Pola formularza

Formularz: DWŚ-L Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20753233</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pierwszeImie]</p1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p5B_1>[NrDomu]</p5B_1>
       <p5B_3>[NrLokalu]</p5B_3>
       <p5C_1>[KodPocztowy]</p5C_1>
       <p5C_2>[Miejscowosc]</p5C_2>
       <p6>[Telefon]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8A>[pierwszeImie]</p8A>
       <p8B>[nazwisko]</p8B>
       <p8C>[Telefon]</p8C>
       <p8D>[Ulica]</p8D>
       <p8E_1>[NrDomu]</p8E_1>
       <p8E_3>[NrLokalu]</p8E_3>
       <p8F_1>[KodPocztowy]</p8F_1>
       <p8F_2>[Miejscowosc]</p8F_2>
       <p8G>[pierwszeImie]</p8G>
       <p8H>[nazwisko]</p8H>
       <p8I>[Telefon]</p8I>
       <p8J>[Ulica]</p8J>
       <p8K_1>[NrDomu]</p8K_1>
       <p8K_3>[NrLokalu]</p8K_3>
       <p8L_1>[KodPocztowy]</p8L_1>
       <p8L_2>[Miejscowosc]</p8L_2>
       <p9A>[nazwaPelna]</p9A>
       <p9B_subfield_0>[miejscowość]</p9B_subfield_0>
       <p9B_subfield_1>[ulica]</p9B_subfield_1>
       <p9B_subfield_2>[nr domu]</p9B_subfield_2>
       <p9B_subfield_3>[nr lokalu]</p9B_subfield_3>
       <p9B_subfield_4>[kod pocztowy]</p9B_subfield_4>
       <p9B_subfield_5>[poczta]</p9B_subfield_5>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 1 2 3 4 5 2 ]</p11_>
       <p11A_>[Wartość wyboru w polu p11A. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p11A_>
       <p11B>[Pole tekstowe]</p11B>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 1 2 3 4 5 2 ]</p14_>
       <p14A_>[Wartość wyboru w polu p14A. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p14A_>
       <p14B>[Pole tekstowe]</p14B>
       <p14C>[data]</p14C>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWŚ-L</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20753233</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Jan</p1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p0_>1</p0_>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p5B_1>1</p5B_1>
       <p5B_3>1</p5B_3>
       <p5C_1>61-155</p5C_1>
       <p5C_2>Poznań</p5C_2>
       <p6>500600400</p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8A>Jan</p8A>
       <p8B>Kowalski</p8B>
       <p8C>500600400</p8C>
       <p8D>Strzelecka</p8D>
       <p8E_1>1</p8E_1>
       <p8E_3>1</p8E_3>
       <p8F_1>61-155</p8F_1>
       <p8F_2>Poznań</p8F_2>
       <p8G>Jan</p8G>
       <p8H>Kowalski</p8H>
       <p8I>500600400</p8I>
       <p8J>Strzelecka</p8J>
       <p8K_1>1</p8K_1>
       <p8K_3>1</p8K_3>
       <p8L_1>61-155</p8L_1>
       <p8L_2>Poznań</p8L_2>
       <p9A>Pełna nazwa testowa</p9A>
       <p9B_subfield_0>Poznań</p9B_subfield_0>
       <p9B_subfield_1>Strzelecka</p9B_subfield_1>
       <p9B_subfield_2>1</p9B_subfield_2>
       <p9B_subfield_3>1</p9B_subfield_3>
       <p9B_subfield_4>61-155</p9B_subfield_4>
       <p9B_subfield_5>Poznań</p9B_subfield_5>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p11A_>1</p11A_>
       <p11B>test pola tekstowego</p11B>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p14A_>1</p14A_>
       <p14B>test pola tekstowego</p14B>
       <p14C>30-10-1990</p14C>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>