Pola formularza

Formularz: EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20627323</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[PESEL]</p1_3>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_5>[miejsceUrodzenia]</p1_5>
       <p2_1>[Telefon]</p2_1>
       <p2_2>[Mail]</p2_2>
       <p2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3>
       <p0_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1>
       <p0_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_2>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[pierwszeImie]</p3_2>
       <p4_1>[miejscowość]</p4_1>
       <p4_2>[data]</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EL/WPS/2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20627323</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>23050608219</p1_3>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p2_1>500600400</p2_1>
       <p2_2>test@test.pl</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p0_1>1</p0_1>
       <p0_2>1</p0_2>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Jan</p3_2>
       <p4_1>Poznań</p4_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>