Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS PNT-01 (archiwalny) (2020) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2020 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21107121</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[pkd1]</p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 6 7 8 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[KodPocztowyDzial]</p11>
       <p12>[MiejscowoscDzial]</p12>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p14_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_3>
       <p14_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_4>
       <p14_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_5>
       <p14_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_7>
       <p14_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_8>
       <p14_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_9>
       <p14_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_10>
       <p14_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_11>
       <p14_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_12>
       <p14_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_13>
       <p14_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_14>
       <p14_17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_17_1>
       <p14_17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_17_2>
       <p14_18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_18_1>
       <p14_18_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_18_2>
       <p14_19_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_19_1>
       <p14_19_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_19_2>
       <p14_20_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_20_1>
       <p14_20_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_20_2>
       <p14_21_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_21_1>
       <p14_21_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_21_2>
       <p14_22_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_22_1>
       <p14_22_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_22_2>
       <p14_23_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_23_1>
       <p14_23_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_23_2>
       <p14_24_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_24_1>
       <p14_24_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_24_2>
       <p14_25_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_25_1>
       <p14_25_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_25_2>
       <p14_26_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_26_1>
       <p14_26_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_26_2>
       <p14_28_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_28_1>
       <p14_28_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_28_2>
       <p14_29_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_29_1>
       <p14_29_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_29_2>
       <p14_30_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_30_1>
       <p14_30_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_30_2>
       <p14_31_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_31_1>
       <p14_31_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_31_2>
       <p14_32_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_32_1>
       <p14_32_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_32_2>
       <p14_33_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_33_1>
       <p14_33_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_33_2>
       <p14_34_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_34_1>
       <p14_34_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_34_2>
       <p14_35_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_35_1>
       <p14_35_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_35_2>
       <p14_36_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_36_1>
       <p14_36_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_36_2>
       <p14_37_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_37_1>
       <p14_37_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_37_2>
       <p16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_3>
       <p15_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_1>
       <p15_3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_3_1>
       <p15_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_3_2>
       <p15_4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_4_1>
       <p15_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_4_2>
       <p15_5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_5_1>
       <p15_5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_5_2>
       <p15_6_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_6_1>
       <p15_6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_6_2>
       <p15_7_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_7_1>
       <p15_7_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_7_2>
       <p15_8_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_8_1>
       <p15_8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_8_2>
       <p15_9_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_9_1>
       <p15_9_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_9_2>
       <p15_10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_10_1>
       <p15_10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_10_2>
       <p15_11_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_11_1>
       <p15_11_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_11_2>
       <p15_13_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_13_1>
       <p15_13_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_13_2>
       <p15_14_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_14_1>
       <p15_14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_14_2>
       <p15_15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_15_1>
       <p15_15_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_15_2>
       <p15_16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_16_1>
       <p15_16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_16_2>
       <p15_17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_17_1>
       <p15_17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_17_2>
       <p15_18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_18_1>
       <p15_18_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_18_2>
       <p4_4>[REGON]</p4_4>
       <p4_5>[REGON]</p4_5>
       <p4_6>[REGON]</p4_6>
       <p16_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_1>
       <p16_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_2>
       <p16_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_3>
       <p16_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_4>
       <p16_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_5>
       <p16_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_6>
       <p16_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_7>
       <p16_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_8>
       <p16_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2_9>
       <p16_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_1>
       <p16_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_2>
       <p16_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_3>
       <p16_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_4>
       <p16_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_5>
       <p16_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_6>
       <p16_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_7>
       <p16_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_8>
       <p16_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3_9>
       <p16_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_1>
       <p16_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_2>
       <p16_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_3>
       <p16_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_4>
       <p16_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_5>
       <p16_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_6>
       <p16_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_7>
       <p16_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_8>
       <p16_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4_9>
       <p16_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_1>
       <p16_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_2>
       <p16_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_3>
       <p16_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_4>
       <p16_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_5>
       <p16_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_6>
       <p16_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_7>
       <p16_5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_8>
       <p16_5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5_9>
       <p16_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_1>
       <p16_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_2>
       <p16_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_3>
       <p16_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_4>
       <p16_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_5>
       <p16_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_6>
       <p16_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_7>
       <p16_6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_8>
       <p16_6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_6_9>
       <p16_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_1>
       <p16_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_2>
       <p16_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_3>
       <p16_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_4>
       <p16_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_5>
       <p16_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_6>
       <p16_7_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_7>
       <p16_7_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_8>
       <p16_7_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_7_9>
       <p17_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_1>
       <p17_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_2>
       <p17_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_3>
       <p17_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_4>
       <p17_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_5>
       <p17_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_6>
       <p17_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_7>
       <p17_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1_8>
       <p17_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_1>
       <p17_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_2>
       <p17_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_3>
       <p17_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_4>
       <p17_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_5>
       <p17_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_6>
       <p17_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_7>
       <p17_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2_8>
       <p18_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_1>
       <p18_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_2>
       <p18_1_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_3>
       <p18_1_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_4>
       <p18_1_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_5>
       <p18_1_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_6>
       <p18_1_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_7>
       <p18_1_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1_8>
       <p18_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_1>
       <p18_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_2>
       <p18_2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_3>
       <p18_2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_4>
       <p18_2_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_5>
       <p18_2_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_6>
       <p18_2_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_7>
       <p18_2_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2_8>
       <p19_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_1>
       <p19_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_2>
       <p19_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_3>
       <p19_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_4>
       <p19_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_5>
       <p19_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_6>
       <p19_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_7>
       <p19_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_8>
       <p19_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_9>
       <p19_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_1>
       <p19_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_2>
       <p19_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_3>
       <p19_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_4>
       <p19_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_5>
       <p19_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_6>
       <p19_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_7>
       <p19_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_8>
       <p19_2_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_9>
       <p19_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_1>
       <p19_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_2>
       <p19_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_3>
       <p19_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_4>
       <p19_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_5>
       <p19_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_6>
       <p19_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_7>
       <p19_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_8>
       <p19_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_9>
       <p19_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_1>
       <p19_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_2>
       <p19_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_3>
       <p19_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_4>
       <p19_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_5>
       <p19_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_6>
       <p19_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_7>
       <p19_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_8>
       <p19_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_9>
       <p19_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_1>
       <p19_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_2>
       <p19_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_3>
       <p19_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_4>
       <p19_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_5>
       <p19_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_6>
       <p19_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_7>
       <p19_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_1>
       <p19_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_2>
       <p19_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_3>
       <p19_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_4>
       <p19_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_5>
       <p19_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_6>
       <p19_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_7>
       <p19_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_1>
       <p19_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_2>
       <p19_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_3>
       <p19_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_4>
       <p19_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_5>
       <p19_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_6>
       <p19_7_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7_7>
       <p19_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_1>
       <p19_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_2>
       <p19_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_3>
       <p19_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_4>
       <p19_8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_5>
       <p19_8_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_6>
       <p19_8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8_7>
       <p19_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9_1>
       <p19_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9_2>
       <p19_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9_3>
       <p19_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9_4>
       <p19_9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9_5>
       <p19_9_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9_6>
       <p19_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10_1>
       <p19_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10_2>
       <p19_10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10_3>
       <p19_10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10_4>
       <p19_10_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10_5>
       <p19_10_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_10_6>
       <p19_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11_1>
       <p19_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11_2>
       <p19_11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11_3>
       <p19_11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11_4>
       <p19_11_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11_5>
       <p19_11_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_11_6>
       <p19_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12_1>
       <p19_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12_2>
       <p19_12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12_3>
       <p19_12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12_4>
       <p19_12_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12_5>
       <p19_12_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_12_6>
       <p19_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13_1>
       <p19_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13_2>
       <p19_13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13_3>
       <p19_13_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13_4>
       <p19_13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13_5>
       <p19_13_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_13_6>
       <p19_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14_1>
       <p19_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14_2>
       <p19_14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14_3>
       <p19_14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14_4>
       <p19_14_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14_5>
       <p19_14_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_14_6>
       <p19_5_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_1_1>
       <p19_5_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_2_1>
       <p19_5_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_3_7>
       <p19_5_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_4_4>
       <p19_5_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_5_7>
       <p19_6_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_1_3>
       <p19_6_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_2_8>
       <p19_6_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_3_2>
       <p19_6_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_4_7>
       <p19_6_5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_5_9>
       <p19_5_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_1_3>
       <p19_5_2_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_2_19>
       <p19_5_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_3_5>
       <p19_5_4_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_4_0>
       <p19_5_5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_5_0>
       <p19_6_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_1_8>
       <p19_6_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_2_6>
       <p19_6_3_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_3_28>
       <p19_6_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_4_6>
       <p19_6_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6_5_2>
       <p20_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_1>
       <p20_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_2>
       <p20_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_3>
       <p20_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_4>
       <p20_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_5>
       <p20_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_6>
       <p20_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_7>
       <p20_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_8>
       <p20_1_9_>[Wartość wyboru w polu p20_1_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_9_>
       <p20_1_10_>[Wartość wyboru w polu p20_1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_10_>
       <p20_1_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_11>
       <p20_1_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_12>
       <p20_1_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_13>
       <p20_1_14_>[Wartość wyboru w polu p20_1_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_14_>
       <p20_1_15_>[Wartość wyboru w polu p20_1_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_15_>
       <p20_1_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1_16>
       <p20_1_17_>[Wartość wyboru w polu p20_1_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_17_>
       <p20_1_18_>[Wartość wyboru w polu p20_1_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_18_>
       <p20_1_19>[kraj]</p20_1_19>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p28>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Mail]</p31>
       <p32>[Telefon]</p32>
       <p33>[miejscowość]</p33>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>
       <p35_1a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1a>
       <p35_1b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1b>
       <p35_1c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1c>
       <p35_1d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1d>
       <p35_1e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1e>
       <p35_1f>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1f>
       <p35_1g>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1g>
       <p35_2a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2a>
       <p35_2b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2b>
       <p35_2c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2c>
       <p35_2d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2d>
       <p35_2e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2e>
       <p35_2f>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2f>
       <p35_2g>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2g>
       <p35_2h>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2h>
       <p35_2i>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2i>
       <p35_2j>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2j>
       <p35_2k>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2k>
       <p35_3a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3a>
       <p35_3b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3b>
       <p35_3c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3c>
       <p35_3d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3d>
       <p35_3e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3e>
       <p35_4a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4a>
       <p35_4b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4b>
       <p35_4c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4c>
       <p35_4d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4d>
       <p35_4e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4e>
       <p35_5a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5a>
       <p35_5b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5b>
       <p35_5c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5c>
       <p35_5d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5d>
       <p35_5e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5e>
       <p35_5f>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5f>
       <p35_5g>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5g>
       <p35_5h>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5h>
       <p35_5i>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5i>
       <p35_6a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6a>
       <p35_6b>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6b>
       <p35_6c>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6c>
       <p35_6d>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6d>
       <p35_6e>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6e>
       <p36_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_1>
       <p36_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_2>
       <p36_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_3>
       <p36_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_4>
       <p36_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_5>
       <p36_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_6>
       <p36_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_7>
       <p36_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_8>
       <p36_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_9>
       <p36_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_10>
       <p36_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_11>
       <p36_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_12>
       <p36_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_13>
       <p36_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_14>
       <p36_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_15>
       <p36_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_16>
       <p36_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_17>
       <p36_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_18>
       <p36_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_19>
       <p36_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_20>
       <p36_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_21>
       <p36_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_22>
       <p36_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_23>
       <p36_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_24>
       <p36_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_25>
       <p36_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_26>
       <p36_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_27>
       <p36_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_28>
       <p36_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_29>
       <p36_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_30>
       <p36_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_31>
       <p36_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_32>
       <p36_33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_33>
       <p36_34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_34>
       <p36_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_35>
       <p36_36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_36>
       <p36_37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_37>
       <p36_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_38>
       <p36_39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_39>
       <p36_40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_40>
       <p36_42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_42>
       <p36_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_41>
       <p36_43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_43>
       <p36_44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_44>
       <p36_45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_45>
       <p36_46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_46>
       <p36_47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_47>
       <p36_48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_48>
       <p36_49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_49>
       <p36_50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_50>
       <p36_51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_51>
       <p36_52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_52>
       <p36_53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_53>
       <p36_54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_54>
       <p36_55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_55>
       <p36_56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_56>
       <p36_57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_57>
       <p36_58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_58>
       <p36_59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_59>
       <p36_60>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_60>
       <p36_61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_61>
       <p36_62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_62>
       <p36_63>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_63>
       <p36_64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_64>
       <p36_65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_65>
       <p36_66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_66>
       <p36_67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_67>
       <p36_68>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_68>
       <p36_69>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_69>
       <p36_70>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_70>
       <p36_71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_71>
       <p36_72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_72>
       <p36_73>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_73>
       <p37_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_1>
       <p37_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_2>
       <p37_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_3>
       <p37_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_4>
       <p37_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_5>
       <p37_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_6>
       <p37_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_7>
       <p37_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_8>
       <p37_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_9>
       <p37_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_10>
       <p37_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_11>
       <p37_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_12>
       <p37_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS PNT-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21107121</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>01.11.Z</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p14_14>10</p14_14>
       <p14_17_1>10</p14_17_1>
       <p14_17_2>10</p14_17_2>
       <p14_18_1>10</p14_18_1>
       <p14_18_2>10</p14_18_2>
       <p14_19_1>10</p14_19_1>
       <p14_19_2>10</p14_19_2>
       <p14_20_1>10</p14_20_1>
       <p14_20_2>10</p14_20_2>
       <p14_21_1>10</p14_21_1>
       <p14_21_2>10</p14_21_2>
       <p14_22_1>10</p14_22_1>
       <p14_22_2>10</p14_22_2>
       <p14_23_1>10</p14_23_1>
       <p14_23_2>10</p14_23_2>
       <p14_24_1>10</p14_24_1>
       <p14_24_2>10</p14_24_2>
       <p14_25_1>10</p14_25_1>
       <p14_25_2>10</p14_25_2>
       <p14_26_1>10</p14_26_1>
       <p14_26_2>10</p14_26_2>
       <p14_28_1>10</p14_28_1>
       <p14_28_2>10</p14_28_2>
       <p14_29_1>10</p14_29_1>
       <p14_29_2>10</p14_29_2>
       <p14_30_1>10</p14_30_1>
       <p14_30_2>10</p14_30_2>
       <p14_31_1>10</p14_31_1>
       <p14_31_2>10</p14_31_2>
       <p14_32_1>10</p14_32_1>
       <p14_32_2>10</p14_32_2>
       <p14_33_1>10</p14_33_1>
       <p14_33_2>10</p14_33_2>
       <p14_34_1>10</p14_34_1>
       <p14_34_2>10</p14_34_2>
       <p14_35_1>10</p14_35_1>
       <p14_35_2>10</p14_35_2>
       <p14_36_1>10</p14_36_1>
       <p14_36_2>10</p14_36_2>
       <p14_37_1>10</p14_37_1>
       <p14_37_2>10</p14_37_2>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_3_1>10</p15_3_1>
       <p15_3_2>10</p15_3_2>
       <p15_4_1>10</p15_4_1>
       <p15_4_2>10</p15_4_2>
       <p15_5_1>10</p15_5_1>
       <p15_5_2>10</p15_5_2>
       <p15_6_1>10</p15_6_1>
       <p15_6_2>10</p15_6_2>
       <p15_7_1>10</p15_7_1>
       <p15_7_2>10</p15_7_2>
       <p15_8_1>10</p15_8_1>
       <p15_8_2>10</p15_8_2>
       <p15_9_1>10</p15_9_1>
       <p15_9_2>10</p15_9_2>
       <p15_10_1>10</p15_10_1>
       <p15_10_2>10</p15_10_2>
       <p15_11_1>10</p15_11_1>
       <p15_11_2>10</p15_11_2>
       <p15_13_1>10</p15_13_1>
       <p15_13_2>10</p15_13_2>
       <p15_14_1>10</p15_14_1>
       <p15_14_2>10</p15_14_2>
       <p15_15_1>10</p15_15_1>
       <p15_15_2>10</p15_15_2>
       <p15_16_1>10</p15_16_1>
       <p15_16_2>10</p15_16_2>
       <p15_17_1>10</p15_17_1>
       <p15_17_2>10</p15_17_2>
       <p15_18_1>10</p15_18_1>
       <p15_18_2>10</p15_18_2>
       <p4_4>773461194</p4_4>
       <p4_5>773461194</p4_5>
       <p4_6>773461194</p4_6>
       <p16_2_1>10</p16_2_1>
       <p16_2_2>10</p16_2_2>
       <p16_2_3>10</p16_2_3>
       <p16_2_4>10</p16_2_4>
       <p16_2_5>10</p16_2_5>
       <p16_2_6>10</p16_2_6>
       <p16_2_7>10</p16_2_7>
       <p16_2_8>10</p16_2_8>
       <p16_2_9>10</p16_2_9>
       <p16_3_1>10</p16_3_1>
       <p16_3_2>10</p16_3_2>
       <p16_3_3>10</p16_3_3>
       <p16_3_4>10</p16_3_4>
       <p16_3_5>10</p16_3_5>
       <p16_3_6>10</p16_3_6>
       <p16_3_7>10</p16_3_7>
       <p16_3_8>10</p16_3_8>
       <p16_3_9>10</p16_3_9>
       <p16_4_1>10</p16_4_1>
       <p16_4_2>10</p16_4_2>
       <p16_4_3>10</p16_4_3>
       <p16_4_4>10</p16_4_4>
       <p16_4_5>10</p16_4_5>
       <p16_4_6>10</p16_4_6>
       <p16_4_7>10</p16_4_7>
       <p16_4_8>10</p16_4_8>
       <p16_4_9>10</p16_4_9>
       <p16_5_1>10</p16_5_1>
       <p16_5_2>10</p16_5_2>
       <p16_5_3>10</p16_5_3>
       <p16_5_4>10</p16_5_4>
       <p16_5_5>10</p16_5_5>
       <p16_5_6>10</p16_5_6>
       <p16_5_7>10</p16_5_7>
       <p16_5_8>10</p16_5_8>
       <p16_5_9>10</p16_5_9>
       <p16_6_1>10</p16_6_1>
       <p16_6_2>10</p16_6_2>
       <p16_6_3>10</p16_6_3>
       <p16_6_4>10</p16_6_4>
       <p16_6_5>10</p16_6_5>
       <p16_6_6>10</p16_6_6>
       <p16_6_7>10</p16_6_7>
       <p16_6_8>10</p16_6_8>
       <p16_6_9>10</p16_6_9>
       <p16_7_1>10</p16_7_1>
       <p16_7_2>10</p16_7_2>
       <p16_7_3>10</p16_7_3>
       <p16_7_4>10</p16_7_4>
       <p16_7_5>10</p16_7_5>
       <p16_7_6>10</p16_7_6>
       <p16_7_7>10</p16_7_7>
       <p16_7_8>10</p16_7_8>
       <p16_7_9>10</p16_7_9>
       <p17_1_1>10</p17_1_1>
       <p17_1_2>10</p17_1_2>
       <p17_1_3>10</p17_1_3>
       <p17_1_4>10</p17_1_4>
       <p17_1_5>10</p17_1_5>
       <p17_1_6>10</p17_1_6>
       <p17_1_7>10</p17_1_7>
       <p17_1_8>10</p17_1_8>
       <p17_2_1>10</p17_2_1>
       <p17_2_2>10</p17_2_2>
       <p17_2_3>10</p17_2_3>
       <p17_2_4>10</p17_2_4>
       <p17_2_5>10</p17_2_5>
       <p17_2_6>10</p17_2_6>
       <p17_2_7>10</p17_2_7>
       <p17_2_8>10</p17_2_8>
       <p18_1_1>10</p18_1_1>
       <p18_1_2>10</p18_1_2>
       <p18_1_3>10</p18_1_3>
       <p18_1_4>10</p18_1_4>
       <p18_1_5>10</p18_1_5>
       <p18_1_6>10</p18_1_6>
       <p18_1_7>10</p18_1_7>
       <p18_1_8>10</p18_1_8>
       <p18_2_1>10</p18_2_1>
       <p18_2_2>10</p18_2_2>
       <p18_2_3>10</p18_2_3>
       <p18_2_4>10</p18_2_4>
       <p18_2_5>10</p18_2_5>
       <p18_2_6>10</p18_2_6>
       <p18_2_7>10</p18_2_7>
       <p18_2_8>10</p18_2_8>
       <p19_1_1>10</p19_1_1>
       <p19_1_2>10</p19_1_2>
       <p19_1_3>10</p19_1_3>
       <p19_1_4>10</p19_1_4>
       <p19_1_5>10</p19_1_5>
       <p19_1_6>10</p19_1_6>
       <p19_1_7>10</p19_1_7>
       <p19_1_8>10</p19_1_8>
       <p19_1_9>10</p19_1_9>
       <p19_2_1>10</p19_2_1>
       <p19_2_2>10</p19_2_2>
       <p19_2_3>10</p19_2_3>
       <p19_2_4>10</p19_2_4>
       <p19_2_5>10</p19_2_5>
       <p19_2_6>10</p19_2_6>
       <p19_2_7>10</p19_2_7>
       <p19_2_8>10</p19_2_8>
       <p19_2_9>10</p19_2_9>
       <p19_3_1>10</p19_3_1>
       <p19_3_2>10</p19_3_2>
       <p19_3_3>10</p19_3_3>
       <p19_3_4>10</p19_3_4>
       <p19_3_5>10</p19_3_5>
       <p19_3_6>10</p19_3_6>
       <p19_3_7>10</p19_3_7>
       <p19_3_8>10</p19_3_8>
       <p19_3_9>10</p19_3_9>
       <p19_4_1>10</p19_4_1>
       <p19_4_2>10</p19_4_2>
       <p19_4_3>10</p19_4_3>
       <p19_4_4>10</p19_4_4>
       <p19_4_5>10</p19_4_5>
       <p19_4_6>10</p19_4_6>
       <p19_4_7>10</p19_4_7>
       <p19_4_8>10</p19_4_8>
       <p19_4_9>10</p19_4_9>
       <p19_5_1>10</p19_5_1>
       <p19_5_2>10</p19_5_2>
       <p19_5_3>10</p19_5_3>
       <p19_5_4>10</p19_5_4>
       <p19_5_5>10</p19_5_5>
       <p19_5_6>10</p19_5_6>
       <p19_5_7>10</p19_5_7>
       <p19_6_1>10</p19_6_1>
       <p19_6_2>10</p19_6_2>
       <p19_6_3>10</p19_6_3>
       <p19_6_4>10</p19_6_4>
       <p19_6_5>10</p19_6_5>
       <p19_6_6>10</p19_6_6>
       <p19_6_7>10</p19_6_7>
       <p19_7_1>10</p19_7_1>
       <p19_7_2>10</p19_7_2>
       <p19_7_3>10</p19_7_3>
       <p19_7_4>10</p19_7_4>
       <p19_7_5>10</p19_7_5>
       <p19_7_6>10</p19_7_6>
       <p19_7_7>10</p19_7_7>
       <p19_8_1>10</p19_8_1>
       <p19_8_2>10</p19_8_2>
       <p19_8_3>10</p19_8_3>
       <p19_8_4>10</p19_8_4>
       <p19_8_5>10</p19_8_5>
       <p19_8_6>10</p19_8_6>
       <p19_8_7>10</p19_8_7>
       <p19_9_1>10</p19_9_1>
       <p19_9_2>10</p19_9_2>
       <p19_9_3>10</p19_9_3>
       <p19_9_4>10</p19_9_4>
       <p19_9_5>10</p19_9_5>
       <p19_9_6>10</p19_9_6>
       <p19_10_1>10</p19_10_1>
       <p19_10_2>10</p19_10_2>
       <p19_10_3>10</p19_10_3>
       <p19_10_4>10</p19_10_4>
       <p19_10_5>10</p19_10_5>
       <p19_10_6>10</p19_10_6>
       <p19_11_1>10</p19_11_1>
       <p19_11_2>10</p19_11_2>
       <p19_11_3>10</p19_11_3>
       <p19_11_4>10</p19_11_4>
       <p19_11_5>10</p19_11_5>
       <p19_11_6>10</p19_11_6>
       <p19_12_1>10</p19_12_1>
       <p19_12_2>10</p19_12_2>
       <p19_12_3>10</p19_12_3>
       <p19_12_4>10</p19_12_4>
       <p19_12_5>10</p19_12_5>
       <p19_12_6>10</p19_12_6>
       <p19_13_1>10</p19_13_1>
       <p19_13_2>10</p19_13_2>
       <p19_13_3>10</p19_13_3>
       <p19_13_4>10</p19_13_4>
       <p19_13_5>10</p19_13_5>
       <p19_13_6>10</p19_13_6>
       <p19_14_1>10</p19_14_1>
       <p19_14_2>10</p19_14_2>
       <p19_14_3>10</p19_14_3>
       <p19_14_4>10</p19_14_4>
       <p19_14_5>10</p19_14_5>
       <p19_14_6>10</p19_14_6>
       <p19_5_1_1>10</p19_5_1_1>
       <p19_5_2_1>10</p19_5_2_1>
       <p19_5_3_7>10</p19_5_3_7>
       <p19_5_4_4>10</p19_5_4_4>
       <p19_5_5_7>10</p19_5_5_7>
       <p19_6_1_3>10</p19_6_1_3>
       <p19_6_2_8>10</p19_6_2_8>
       <p19_6_3_2>10</p19_6_3_2>
       <p19_6_4_7>10</p19_6_4_7>
       <p19_6_5_9>10</p19_6_5_9>
       <p19_5_1_3>10</p19_5_1_3>
       <p19_5_2_19>10</p19_5_2_19>
       <p19_5_3_5>10</p19_5_3_5>
       <p19_5_4_0>10</p19_5_4_0>
       <p19_5_5_0>10</p19_5_5_0>
       <p19_6_1_8>10</p19_6_1_8>
       <p19_6_2_6>10</p19_6_2_6>
       <p19_6_3_28>10</p19_6_3_28>
       <p19_6_4_6>10</p19_6_4_6>
       <p19_6_5_2>10</p19_6_5_2>
       <p20_1_1>10</p20_1_1>
       <p20_1_2>10</p20_1_2>
       <p20_1_3>10</p20_1_3>
       <p20_1_4>10</p20_1_4>
       <p20_1_5>10</p20_1_5>
       <p20_1_6>10</p20_1_6>
       <p20_1_7>10</p20_1_7>
       <p20_1_8>10</p20_1_8>
       <p20_1_9_>1</p20_1_9_>
       <p20_1_10_>1</p20_1_10_>
       <p20_1_11>10</p20_1_11>
       <p20_1_12>10</p20_1_12>
       <p20_1_13>10</p20_1_13>
       <p20_1_14_>1</p20_1_14_>
       <p20_1_15_>1</p20_1_15_>
       <p20_1_16>10</p20_1_16>
       <p20_1_17_>1</p20_1_17_>
       <p20_1_18_>1</p20_1_18_>
       <p20_1_19>PL</p20_1_19>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>test@test.pl</p31>
       <p32>500600400</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>30-10-2014</p34>
       <p35_1a>10</p35_1a>
       <p35_1b>10</p35_1b>
       <p35_1c>10</p35_1c>
       <p35_1d>10</p35_1d>
       <p35_1e>10</p35_1e>
       <p35_1f>10</p35_1f>
       <p35_1g>10</p35_1g>
       <p35_2a>10</p35_2a>
       <p35_2b>10</p35_2b>
       <p35_2c>10</p35_2c>
       <p35_2d>10</p35_2d>
       <p35_2e>10</p35_2e>
       <p35_2f>10</p35_2f>
       <p35_2g>10</p35_2g>
       <p35_2h>10</p35_2h>
       <p35_2i>10</p35_2i>
       <p35_2j>10</p35_2j>
       <p35_2k>10</p35_2k>
       <p35_3a>10</p35_3a>
       <p35_3b>10</p35_3b>
       <p35_3c>10</p35_3c>
       <p35_3d>10</p35_3d>
       <p35_3e>10</p35_3e>
       <p35_4a>10</p35_4a>
       <p35_4b>10</p35_4b>
       <p35_4c>10</p35_4c>
       <p35_4d>10</p35_4d>
       <p35_4e>10</p35_4e>
       <p35_5a>10</p35_5a>
       <p35_5b>10</p35_5b>
       <p35_5c>10</p35_5c>
       <p35_5d>10</p35_5d>
       <p35_5e>10</p35_5e>
       <p35_5f>10</p35_5f>
       <p35_5g>10</p35_5g>
       <p35_5h>10</p35_5h>
       <p35_5i>10</p35_5i>
       <p35_6a>10</p35_6a>
       <p35_6b>10</p35_6b>
       <p35_6c>10</p35_6c>
       <p35_6d>10</p35_6d>
       <p35_6e>10</p35_6e>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p36_4>10</p36_4>
       <p36_5>10</p36_5>
       <p36_6>10</p36_6>
       <p36_7>10</p36_7>
       <p36_8>10</p36_8>
       <p36_9>10</p36_9>
       <p36_10>10</p36_10>
       <p36_11>10</p36_11>
       <p36_12>10</p36_12>
       <p36_13>10</p36_13>
       <p36_14>10</p36_14>
       <p36_15>10</p36_15>
       <p36_16>10</p36_16>
       <p36_17>10</p36_17>
       <p36_18>10</p36_18>
       <p36_19>10</p36_19>
       <p36_20>10</p36_20>
       <p36_21>10</p36_21>
       <p36_22>10</p36_22>
       <p36_23>10</p36_23>
       <p36_24>10</p36_24>
       <p36_25>10</p36_25>
       <p36_26>10</p36_26>
       <p36_27>10</p36_27>
       <p36_28>10</p36_28>
       <p36_29>10</p36_29>
       <p36_30>10</p36_30>
       <p36_31>10</p36_31>
       <p36_32>10</p36_32>
       <p36_33>10</p36_33>
       <p36_34>10</p36_34>
       <p36_35>10</p36_35>
       <p36_36>10</p36_36>
       <p36_37>10</p36_37>
       <p36_38>10</p36_38>
       <p36_39>10</p36_39>
       <p36_40>10</p36_40>
       <p36_42>10</p36_42>
       <p36_41>10</p36_41>
       <p36_43>10</p36_43>
       <p36_44>10</p36_44>
       <p36_45>10</p36_45>
       <p36_46>10</p36_46>
       <p36_47>10</p36_47>
       <p36_48>10</p36_48>
       <p36_49>10</p36_49>
       <p36_50>10</p36_50>
       <p36_51>10</p36_51>
       <p36_52>10</p36_52>
       <p36_53>10</p36_53>
       <p36_54>10</p36_54>
       <p36_55>10</p36_55>
       <p36_56>10</p36_56>
       <p36_57>10</p36_57>
       <p36_58>10</p36_58>
       <p36_59>10</p36_59>
       <p36_60>10</p36_60>
       <p36_61>10</p36_61>
       <p36_62>10</p36_62>
       <p36_63>10</p36_63>
       <p36_64>10</p36_64>
       <p36_65>10</p36_65>
       <p36_66>10</p36_66>
       <p36_67>10</p36_67>
       <p36_68>10</p36_68>
       <p36_69>10</p36_69>
       <p36_70>10</p36_70>
       <p36_71>10</p36_71>
       <p36_72>10</p36_72>
       <p36_73>10</p36_73>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p37_5>10</p37_5>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p37_7>10</p37_7>
       <p37_8>10</p37_8>
       <p37_9>10</p37_9>
       <p37_10>10</p37_10>
       <p37_11>10</p37_11>
       <p37_12>10</p37_12>
       <p37_13>10</p37_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>