Pola formularza

Formularz: IFT-1 (16) (2020-2022) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD:

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21110686</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[imieOjca]</p21>
       <p22>[imieMatki]</p22>
       <p23>[dataUrodzenia]</p23>
       <p24>[miejsceUrodzenia]</p24>
       <p25>[nrIdPodatnikaZagr]</p25>
       <p26_1>1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p26_1>
       <p27>[krajIdPodatnikaZagr]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Miejscowosc]</p29>
       <p30>[KodPocztowy]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p37 = jezeli(p37_subfield_1>0,p37_subfield_1,p35*p36/100) ]</p37_subfield_1>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p41 = jezeli(p41_subfield_1>0,p41_subfield_1,p39*p40/100) ]</p41_subfield_1>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p45 = jezeli(p45_subfield_1>0,p45_subfield_1,p43*p44/100) ]</p45_subfield_1>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p49 = jezeli(p49_subfield_1>0,p49_subfield_1,p47*p48/100) ]</p49_subfield_1>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p53 = jezeli(p53_subfield_1>0,p53_subfield_1,p51*p52/100) ]</p53_subfield_1>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p57 = jezeli(p57_subfield_1>0,p57_subfield_1,p55*p56/100) ]</p57_subfield_1>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p61 = jezeli(p61_subfield_1>0,p61_subfield_1,p59*p60/100) ]</p61_subfield_1>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p65 = jezeli(p65_subfield_1>0,p65_subfield_1,p63*p64/100) ]</p65_subfield_1>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p69 = jezeli(p69_subfield_1>0,p69_subfield_1,p67*p68/100) ]</p69_subfield_1>
       <p70a>[Pole kwoty]</p70a>
       <p71a>[Pole kwoty]</p71a>
       <p72a>[Pole kwoty]</p72a>
       <p73a_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p73a = jezeli(p73a_subfield_1>0,p73a_subfield_1,p71a*p72a/100) ]</p73a_subfield_1>
       <p70b>[Pole kwoty]</p70b>
       <p71b>[Pole kwoty]</p71b>
       <p72b>[Pole kwoty]</p72b>
       <p73b_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p73b = jezeli(p73b_subfield_1>0,p73b_subfield_1,p71b*p72b/100) ]</p73b_subfield_1>
       <p70c>[Pole kwoty]</p70c>
       <p71c>[Pole kwoty]</p71c>
       <p72c>[Pole kwoty]</p72c>
       <p73c_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p73c = jezeli(p73c_subfield_1>0,p73c_subfield_1,p71c*p72c/100) ]</p73c_subfield_1>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[pierwszeImiePrzedst]</p76>
       <p77>[nazwiskoPrzedst]</p77>
       <p78>[Data wypełnienia]</p78>
       <p79_1>[pierwszeImie]</p79_1>
       <p79_2>[nazwisko]</p79_2>
       <p79_3>[Stanowisko]</p79_3>
       <p80_1>[pierwszeImie]</p80_1>
       <p80_2>[nazwisko]</p80_2>
       <p80_3>[Stanowisko]</p80_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IFT-1 (16)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21110686</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>Stefan</p21>
       <p22>Danuta</p22>
       <p23>30-10-1985</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25></p25>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p27></p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>100</p35>
       <p36>2</p36>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p38>10</p38>
       <p39>100</p39>
       <p40>2</p40>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p42>10</p42>
       <p43>100</p43>
       <p44>2</p44>
       <p45_subfield_1>1</p45_subfield_1>
       <p46>10</p46>
       <p47>100</p47>
       <p48>2</p48>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p50>10</p50>
       <p51>100</p51>
       <p52>2</p52>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p54>10</p54>
       <p55>100</p55>
       <p56>2</p56>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58>10</p58>
       <p59>100</p59>
       <p60>2</p60>
       <p61_subfield_1>1</p61_subfield_1>
       <p62>10</p62>
       <p63>100</p63>
       <p64>2</p64>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p66>10</p66>
       <p67>100</p67>
       <p68>2</p68>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70a>10</p70a>
       <p71a>100</p71a>
       <p72a>2</p72a>
       <p73a_subfield_1>1</p73a_subfield_1>
       <p70b>10</p70b>
       <p71b>100</p71b>
       <p72b>2</p72b>
       <p73b_subfield_1>1</p73b_subfield_1>
       <p70c>10</p70c>
       <p71c>100</p71c>
       <p72c>2</p72c>
       <p73c_subfield_1>1</p73c_subfield_1>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>Krzysztof</p76>
       <p77>Kowalczyk</p77>
       <p78>30-10-2014</p78>
       <p79_1>Jan</p79_1>
       <p79_2>Kowalski</p79_2>
       <p79_3>manager</p79_3>
       <p80_1>Jan</p80_1>
       <p80_2>Kowalski</p80_2>
       <p80_3>manager</p80_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>