10>[KodPocztowyKor]</p10>
       <p11>[MiejscowoscKor]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15>
       <p16>[PESEL]</p16>
       <p17>[NIP]</p17>
       <p18>[REGON]</p18>
       <p19_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p19_1>
       <p19_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p19_2>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[nazwisko]</p21>
       <p22>[nazwaPelna]</p22>
       <p23>[dataUrodzenia]</p23>
       <p24>[Ulica]</p24>
       <p25>[NrDomu]</p25>
       <p26>[NrLokalu]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Miejscowosc]</p28>
       <p29>[kraj]</p29>
       <p30>[Telefon]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[PESEL]</p32>
       <p34>[NIP]</p34>
       <p35>[REGON]</p35>
       <p36_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p36_1>
       <p36_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p36_2>
       <p37>[pierwszeImie]</p37>
       <p38>[nazwisko]</p38>
       <p39>[nazwaPelna]</p39>
       <p40>[dataUrodzenia]</p40>
       <p41>[Ulica]</p41>
       <p42>[NrDomu]</p42>
       <p43>[NrLokalu]</p43>
       <p44>[KodPocztowy]</p44>
       <p45>[Miejscowosc]</p45>
       <p46>[kraj]</p46>
       <p47>[Telefon]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <p49>[PESEL]</p49>
       <p50>[NIP]</p50>
       <p51>[REGON]</p51>
       <p52_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p52_1>
       <p52_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p52_2>
       <p53>[pierwszeImie]</p53>
       <p54>[nazwisko]</p54>
       <p55>[nazwaPelna]</p55>
       <p56>[dataUrodzenia]</p56>
       <p57>[Ulica]</p57>
       <p58>[NrDomu]</p58>
       <p59>[NrLokalu]</p59>
       <p60>[KodPocztowy]</p60>
       <p61>[Miejscowosc]</p61>
       <p62>[kraj]</p62>
       <p63>[Telefon]</p63>
       <p64>[Data wypełnienia]</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS UWU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19167478</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>23050608219</p2>
       <p3>1</p3>
       <p3_2>NR-4321</p3_2>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Półwiejska</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>23050608219</p16>
       <p17>8875155741</p17>
       <p18>773461194</p18>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p19_2>NR-4321</p19_2>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>Kowalski</p21>
       <p22>Pełna nazwa testowa</p22>
       <p23>30-10-1985</p23>
       <p24>Strzelecka</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>PL</p29>
       <p30>500600400</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>23050608219</p32>
       <p34>8875155741</p34>
       <p35>773461194</p35>
       <p36_1>1</p36_1>
       <p36_2>NR-4321</p36_2>
       <p37>Jan</p37>
       <p38>Kowalski</p38>
       <p39>Pełna nazwa testowa</p39>
       <p40>30-10-1985</p40>
       <p41>Strzelecka</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>61-155</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>PL</p46>
       <p47>500600400</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>23050608219</p49>
       <p50>8875155741</p50>
       <p51>773461194</p51>
       <p52_1>1</p52_1>
       <p52_2>NR-4321</p52_2>
       <p53>Jan</p53>
       <p54>Kowalski</p54>
       <p55>Pełna nazwa testowa</p55>
       <p56>30-10-1985</p56>
       <p57>Strzelecka</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>61-155</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>PL</p62>
       <p63>500600400</p63>
       <p64>30-10-2014</p64>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>