Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS RF-03 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20668026</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_1_1>[Pole tekstowe]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[Pole tekstowe]</p3_1_2>
       <p3_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1_3>
       <p3_1_4>[data]</p3_1_4>
       <p3_1_5>[Pole tekstowe]</p3_1_5>
       <p3_1_6>tak / nie / </p3_1_6>
       <p3_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1_7>
       <p3_1_8>[Pole tekstowe]</p3_1_8>
       <p3_1_9>[Pole tekstowe]</p3_1_9>
       <p3_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1_10>
       <p3_1_11>[Pole tekstowe]</p3_1_11>
       <p3_1_12>[Pole tekstowe]</p3_1_12>
       <p3_1_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1_13>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_3>
       <p3_2_4>[data]</p3_2_4>
       <p3_2_5>[Pole tekstowe]</p3_2_5>
       <p3_2_6>tak / nie / </p3_2_6>
       <p3_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_7>
       <p3_2_8>[Pole tekstowe]</p3_2_8>
       <p3_2_9>[Pole tekstowe]</p3_2_9>
       <p3_2_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_10>
       <p3_2_11>[Pole tekstowe]</p3_2_11>
       <p3_2_12>[Pole tekstowe]</p3_2_12>
       <p3_2_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_13>
       <lp>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>tak / nie / </p9>
       <p10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p37_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_2>
       <p37_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_3>
       <p37_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_4>
       <p37_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_5>
       <p37_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_6>
       <p37_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_7>
       <p37_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_8>
       <p37_9>tak / nie / </p37_9>
       <p37_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37_10>
       <p19_1>[Pole tekstowe]</p19_1>
       <p19_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_2>
       <p19_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_3>
       <p19_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_4>
       <p19_5_0>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_5_0>
       <p19_5_0_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_5_0_8>
       <p19_5_0_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_5_0_4>
       <p19_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_5>
       <p19_6>tak / nie / </p19_6>
       <p19_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19_7>
       <lp1>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24a>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24a>
       <p25a>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25a>
       <p26a>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26a>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>tak / nie / </p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Koniec strony]</rect4>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p27_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27_3>
       <p27_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27_4>
       <p27_5>[Pole tekstowe]</p27_5>
       <p27_6>[Pole tekstowe]</p27_6>
       <p27_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27_7>
       <p27_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27_8>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p28_2>[Pole tekstowe]</p28_2>
       <p28_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28_3>
       <p28_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28_4>
       <p28_5>[Pole tekstowe]</p28_5>
       <p28_6>[Pole tekstowe]</p28_6>
       <p28_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28_7>
       <p28_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28_8>
       <lp3>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp3>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p40_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_2>
       <p40_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_3>
       <p40_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_4>
       <p40_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_5>
       <p40_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_6>
       <p40_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_7>
       <p40_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_8>
       <p40_9>tak / nie / </p40_9>
       <p40_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40_10>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p41_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_2>
       <p41_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_3>
       <p41_3_0>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_3_0>
       <p41_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_4>
       <p41_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_4_8>
       <p41_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_5>
       <p41_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_5_4>
       <p41_6>tak / nie / </p41_6>
       <p41_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41_7>
       <lp4>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp4>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p44_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44_9>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p45_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45_8>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p46_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46_5>
       <p47>tak / nie / </p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <rect700>[Pole powtarzalne]</rect700>
       <rect800>[Pole podziału sekcji]</rect800>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50_1>[nazwaPelna]</p50_1>
       <p50_2>[REGON]</p50_2>
       <p50_3>[Pole kwoty]</p50_3>
       <p50_4>[rok]</p50_4>
       <p50_5>tak / nie / </p50_5>
       <p51_1>[nazwaPelna]</p51_1>
       <p51_2>[REGON]</p51_2>
       <p51_3>[Pole kwoty]</p51_3>
       <p51_4>[rok]</p51_4>
       <p51_5>tak / nie / </p51_5>
       <lp5>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp5>
       <p52>[nazwaPelna]</p52>
       <p53>[REGON]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[rok]</p55>
       <p56a>tak / nie / </p56a>
       <rect9>[Pole powtarzalne]</rect9>
       <rect10>[Pole podziału sekcji]</rect10>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p57_1>[nazwaPelna]</p57_1>
       <p57_2>[REGON]</p57_2>
       <p57_3>[Pole kwoty]</p57_3>
       <p57_4>[rok]</p57_4>
       <p57_5>tak / nie / </p57_5>
       <p58_1>[nazwaPelna]</p58_1>
       <p58_2>[REGON]</p58_2>
       <p58_3>[Pole kwoty]</p58_3>
       <p58_4>[rok]</p58_4>
       <p58_5>tak / nie / </p58_5>
       <lp6>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp6>
       <p59>[nazwaPelna]</p59>
       <p60>[REGON]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[rok]</p62>
       <p63>tak / nie / </p63>
       <rect11>[Pole powtarzalne]</rect11>
       <rect12>[Pole podziału sekcji]</rect12>
       <p64_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_4>
       <p65_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_4>
       <p66_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_4>
       <p67_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_4>
       <p68_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_4>
       <p69_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_4>
       <p64_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_5>
       <p65_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_5>
       <p66_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_5>
       <p67_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_5>
       <p68_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_5>
       <p69_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_5>
       <p64_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_6>
       <p65_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_6>
       <p66_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_6>
       <p67_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_6>
       <p68_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_6>
       <p69_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_6>
       <rect13>[Koniec strony]</rect13>
       <p64_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_7>
       <p65_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_7>
       <p66_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_7>
       <p67_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_7>
       <p68_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_7>
       <p69_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_7>
       <p64_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_8>
       <p65_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_8>
       <p66_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_8>
       <p67_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_8>
       <p68_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_8>
       <p69_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_8>
       <p64_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_9>
       <p65_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_9>
       <p66_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_9>
       <p67_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_9>
       <p68_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_9>
       <p69_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_9>
       <p64_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_11>
       <p65_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_11>
       <p66_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_11>
       <p67_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_11>
       <p68_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_11>
       <p69_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_11>
       <p64_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_12>
       <p65_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_12>
       <p66_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_12>
       <p67_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_12>
       <p68_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_12>
       <p69_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_12>
       <p64_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_13>
       <p65_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_13>
       <p66_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_13>
       <p67_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_13>
       <p68_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_13>
       <p69_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_13>
       <p64_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_15>
       <p65_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_15>
       <p66_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_15>
       <p67_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_15>
       <p68_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_15>
       <p69_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_15>
       <p64_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64_16>
       <p65_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65_16>
       <p66_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66_16>
       <p67_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67_16>
       <p68_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68_16>
       <p69_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69_16>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p71_1>[nazwaPelna]</p71_1>
       <p71_2>[REGON]</p71_2>
       <p71_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71_3>
       <p71_4>[Pole tekstowe]</p71_4>
       <p71_5>tak / nie / </p71_5>
       <p72_1>[nazwaPelna]</p72_1>
       <p72_2>[REGON]</p72_2>
       <p72_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72_3>
       <p72_4>[Pole tekstowe]</p72_4>
       <p72_5>tak / nie / </p72_5>
       <lp9>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp9>
       <p73>[nazwaPelna]</p73>
       <p74>[REGON]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76a>[Pole tekstowe]</p76a>
       <p770>tak / nie / </p770>
       <rect14>[Pole powtarzalne]</rect14>
       <rect15>[Pole podziału sekcji]</rect15>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p77a_1>[nazwaPelna]</p77a_1>
       <p77_2>[REGON]</p77_2>
       <p77_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77_3>
       <p77_3_4>[Pole tekstowe]</p77_3_4>
       <p77_3_1>tak / nie / </p77_3_1>
       <p77_3_15>tak / nie / </p77_3_15>
       <p78_4>[nazwaPelna]</p78_4>
       <p78_5>[REGON]</p78_5>
       <p78_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78_6>
       <p78_6_5>[Pole tekstowe]</p78_6_5>
       <p78_6_7>tak / nie / </p78_6_7>
       <p78_6_2>tak / nie / </p78_6_2>
       <lp7>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp7>
       <p79>[nazwaPelna]</p79>
       <p80>[REGON]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>tak / nie / </p83>
       <p84>tak / nie / </p84>
       <rect16>[Pole powtarzalne]</rect16>
       <rect17>[Pole podziału sekcji]</rect17>
       <p85a_>[Wartość wyboru w polu p85a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p85a_>
       <p86_2>tak / nie / </p86_2>
       <p87_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87_1>
       <p87_2>tak / nie / </p87_2>
       <p87_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87_3>
       <p88_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88_1>
       <p88_2>tak / nie / </p88_2>
       <p88_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88_3>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 ]</p89_>
       <p90_1>[nazwaPelna]</p90_1>
       <p90_2>[REGON]</p90_2>
       <p90_3>[Pole tekstowe]</p90_3>
       <p90_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90_4>
       <p90_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90_5>
       <p90_6>[Pole tekstowe]</p90_6>
       <p90_7>[Pole tekstowe]</p90_7>
       <p90_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90_8>
       <p91_1>[nazwaPelna]</p91_1>
       <p91_2>[REGON]</p91_2>
       <p91_3>[Pole tekstowe]</p91_3>
       <p91_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91_4>
       <p91_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91_5>
       <p91_6>[Pole tekstowe]</p91_6>
       <p91_7>[Pole tekstowe]</p91_7>
       <p91_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91_8>
       <rect18>[Koniec strony]</rect18>
       <lp8>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp8>
       <p87>[nazwaPelna]</p87>
       <p88>[REGON]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <rect21>[Pole powtarzalne]</rect21>
       <rect23>[Pole podziału sekcji]</rect23>
       <p95_>[Wartość wyboru w polu p95. Dostępne wartości: 1 2 ]</p95_>
       <p96_1>[nazwaPelna]</p96_1>
       <p96_2>[REGON]</p96_2>
       <p96_4>[Pole kwoty]</p96_4>
       <p96_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96_3>
       <p97_4>[nazwaPelna]</p97_4>
       <p97_5>[REGON]</p97_5>
       <p97_7>[Pole kwoty]</p97_7>
       <p97_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97_6>
       <lp11>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp11>
       <p98>[nazwaPelna]</p98>
       <p99>[REGON]</p99>
       <p100a>[Pole kwoty]</p100a>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <rect242>[Pole powtarzalne]</rect242>
       <rect25>[Pole podziału sekcji]</rect25>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p102_1>[nazwaPelna]</p102_1>
       <p102_2>[REGON]</p102_2>
       <p102_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102_3>
       <p102_4>[Pole kwoty]</p102_4>
       <p102_6>[Pole tekstowe]</p102_6>
       <p102_7>[Pole tekstowe]</p102_7>
       <p102_8>[Pole tekstowe]</p102_8>
       <p103_1>[nazwaPelna]</p103_1>
       <p103_2>[REGON]</p103_2>
       <p103_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103_3>
       <p103_4>[Pole kwoty]</p103_4>
       <p103_6>[Pole tekstowe]</p103_6>
       <p103_7>[Pole tekstowe]</p103_7>
       <p103_8>[Pole tekstowe]</p103_8>
       <lp10>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp10>
       <p104>[nazwaPelna]</p104>
       <p105>[REGON]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p111>[Pole tekstowe]</p111>
       <rect26>[Pole powtarzalne]</rect26>
       <rect27b>[Pole podziału sekcji]</rect27b>
       <p112_>[Wartość wyboru w polu p112. Dostępne wartości: 1 2 ]</p112_>
       <p114_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_1>
       <p114_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_2>
       <p114_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_3>
       <p114_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_4>
       <p114_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_5>
       <p114_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_6>
       <p114_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_7>
       <p114_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114_8>
       <p115_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_1>
       <p115_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_2>
       <p115_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_3>
       <p115_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_4>
       <p115_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_5>
       <p115_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_6>
       <p115_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_7>
       <p115_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115_8>
       <p116_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_1>
       <p116_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_2>
       <p116_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_3>
       <p116_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_4>
       <p116_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_5>
       <p116_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_6>
       <p116_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_7>
       <p116_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116_8>
       <p117_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_1>
       <p117_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_2>
       <p117_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_3>
       <p117_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_4>
       <p117_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_5>
       <p117_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_6>
       <p117_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_7>
       <p117_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117_8>
       <p118_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_1>
       <p118_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_2>
       <p118_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_3>
       <p118_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_4>
       <p118_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_5>
       <p118_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_6>
       <p118_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_7>
       <p118_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118_8>
       <p119_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_1>
       <p119_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_2>
       <p119_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_3>
       <p119_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_4>
       <p119_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_5>
       <p119_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_6>
       <p119_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_7>
       <p119_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119_8>
       <rect27c>[Pole podziału sekcji]</rect27c>
       <p122_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122_1>
       <p122_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122_2>
       <p122_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122_3>
       <p122_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122_4>
       <p122_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122_5>
       <p122_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122_6>
       <p123_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123_1>
       <p123_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123_2>
       <p123_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123_3>
       <p123_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123_4>
       <p123_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123_5>
       <p123_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123_6>
       <p124_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124_1>
       <p124_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124_2>
       <p124_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124_3>
       <p124_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124_4>
       <p124_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124_5>
       <p124_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124_6>
       <p125_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125_1>
       <p125_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125_2>
       <p125_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125_3>
       <p125_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125_4>
       <p125_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125_5>
       <p125_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125_6>
       <p126_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126_1>
       <p126_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126_2>
       <p126_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126_3>
       <p126_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126_4>
       <p126_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126_5>
       <p126_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126_6>
       <p127_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127_1>
       <p127_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127_2>
       <p127_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127_3>
       <p127_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127_4>
       <p127_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127_5>
       <p127_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127_6>
       <p128_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128_1>
       <p128_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128_2>
       <p128_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128_3>
       <p128_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128_4>
       <p128_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128_5>
       <p128_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128_6>
       <p129_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129_1>
       <p129_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129_2>
       <p129_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129_3>
       <p129_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129_4>
       <p129_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129_5>
       <p129_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129_6>
       <rect29a>[Koniec strony]</rect29a>
       <p130_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130_1>
       <p130_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130_2>
       <p130_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130_3>
       <p130_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130_4>
       <p130_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130_5>
       <p130_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130_6>
       <pA3_>[Wartość wyboru w polu pA3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA3_>
       <pA1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_2>
       <pA2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_2>
       <pA1_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_46>
       <pA2_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_46>
       <pA1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_5>
       <pA2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_5>
       <pA1_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_48>
       <pA2_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_48>
       <pA1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_6>
       <pA2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_6>
       <pA1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_7>
       <pA2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_7>
       <pA1_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_9>
       <pA2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_9>
       <pA1_49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_49>
       <pA2_49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_49>
       <pA1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_10>
       <pA2_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_10>
       <pA1_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_11>
       <pA2_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_11>
       <pA1_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_12>
       <pA2_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_12>
       <pA1_50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_50>
       <pA2_50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_50>
       <pA1_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_13>
       <pA2_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_13>
       <pA1_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_51>
       <pA2_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_51>
       <pA1_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_52>
       <pA2_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_52>
       <pA1_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_15>
       <pA2_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_15>
       <pA1_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_16>
       <pA2_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_16>
       <pA1_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_17>
       <pA2_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_17>
       <pA1_56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_56>
       <pA2_56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_56>
       <pA1_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_18>
       <pA2_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_18>
       <pA1_57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_57>
       <pA2_57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_57>
       <pA1_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_19>
       <pA2_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_19>
       <pA1_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_20>
       <pA2_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_20>
       <pA1_59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_59>
       <pA2_59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_59>
       <pA1_60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_60>
       <pA2_60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_60>
       <pA1_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_23>
       <pA2_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_23>
       <pA1_61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_61>
       <pA2_61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_61>
       <pA1_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_24>
       <pA2_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_24>
       <pA1_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_25>
       <pA2_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_25>
       <pA1_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_26>
       <pA2_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_26>
       <pA1_62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_62>
       <pA2_62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_62>
       <pA1_28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_28>
       <pA2_28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_28>
       <pA1_63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_63>
       <pA2_63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_63>
       <pA1_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_29>
       <pA2_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_29>
       <pA1_64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_64>
       <pA2_64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_64>
       <pA1_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_30>
       <pA2_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_30>
       <pA1_65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_65>
       <pA2_65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_65>
       <pA1_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_31>
       <pA2_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_31>
       <pA1_66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_66>
       <pA2_66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_66>
       <pA1_67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_67>
       <pA2_67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_67>
       <pA1_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_32>
       <pA2_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_32>
       <pA1_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_69>
       <pA2_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_69>
       <pA1_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_70>
       <pA2_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_70>
       <pA1_71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_71>
       <pA2_71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_71>
       <pA1_34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_34>
       <pA2_34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_34>
       <pA1_72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_72>
       <pA2_72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_72>
       <pA1_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_35>
       <pA2_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_35>
       <pA1_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_36>
       <pA2_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_36>
       <pA1_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_37>
       <pA2_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_37>
       <pA1_38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_38>
       <pA2_38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_38>
       <pA1_39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_39>
       <pA2_39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_39>
       <pA1_40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_40>
       <pA2_40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_40>
       <pA1_41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_41>
       <pA2_41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_41>
       <pA1_42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_42>
       <pA2_42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_42>
       <pA1_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA1_43>
       <pA2_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pA2_43>
       <p131_>[Wartość wyboru w polu p131. Dostępne wartości: 1 2 ]</p131_>
       <p133_1>[nazwaPelna]</p133_1>
       <p133_2>[REGON]</p133_2>
       <p134_1>[nazwaPelna]</p134_1>
       <p134_2>[REGON]</p134_2>
       <lp12>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp12>
       <p135>[nazwaPelna]</p135>
       <p136>[REGON]</p136>
       <rect27>[Pole powtarzalne]</rect27>
       <p137_>[Wartość wyboru w polu p137. Dostępne wartości: 1 2 ]</p137_>
       <rect28>[Pole podziału sekcji]</rect28>
       <p138_1>[nazwaPelna]</p138_1>
       <p139_2>[REGON]</p139_2>
       <p140_1>[nazwaPelna]</p140_1>
       <p140_2>[REGON]</p140_2>
       <lp13>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp13>
       <p141>[nazwaPelna]</p141>
       <p142>[REGON]</p142>
       <rect29>[Pole powtarzalne]</rect29>
       <p143_>[Wartość wyboru w polu p143. Dostępne wartości: 1 2 ]</p143_>
       <rect30>[Pole podziału sekcji]</rect30>
       <p144_1>[nazwaPelna]</p144_1>
       <p144_2>[REGON]</p144_2>
       <p145_1>[nazwaPelna]</p145_1>
       <p145_2>[REGON]</p145_2>
       <lp15>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp15>
       <p146>[nazwaPelna]</p146>
       <p147>[REGON]</p147>
       <rect33>[Pole powtarzalne]</rect33>
       <rect34>[Pole podziału sekcji]</rect34>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>
       <p150>[Mail]</p150>
       <p151>[Telefon]</p151>
       <p152>[miejscowość]</p152>
       <p153>[Data wypełnienia]</p153>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RF-03 (2019)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20668026</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_1_1>test pola tekstowego</p3_1_1>
       <p3_1_2>test pola tekstowego</p3_1_2>
       <p3_1_3>10</p3_1_3>
       <p3_1_4>30-10-1990</p3_1_4>
       <p3_1_5>test pola tekstowego</p3_1_5>
       <p3_1_6>tak</p3_1_6>
       <p3_1_7>10</p3_1_7>
       <p3_1_8>test pola tekstowego</p3_1_8>
       <p3_1_9>test pola tekstowego</p3_1_9>
       <p3_1_10>10</p3_1_10>
       <p3_1_11>test pola tekstowego</p3_1_11>
       <p3_1_12>test pola tekstowego</p3_1_12>
       <p3_1_13>10</p3_1_13>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3>10</p3_2_3>
       <p3_2_4>30-10-1990</p3_2_4>
       <p3_2_5>test pola tekstowego</p3_2_5>
       <p3_2_6>tak</p3_2_6>
       <p3_2_7>10</p3_2_7>
       <p3_2_8>test pola tekstowego</p3_2_8>
       <p3_2_9>test pola tekstowego</p3_2_9>
       <p3_2_10>10</p3_2_10>
       <p3_2_11>test pola tekstowego</p3_2_11>
       <p3_2_12>test pola tekstowego</p3_2_12>
       <p3_2_13>10</p3_2_13>
       <lp>10</lp>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>10</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>tak</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>10</p16>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p37_5>10</p37_5>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p37_7>10</p37_7>
       <p37_8>10</p37_8>
       <p37_9>tak</p37_9>
       <p37_10>10</p37_10>
       <p19_1>test pola tekstowego</p19_1>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p19_5_0>10</p19_5_0>
       <p19_5_0_8>10</p19_5_0_8>
       <p19_5_0_4>10</p19_5_0_4>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p19_6>tak</p19_6>
       <p19_7>10</p19_7>
       <lp1>10</lp1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24a>10</p24a>
       <p25a>10</p25a>
       <p26a>10</p26a>
       <p24>10</p24>
       <p25>tak</p25>
       <p26>10</p26>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p27_5>test pola tekstowego</p27_5>
       <p27_6>test pola tekstowego</p27_6>
       <p27_7>10</p27_7>
       <p27_8>10</p27_8>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p28_2>test pola tekstowego</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>test pola tekstowego</p28_5>
       <p28_6>test pola tekstowego</p28_6>
       <p28_7>10</p28_7>
       <p28_8>10</p28_8>
       <lp3>10</lp3>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p40_2>10</p40_2>
       <p40_3>10</p40_3>
       <p40_4>10</p40_4>
       <p40_5>10</p40_5>
       <p40_6>10</p40_6>
       <p40_7>10</p40_7>
       <p40_8>10</p40_8>
       <p40_9>tak</p40_9>
       <p40_10>10</p40_10>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p41_2>10</p41_2>
       <p41_3>10</p41_3>
       <p41_3_0>10</p41_3_0>
       <p41_4>10</p41_4>
       <p41_4_8>10</p41_4_8>
       <p41_5>10</p41_5>
       <p41_5_4>10</p41_5_4>
       <p41_6>tak</p41_6>
       <p41_7>10</p41_7>
       <lp4>10</lp4>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p44_9>10</p44_9>
       <p45>10</p45>
       <p45_8>10</p45_8>
       <p46>10</p46>
       <p46_5>10</p46_5>
       <p47>tak</p47>
       <p48>10</p48>
       <rect700></rect700>
       <rect800></rect800>
       <p49_>1</p49_>
       <p50_1>Pełna nazwa testowa</p50_1>
       <p50_2>773461194</p50_2>
       <p50_3>10</p50_3>
       <p50_4></p50_4>
       <p50_5>tak</p50_5>
       <p51_1>Pełna nazwa testowa</p51_1>
       <p51_2>773461194</p51_2>
       <p51_3>10</p51_3>
       <p51_4></p51_4>
       <p51_5>tak</p51_5>
       <lp5>10</lp5>
       <p52>Pełna nazwa testowa</p52>
       <p53>773461194</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55></p55>
       <p56a>tak</p56a>
       <rect9></rect9>
       <rect10></rect10>
       <p56_>1</p56_>
       <p57_1>Pełna nazwa testowa</p57_1>
       <p57_2>773461194</p57_2>
       <p57_3>10</p57_3>
       <p57_4></p57_4>
       <p57_5>tak</p57_5>
       <p58_1>Pełna nazwa testowa</p58_1>
       <p58_2>773461194</p58_2>
       <p58_3>10</p58_3>
       <p58_4></p58_4>
       <p58_5>tak</p58_5>
       <lp6>10</lp6>
       <p59>Pełna nazwa testowa</p59>
       <p60>773461194</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62></p62>
       <p63>tak</p63>
       <rect11></rect11>
       <rect12></rect12>
       <p64_4>10</p64_4>
       <p65_4>10</p65_4>
       <p66_4>10</p66_4>
       <p67_4>10</p67_4>
       <p68_4>10</p68_4>
       <p69_4>10</p69_4>
       <p64_5>10</p64_5>
       <p65_5>10</p65_5>
       <p66_5>10</p66_5>
       <p67_5>10</p67_5>
       <p68_5>10</p68_5>
       <p69_5>10</p69_5>
       <p64_6>10</p64_6>
       <p65_6>10</p65_6>
       <p66_6>10</p66_6>
       <p67_6>10</p67_6>
       <p68_6>10</p68_6>
       <p69_6>10</p69_6>
       <rect13></rect13>
       <p64_7>10</p64_7>
       <p65_7>10</p65_7>
       <p66_7>10</p66_7>
       <p67_7>10</p67_7>
       <p68_7>10</p68_7>
       <p69_7>10</p69_7>
       <p64_8>10</p64_8>
       <p65_8>10</p65_8>
       <p66_8>10</p66_8>
       <p67_8>10</p67_8>
       <p68_8>10</p68_8>
       <p69_8>10</p69_8>
       <p64_9>10</p64_9>
       <p65_9>10</p65_9>
       <p66_9>10</p66_9>
       <p67_9>10</p67_9>
       <p68_9>10</p68_9>
       <p69_9>10</p69_9>
       <p64_11>10</p64_11>
       <p65_11>10</p65_11>
       <p66_11>10</p66_11>
       <p67_11>10</p67_11>
       <p68_11>10</p68_11>
       <p69_11>10</p69_11>
       <p64_12>10</p64_12>
       <p65_12>10</p65_12>
       <p66_12>10</p66_12>
       <p67_12>10</p67_12>
       <p68_12>10</p68_12>
       <p69_12>10</p69_12>
       <p64_13>10</p64_13>
       <p65_13>10</p65_13>
       <p66_13>10</p66_13>
       <p67_13>10</p67_13>
       <p68_13>10</p68_13>
       <p69_13>10</p69_13>
       <p64_15>10</p64_15>
       <p65_15>10</p65_15>
       <p66_15>10</p66_15>
       <p67_15>10</p67_15>
       <p68_15>10</p68_15>
       <p69_15>10</p69_15>
       <p64_16>10</p64_16>
       <p65_16>10</p65_16>
       <p66_16>10</p66_16>
       <p67_16>10</p67_16>
       <p68_16>10</p68_16>
       <p69_16>10</p69_16>
       <p70_>1</p70_>
       <p71_1>Pełna nazwa testowa</p71_1>
       <p71_2>773461194</p71_2>
       <p71_3>10</p71_3>
       <p71_4>test pola tekstowego</p71_4>
       <p71_5>tak</p71_5>
       <p72_1>Pełna nazwa testowa</p72_1>
       <p72_2>773461194</p72_2>
       <p72_3>10</p72_3>
       <p72_4>test pola tekstowego</p72_4>
       <p72_5>tak</p72_5>
       <lp9>10</lp9>
       <p73>Pełna nazwa testowa</p73>
       <p74>773461194</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76a>test pola tekstowego</p76a>
       <p770>tak</p770>
       <rect14></rect14>
       <rect15></rect15>
       <p76_>1</p76_>
       <p77a_1>Pełna nazwa testowa</p77a_1>
       <p77_2>773461194</p77_2>
       <p77_3>10</p77_3>
       <p77_3_4>test pola tekstowego</p77_3_4>
       <p77_3_1>tak</p77_3_1>
       <p77_3_15>tak</p77_3_15>
       <p78_4>Pełna nazwa testowa</p78_4>
       <p78_5>773461194</p78_5>
       <p78_6>10</p78_6>
       <p78_6_5>test pola tekstowego</p78_6_5>
       <p78_6_7>tak</p78_6_7>
       <p78_6_2>tak</p78_6_2>
       <lp7>10</lp7>
       <p79>Pełna nazwa testowa</p79>
       <p80>773461194</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>tak</p83>
       <p84>tak</p84>
       <rect16></rect16>
       <rect17></rect17>
       <p85a_>1</p85a_>
       <p86_2>tak</p86_2>
       <p87_1>10</p87_1>
       <p87_2>tak</p87_2>
       <p87_3>10</p87_3>
       <p88_1>10</p88_1>
       <p88_2>tak</p88_2>
       <p88_3>10</p88_3>
       <p89_>1</p89_>
       <p90_1>Pełna nazwa testowa</p90_1>
       <p90_2>773461194</p90_2>
       <p90_3>test pola tekstowego</p90_3>
       <p90_4>10</p90_4>
       <p90_5>10</p90_5>
       <p90_6>test pola tekstowego</p90_6>
       <p90_7>test pola tekstowego</p90_7>
       <p90_8>10</p90_8>
       <p91_1>Pełna nazwa testowa</p91_1>
       <p91_2>773461194</p91_2>
       <p91_3>test pola tekstowego</p91_3>
       <p91_4>10</p91_4>
       <p91_5>10</p91_5>
       <p91_6>test pola tekstowego</p91_6>
       <p91_7>test pola tekstowego</p91_7>
       <p91_8>10</p91_8>
       <rect18></rect18>
       <lp8>10</lp8>
       <p87>Pełna nazwa testowa</p87>
       <p88>773461194</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>10</p94>
       <rect21></rect21>
       <rect23></rect23>
       <p95_>1</p95_>
       <p96_1>Pełna nazwa testowa</p96_1>
       <p96_2>773461194</p96_2>
       <p96_4>10</p96_4>
       <p96_3>10</p96_3>
       <p97_4>Pełna nazwa testowa</p97_4>
       <p97_5>773461194</p97_5>
       <p97_7>10</p97_7>
       <p97_6>10</p97_6>
       <lp11>10</lp11>
       <p98>Pełna nazwa testowa</p98>
       <p99>773461194</p99>
       <p100a>10</p100a>
       <p100>10</p100>
       <rect242></rect242>
       <rect25></rect25>
       <p101_>1</p101_>
       <p102_1>Pełna nazwa testowa</p102_1>
       <p102_2>773461194</p102_2>
       <p102_3>10</p102_3>
       <p102_4>10</p102_4>
       <p102_6>test pola tekstowego</p102_6>
       <p102_7>test pola tekstowego</p102_7>
       <p102_8>test pola tekstowego</p102_8>
       <p103_1>Pełna nazwa testowa</p103_1>
       <p103_2>773461194</p103_2>
       <p103_3>10</p103_3>
       <p103_4>10</p103_4>
       <p103_6>test pola tekstowego</p103_6>
       <p103_7>test pola tekstowego</p103_7>
       <p103_8>test pola tekstowego</p103_8>
       <lp10>10</lp10>
       <p104>Pełna nazwa testowa</p104>
       <p105>773461194</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p111>test pola tekstowego</p111>
       <rect26></rect26>
       <rect27b></rect27b>
       <p112_>1</p112_>
       <p114_1>10</p114_1>
       <p114_2>10</p114_2>
       <p114_3>10</p114_3>
       <p114_4>10</p114_4>
       <p114_5>10</p114_5>
       <p114_6>10</p114_6>
       <p114_7>10</p114_7>
       <p114_8>10</p114_8>
       <p115_1>10</p115_1>
       <p115_2>10</p115_2>
       <p115_3>10</p115_3>
       <p115_4>10</p115_4>
       <p115_5>10</p115_5>
       <p115_6>10</p115_6>
       <p115_7>10</p115_7>
       <p115_8>10</p115_8>
       <p116_1>10</p116_1>
       <p116_2>10</p116_2>
       <p116_3>10</p116_3>
       <p116_4>10</p116_4>
       <p116_5>10</p116_5>
       <p116_6>10</p116_6>
       <p116_7>10</p116_7>
       <p116_8>10</p116_8>
       <p117_1>10</p117_1>
       <p117_2>10</p117_2>
       <p117_3>10</p117_3>
       <p117_4>10</p117_4>
       <p117_5>10</p117_5>
       <p117_6>10</p117_6>
       <p117_7>10</p117_7>
       <p117_8>10</p117_8>
       <p118_1>10</p118_1>
       <p118_2>10</p118_2>
       <p118_3>10</p118_3>
       <p118_4>10</p118_4>
       <p118_5>10</p118_5>
       <p118_6>10</p118_6>
       <p118_7>10</p118_7>
       <p118_8>10</p118_8>
       <p119_1>10</p119_1>
       <p119_2>10</p119_2>
       <p119_3>10</p119_3>
       <p119_4>10</p119_4>
       <p119_5>10</p119_5>
       <p119_6>10</p119_6>
       <p119_7>10</p119_7>
       <p119_8>10</p119_8>
       <rect27c></rect27c>
       <p122_1>10</p122_1>
       <p122_2>10</p122_2>
       <p122_3>10</p122_3>
       <p122_4>10</p122_4>
       <p122_5>10</p122_5>
       <p122_6>10</p122_6>
       <p123_1>10</p123_1>
       <p123_2>10</p123_2>
       <p123_3>10</p123_3>
       <p123_4>10</p123_4>
       <p123_5>10</p123_5>
       <p123_6>10</p123_6>
       <p124_1>10</p124_1>
       <p124_2>10</p124_2>
       <p124_3>10</p124_3>
       <p124_4>10</p124_4>
       <p124_5>10</p124_5>
       <p124_6>10</p124_6>
       <p125_1>10</p125_1>
       <p125_2>10</p125_2>
       <p125_3>10</p125_3>
       <p125_4>10</p125_4>
       <p125_5>10</p125_5>
       <p125_6>10</p125_6>
       <p126_1>10</p126_1>
       <p126_2>10</p126_2>
       <p126_3>10</p126_3>
       <p126_4>10</p126_4>
       <p126_5>10</p126_5>
       <p126_6>10</p126_6>
       <p127_1>10</p127_1>
       <p127_2>10</p127_2>
       <p127_3>10</p127_3>
       <p127_4>10</p127_4>
       <p127_5>10</p127_5>
       <p127_6>10</p127_6>
       <p128_1>10</p128_1>
       <p128_2>10</p128_2>
       <p128_3>10</p128_3>
       <p128_4>10</p128_4>
       <p128_5>10</p128_5>
       <p128_6>10</p128_6>
       <p129_1>10</p129_1>
       <p129_2>10</p129_2>
       <p129_3>10</p129_3>
       <p129_4>10</p129_4>
       <p129_5>10</p129_5>
       <p129_6>10</p129_6>
       <rect29a></rect29a>
       <p130_1>10</p130_1>
       <p130_2>10</p130_2>
       <p130_3>10</p130_3>
       <p130_4>10</p130_4>
       <p130_5>10</p130_5>
       <p130_6>10</p130_6>
       <pA3_>1</pA3_>
       <pA1_2>10</pA1_2>
       <pA2_2>10</pA2_2>
       <pA1_46>10</pA1_46>
       <pA2_46>10</pA2_46>
       <pA1_5>10</pA1_5>
       <pA2_5>10</pA2_5>
       <pA1_48>10</pA1_48>
       <pA2_48>10</pA2_48>
       <pA1_6>10</pA1_6>
       <pA2_6>10</pA2_6>
       <pA1_7>10</pA1_7>
       <pA2_7>10</pA2_7>
       <pA1_9>10</pA1_9>
       <pA2_9>10</pA2_9>
       <pA1_49>10</pA1_49>
       <pA2_49>10</pA2_49>
       <pA1_10>10</pA1_10>
       <pA2_10>10</pA2_10>
       <pA1_11>10</pA1_11>
       <pA2_11>10</pA2_11>
       <pA1_12>10</pA1_12>
       <pA2_12>10</pA2_12>
       <pA1_50>10</pA1_50>
       <pA2_50>10</pA2_50>
       <pA1_13>10</pA1_13>
       <pA2_13>10</pA2_13>
       <pA1_51>10</pA1_51>
       <pA2_51>10</pA2_51>
       <pA1_52>10</pA1_52>
       <pA2_52>10</pA2_52>
       <pA1_15>10</pA1_15>
       <pA2_15>10</pA2_15>
       <pA1_16>10</pA1_16>
       <pA2_16>10</pA2_16>
       <pA1_17>10</pA1_17>
       <pA2_17>10</pA2_17>
       <pA1_56>10</pA1_56>
       <pA2_56>10</pA2_56>
       <pA1_18>10</pA1_18>
       <pA2_18>10</pA2_18>
       <pA1_57>10</pA1_57>
       <pA2_57>10</pA2_57>
       <pA1_19>10</pA1_19>
       <pA2_19>10</pA2_19>
       <pA1_20>10</pA1_20>
       <pA2_20>10</pA2_20>
       <pA1_59>10</pA1_59>
       <pA2_59>10</pA2_59>
       <pA1_60>10</pA1_60>
       <pA2_60>10</pA2_60>
       <pA1_23>10</pA1_23>
       <pA2_23>10</pA2_23>
       <pA1_61>10</pA1_61>
       <pA2_61>10</pA2_61>
       <pA1_24>10</pA1_24>
       <pA2_24>10</pA2_24>
       <pA1_25>10</pA1_25>
       <pA2_25>10</pA2_25>
       <pA1_26>10</pA1_26>
       <pA2_26>10</pA2_26>
       <pA1_62>10</pA1_62>
       <pA2_62>10</pA2_62>
       <pA1_28>10</pA1_28>
       <pA2_28>10</pA2_28>
       <pA1_63>10</pA1_63>
       <pA2_63>10</pA2_63>
       <pA1_29>10</pA1_29>
       <pA2_29>10</pA2_29>
       <pA1_64>10</pA1_64>
       <pA2_64>10</pA2_64>
       <pA1_30>10</pA1_30>
       <pA2_30>10</pA2_30>
       <pA1_65>10</pA1_65>
       <pA2_65>10</pA2_65>
       <pA1_31>10</pA1_31>
       <pA2_31>10</pA2_31>
       <pA1_66>10</pA1_66>
       <pA2_66>10</pA2_66>
       <pA1_67>10</pA1_67>
       <pA2_67>10</pA2_67>
       <pA1_32>10</pA1_32>
       <pA2_32>10</pA2_32>
       <pA1_69>10</pA1_69>
       <pA2_69>10</pA2_69>
       <pA1_70>10</pA1_70>
       <pA2_70>10</pA2_70>
       <pA1_71>10</pA1_71>
       <pA2_71>10</pA2_71>
       <pA1_34>10</pA1_34>
       <pA2_34>10</pA2_34>
       <pA1_72>10</pA1_72>
       <pA2_72>10</pA2_72>
       <pA1_35>10</pA1_35>
       <pA2_35>10</pA2_35>
       <pA1_36>10</pA1_36>
       <pA2_36>10</pA2_36>
       <pA1_37>10</pA1_37>
       <pA2_37>10</pA2_37>
       <pA1_38>10</pA1_38>
       <pA2_38>10</pA2_38>
       <pA1_39>10</pA1_39>
       <pA2_39>10</pA2_39>
       <pA1_40>10</pA1_40>
       <pA2_40>10</pA2_40>
       <pA1_41>10</pA1_41>
       <pA2_41>10</pA2_41>
       <pA1_42>10</pA1_42>
       <pA2_42>10</pA2_42>
       <pA1_43>10</pA1_43>
       <pA2_43>10</pA2_43>
       <p131_>1</p131_>
       <p133_1>Pełna nazwa testowa</p133_1>
       <p133_2>773461194</p133_2>
       <p134_1>Pełna nazwa testowa</p134_1>
       <p134_2>773461194</p134_2>
       <lp12>10</lp12>
       <p135>Pełna nazwa testowa</p135>
       <p136>773461194</p136>
       <rect27></rect27>
       <p137_>1</p137_>
       <rect28></rect28>
       <p138_1>Pełna nazwa testowa</p138_1>
       <p139_2>773461194</p139_2>
       <p140_1>Pełna nazwa testowa</p140_1>
       <p140_2>773461194</p140_2>
       <lp13>10</lp13>
       <p141>Pełna nazwa testowa</p141>
       <p142>773461194</p142>
       <rect29></rect29>
       <p143_>1</p143_>
       <rect30></rect30>
       <p144_1>Pełna nazwa testowa</p144_1>
       <p144_2>773461194</p144_2>
       <p145_1>Pełna nazwa testowa</p145_1>
       <p145_2>773461194</p145_2>
       <lp15>10</lp15>
       <p146>Pełna nazwa testowa</p146>
       <p147>773461194</p147>
       <rect33></rect33>
       <rect34></rect34>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>test@test.pl</p150>
       <p151>500600400</p151>
       <p152>Poznań</p152>
       <p153>30-10-2014</p153>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>