Pola formularza

Formularz: PSZ-PKDG zal1 (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20878784</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1a>[NIP]</pA1a>
       <pA1_1>[NIP]</pA1_1>
       <pA2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA2_subfield_>
       <pA2_subfield_3>[nazwa pełna]</pA2_subfield_3>
       <pA2_subfield_2>[nazwisko]</pA2_subfield_2>
       <pA2_subfield_1>[imię]</pA2_subfield_1>
       <pA2a_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA2a_subfield_>
       <pA2a_subfield_3>[nazwa pełna]</pA2a_subfield_3>
       <pA2a_subfield_2>[nazwisko]</pA2a_subfield_2>
       <pA2a_subfield_1>[imię]</pA2a_subfield_1>
       <pA3_subfield_0>[miejscowość]</pA3_subfield_0>
       <pA3_subfield_1>[ulica]</pA3_subfield_1>
       <pA3_subfield_2>[nr domu]</pA3_subfield_2>
       <pA3_subfield_3>[nr lokalu]</pA3_subfield_3>
       <pA3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA3_subfield_4>
       <pA3_subfield_5>[poczta]</pA3_subfield_5>
       <pA3a_subfield_0>[miejscowość]</pA3a_subfield_0>
       <pA3a_subfield_1>[ulica]</pA3a_subfield_1>
       <pA3a_subfield_2>[nr domu]</pA3a_subfield_2>
       <pA3a_subfield_3>[nr lokalu]</pA3a_subfield_3>
       <pA3a_subfield_4>[kod pocztowy]</pA3a_subfield_4>
       <pA3a_subfield_5>[poczta]</pA3a_subfield_5>
       <pA4>[Pole tekstowe]</pA4>
       <pA5>[Pole tekstowe]</pA5>
       <pA6_>[Wartość wyboru w polu pA6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pA6_>
       <pA7_>[Wartość wyboru w polu pA7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA7_>
       <pA3_3>[pole wielowierszowe]</pA3_3>
       <pA8>[dataRozpoczeciaDzial]</pA8>
       <pB1a_>[Wartość wyboru w polu pB1a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB1a_>
       <pB1b_>[Wartość wyboru w polu pB1b. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB1b_>
       <pB1c_>[Wartość wyboru w polu pB1c. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB1c_>
       <pB1d_>[Wartość wyboru w polu pB1d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB1d_>
       <pB2a_>[Wartość wyboru w polu pB2a. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB2a_>
       <pB2_1a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB2_1a>
       <pB2_1b>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB2_1b>
       <pB2_1c>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB2_1c>
       <pB2_1d>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pB2_1d>
       <pB3_>[Wartość wyboru w polu pB3. Dostępne wartości: 1 2 2 ]</pB3_>
       <pB3a_>[Wartość wyboru w polu pB3a. Dostępne wartości: 2 ]</pB3a_>
       <pC1a_>[Wartość wyboru w polu pC1a. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC1a_>
       <pC1b_>[Wartość wyboru w polu pC1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC1b_>
       <pC1c_>[Wartość wyboru w polu pC1c. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC1c_>
       <pC2_>[Wartość wyboru w polu pC2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC2_>
       <pC3_>[Wartość wyboru w polu pC3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pC3_>
       <p3C_1>[pole wielowierszowe]</p3C_1>
       <pC4_>[Wartość wyboru w polu pC4. Dostępne wartości: 1 ]</pC4_>
       <pC4_2>[pole wielowierszowe]</pC4_2>
       <pD1_>[Wartość wyboru w polu pD1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_>
       <pD_a>[Pole tekstowe]</pD_a>
       <pD_b>[pole wielowierszowe]</pD_b>
       <pD_c_1>[pole wielowierszowe]</pD_c_1>
       <pD_c_2_subfield_0>[miejscowość]</pD_c_2_subfield_0>
       <pD_c_2_subfield_1>[ulica]</pD_c_2_subfield_1>
       <pD_c_2_subfield_2>[nr domu]</pD_c_2_subfield_2>
       <pD_c_2_subfield_3>[nr lokalu]</pD_c_2_subfield_3>
       <pD_c_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pD_c_2_subfield_4>
       <pD_c_2_subfield_5>[poczta]</pD_c_2_subfield_5>
       <pD_d>[pole wielowierszowe]</pD_d>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <pD4_>[Wartość wyboru w polu pD4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pD4_>
       <pE_1_subfield_0>[imię]</pE_1_subfield_0>
       <pE_1_subfield_1>[nazwisko]</pE_1_subfield_1>
       <pE_2>[Telefon]</pE_2>
       <pE_3>[Stanowisko]</pE_3>
       <pE_4>[data]</pE_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-PKDG zal1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20878784</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1a>8875155741</pA1a>
       <pA1_1>8875155741</pA1_1>
       <pA2_subfield_>2</pA2_subfield_>
       <pA2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA2_subfield_3>
       <pA2_subfield_2>Kowalski</pA2_subfield_2>
       <pA2_subfield_1>Jan</pA2_subfield_1>
       <pA2a_subfield_>2</pA2a_subfield_>
       <pA2a_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pA2a_subfield_3>
       <pA2a_subfield_2>Kowalski</pA2a_subfield_2>
       <pA2a_subfield_1>Jan</pA2a_subfield_1>
       <pA3_subfield_0>Poznań</pA3_subfield_0>
       <pA3_subfield_1>Strzelecka</pA3_subfield_1>
       <pA3_subfield_2>1</pA3_subfield_2>
       <pA3_subfield_3>1</pA3_subfield_3>
       <pA3_subfield_4>61-155</pA3_subfield_4>
       <pA3_subfield_5>Poznań</pA3_subfield_5>
       <pA3a_subfield_0>Poznań</pA3a_subfield_0>
       <pA3a_subfield_1>Strzelecka</pA3a_subfield_1>
       <pA3a_subfield_2>1</pA3a_subfield_2>
       <pA3a_subfield_3>1</pA3a_subfield_3>
       <pA3a_subfield_4>61-155</pA3a_subfield_4>
       <pA3a_subfield_5>Poznań</pA3a_subfield_5>
       <pA4>test pola tekstowego</pA4>
       <pA5>test pola tekstowego</pA5>
       <pA6_>1</pA6_>
       <pA7_>1</pA7_>
       <pA3_3>to jest pole wielowierszowe</pA3_3>
       <pA8>30-10-1990</pA8>
       <pB1a_>1</pB1a_>
       <pB1b_>1</pB1b_>
       <pB1c_>1</pB1c_>
       <pB1d_>1</pB1d_>
       <pB2a_>1</pB2a_>
       <pB2_1a>1</pB2_1a>
       <pB2_1b>1</pB2_1b>
       <pB2_1c>1</pB2_1c>
       <pB2_1d>1</pB2_1d>
       <pB3_>1</pB3_>
       <pB3a_>1</pB3a_>
       <pC1a_>1</pC1a_>
       <pC1b_>1</pC1b_>
       <pC1c_>1</pC1c_>
       <pC2_>1</pC2_>
       <pC3_>1</pC3_>
       <p3C_1>to jest pole wielowierszowe</p3C_1>
       <pC4_>1</pC4_>
       <pC4_2>to jest pole wielowierszowe</pC4_2>
       <pD1_>1</pD1_>
       <pD_a>test pola tekstowego</pD_a>
       <pD_b>to jest pole wielowierszowe</pD_b>
       <pD_c_1>to jest pole wielowierszowe</pD_c_1>
       <pD_c_2_subfield_0>Poznań</pD_c_2_subfield_0>
       <pD_c_2_subfield_1>Strzelecka</pD_c_2_subfield_1>
       <pD_c_2_subfield_2>1</pD_c_2_subfield_2>
       <pD_c_2_subfield_3>1</pD_c_2_subfield_3>
       <pD_c_2_subfield_4>61-155</pD_c_2_subfield_4>
       <pD_c_2_subfield_5>Poznań</pD_c_2_subfield_5>
       <pD_d>to jest pole wielowierszowe</pD_d>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <pD4_>1</pD4_>
       <pE_1_subfield_0>Jan</pE_1_subfield_0>
       <pE_1_subfield_1>Kowalski</pE_1_subfield_1>
       <pE_2>500600400</pE_2>
       <pE_3>manager</pE_3>
       <pE_4>30-10-1990</pE_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>