Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS Z-06 (2020) (archiwalny) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2020 rokPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21107976</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2_1>[REGON]</p0_2_1>
       <p0_4>[Mail]</p0_4>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 5 7 8 2 6 4 3 ]</p0_5_>
       <p0_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_1>
       <p0_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_4>
       <p0_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_6>
       <p0_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_2>
       <p0_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_5>
       <p0_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_7>
       <p0_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_3>
       <p0_6_5_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_6_5_0>
       <p1_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_1>
       <p1_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_1>
       <p1_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_2>
       <p1_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_2>
       <p1_1_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_3>
       <p1_2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_3>
       <p1_2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_4>
       <p1_1_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_5>
       <p1_2_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_5>
       <p1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6_2>
       <p1_8>[Telefon]</p1_8>
       <p1_9>[miejscowość]</p1_9>
       <p1_10>[Data wypełnienia]</p1_10>
       <p2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_1>
       <p2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_2>
       <p2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3>
       <p2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4>
       <p2_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6>
       <p2_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7>
       <p2_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_8>
       <p2_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_9>
       <p2_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_11>
       <p2_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_12>
       <p2a_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2a_1_1>
       <p2a_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2a_2_1>
       <p2a_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2a_1_2>
       <p2a_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2a_2_2>
       <p2a_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2a_1_3>
       <p3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_1>
       <p3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_2>
       <p3_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_3>
       <p3_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_4>
       <p4_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_2>
       <p4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_2>
       <p4_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4_2>
       <p4_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5_2>
       <p4_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_1>
       <p4_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6_2>
       <p4_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7_1>
       <p4_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7_2>
       <p4_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8_1>
       <p4_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8_2>
       <p4_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9_1>
       <p4_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9_2>
       <p4_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10_1>
       <p4_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_10_2>
       <p4_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11_1>
       <p4_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_11_2>
       <p4_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12_1>
       <p4_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_12_2>
       <p4_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13_1>
       <p4_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_13_2>
       <rect6052>[Pole integer - wartość liczbowa]</rect6052>
       <p4_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14_1>
       <p4_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14_2>
       <p4_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15_1>
       <p4_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15_2>
       <p4_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_16_1>
       <p4_16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_16_2>
       <p4_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17_1>
       <p4_17_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17_2>
       <p4_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18_1>
       <p4_18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18_2>
       <p4_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19_1>
       <p4_19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_19_2>
       <p4_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20_1>
       <p4_20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_20_2>
       <p4_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21_1>
       <p4_21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_21_2>
       <p5_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1_2>
       <p5_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_1>
       <p5_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3_2>
       <p5_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4_1>
       <p5_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4_2>
       <p5_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_1>
       <p5_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_2>
       <p5_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_6_1>
       <p5_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_6_2>
       <p5_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_1>
       <p5_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_2>
       <p5_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8_1>
       <p5_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8_2>
       <p5_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9_1>
       <p5_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9_2>
       <p5_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10_1>
       <p5_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10_2>
       <p5_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11_1>
       <p5_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11_2>
       <p5_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12_1>
       <p5_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12_2>
       <p5_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14_1>
       <p5_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14_2>
       <p5_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15_1>
       <p5_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15_2>
       <p5_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_16_1>
       <p5_16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_16_2>
       <p5_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_17_1>
       <p5_17_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_17_2>
       <p5_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18_1>
       <p5_18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18_2>
       <p5_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_19_1>
       <p5_19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_19_2>
       <p5_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_20_1>
       <p5_20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_20_2>
       <p5_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_21_1>
       <p5_21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_21_2>
       <p5_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_22_1>
       <p5_22_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_22_2>
       <p5_23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_23_1>
       <p5_23_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_23_2>
       <p5_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_24_1>
       <p5_24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_24_2>
       <p6_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_2>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p6_2_3>: / 1:miasto / 2:wieś</p6_2_3>
       <p6_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_4>
       <p6_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_5>
       <p6_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_6>
       <p6_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_7>
       <p6_2_2>[Pole tekstowe]</p6_2_2>
       <p6_3_1>[Pole tekstowe]</p6_3_1>
       <p6_3_3>: / 1:miasto / 2:wieś</p6_3_3>
       <p6_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_4>
       <p6_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_5>
       <p6_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_6>
       <p6_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3_7>
       <p6_3_2>[Pole tekstowe]</p6_3_2>
       <p5_23_1_2_6>[Pole tekstowe]</p5_23_1_2_6>
       <p6_4_3>: / 1:miasto / 2:wieś</p6_4_3>
       <p6_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_4>
       <p6_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_5>
       <p6_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_6>
       <p6_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4_7>
       <p5_23_1_2_4_8>[Pole tekstowe]</p5_23_1_2_4_8>
       <p5_23_1_2_2_9>[Pole tekstowe]</p5_23_1_2_2_9>
       <p6_5_3>: / 1:miasto / 2:wieś</p6_5_3>
       <p6_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_4>
       <p6_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_5>
       <p6_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_6>
       <p6_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5_7>
       <p5_23_1_2_4_7_2>[Pole tekstowe]</p5_23_1_2_4_7_2>
       <p5_23_1_2_2_9_3>[Pole tekstowe]</p5_23_1_2_2_9_3>
       <p6_6_3>: / 1:miasto / 2:wieś</p6_6_3>
       <p6_26_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_26_4>
       <p6_6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6_5>
       <p6_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6_6>
       <p6_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6_7>
       <p5_23_1_2_4_7_2_4>[Pole tekstowe]</p5_23_1_2_4_7_2_4>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p7_4>[Mail]</p7_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS Z-06 (2020)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21107976</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2_1>773461194</p0_2_1>
       <p0_4>test@test.pl</p0_4>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p0_6_1>1</p0_6_1>
       <p0_6_4>1</p0_6_4>
       <p0_6_6>1</p0_6_6>
       <p0_6_2>1</p0_6_2>
       <p0_6_5>1</p0_6_5>
       <p0_6_7>1</p0_6_7>
       <p0_6_3>1</p0_6_3>
       <p0_6_5_0>1</p0_6_5_0>
       <p1_1_1>10</p1_1_1>
       <p1_2_1>10</p1_2_1>
       <p1_1_2>10</p1_1_2>
       <p1_2_2>10</p1_2_2>
       <p1_1_3>10</p1_1_3>
       <p1_2_3>10</p1_2_3>
       <p1_2_4>10</p1_2_4>
       <p1_1_5>10</p1_1_5>
       <p1_2_5>10</p1_2_5>
       <p1_6_2>10</p1_6_2>
       <p1_8>500600400</p1_8>
       <p1_9>Poznań</p1_9>
       <p1_10>30-10-2014</p1_10>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2a_1_1>10</p2a_1_1>
       <p2a_2_1>10</p2a_2_1>
       <p2a_1_2>10</p2a_1_2>
       <p2a_2_2>10</p2a_2_2>
       <p2a_1_3>10</p2a_1_3>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p4_1_1>10</p4_1_1>
       <p4_1_2>10</p4_1_2>
       <p4_3_1>10</p4_3_1>
       <p4_3_2>10</p4_3_2>
       <p4_4_1>10</p4_4_1>
       <p4_4_2>10</p4_4_2>
       <p4_5_1>10</p4_5_1>
       <p4_5_2>10</p4_5_2>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_6_2>10</p4_6_2>
       <p4_7_1>10</p4_7_1>
       <p4_7_2>10</p4_7_2>
       <p4_8_1>10</p4_8_1>
       <p4_8_2>10</p4_8_2>
       <p4_9_1>10</p4_9_1>
       <p4_9_2>10</p4_9_2>
       <p4_10_1>10</p4_10_1>
       <p4_10_2>10</p4_10_2>
       <p4_11_1>10</p4_11_1>
       <p4_11_2>10</p4_11_2>
       <p4_12_1>10</p4_12_1>
       <p4_12_2>10</p4_12_2>
       <p4_13_1>10</p4_13_1>
       <p4_13_2>10</p4_13_2>
       <rect6052>10</rect6052>
       <p4_14_1>10</p4_14_1>
       <p4_14_2>10</p4_14_2>
       <p4_15_1>10</p4_15_1>
       <p4_15_2>10</p4_15_2>
       <p4_16_1>10</p4_16_1>
       <p4_16_2>10</p4_16_2>
       <p4_17_1>10</p4_17_1>
       <p4_17_2>10</p4_17_2>
       <p4_18_1>10</p4_18_1>
       <p4_18_2>10</p4_18_2>
       <p4_19_1>10</p4_19_1>
       <p4_19_2>10</p4_19_2>
       <p4_20_1>10</p4_20_1>
       <p4_20_2>10</p4_20_2>
       <p4_21_1>10</p4_21_1>
       <p4_21_2>10</p4_21_2>
       <p5_1_1>10</p5_1_1>
       <p5_1_2>10</p5_1_2>
       <p5_3_1>10</p5_3_1>
       <p5_3_2>10</p5_3_2>
       <p5_4_1>10</p5_4_1>
       <p5_4_2>10</p5_4_2>
       <p5_5_1>10</p5_5_1>
       <p5_5_2>10</p5_5_2>
       <p5_6_1>10</p5_6_1>
       <p5_6_2>10</p5_6_2>
       <p5_7_1>10</p5_7_1>
       <p5_7_2>10</p5_7_2>
       <p5_8_1>10</p5_8_1>
       <p5_8_2>10</p5_8_2>
       <p5_9_1>10</p5_9_1>
       <p5_9_2>10</p5_9_2>
       <p5_10_1>10</p5_10_1>
       <p5_10_2>10</p5_10_2>
       <p5_11_1>10</p5_11_1>
       <p5_11_2>10</p5_11_2>
       <p5_12_1>10</p5_12_1>
       <p5_12_2>10</p5_12_2>
       <p5_14_1>10</p5_14_1>
       <p5_14_2>10</p5_14_2>
       <p5_15_1>10</p5_15_1>
       <p5_15_2>10</p5_15_2>
       <p5_16_1>10</p5_16_1>
       <p5_16_2>10</p5_16_2>
       <p5_17_1>10</p5_17_1>
       <p5_17_2>10</p5_17_2>
       <p5_18_1>10</p5_18_1>
       <p5_18_2>10</p5_18_2>
       <p5_19_1>10</p5_19_1>
       <p5_19_2>10</p5_19_2>
       <p5_20_1>10</p5_20_1>
       <p5_20_2>10</p5_20_2>
       <p5_21_1>10</p5_21_1>
       <p5_21_2>10</p5_21_2>
       <p5_22_1>10</p5_22_1>
       <p5_22_2>10</p5_22_2>
       <p5_23_1>10</p5_23_1>
       <p5_23_2>10</p5_23_2>
       <p5_24_1>10</p5_24_1>
       <p5_24_2>10</p5_24_2>
       <p6_1_1>10</p6_1_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_2_1>test pola tekstowego</p6_2_1>
       <p6_2_3></p6_2_3>
       <p6_2_4>10</p6_2_4>
       <p6_2_5>10</p6_2_5>
       <p6_2_6>10</p6_2_6>
       <p6_2_7>10</p6_2_7>
       <p6_2_2>test pola tekstowego</p6_2_2>
       <p6_3_1>test pola tekstowego</p6_3_1>
       <p6_3_3></p6_3_3>
       <p6_3_4>10</p6_3_4>
       <p6_3_5>10</p6_3_5>
       <p6_3_6>10</p6_3_6>
       <p6_3_7>10</p6_3_7>
       <p6_3_2>test pola tekstowego</p6_3_2>
       <p5_23_1_2_6>test pola tekstowego</p5_23_1_2_6>
       <p6_4_3></p6_4_3>
       <p6_4_4>10</p6_4_4>
       <p6_4_5>10</p6_4_5>
       <p6_4_6>10</p6_4_6>
       <p6_4_7>10</p6_4_7>
       <p5_23_1_2_4_8>test pola tekstowego</p5_23_1_2_4_8>
       <p5_23_1_2_2_9>test pola tekstowego</p5_23_1_2_2_9>
       <p6_5_3></p6_5_3>
       <p6_5_4>10</p6_5_4>
       <p6_5_5>10</p6_5_5>
       <p6_5_6>10</p6_5_6>
       <p6_5_7>10</p6_5_7>
       <p5_23_1_2_4_7_2>test pola tekstowego</p5_23_1_2_4_7_2>
       <p5_23_1_2_2_9_3>test pola tekstowego</p5_23_1_2_2_9_3>
       <p6_6_3></p6_6_3>
       <p6_26_4>10</p6_26_4>
       <p6_6_5>10</p6_6_5>
       <p6_6_6>10</p6_6_6>
       <p6_6_7>10</p6_6_7>
       <p5_23_1_2_4_7_2_4>test pola tekstowego</p5_23_1_2_4_7_2_4>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p7_4>test@test.pl</p7_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>