Pola formularza

Formularz: ZUS Z-15A (archiwalny) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857275</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <pI_3_1>[PESEL]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[nazwisko]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[pierwszeImie]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[dataUrodzenia]</pI_3_6>
       <pI_4_1>[KodPocztowy]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Poczta]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[Gmina]</pI_4_3>
       <pI_4_4>[Miejscowosc]</pI_4_4>
       <pI_4_5>[Ulica]</pI_4_5>
       <pI_4_6>[NrDomu]</pI_4_6>
       <pI_4_7>[NrLokalu]</pI_4_7>
       <pI_4_8>[Telefon]</pI_4_8>
       <pI_4_10>[Pole tekstowe]</pI_4_10>
       <pI_4_11>[kraj]</pI_4_11>
       <pI_4_12>[Mail]</pI_4_12>
       <pI_5_1>[PESEL]</pI_5_1>
       <pI_5_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_5_2>
       <pI_5_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_5_3>
       <pI_5_4>[nazwisko]</pI_5_4>
       <pI_5_5>[pierwszeImie]</pI_5_5>
       <pI_5_6>[Pole tekstowe]</pI_5_6>
       <pI_5_7>[dataUrodzenia]</pI_5_7>
       <pI_8_1>[data]</pI_8_1>
       <pI_8_2>[data]</pI_8_2>
       <pI_8_3>[Pole tekstowe]</pI_8_3>
       <pI_9_>[Wartość wyboru w polu pI_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_9_>
       <pI_10_1>[Pole tekstowe]</pI_10_1>
       <pI_11_>[Wartość wyboru w polu pI_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_11_>
       <pI_12>[Pole tekstowe]</pI_12>
       <pI_13_>[Wartość wyboru w polu pI_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_13_>
       <pI_14_>[Wartość wyboru w polu pI_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_14_>
       <pI_15_>[Wartość wyboru w polu pI_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_15_>
       <pI_16_1>[Pole tekstowe]</pI_16_1>
       <pI_17_>[Wartość wyboru w polu pI_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_17_>
       <pI_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pI_19_1>
       <pI_18_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_18_1>
       <pI_19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pI_19_2>
       <pI_18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_18_2>
       <pII_1_1>[pole wielowierszowe]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[KodPocztowy]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[Poczta]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[Gmina]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[Miejscowosc]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[Ulica]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[NrDomu]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[NrLokalu]</pII_1_8>
       <pII_1_10>[Pole tekstowe]</pII_1_10>
       <pII_1_11>[kraj]</pII_1_11>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_2_>
       <pII_3_1>[PESEL]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[nazwisko]</pII_3_4>
       <pII_3_5>[pierwszeImie]</pII_3_5>
       <pII_4_>[Wartość wyboru w polu pII_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_4_>
       <pII_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_6_1>
       <pII_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_5_1>
       <pII_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_6_2>
       <pII_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_5_2>
       <pII_7_1>[pole wielowierszowe]</pII_7_1>
       <pII_7_2>[KodPocztowy]</pII_7_2>
       <pII_7_3>[Poczta]</pII_7_3>
       <pII_7_4>[Gmina]</pII_7_4>
       <pII_7_5>[Miejscowosc]</pII_7_5>
       <pII_7_6>[Ulica]</pII_7_6>
       <pII_7_7>[NrDomu]</pII_7_7>
       <pII_7_8>[NrLokalu]</pII_7_8>
       <pII_7_10>[Pole tekstowe]</pII_7_10>
       <pII_7_11>[kraj]</pII_7_11>
       <pII_8_1>[PESEL]</pII_8_1>
       <pII_8_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_8_2>
       <pII_8_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_8_3>
       <pII_8_4>[nazwisko]</pII_8_4>
       <pII_8_5>[pierwszeImie]</pII_8_5>
       <pII_9_>[Wartość wyboru w polu pII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_9_>
       <pII_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_11_1>
       <pII_10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_1>
       <pII_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_11_2>
       <pII_10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_2>
       <pII_12_1>[pole wielowierszowe]</pII_12_1>
       <pII_12_2>[KodPocztowy]</pII_12_2>
       <pII_12_3>[Poczta]</pII_12_3>
       <pII_12_4>[Gmina]</pII_12_4>
       <pII_12_5>[Miejscowosc]</pII_12_5>
       <pII_12_6>[Ulica]</pII_12_6>
       <pII_12_7>[NrDomu]</pII_12_7>
       <pII_12_8>[NrLokalu]</pII_12_8>
       <pII_12_10>[Pole tekstowe]</pII_12_10>
       <pII_12_11>[kraj]</pII_12_11>
       <pII_13_>[Wartość wyboru w polu pII_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_13_>
       <pII_14_1>[Rachunek]</pII_14_1>
       <pII_2>[pole wielowierszowe]</pII_2>
       <pII_14_3>[miejscowość]</pII_14_3>
       <pII_14_4>[Data wypełnienia]</pII_14_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-15A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857275</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <pI_3_1>23050608219</pI_3_1>
       <pI_3_2>1</pI_3_2>
       <pI_3_3>nr-test</pI_3_3>
       <pI_3_4>Kowalski</pI_3_4>
       <pI_3_5>Jan</pI_3_5>
       <pI_3_6>30-10-1985</pI_3_6>
       <pI_4_1>61-155</pI_4_1>
       <pI_4_2>Poznań</pI_4_2>
       <pI_4_3>Poznań</pI_4_3>
       <pI_4_4>Poznań</pI_4_4>
       <pI_4_5>Strzelecka</pI_4_5>
       <pI_4_6>1</pI_4_6>
       <pI_4_7>1</pI_4_7>
       <pI_4_8>500600400</pI_4_8>
       <pI_4_10>test pola tekstowego</pI_4_10>
       <pI_4_11>PL</pI_4_11>
       <pI_4_12>test@test.pl</pI_4_12>
       <pI_5_1>23050608219</pI_5_1>
       <pI_5_2>1</pI_5_2>
       <pI_5_3>nr-test</pI_5_3>
       <pI_5_4>Kowalski</pI_5_4>
       <pI_5_5>Jan</pI_5_5>
       <pI_5_6>test pola tekstowego</pI_5_6>
       <pI_5_7>30-10-1985</pI_5_7>
       <pI_8_1>30-10-1990</pI_8_1>
       <pI_8_2>30-10-1990</pI_8_2>
       <pI_8_3>test pola tekstowego</pI_8_3>
       <pI_9_>1</pI_9_>
       <pI_10_1>test pola tekstowego</pI_10_1>
       <pI_11_>1</pI_11_>
       <pI_12>test pola tekstowego</pI_12>
       <pI_13_>1</pI_13_>
       <pI_14_>1</pI_14_>
       <pI_15_>1</pI_15_>
       <pI_16_1>test pola tekstowego</pI_16_1>
       <pI_17_>1</pI_17_>
       <pI_19_1>10</pI_19_1>
       <pI_18_1>1</pI_18_1>
       <pI_19_2>10</pI_19_2>
       <pI_18_2>1</pI_18_2>
       <pII_1_1>to jest pole wielowierszowe</pII_1_1>
       <pII_1_2>61-155</pII_1_2>
       <pII_1_3>Poznań</pII_1_3>
       <pII_1_4>Poznań</pII_1_4>
       <pII_1_5>Poznań</pII_1_5>
       <pII_1_6>Strzelecka</pII_1_6>
       <pII_1_7>1</pII_1_7>
       <pII_1_8>1</pII_1_8>
       <pII_1_10>test pola tekstowego</pII_1_10>
       <pII_1_11>PL</pII_1_11>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_3_1>23050608219</pII_3_1>
       <pII_3_2>1</pII_3_2>
       <pII_3_3>nr-test</pII_3_3>
       <pII_3_4>Kowalski</pII_3_4>
       <pII_3_5>Jan</pII_3_5>
       <pII_4_>1</pII_4_>
       <pII_6_1>10</pII_6_1>
       <pII_5_1>1</pII_5_1>
       <pII_6_2>10</pII_6_2>
       <pII_5_2>1</pII_5_2>
       <pII_7_1>to jest pole wielowierszowe</pII_7_1>
       <pII_7_2>61-155</pII_7_2>
       <pII_7_3>Poznań</pII_7_3>
       <pII_7_4>Poznań</pII_7_4>
       <pII_7_5>Poznań</pII_7_5>
       <pII_7_6>Strzelecka</pII_7_6>
       <pII_7_7>1</pII_7_7>
       <pII_7_8>1</pII_7_8>
       <pII_7_10>test pola tekstowego</pII_7_10>
       <pII_7_11>PL</pII_7_11>
       <pII_8_1>23050608219</pII_8_1>
       <pII_8_2>1</pII_8_2>
       <pII_8_3>nr-test</pII_8_3>
       <pII_8_4>Kowalski</pII_8_4>
       <pII_8_5>Jan</pII_8_5>
       <pII_9_>1</pII_9_>
       <pII_11_1>10</pII_11_1>
       <pII_10_1>1</pII_10_1>
       <pII_11_2>10</pII_11_2>
       <pII_10_2>1</pII_10_2>
       <pII_12_1>to jest pole wielowierszowe</pII_12_1>
       <pII_12_2>61-155</pII_12_2>
       <pII_12_3>Poznań</pII_12_3>
       <pII_12_4>Poznań</pII_12_4>
       <pII_12_5>Poznań</pII_12_5>
       <pII_12_6>Strzelecka</pII_12_6>
       <pII_12_7>1</pII_12_7>
       <pII_12_8>1</pII_12_8>
       <pII_12_10>test pola tekstowego</pII_12_10>
       <pII_12_11>PL</pII_12_11>
       <pII_13_>1</pII_13_>
       <pII_14_1>453054504926965134154839080720</pII_14_1>
       <pII_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2>
       <pII_14_3>Poznań</pII_14_3>
       <pII_14_4>30-10-2014</pII_14_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>