Pola formularza

Formularz: JPK_V7M (1) (archiwalny) Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 miesięcznyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20970216</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <but3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but3>
       <otworz_pcc3a>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</otworz_pcc3a>
       <but1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but1>
       <pokazRaportJPKbut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pokazRaportJPKbut>
       <but2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but2>
       <but4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but4>
       <but7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</but7>
       <Miesiac>[Miesiąc na druku]</Miesiac>
       <Rok>[rok]</Rok>
       <DataOd>[data]</DataOd>
       <DataDo>[data]</DataDo>
       <UrzadSkarbowy_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</UrzadSkarbowy_subfield_0>
       <NIP>[NIP]</NIP>
       <PelnaNazwa>[nazwaPelna]</PelnaNazwa>
       <Nazwisko>[nazwisko]</Nazwisko>
       <ImiePierwsze>[pierwszeImie]</ImiePierwsze>
       <DataUrodzenia>[dataUrodzenia]</DataUrodzenia>
       <Email>[Mail]</Email>
       <sK_10_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_10 = sK_10_subfield_1 + sK_10_subfield_2 + sK_10_subfield_3 ]</sK_10_subfield_1>
       <sK_10_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_10 = sK_10_subfield_1 + sK_10_subfield_2 + sK_10_subfield_3 ]</sK_10_subfield_2>
       <sK_10_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_10 = sK_10_subfield_1 + sK_10_subfield_2 + sK_10_subfield_3 ]</sK_10_subfield_3>
       <sK_11_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_11 = sK_11_subfield_1 + sK_11_subfield_2 + sK_11_subfield_3 ]</sK_11_subfield_1>
       <sK_11_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_11 = sK_11_subfield_1 + sK_11_subfield_2 + sK_11_subfield_3 ]</sK_11_subfield_2>
       <sK_11_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_11 = sK_11_subfield_1 + sK_11_subfield_2 + sK_11_subfield_3 ]</sK_11_subfield_3>
       <sK_12_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_12 = sK_12_subfield_1 + sK_12_subfield_2 + sK_12_subfield_3 ]</sK_12_subfield_1>
       <sK_12_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_12 = sK_12_subfield_1 + sK_12_subfield_2 + sK_12_subfield_3 ]</sK_12_subfield_2>
       <sK_12_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_12 = sK_12_subfield_1 + sK_12_subfield_2 + sK_12_subfield_3 ]</sK_12_subfield_3>
       <sK_13_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_13 = sK_13_subfield_1 + sK_13_subfield_2 + sK_13_subfield_3 ]</sK_13_subfield_1>
       <sK_13_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_13 = sK_13_subfield_1 + sK_13_subfield_2 + sK_13_subfield_3 ]</sK_13_subfield_2>
       <sK_13_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_13 = sK_13_subfield_1 + sK_13_subfield_2 + sK_13_subfield_3 ]</sK_13_subfield_3>
       <sK_14_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_14 = sK_14_subfield_1 + sK_14_subfield_2 + sK_14_subfield_3 ]</sK_14_subfield_1>
       <sK_14_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_14 = sK_14_subfield_1 + sK_14_subfield_2 + sK_14_subfield_3 ]</sK_14_subfield_2>
       <sK_14_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_14 = sK_14_subfield_1 + sK_14_subfield_2 + sK_14_subfield_3 ]</sK_14_subfield_3>
       <sK_15_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Pole sK_15 = sK_15_subfield_1 + sK_15_subfield_2 + sK_15_subfield_3 ]</sK_15_subfield_1>
       <sK_15_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% Pole sK_15 = sK_15_subfield_1 + sK_15_subfield_2 + sK_15_subfield_3 ]</sK_15_subfield_2>
       <sK_15_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole sK_15 = sK_15_subfield_1 + sK_15_subfield_2 + sK_15_subfield_3 ]</sK_15_subfield_3>
       <sK_16_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_16 = sK_16_subfield_1 + sK_16_subfield_2 + sK_16_subfield_3 ]</sK_16_subfield_1>
       <sK_16_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_16 = sK_16_subfield_1 + sK_16_subfield_2 + sK_16_subfield_3 ]</sK_16_subfield_2>
       <sK_16_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_16 = sK_16_subfield_1 + sK_16_subfield_2 + sK_16_subfield_3 ]</sK_16_subfield_3>
       <sK_17_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 8% Pole sK_17 = sK_17_subfield_1 + sK_17_subfield_2 + sK_17_subfield_3 ]</sK_17_subfield_1>
       <sK_17_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% Pole sK_17 = sK_17_subfield_1 + sK_17_subfield_2 + sK_17_subfield_3 ]</sK_17_subfield_2>
       <sK_17_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole sK_17 = sK_17_subfield_1 + sK_17_subfield_2 + sK_17_subfield_3 ]</sK_17_subfield_3>
       <sK_18_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_18 = sK_18_subfield_1 + sK_18_subfield_2 + sK_18_subfield_3 ]</sK_18_subfield_1>
       <sK_18_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_18 = sK_18_subfield_1 + sK_18_subfield_2 + sK_18_subfield_3 ]</sK_18_subfield_2>
       <sK_18_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_18 = sK_18_subfield_1 + sK_18_subfield_2 + sK_18_subfield_3 ]</sK_18_subfield_3>
       <sK_19_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% Pole sK_19 = sK_19_subfield_1 + sK_19_subfield_2 + sK_19_subfield_3 ]</sK_19_subfield_1>
       <sK_19_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% Pole sK_19 = sK_19_subfield_1 + sK_19_subfield_2 + sK_19_subfield_3 ]</sK_19_subfield_2>
       <sK_19_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole sK_19 = sK_19_subfield_1 + sK_19_subfield_2 + sK_19_subfield_3 ]</sK_19_subfield_3>
       <sK_20_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_20 = sK_20_subfield_1 + sK_20_subfield_2 + sK_20_subfield_3 ]</sK_20_subfield_1>
       <sK_20_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_20 = sK_20_subfield_1 + sK_20_subfield_2 + sK_20_subfield_3 ]</sK_20_subfield_2>
       <sK_20_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_20 = sK_20_subfield_1 + sK_20_subfield_2 + sK_20_subfield_3 ]</sK_20_subfield_3>
       <sK_21_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_21 = sK_21_subfield_1 + sK_21_subfield_2 + sK_21_subfield_3 ]</sK_21_subfield_1>
       <sK_21_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_21 = sK_21_subfield_1 + sK_21_subfield_2 + sK_21_subfield_3 ]</sK_21_subfield_2>
       <sK_21_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_21 = sK_21_subfield_1 + sK_21_subfield_2 + sK_21_subfield_3 ]</sK_21_subfield_3>
       <sK_22_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_22 = sK_22_subfield_1 + sK_22_subfield_2 + sK_22_subfield_3 ]</sK_22_subfield_1>
       <sK_22_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_22 = sK_22_subfield_1 + sK_22_subfield_2 + sK_22_subfield_3 ]</sK_22_subfield_2>
       <sK_22_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_22 = sK_22_subfield_1 + sK_22_subfield_2 + sK_22_subfield_3 ]</sK_22_subfield_3>
       <sK_23_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_23 = sK_23_subfield_1 + sK_23_subfield_2 + sK_23_subfield_3 ]</sK_23_subfield_1>
       <sK_23_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_23 = sK_23_subfield_1 + sK_23_subfield_2 + sK_23_subfield_3 ]</sK_23_subfield_2>
       <sK_23_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_23 = sK_23_subfield_1 + sK_23_subfield_2 + sK_23_subfield_3 ]</sK_23_subfield_3>
       <sK_24_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_24 = sK_24_subfield_1 + sK_24_subfield_2 + sK_24_subfield_3 ]</sK_24_subfield_1>
       <sK_24_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_24 = sK_24_subfield_1 + sK_24_subfield_2 + sK_24_subfield_3 ]</sK_24_subfield_2>
       <sK_24_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_24 = sK_24_subfield_1 + sK_24_subfield_2 + sK_24_subfield_3 ]</sK_24_subfield_3>
       <sK_25_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_25 = sK_25_subfield_1 + sK_25_subfield_2 + sK_25_subfield_3 ]</sK_25_subfield_1>
       <sK_25_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_25 = sK_25_subfield_1 + sK_25_subfield_2 + sK_25_subfield_3 ]</sK_25_subfield_2>
       <sK_25_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_25 = sK_25_subfield_1 + sK_25_subfield_2 + sK_25_subfield_3 ]</sK_25_subfield_3>
       <sK_26_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_26 = sK_26_subfield_1 + sK_26_subfield_2 + sK_26_subfield_3 ]</sK_26_subfield_1>
       <sK_26_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_26 = sK_26_subfield_1 + sK_26_subfield_2 + sK_26_subfield_3 ]</sK_26_subfield_2>
       <sK_26_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_26 = sK_26_subfield_1 + sK_26_subfield_2 + sK_26_subfield_3 ]</sK_26_subfield_3>
       <sK_27_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_27 = sK_27_subfield_1 + sK_27_subfield_2 + sK_27_subfield_3 ]</sK_27_subfield_1>
       <sK_27_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_27 = sK_27_subfield_1 + sK_27_subfield_2 + sK_27_subfield_3 ]</sK_27_subfield_2>
       <sK_27_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_27 = sK_27_subfield_1 + sK_27_subfield_2 + sK_27_subfield_3 ]</sK_27_subfield_3>
       <sK_28_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_28 = sK_28_subfield_1 + sK_28_subfield_2 + sK_28_subfield_3 ]</sK_28_subfield_1>
       <sK_28_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_28 = sK_28_subfield_1 + sK_28_subfield_2 + sK_28_subfield_3 ]</sK_28_subfield_2>
       <sK_28_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_28 = sK_28_subfield_1 + sK_28_subfield_2 + sK_28_subfield_3 ]</sK_28_subfield_3>
       <sK_29_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_29 = sK_29_subfield_1 + sK_29_subfield_2 + sK_29_subfield_3 ]</sK_29_subfield_1>
       <sK_29_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_29 = sK_29_subfield_1 + sK_29_subfield_2 + sK_29_subfield_3 ]</sK_29_subfield_2>
       <sK_29_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_29 = sK_29_subfield_1 + sK_29_subfield_2 + sK_29_subfield_3 ]</sK_29_subfield_3>
       <sK_30_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_30 = sK_30_subfield_1 + sK_30_subfield_2 + sK_30_subfield_3 ]</sK_30_subfield_1>
       <sK_30_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_30 = sK_30_subfield_1 + sK_30_subfield_2 + sK_30_subfield_3 ]</sK_30_subfield_2>
       <sK_30_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_30 = sK_30_subfield_1 + sK_30_subfield_2 + sK_30_subfield_3 ]</sK_30_subfield_3>
       <sK_31_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_31 = sK_31_subfield_1 + sK_31_subfield_2 + sK_31_subfield_3 ]</sK_31_subfield_1>
       <sK_31_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_31 = sK_31_subfield_1 + sK_31_subfield_2 + sK_31_subfield_3 ]</sK_31_subfield_2>
       <sK_31_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_31 = sK_31_subfield_1 + sK_31_subfield_2 + sK_31_subfield_3 ]</sK_31_subfield_3>
       <sK_32_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_32 = sK_32_subfield_1 + sK_32_subfield_2 + sK_32_subfield_3 ]</sK_32_subfield_1>
       <sK_32_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_32 = sK_32_subfield_1 + sK_32_subfield_2 + sK_32_subfield_3 ]</sK_32_subfield_2>
       <sK_32_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_32 = sK_32_subfield_1 + sK_32_subfield_2 + sK_32_subfield_3 ]</sK_32_subfield_3>
       <sK_33_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_33 = sK_33_subfield_1 + sK_33_subfield_2 + sK_33_subfield_3 ]</sK_33_subfield_1>
       <sK_33_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_33 = sK_33_subfield_1 + sK_33_subfield_2 + sK_33_subfield_3 ]</sK_33_subfield_2>
       <sK_33_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_33 = sK_33_subfield_1 + sK_33_subfield_2 + sK_33_subfield_3 ]</sK_33_subfield_3>
       <sK_34_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_34 = sK_34_subfield_1 + sK_34_subfield_2 + sK_34_subfield_3 ]</sK_34_subfield_1>
       <sK_34_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_34 = sK_34_subfield_1 + sK_34_subfield_2 + sK_34_subfield_3 ]</sK_34_subfield_2>
       <sK_34_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_34 = sK_34_subfield_1 + sK_34_subfield_2 + sK_34_subfield_3 ]</sK_34_subfield_3>
       <sK_35_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_35 = sK_35_subfield_1 + sK_35_subfield_2 + sK_35_subfield_3 ]</sK_35_subfield_1>
       <sK_35_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_35 = sK_35_subfield_1 + sK_35_subfield_2 + sK_35_subfield_3 ]</sK_35_subfield_2>
       <sK_35_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_35 = sK_35_subfield_1 + sK_35_subfield_2 + sK_35_subfield_3 ]</sK_35_subfield_3>
       <sK_36_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_36 = sK_36_subfield_1 + sK_36_subfield_2 + sK_36_subfield_3 ]</sK_36_subfield_1>
       <sK_36_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_36 = sK_36_subfield_1 + sK_36_subfield_2 + sK_36_subfield_3 ]</sK_36_subfield_2>
       <sK_36_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_36 = sK_36_subfield_1 + sK_36_subfield_2 + sK_36_subfield_3 ]</sK_36_subfield_3>
       <sSprzedazVAT_Marza_subfield_3>[Pole kwoty]</sSprzedazVAT_Marza_subfield_3>
       <sK_40_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_40 = sK_40_subfield_1 + sK_40_subfield_2 + sK_40_subfield_3 ]</sK_40_subfield_1>
       <sK_40_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_40 = sK_40_subfield_1 + sK_40_subfield_2 + sK_40_subfield_3 ]</sK_40_subfield_2>
       <sK_40_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_40 = sK_40_subfield_1 + sK_40_subfield_2 + sK_40_subfield_3 ]</sK_40_subfield_3>
       <sK_41_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_41 = sK_41_subfield_1 + sK_41_subfield_2 + sK_41_subfield_3 ]</sK_41_subfield_1>
       <sK_41_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_41 = sK_41_subfield_1 + sK_41_subfield_2 + sK_41_subfield_3 ]</sK_41_subfield_2>
       <sK_41_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_41 = sK_41_subfield_1 + sK_41_subfield_2 + sK_41_subfield_3 ]</sK_41_subfield_3>
       <sK_42_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_42 = sK_42_subfield_1 + sK_42_subfield_2 + sK_42_subfield_3 ]</sK_42_subfield_1>
       <sK_42_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_42 = sK_42_subfield_1 + sK_42_subfield_2 + sK_42_subfield_3 ]</sK_42_subfield_2>
       <sK_42_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_42 = sK_42_subfield_1 + sK_42_subfield_2 + sK_42_subfield_3 ]</sK_42_subfield_3>
       <sK_43_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_43 = sK_43_subfield_1 + sK_43_subfield_2 + sK_43_subfield_3 ]</sK_43_subfield_1>
       <sK_43_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_43 = sK_43_subfield_1 + sK_43_subfield_2 + sK_43_subfield_3 ]</sK_43_subfield_2>
       <sK_43_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_43 = sK_43_subfield_1 + sK_43_subfield_2 + sK_43_subfield_3 ]</sK_43_subfield_3>
       <sK_44_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_44 = sK_44_subfield_1 + sK_44_subfield_2 + sK_44_subfield_3 ]</sK_44_subfield_1>
       <sK_44_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_44 = sK_44_subfield_1 + sK_44_subfield_2 + sK_44_subfield_3 ]</sK_44_subfield_2>
       <sK_44_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_44 = sK_44_subfield_1 + sK_44_subfield_2 + sK_44_subfield_3 ]</sK_44_subfield_3>
       <sK_45_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_45 = sK_45_subfield_1 + sK_45_subfield_2 + sK_45_subfield_3 ]</sK_45_subfield_1>
       <sK_45_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_45 = sK_45_subfield_1 + sK_45_subfield_2 + sK_45_subfield_3 ]</sK_45_subfield_2>
       <sK_45_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_45 = sK_45_subfield_1 + sK_45_subfield_2 + sK_45_subfield_3 ]</sK_45_subfield_3>
       <sK_46_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_46 = sK_46_subfield_1 + sK_46_subfield_2 + sK_46_subfield_3 ]</sK_46_subfield_1>
       <sK_46_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_46 = sK_46_subfield_1 + sK_46_subfield_2 + sK_46_subfield_3 ]</sK_46_subfield_2>
       <sK_46_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_46 = sK_46_subfield_1 + sK_46_subfield_2 + sK_46_subfield_3 ]</sK_46_subfield_3>
       <sK_47_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_47 = sK_47_subfield_1 + sK_47_subfield_2 + sK_47_subfield_3 ]</sK_47_subfield_1>
       <sK_47_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_47 = sK_47_subfield_1 + sK_47_subfield_2 + sK_47_subfield_3 ]</sK_47_subfield_2>
       <sK_47_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_47 = sK_47_subfield_1 + sK_47_subfield_2 + sK_47_subfield_3 ]</sK_47_subfield_3>
       <sZakupVAT_Marza_subfield_3>[Pole kwoty]</sZakupVAT_Marza_subfield_3>
       <sK_68_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_68 = sK_68_subfield_1 + sK_68_subfield_2 + sK_68_subfield_3 ]</sK_68_subfield_1>
       <sK_68_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_68 = sK_68_subfield_1 + sK_68_subfield_2 + sK_68_subfield_3 ]</sK_68_subfield_2>
       <sK_68_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_68 = sK_68_subfield_1 + sK_68_subfield_2 + sK_68_subfield_3 ]</sK_68_subfield_3>
       <sK_69_subfield_1>[1. miesiąc kwartału Pole sK_69 = sK_69_subfield_1 + sK_69_subfield_2 + sK_69_subfield_3 ]</sK_69_subfield_1>
       <sK_69_subfield_2>[2. miesiąc kwartału Pole sK_69 = sK_69_subfield_1 + sK_69_subfield_2 + sK_69_subfield_3 ]</sK_69_subfield_2>
       <sK_69_subfield_3>[3. miesiąc kwartału (aktualny) Pole sK_69 = sK_69_subfield_1 + sK_69_subfield_2 + sK_69_subfield_3 ]</sK_69_subfield_3>
       <cbxRecznieVAT7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</cbxRecznieVAT7>
       <K_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_10>
       <K_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_11>
       <K_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_12>
       <K_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_13>
       <K_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_14>
       <K_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_15>
       <K_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_16>
       <K_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_17>
       <K_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_18>
       <K_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_19>
       <K_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_20>
       <K_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_21>
       <K_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_22>
       <K_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_23>
       <K_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_24>
       <K_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_25>
       <K_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_26>
       <K_27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_27>
       <K_28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_28>
       <K_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_29>
       <K_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_30>
       <K_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_31>
       <K_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_32>
       <K_33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_33>
       <K_34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_34>
       <K_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_35>
       <K_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_36>
       <K_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_37>
       <K_38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_38>
       <K_39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_39>
       <K_40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_40>
       <K_41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_41>
       <K_42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_42>
       <K_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_43>
       <K_44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_44>
       <K_45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_45>
       <K_46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_46>
       <K_47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_47>
       <K_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_48>
       <K_49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_49>
       <K_50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_50>
       <K_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_51>
       <przelew>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</przelew>
       <K_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_52>
       <K_53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_53>
       <K_54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_54>
       <K_55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_55>
       <K_56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_56>
       <K_57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_57>
       <K_58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_58>
       <K_59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_59>
       <K_60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_60>
       <K_61>[Pole tekstowe]</K_61>
       <K_62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_62>
       <K_63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_63>
       <K_64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_64>
       <K_65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_65>
       <K_66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_66>
       <K_67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</K_67>
       <K_68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_68>
       <K_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</K_69>
       <K_ORDZU>[pole wielowierszowe]</K_ORDZU>
       <przeliczBut1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</przeliczBut1>
       <p13_3_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p13_3_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>JPK_V7M (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20970216</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <but3></but3>
       <otworz_pcc3a></otworz_pcc3a>
       <but1></but1>
       <pokazRaportJPKbut></pokazRaportJPKbut>
       <but2></but2>
       <but4></but4>
       <but7></but7>
       <Miesiac>9</Miesiac>
       <Rok>2013</Rok>
       <DataOd>30-10-1990</DataOd>
       <DataDo>30-10-1990</DataDo>
       <UrzadSkarbowy_subfield_0>3022</UrzadSkarbowy_subfield_0>
       <NIP>8875155741</NIP>
       <PelnaNazwa>Pełna nazwa testowa</PelnaNazwa>
       <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko>
       <ImiePierwsze>Jan</ImiePierwsze>
       <DataUrodzenia>30-10-1985</DataUrodzenia>
       <Email>test@test.pl</Email>
       <sK_10_subfield_1>1</sK_10_subfield_1>
       <sK_10_subfield_2>1</sK_10_subfield_2>
       <sK_10_subfield_3>1</sK_10_subfield_3>
       <sK_11_subfield_1>1</sK_11_subfield_1>
       <sK_11_subfield_2>1</sK_11_subfield_2>
       <sK_11_subfield_3>1</sK_11_subfield_3>
       <sK_12_subfield_1>1</sK_12_subfield_1>
       <sK_12_subfield_2>1</sK_12_subfield_2>
       <sK_12_subfield_3>1</sK_12_subfield_3>
       <sK_13_subfield_1>1</sK_13_subfield_1>
       <sK_13_subfield_2>1</sK_13_subfield_2>
       <sK_13_subfield_3>1</sK_13_subfield_3>
       <sK_14_subfield_1>1</sK_14_subfield_1>
       <sK_14_subfield_2>1</sK_14_subfield_2>
       <sK_14_subfield_3>1</sK_14_subfield_3>
       <sK_15_subfield_1>1</sK_15_subfield_1>
       <sK_15_subfield_2>1</sK_15_subfield_2>
       <sK_15_subfield_3>1</sK_15_subfield_3>
       <sK_16_subfield_1>1</sK_16_subfield_1>
       <sK_16_subfield_2>1</sK_16_subfield_2>
       <sK_16_subfield_3>1</sK_16_subfield_3>
       <sK_17_subfield_1>1</sK_17_subfield_1>
       <sK_17_subfield_2>1</sK_17_subfield_2>
       <sK_17_subfield_3>1</sK_17_subfield_3>
       <sK_18_subfield_1>1</sK_18_subfield_1>
       <sK_18_subfield_2>1</sK_18_subfield_2>
       <sK_18_subfield_3>1</sK_18_subfield_3>
       <sK_19_subfield_1>1</sK_19_subfield_1>
       <sK_19_subfield_2>1</sK_19_subfield_2>
       <sK_19_subfield_3>1</sK_19_subfield_3>
       <sK_20_subfield_1>1</sK_20_subfield_1>
       <sK_20_subfield_2>1</sK_20_subfield_2>
       <sK_20_subfield_3>1</sK_20_subfield_3>
       <sK_21_subfield_1>1</sK_21_subfield_1>
       <sK_21_subfield_2>1</sK_21_subfield_2>
       <sK_21_subfield_3>1</sK_21_subfield_3>
       <sK_22_subfield_1>1</sK_22_subfield_1>
       <sK_22_subfield_2>1</sK_22_subfield_2>
       <sK_22_subfield_3>1</sK_22_subfield_3>
       <sK_23_subfield_1>1</sK_23_subfield_1>
       <sK_23_subfield_2>1</sK_23_subfield_2>
       <sK_23_subfield_3>1</sK_23_subfield_3>
       <sK_24_subfield_1>1</sK_24_subfield_1>
       <sK_24_subfield_2>1</sK_24_subfield_2>
       <sK_24_subfield_3>1</sK_24_subfield_3>
       <sK_25_subfield_1>1</sK_25_subfield_1>
       <sK_25_subfield_2>1</sK_25_subfield_2>
       <sK_25_subfield_3>1</sK_25_subfield_3>
       <sK_26_subfield_1>1</sK_26_subfield_1>
       <sK_26_subfield_2>1</sK_26_subfield_2>
       <sK_26_subfield_3>1</sK_26_subfield_3>
       <sK_27_subfield_1>1</sK_27_subfield_1>
       <sK_27_subfield_2>1</sK_27_subfield_2>
       <sK_27_subfield_3>1</sK_27_subfield_3>
       <sK_28_subfield_1>1</sK_28_subfield_1>
       <sK_28_subfield_2>1</sK_28_subfield_2>
       <sK_28_subfield_3>1</sK_28_subfield_3>
       <sK_29_subfield_1>1</sK_29_subfield_1>
       <sK_29_subfield_2>1</sK_29_subfield_2>
       <sK_29_subfield_3>1</sK_29_subfield_3>
       <sK_30_subfield_1>1</sK_30_subfield_1>
       <sK_30_subfield_2>1</sK_30_subfield_2>
       <sK_30_subfield_3>1</sK_30_subfield_3>
       <sK_31_subfield_1>1</sK_31_subfield_1>
       <sK_31_subfield_2>1</sK_31_subfield_2>
       <sK_31_subfield_3>1</sK_31_subfield_3>
       <sK_32_subfield_1>1</sK_32_subfield_1>
       <sK_32_subfield_2>1</sK_32_subfield_2>
       <sK_32_subfield_3>1</sK_32_subfield_3>
       <sK_33_subfield_1>1</sK_33_subfield_1>
       <sK_33_subfield_2>1</sK_33_subfield_2>
       <sK_33_subfield_3>1</sK_33_subfield_3>
       <sK_34_subfield_1>1</sK_34_subfield_1>
       <sK_34_subfield_2>1</sK_34_subfield_2>
       <sK_34_subfield_3>1</sK_34_subfield_3>
       <sK_35_subfield_1>1</sK_35_subfield_1>
       <sK_35_subfield_2>1</sK_35_subfield_2>
       <sK_35_subfield_3>1</sK_35_subfield_3>
       <sK_36_subfield_1>1</sK_36_subfield_1>
       <sK_36_subfield_2>1</sK_36_subfield_2>
       <sK_36_subfield_3>1</sK_36_subfield_3>
       <sSprzedazVAT_Marza_subfield_3>21</sSprzedazVAT_Marza_subfield_3>
       <sK_40_subfield_1>1</sK_40_subfield_1>
       <sK_40_subfield_2>1</sK_40_subfield_2>
       <sK_40_subfield_3>1</sK_40_subfield_3>
       <sK_41_subfield_1>1</sK_41_subfield_1>
       <sK_41_subfield_2>1</sK_41_subfield_2>
       <sK_41_subfield_3>1</sK_41_subfield_3>
       <sK_42_subfield_1>1</sK_42_subfield_1>
       <sK_42_subfield_2>1</sK_42_subfield_2>
       <sK_42_subfield_3>1</sK_42_subfield_3>
       <sK_43_subfield_1>1</sK_43_subfield_1>
       <sK_43_subfield_2>1</sK_43_subfield_2>
       <sK_43_subfield_3>1</sK_43_subfield_3>
       <sK_44_subfield_1>1</sK_44_subfield_1>
       <sK_44_subfield_2>1</sK_44_subfield_2>
       <sK_44_subfield_3>1</sK_44_subfield_3>
       <sK_45_subfield_1>1</sK_45_subfield_1>
       <sK_45_subfield_2>1</sK_45_subfield_2>
       <sK_45_subfield_3>1</sK_45_subfield_3>
       <sK_46_subfield_1>1</sK_46_subfield_1>
       <sK_46_subfield_2>1</sK_46_subfield_2>
       <sK_46_subfield_3>1</sK_46_subfield_3>
       <sK_47_subfield_1>1</sK_47_subfield_1>
       <sK_47_subfield_2>1</sK_47_subfield_2>
       <sK_47_subfield_3>1</sK_47_subfield_3>
       <sZakupVAT_Marza_subfield_3>21</sZakupVAT_Marza_subfield_3>
       <sK_68_subfield_1>1</sK_68_subfield_1>
       <sK_68_subfield_2>1</sK_68_subfield_2>
       <sK_68_subfield_3>1</sK_68_subfield_3>
       <sK_69_subfield_1>1</sK_69_subfield_1>
       <sK_69_subfield_2>1</sK_69_subfield_2>
       <sK_69_subfield_3>1</sK_69_subfield_3>
       <cbxRecznieVAT7>1</cbxRecznieVAT7>
       <K_10>10</K_10>
       <K_11>10</K_11>
       <K_12>10</K_12>
       <K_13>10</K_13>
       <K_14>10</K_14>
       <K_15>10</K_15>
       <K_16>12</K_16>
       <K_17>10</K_17>
       <K_18>12</K_18>
       <K_19>10</K_19>
       <K_20>12</K_20>
       <K_21>10</K_21>
       <K_22>10</K_22>
       <K_23>10</K_23>
       <K_24>20</K_24>
       <K_25>10</K_25>
       <K_26>20</K_26>
       <K_27>10</K_27>
       <K_28>20</K_28>
       <K_29>10</K_29>
       <K_30>10</K_30>
       <K_31>10</K_31>
       <K_32>20</K_32>
       <K_33>20</K_33>
       <K_34>10</K_34>
       <K_35>10</K_35>
       <K_36>10</K_36>
       <K_37>120</K_37>
       <K_38>116</K_38>
       <K_39>1</K_39>
       <K_40>10</K_40>
       <K_41>3</K_41>
       <K_42>10</K_42>
       <K_43>4</K_43>
       <K_44>5</K_44>
       <K_45>5</K_45>
       <K_46>6</K_46>
       <K_47>21</K_47>
       <K_48>21</K_48>
       <K_49>30.53</K_49>
       <K_50>30</K_50>
       <K_51>10</K_51>
       <przelew></przelew>
       <K_52>20</K_52>
       <K_53>10</K_53>
       <K_54>-75</K_54>
       <K_55>1</K_55>
       <K_56>1</K_56>
       <K_57>1</K_57>
       <K_58>1</K_58>
       <K_59>1</K_59>
       <K_60>-75</K_60>
       <K_61>-75</K_61>
       <K_62>-75</K_62>
       <K_63>1</K_63>
       <K_64>1</K_64>
       <K_65>1</K_65>
       <K_66>1</K_66>
       <K_67>1</K_67>
       <K_68>-75</K_68>
       <K_69>-75</K_69>
       <K_ORDZU>to jest pole wielowierszowe</K_ORDZU>
       <przeliczBut1></przeliczBut1>
       <p13_3_4></p13_3_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>