Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-UEK (5) (archiwalny) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stockPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20699898</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect7>[Nagłówek]</rect7>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5> / 2020* / 2021 / 2022</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>[nazwa pełna]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>[data urodzenia]</p8_subfield_3>
       <Uwaga>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</Uwaga>
       <pc1a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pc1a>
       <pc1b>[nrIdPodatnikaZagr]</pc1b>
       <pc1c>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc1c>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <pc1d>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc1d>
       <pc2a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pc2a>
       <pc2b>[nrIdPodatnikaZagr]</pc2b>
       <pc2c>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pc2c>
       <pc2d>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc2d>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <pd1a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pd1a>
       <pd1b>[nrIdPodatnikaZagr]</pd1b>
       <pd1c>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd1c>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <pd1d>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd1d>
       <pd2a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pd2a>
       <pd2b>[nrIdPodatnikaZagr]</pd2b>
       <pd2c>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pd2c>
       <pd2d>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pd2d>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <pe1a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pe1a>
       <pe1b>[nrIdPodatnikaZagr]</pe1b>
       <pe1c>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe1c>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <pe2a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pe2a>
       <pe2b>[nrIdPodatnikaZagr]</pe2b>
       <pe2c>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pe2c>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <pf1a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pf1a>
       <pf1b>[nrIdPodatnikaZagr]</pf1b>
       <pf1c>[nrIdPodatnikaZagr]</pf1c>
       <pf1e>1:1 - pozycja nie dotyczy powrotnego przemieszczenia / 2:2 - pozycja dotyczy powrotnego przemieszczenia / </pf1e>
       <rect9>[Pole powtarzalne]</rect9>
       <pf2a> / AT:AT - Austria / BE:BE - Belgia / BG:BG - Bułgaria / HR:HR - Chorwacja / CY:CY - Cypr / CZ:CZ - Czechy / DK:DK - Dania / EE:EE - Estonia / FI:FI - Finlandia / FR:FR - Francja / EL:EL - Grecja / ES:ES - Hiszpania / NL:NL - Holandia / IE:IE - Irlandia / LT:LT - Litwa / LU:LU - Luxemburg / LV:LV - Łotwa / MT:MT - Malta / DE:DE - Niemcy / PT:PT - Portugalia / RO:RO - Rumunia / SK:SK - Słowacja / SI:SI - Słowenia / SE:SE - Szwecja / HU:HU - Węgry / GB:GB - Wielka Brytania / IT:IT - Włochy</pf2a>
       <pf2b>[nrIdPodatnikaZagr]</pf2b>
       <pf2c>[nrIdPodatnikaZagr]</pf2c>
       <pf2e>1:1 - pozycja nie dotyczy powrotnego przemieszczenia / 2:2 - pozycja dotyczy powrotnego przemieszczenia / </pf2e>
       <rect12>[Pole podziału sekcji]</rect12>
       <p9>[pierwszeImiePrzedst]</p9>
       <p10>[nazwiskoPrzedst]</p10>
       <p11>[telefonPrzedst]</p11>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <rect11>[Pole podziału sekcji]</rect11>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-UEK (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20699898</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect7></rect7>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>2020</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>30-10-1985</p8_subfield_3>
       <Uwaga></Uwaga>
       <pc1a></pc1a>
       <pc1b></pc1b>
       <pc1c>10</pc1c>
       <rect1></rect1>
       <pc1d>1</pc1d>
       <pc2a></pc2a>
       <pc2b></pc2b>
       <pc2c>10</pc2c>
       <pc2d>1</pc2d>
       <rect4></rect4>
       <pd1a></pd1a>
       <pd1b></pd1b>
       <pd1c>10</pd1c>
       <rect2></rect2>
       <pd1d>1</pd1d>
       <pd2a></pd2a>
       <pd2b></pd2b>
       <pd2c>10</pd2c>
       <pd2d>1</pd2d>
       <rect5></rect5>
       <pe1a></pe1a>
       <pe1b></pe1b>
       <pe1c>10</pe1c>
       <rect3></rect3>
       <pe2a></pe2a>
       <pe2b></pe2b>
       <pe2c>10</pe2c>
       <rect6></rect6>
       <pf1a></pf1a>
       <pf1b></pf1b>
       <pf1c></pf1c>
       <pf1e>1</pf1e>
       <rect9></rect9>
       <pf2a></pf2a>
       <pf2b></pf2b>
       <pf2c></pf2c>
       <pf2e>1</pf2e>
       <rect12></rect12>
       <p9>Krzysztof</p9>
       <p10>Kowalczyk</p10>
       <p11>500600888</p11>
       <p12>30-10-2014</p12>
       <rect8></rect8>
       <rect11></rect11>
       <rect10></rect10>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>