Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3b (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019802</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p_data1>[dataUrodzenia]</p_data1>
       <p4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4>
       <p5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p_osoba_ubezp1>[PESEL]</p_osoba_ubezp1>
       <p_osoba_ubezp2>[dataUrodzenia]</p_osoba_ubezp2>
       <p_osoba_ubezp3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p_osoba_ubezp3>
       <p_osoba_ubezp4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p_osoba_ubezp4>
       <p_osoba_ubezp5>[pierwszeImie]</p_osoba_ubezp5>
       <p_osoba_ubezp6>[nazwisko]</p_osoba_ubezp6>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[kraj]</p22>
       <pI_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_1>
       <pI_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_2>
       <pI_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_3>
       <pI_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_4>
       <pI_6_1>[data]</pI_6_1>
       <pI_6_2>[data]</pI_6_2>
       <pI_6_3>[Pole tekstowe]</pI_6_3>
       <pI_6_4>[data]</pI_6_4>
       <pI_6_5>[data]</pI_6_5>
       <pI_6_6>[Pole tekstowe]</pI_6_6>
       <pI_6_7>[data]</pI_6_7>
       <pI_6_8>[data]</pI_6_8>
       <pI_6_9>[Pole tekstowe]</pI_6_9>
       <pI_6_10>[data]</pI_6_10>
       <pI_6_11>[data]</pI_6_11>
       <pI_6_12>[Pole tekstowe]</pI_6_12>
       <pI_7_>[Wartość wyboru w polu pI_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_7_>
       <pI_8_>[Wartość wyboru w polu pI_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_8_>
       <pI_9_>[Wartość wyboru w polu pI_9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_9_>
       <pI_10_>[Wartość wyboru w polu pI_10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pI_10_>
       <pI_11>1: / 2:DECYZJA / 3:KARTA WYPADKU</pI_11>
       <pI_12>[Pole tekstowe]</pI_12>
       <pI_13>[data]</pI_13>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Data wypełnienia]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3b </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21019802</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p_data1>30-10-1985</p_data1>
       <p4>1</p4>
       <p5>NR-4321</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p_osoba_ubezp1>23050608219</p_osoba_ubezp1>
       <p_osoba_ubezp2>30-10-1985</p_osoba_ubezp2>
       <p_osoba_ubezp3>1</p_osoba_ubezp3>
       <p_osoba_ubezp4>NR-4321</p_osoba_ubezp4>
       <p_osoba_ubezp5>Jan</p_osoba_ubezp5>
       <p_osoba_ubezp6>Kowalski</p_osoba_ubezp6>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>PL</p22>
       <pI_5_1>1</pI_5_1>
       <pI_5_2>1</pI_5_2>
       <pI_5_3>1</pI_5_3>
       <pI_5_4>1</pI_5_4>
       <pI_6_1>30-10-1990</pI_6_1>
       <pI_6_2>30-10-1990</pI_6_2>
       <pI_6_3>test pola tekstowego</pI_6_3>
       <pI_6_4>30-10-1990</pI_6_4>
       <pI_6_5>30-10-1990</pI_6_5>
       <pI_6_6>test pola tekstowego</pI_6_6>
       <pI_6_7>30-10-1990</pI_6_7>
       <pI_6_8>30-10-1990</pI_6_8>
       <pI_6_9>test pola tekstowego</pI_6_9>
       <pI_6_10>30-10-1990</pI_6_10>
       <pI_6_11>30-10-1990</pI_6_11>
       <pI_6_12>test pola tekstowego</pI_6_12>
       <pI_7_>1</pI_7_>
       <pI_8_>1</pI_8_>
       <pI_9_>1</pI_9_>
       <pI_10_>1</pI_10_>
       <pI_11>1</pI_11>
       <pI_12>test pola tekstowego</pI_12>
       <pI_13>30-10-1990</pI_13>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>30-10-2014</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>