Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RDZ (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19852336</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[nazwa]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <pII_0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_0_1>
       <pII_0_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_0_2>
       <pII_0_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_0_3>
       <pII_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_1>
       <pII_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_2>
       <pII_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_3>
       <pII_3_1>[Pole kwoty]</pII_3_1>
       <pII_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_4>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p30>[Data wypełnienia]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RDZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19852336</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>nazwa testowa</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <pII_0_1>1</pII_0_1>
       <pII_0_2>1</pII_0_2>
       <pII_0_3>1</pII_0_3>
       <pII_1>1</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>1</pII_3>
       <pII_3_1>10</pII_3_1>
       <pII_4>1</pII_4>
       <p21>10</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>10</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p30>30-10-2014</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>