Pola formularza

Formularz: PSZ-DKDG (archiwalny) Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracownikówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21098819</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>[NIP]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[nazwisko]</p10>
       <p11>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11>
       <p12>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12>
       <p13>[dataRozpoczeciaDzial]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p17_>
       <p24>[pierwszeImie]</p24>
       <p25>[nazwisko]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p30_>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Rachunek]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38_1>[pierwszeImie]</p38_1>
       <p38_2>[nazwisko]</p38_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-DKDG </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21098819</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>8875155741</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Kowalski</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>NR-4321</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p24>Jan</p24>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>453054504926965134154839080720</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38_1>Jan</p38_1>
       <p38_2>Kowalski</p38_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>