Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VIA-WOMP (archiwalny) Wniosek o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy (COVID-19)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20323887</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect988>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect988>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>[NIP]</p7>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9_1>[pierwszeImie]</p9_1>
       <p10_1>[nazwisko]</p10_1>
       <p11_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11_1>
       <p12_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12_1>
       <p13_1>[PESEL]</p13_1>
       <p9_2>[pierwszeImie]</p9_2>
       <p10_2>[nazwisko]</p10_2>
       <p11_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11_2>
       <p12_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12_2>
       <p13_2>[PESEL]</p13_2>
       <p9_3>[pierwszeImie]</p9_3>
       <p10_3>[nazwisko]</p10_3>
       <p11_3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11_3>
       <p12_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12_3>
       <p13_3>[PESEL]</p13_3>
       <p9_4>[pierwszeImie]</p9_4>
       <p10_4>[nazwisko]</p10_4>
       <p11_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11_4>
       <p12_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12_4>
       <p13_4>[PESEL]</p13_4>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[pierwszeImie]</p16>
       <p17>[nazwisko]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Rachunek]</p29>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 0 ]</p33_>
       <p33>[data]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p34>[data]</p34>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VIA-WOMP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20323887</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect988></rect988>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>8875155741</p7>
       <p8>773461194</p8>
       <p9_1>Jan</p9_1>
       <p10_1>Kowalski</p10_1>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p12_1>NR-4321</p12_1>
       <p13_1>23050608219</p13_1>
       <p9_2>Jan</p9_2>
       <p10_2>Kowalski</p10_2>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p12_2>NR-4321</p12_2>
       <p13_2>23050608219</p13_2>
       <p9_3>Jan</p9_3>
       <p10_3>Kowalski</p10_3>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p12_3>NR-4321</p12_3>
       <p13_3>23050608219</p13_3>
       <p9_4>Jan</p9_4>
       <p10_4>Kowalski</p10_4>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p12_4>NR-4321</p12_4>
       <p13_4>23050608219</p13_4>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16>Jan</p16>
       <p17>Kowalski</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>453054504926965134154839080720</p29>
       <_>1</_>
       <p33_>1</p33_>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p36_>1</p36_>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>