Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS UD-2 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolnikówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20693563</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Oddziału KRUS]</p0_1_subfield_0>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p2_1>[imieOjca]</p2_1>
       <p4_1>[dataUrodzenia]</p4_1>
       <p5_1_subfield_0>[miejscowość]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[ulica]</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_2>[nr domu]</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_3>[nr lokalu]</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_1_subfield_4>
       <p5_1_subfield_5>[poczta]</p5_1_subfield_5>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p3_2>[NIP]</p3_2>
       <p4_2>[miejsceUrodzenia]</p4_2>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p5_2_subfield_5>
       <p2_2>[imieMatki]</p2_2>
       <p1_3>[obywatelstwo]</p1_3>
       <p3_3>[Rachunek]</p3_3>
       <p7_1>TAK:TAK / NIE:NIE</p7_1>
       <p8_1>TAK:TAK / NIE:NIE</p8_1>
       <p6_1>TAK:TAK / NIE:NIE</p6_1>
       <p7_2>TAK:TAK / NIE:NIE</p7_2>
       <p10_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1>
       <p6_2>TAK:TAK / NIE:NIE</p6_2>
       <p7_3>TAK:TAK / NIE:NIE</p7_3>
       <p10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2>
       <p9_1_subfield_0>[miejscowość]</p9_1_subfield_0>
       <p9_1_subfield_1>[ulica]</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_2>[nr domu]</p9_1_subfield_2>
       <p9_1_subfield_3>[nr lokalu]</p9_1_subfield_3>
       <p9_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_1_subfield_4>
       <p9_1_subfield_5>[poczta]</p9_1_subfield_5>
       <p6_3>TAK:TAK / NIE:NIE</p6_3>
       <p7_4>TAK:TAK / NIE:NIE</p7_4>
       <p6_4>TAK:TAK / NIE:NIE</p6_4>
       <p7_5>TAK:TAK / NIE:NIE</p7_5>
       <p7_6>TAK:TAK / NIE:NIE</p7_6>
       <p7_7>[zawod]</p7_7>
       <p11_1>[data]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p11_4>[data]</p11_4>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p11_5>[data]</p11_5>
       <p15_1>[nazwisko]</p15_1>
       <p17_1>[imieOjca]</p17_1>
       <p18_1>[dataUrodzenia]</p18_1>
       <p20_1_subfield_0>[miejscowość]</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>[ulica]</p20_1_subfield_1>
       <p20_1_subfield_2>[nr domu]</p20_1_subfield_2>
       <p20_1_subfield_3>[nr lokalu]</p20_1_subfield_3>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p16>[obywatelstwo]</p16>
       <p18_2>[miejsceUrodzenia]</p18_2>
       <p15_2_subfield_0>[imię]</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>[drugie imię]</p15_2_subfield_1>
       <p17_2>[imieMatki]</p17_2>
       <p20_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>[poczta]</p20_2_subfield_1>
       <p18_2_3>[PESEL]</p18_2_3>
       <p22_1>[nazwisko]</p22_1>
       <p25_1>[dataUrodzenia]</p25_1>
       <p24_1>[imieOjca]</p24_1>
       <p27_1_subfield_0>[miejscowość]</p27_1_subfield_0>
       <p27_1_subfield_1>[ulica]</p27_1_subfield_1>
       <p27_1_subfield_2>[nr domu]</p27_1_subfield_2>
       <p27_1_subfield_3>[nr lokalu]</p27_1_subfield_3>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p23>[obywatelstwo]</p23>
       <p25_2>[miejsceUrodzenia]</p25_2>
       <p22_2_subfield_0>[imię]</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>[drugie imię]</p22_2_subfield_1>
       <p24_2>[imieMatki]</p24_2>
       <p27_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p27_2_subfield_0>
       <p27_2_subfield_1>[poczta]</p27_2_subfield_1>
       <p25_3>[PESEL]</p25_3>
       <p29_1>[nazwisko]</p29_1>
       <p31_1>[imieOjca]</p31_1>
       <p32_1>[dataUrodzenia]</p32_1>
       <p34_1_subfield_0>[miejscowość]</p34_1_subfield_0>
       <p34_1_subfield_1>[ulica]</p34_1_subfield_1>
       <p34_1_subfield_2>[nr domu]</p34_1_subfield_2>
       <p34_1_subfield_3>[nr lokalu]</p34_1_subfield_3>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p30>[obywatelstwo]</p30>
       <p32_2>[miejsceUrodzenia]</p32_2>
       <p29_2_subfield_0>[imię]</p29_2_subfield_0>
       <p29_2_subfield_1>[drugie imię]</p29_2_subfield_1>
       <p31_2>[imieMatki]</p31_2>
       <p34_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p34_2_subfield_0>
       <p34_2_subfield_1>[poczta]</p34_2_subfield_1>
       <p32_3>[PESEL]</p32_3>
       <p36_1>[nazwisko]</p36_1>
       <p37_1>[imieOjca]</p37_1>
       <p38_1>[dataUrodzenia]</p38_1>
       <p40>[pole wielowierszowe]</p40>
       <p42_1_subfield_0>[miejscowość]</p42_1_subfield_0>
       <p42_1_subfield_1>[ulica]</p42_1_subfield_1>
       <p42_1_subfield_2>[nr domu]</p42_1_subfield_2>
       <p42_1_subfield_3>[nr lokalu]</p42_1_subfield_3>
       <p36_2_subfield_0>[imię]</p36_2_subfield_0>
       <p36_2_subfield_1>[drugie imię]</p36_2_subfield_1>
       <p38_2>[miejsceUrodzenia]</p38_2>
       <p41>[data]</p41>
       <p37_2>[imieMatki]</p37_2>
       <p42_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p42_2_subfield_0>
       <p42_2_subfield_1>[poczta]</p42_2_subfield_1>
       <p43_1>[obywatelstwo]</p43_1>
       <p38_2_3>[PESEL]</p38_2_3>
       <p36_1_4>[nazwisko]</p36_1_4>
       <p44_1>[imieOjca]</p44_1>
       <p45_1>[dataUrodzenia]</p45_1>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p49_1_subfield_0>[miejscowość]</p49_1_subfield_0>
       <p49_1_subfield_1>[ulica]</p49_1_subfield_1>
       <p49_1_subfield_2>[nr domu]</p49_1_subfield_2>
       <p49_1_subfield_3>[nr lokalu]</p49_1_subfield_3>
       <p36_2_0_subfield_0>[imię]</p36_2_0_subfield_0>
       <p36_2_0_subfield_1>[drugie imię]</p36_2_0_subfield_1>
       <p45_2>[miejsceUrodzenia]</p45_2>
       <p48>[data]</p48>
       <p44_2>[imieMatki]</p44_2>
       <p49_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p49_2_subfield_0>
       <p49_2_subfield_1>[poczta]</p49_2_subfield_1>
       <p43_1_9>[obywatelstwo]</p43_1_9>
       <p45_3>[PESEL]</p45_3>
       <p50>[Miejscowość wypełnienia]</p50>
       <p51>[Data wypełnienia]</p51>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS UD-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20693563</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>13</p0_1_subfield_0>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p2_1>Stefan</p2_1>
       <p4_1>30-10-1985</p4_1>
       <p5_1_subfield_0>Poznań</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Strzelecka</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_subfield_2>1</p5_1_subfield_2>
       <p5_1_subfield_3>1</p5_1_subfield_3>
       <p5_1_subfield_4>61-155</p5_1_subfield_4>
       <p5_1_subfield_5>Poznań</p5_1_subfield_5>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p3_2>8875155741</p3_2>
       <p4_2>Poznań</p4_2>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Półwiejska</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>61-155</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>Poznań</p5_2_subfield_5>
       <p2_2>Danuta</p2_2>
       <p1_3>polskie</p1_3>
       <p3_3>453054504926965134154839080720</p3_3>
       <p7_1>TAK</p7_1>
       <p8_1>TAK</p8_1>
       <p6_1>TAK</p6_1>
       <p7_2>TAK</p7_2>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p6_2>TAK</p6_2>
       <p7_3>TAK</p7_3>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p9_1_subfield_0>Poznań</p9_1_subfield_0>
       <p9_1_subfield_1>Strzelecka</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_2>1</p9_1_subfield_2>
       <p9_1_subfield_3>1</p9_1_subfield_3>
       <p9_1_subfield_4>61-155</p9_1_subfield_4>
       <p9_1_subfield_5>Poznań</p9_1_subfield_5>
       <p6_3>TAK</p6_3>
       <p7_4>TAK</p7_4>
       <p6_4>TAK</p6_4>
       <p7_5>TAK</p7_5>
       <p7_6>TAK</p7_6>
       <p7_7>Prezes</p7_7>
       <p11_1>30-10-1990</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p11_4>30-10-1990</p11_4>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p11_5>30-10-1990</p11_5>
       <p15_1>Kowalski</p15_1>
       <p17_1>Stefan</p17_1>
       <p18_1>30-10-1985</p18_1>
       <p20_1_subfield_0>Poznań</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>Strzelecka</p20_1_subfield_1>
       <p20_1_subfield_2>1</p20_1_subfield_2>
       <p20_1_subfield_3>1</p20_1_subfield_3>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p16>polskie</p16>
       <p18_2>Poznań</p18_2>
       <p15_2_subfield_0>Jan</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>Stefan</p15_2_subfield_1>
       <p17_2>Danuta</p17_2>
       <p20_2_subfield_0>61-155</p20_2_subfield_0>
       <p20_2_subfield_1>Poznań</p20_2_subfield_1>
       <p18_2_3>23050608219</p18_2_3>
       <p22_1>Kowalski</p22_1>
       <p25_1>30-10-1985</p25_1>
       <p24_1>Stefan</p24_1>
       <p27_1_subfield_0>Poznań</p27_1_subfield_0>
       <p27_1_subfield_1>Strzelecka</p27_1_subfield_1>
       <p27_1_subfield_2>1</p27_1_subfield_2>
       <p27_1_subfield_3>1</p27_1_subfield_3>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p23>polskie</p23>
       <p25_2>Poznań</p25_2>
       <p22_2_subfield_0>Jan</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>Stefan</p22_2_subfield_1>
       <p24_2>Danuta</p24_2>
       <p27_2_subfield_0>61-155</p27_2_subfield_0>
       <p27_2_subfield_1>Poznań</p27_2_subfield_1>
       <p25_3>23050608219</p25_3>
       <p29_1>Kowalski</p29_1>
       <p31_1>Stefan</p31_1>
       <p32_1>30-10-1985</p32_1>
       <p34_1_subfield_0>Poznań</p34_1_subfield_0>
       <p34_1_subfield_1>Strzelecka</p34_1_subfield_1>
       <p34_1_subfield_2>1</p34_1_subfield_2>
       <p34_1_subfield_3>1</p34_1_subfield_3>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p30>polskie</p30>
       <p32_2>Poznań</p32_2>
       <p29_2_subfield_0>Jan</p29_2_subfield_0>
       <p29_2_subfield_1>Stefan</p29_2_subfield_1>
       <p31_2>Danuta</p31_2>
       <p34_2_subfield_0>61-155</p34_2_subfield_0>
       <p34_2_subfield_1>Poznań</p34_2_subfield_1>
       <p32_3>23050608219</p32_3>
       <p36_1>Kowalski</p36_1>
       <p37_1>Stefan</p37_1>
       <p38_1>30-10-1985</p38_1>
       <p40>to jest pole wielowierszowe</p40>
       <p42_1_subfield_0>Poznań</p42_1_subfield_0>
       <p42_1_subfield_1>Strzelecka</p42_1_subfield_1>
       <p42_1_subfield_2>1</p42_1_subfield_2>
       <p42_1_subfield_3>1</p42_1_subfield_3>
       <p36_2_subfield_0>Jan</p36_2_subfield_0>
       <p36_2_subfield_1>Stefan</p36_2_subfield_1>
       <p38_2>Poznań</p38_2>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p37_2>Danuta</p37_2>
       <p42_2_subfield_0>61-155</p42_2_subfield_0>
       <p42_2_subfield_1>Poznań</p42_2_subfield_1>
       <p43_1>polskie</p43_1>
       <p38_2_3>23050608219</p38_2_3>
       <p36_1_4>Kowalski</p36_1_4>
       <p44_1>Stefan</p44_1>
       <p45_1>30-10-1985</p45_1>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p49_1_subfield_0>Poznań</p49_1_subfield_0>
       <p49_1_subfield_1>Strzelecka</p49_1_subfield_1>
       <p49_1_subfield_2>1</p49_1_subfield_2>
       <p49_1_subfield_3>1</p49_1_subfield_3>
       <p36_2_0_subfield_0>Jan</p36_2_0_subfield_0>
       <p36_2_0_subfield_1>Stefan</p36_2_0_subfield_1>
       <p45_2>Poznań</p45_2>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p44_2>Danuta</p44_2>
       <p49_2_subfield_0>61-155</p49_2_subfield_0>
       <p49_2_subfield_1>Poznań</p49_2_subfield_1>
       <p43_1_9>polskie</p43_1_9>
       <p45_3>23050608219</p45_3>
       <p50>Poznań</p50>
       <p51>30-10-2014</p51>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>