Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS ZO-1/04/2020 (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19612893</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3_1>[dataUrodzenia]</p3_1>
       <p3_2>[PESEL]</p3_2>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p5_2_subfield_3>
       <p5_1_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[poczta]</p5_1_subfield_1>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p6_2_subfield_3>
       <p6_1_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[poczta korespondencji]</p6_1_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[telefon]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[e-mail]</p7_subfield_1>
       <p8_1>[data]</p8_1>
       <p8_2>[data]</p8_2>
       <p8_3>[data]</p8_3>
       <p8_4>[data]</p8_4>
       <p8_5>[data]</p8_5>
       <p8_6>[data]</p8_6>
       <p9_1_subfield_0>[imię]</p9_1_subfield_0>
       <p9_1_subfield_1>[nazwisko]</p9_1_subfield_1>
       <p9_3>[dataUrodzenia]</p9_3>
       <p9_2>[PESEL]</p9_2>
       <p10_1_subfield_0>[imię]</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>[nazwisko]</p10_1_subfield_1>
       <p10_3>[dataUrodzenia]</p10_3>
       <p10_2>[PESEL]</p10_2>
       <p11_1_subfield_0>[imię]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[nazwisko]</p11_1_subfield_1>
       <p11_3>[dataUrodzenia]</p11_3>
       <p11_2>[PESEL]</p11_2>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p14>[PESEL]</p14>
       <p15_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p15_1>
       <p15_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15_2>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>[dataUrodzenia]</p16_2>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p18>[Rachunek]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p20_>
       <p21_1>[data]</p21_1>
       <p21_2>[data]</p21_2>
       <p21_3>[data]</p21_3>
       <p21_4>[data]</p21_4>
       <p21_5>[data]</p21_5>
       <p21_6>[data]</p21_6>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[data]</p27>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p29_1>[data]</p29_1>
       <p29_2>[data]</p29_2>
       <p29_3>[data]</p29_3>
       <p29_4>[data]</p29_4>
       <p29_5>[data]</p29_5>
       <p29_6>[data]</p29_6>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[miejscowość]</p31>
       <p32>[data]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS ZO-1/04/2020</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19612893</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Jan</p2>
       <p3_1>30-10-1985</p3_1>
       <p3_2>23050608219</p3_2>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Strzelecka</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_1_subfield_0>61-155</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Poznań</p5_1_subfield_1>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Półwiejska</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_1_subfield_0>61-155</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Poznań</p6_1_subfield_1>
       <p7_subfield_0>500600400</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>test@test.pl</p7_subfield_1>
       <p8_1>30-10-1990</p8_1>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p8_3>30-10-1990</p8_3>
       <p8_4>30-10-1990</p8_4>
       <p8_5>30-10-1990</p8_5>
       <p8_6>30-10-1990</p8_6>
       <p9_1_subfield_0>Jan</p9_1_subfield_0>
       <p9_1_subfield_1>Kowalski</p9_1_subfield_1>
       <p9_3>30-10-1985</p9_3>
       <p9_2>23050608219</p9_2>
       <p10_1_subfield_0>Jan</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>Kowalski</p10_1_subfield_1>
       <p10_3>30-10-1985</p10_3>
       <p10_2>23050608219</p10_2>
       <p11_1_subfield_0>Jan</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Kowalski</p11_1_subfield_1>
       <p11_3>30-10-1985</p11_3>
       <p11_2>23050608219</p11_2>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p14>23050608219</p14>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>NR-4321</p15_2>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>30-10-1985</p16_2>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p18>453054504926965134154839080720</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_1>30-10-1990</p21_1>
       <p21_2>30-10-1990</p21_2>
       <p21_3>30-10-1990</p21_3>
       <p21_4>30-10-1990</p21_4>
       <p21_5>30-10-1990</p21_5>
       <p21_6>30-10-1990</p21_6>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p31_>1</p31_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p32_>1</p32_>
       <p28_>1</p28_>
       <p33_>1</p33_>
       <p29_1>30-10-1990</p29_1>
       <p29_2>30-10-1990</p29_2>
       <p29_3>30-10-1990</p29_3>
       <p29_4>30-10-1990</p29_4>
       <p29_5>30-10-1990</p29_5>
       <p29_6>30-10-1990</p29_6>
       <p30>10</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>