Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERP-6 (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019488</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[dataUrodzenia]</pI_3>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pII_1_1>[data]</pII_1_1>
       <pII_2_1>[data]</pII_2_1>
       <pII_3_1>[pole wielowierszowe]</pII_3_1>
       <pII_4_1>[pole wielowierszowe]</pII_4_1>
       <pII_1_2>[data]</pII_1_2>
       <pII_2_2>[data]</pII_2_2>
       <pII_3_2>[pole wielowierszowe]</pII_3_2>
       <pII_4_2>[pole wielowierszowe]</pII_4_2>
       <pII_1_3>[data]</pII_1_3>
       <pII_2_3>[data]</pII_2_3>
       <pII_3_3>[pole wielowierszowe]</pII_3_3>
       <pII_4_3>[pole wielowierszowe]</pII_4_3>
       <pII_1_4>[data]</pII_1_4>
       <pII_2_4>[data]</pII_2_4>
       <pII_3_4>[pole wielowierszowe]</pII_3_4>
       <pII_4_4>[pole wielowierszowe]</pII_4_4>
       <pII_1_5>[data]</pII_1_5>
       <pII_2_5>[data]</pII_2_5>
       <pII_3_5>[pole wielowierszowe]</pII_3_5>
       <pII_4_5>[pole wielowierszowe]</pII_4_5>
       <pII_1_6>[data]</pII_1_6>
       <pII_2_6>[data]</pII_2_6>
       <pII_3_6>[pole wielowierszowe]</pII_3_6>
       <pII_4_6>[pole wielowierszowe]</pII_4_6>
       <pII_1_7>[data]</pII_1_7>
       <pII_2_7>[data]</pII_2_7>
       <pII_3_7>[pole wielowierszowe]</pII_3_7>
       <pII_4_7>[pole wielowierszowe]</pII_4_7>
       <pII_1_8>[data]</pII_1_8>
       <pII_2_8>[data]</pII_2_8>
       <pII_3_8>[pole wielowierszowe]</pII_3_8>
       <pII_4_8>[pole wielowierszowe]</pII_4_8>
       <pII_1_9>[data]</pII_1_9>
       <pII_2_9>[data]</pII_2_9>
       <pII_3_9>[pole wielowierszowe]</pII_3_9>
       <pII_4_9>[pole wielowierszowe]</pII_4_9>
       <pII_1_10>[data]</pII_1_10>
       <pII_2_10>[data]</pII_2_10>
       <pII_3_10>[pole wielowierszowe]</pII_3_10>
       <pII_4_10>[pole wielowierszowe]</pII_4_10>
       <pII_1_11>[data]</pII_1_11>
       <pII_2_11>[data]</pII_2_11>
       <pII_3_11>[pole wielowierszowe]</pII_3_11>
       <pII_4_11>[pole wielowierszowe]</pII_4_11>
       <pII_1_12>[data]</pII_1_12>
       <pII_2_12>[data]</pII_2_12>
       <pII_3_12>[pole wielowierszowe]</pII_3_12>
       <pII_4_12>[pole wielowierszowe]</pII_4_12>
       <pII_1_13>[data]</pII_1_13>
       <pII_2_13>[data]</pII_2_13>
       <pII_3_13>[pole wielowierszowe]</pII_3_13>
       <pII_4_13>[pole wielowierszowe]</pII_4_13>
       <pII_1_14>[data]</pII_1_14>
       <pII_2_14>[data]</pII_2_14>
       <pII_3_14>[pole wielowierszowe]</pII_3_14>
       <pII_4_14>[pole wielowierszowe]</pII_4_14>
       <pII_1_15>[data]</pII_1_15>
       <pII_2_15>[data]</pII_2_15>
       <pII_3_15>[pole wielowierszowe]</pII_3_15>
       <pII_4_15>[pole wielowierszowe]</pII_4_15>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <pII_4>[Data wypełnienia]</pII_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERP-6</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019488</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>30-10-1985</pI_3>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pII_1_1>30-10-1990</pII_1_1>
       <pII_2_1>30-10-1990</pII_2_1>
       <pII_3_1>to jest pole wielowierszowe</pII_3_1>
       <pII_4_1>to jest pole wielowierszowe</pII_4_1>
       <pII_1_2>30-10-1990</pII_1_2>
       <pII_2_2>30-10-1990</pII_2_2>
       <pII_3_2>to jest pole wielowierszowe</pII_3_2>
       <pII_4_2>to jest pole wielowierszowe</pII_4_2>
       <pII_1_3>30-10-1990</pII_1_3>
       <pII_2_3>30-10-1990</pII_2_3>
       <pII_3_3>to jest pole wielowierszowe</pII_3_3>
       <pII_4_3>to jest pole wielowierszowe</pII_4_3>
       <pII_1_4>30-10-1990</pII_1_4>
       <pII_2_4>30-10-1990</pII_2_4>
       <pII_3_4>to jest pole wielowierszowe</pII_3_4>
       <pII_4_4>to jest pole wielowierszowe</pII_4_4>
       <pII_1_5>30-10-1990</pII_1_5>
       <pII_2_5>30-10-1990</pII_2_5>
       <pII_3_5>to jest pole wielowierszowe</pII_3_5>
       <pII_4_5>to jest pole wielowierszowe</pII_4_5>
       <pII_1_6>30-10-1990</pII_1_6>
       <pII_2_6>30-10-1990</pII_2_6>
       <pII_3_6>to jest pole wielowierszowe</pII_3_6>
       <pII_4_6>to jest pole wielowierszowe</pII_4_6>
       <pII_1_7>30-10-1990</pII_1_7>
       <pII_2_7>30-10-1990</pII_2_7>
       <pII_3_7>to jest pole wielowierszowe</pII_3_7>
       <pII_4_7>to jest pole wielowierszowe</pII_4_7>
       <pII_1_8>30-10-1990</pII_1_8>
       <pII_2_8>30-10-1990</pII_2_8>
       <pII_3_8>to jest pole wielowierszowe</pII_3_8>
       <pII_4_8>to jest pole wielowierszowe</pII_4_8>
       <pII_1_9>30-10-1990</pII_1_9>
       <pII_2_9>30-10-1990</pII_2_9>
       <pII_3_9>to jest pole wielowierszowe</pII_3_9>
       <pII_4_9>to jest pole wielowierszowe</pII_4_9>
       <pII_1_10>30-10-1990</pII_1_10>
       <pII_2_10>30-10-1990</pII_2_10>
       <pII_3_10>to jest pole wielowierszowe</pII_3_10>
       <pII_4_10>to jest pole wielowierszowe</pII_4_10>
       <pII_1_11>30-10-1990</pII_1_11>
       <pII_2_11>30-10-1990</pII_2_11>
       <pII_3_11>to jest pole wielowierszowe</pII_3_11>
       <pII_4_11>to jest pole wielowierszowe</pII_4_11>
       <pII_1_12>30-10-1990</pII_1_12>
       <pII_2_12>30-10-1990</pII_2_12>
       <pII_3_12>to jest pole wielowierszowe</pII_3_12>
       <pII_4_12>to jest pole wielowierszowe</pII_4_12>
       <pII_1_13>30-10-1990</pII_1_13>
       <pII_2_13>30-10-1990</pII_2_13>
       <pII_3_13>to jest pole wielowierszowe</pII_3_13>
       <pII_4_13>to jest pole wielowierszowe</pII_4_13>
       <pII_1_14>30-10-1990</pII_1_14>
       <pII_2_14>30-10-1990</pII_2_14>
       <pII_3_14>to jest pole wielowierszowe</pII_3_14>
       <pII_4_14>to jest pole wielowierszowe</pII_4_14>
       <pII_1_15>30-10-1990</pII_1_15>
       <pII_2_15>30-10-1990</pII_2_15>
       <pII_3_15>to jest pole wielowierszowe</pII_3_15>
       <pII_4_15>to jest pole wielowierszowe</pII_4_15>
       <rect964_4></rect964_4>
       <pII_4>30-10-2014</pII_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>