Pola formularza

Formularz: ZUS PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21142934</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_2_2>
       <pII_3>[NIP]</pII_3>
       <pII_5>[data]</pII_5>
       <pIII_1>[PESEL]</pIII_1>
       <pIII_2>[dataUrodzenia]</pIII_2>
       <pIII_3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_3_2>
       <pIII_3>[pierwszeImie]</pIII_3>
       <pIII_4>[nazwisko]</pIII_4>
       <pIII_5>[UlicaKor]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomuKor]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokaluKor]</pIII_7>
       <pIII_8>[KodPocztowyKor]</pIII_8>
       <pIII_9>[MiejscowoscKor]</pIII_9>
       <pIII_10>[KrajKor]</pIII_10>
       <pIII_11>[Telefon]</pIII_11>
       <pIV_1>[PESEL]</pIV_1>
       <pIV_2>[dataUrodzenia]</pIV_2>
       <pIV_3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_3_2>
       <pIV_4>[pierwszeImie]</pIV_4>
       <pIV_5>[nazwisko]</pIV_5>
       <pIV_6>[UlicaKor]</pIV_6>
       <pIV_7>[NrDomuKor]</pIV_7>
       <pIV_8>[NrLokaluKor]</pIV_8>
       <pIV_9>[KodPocztowyKor]</pIV_9>
       <pIV_10>[MiejscowoscKor]</pIV_10>
       <pIV_11>[KodKraju]</pIV_11>
       <pIV_12>[Telefon]</pIV_12>
       <pV_1>[PESEL]</pV_1>
       <pV_2>[dataUrodzenia]</pV_2>
       <pV_3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pV_3_1>
       <pV_3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pV_3_2>
       <pV_3>[pierwszeImie]</pV_3>
       <pV_5>[nazwisko]</pV_5>
       <pV_6>[UlicaKor]</pV_6>
       <pV_7>[NrDomuKor]</pV_7>
       <pV_8>[NrLokaluKor]</pV_8>
       <pV_9>[KodPocztowyKor]</pV_9>
       <pV_10>[MiejscowoscKor]</pV_10>
       <pV_11>[KodKraju]</pV_11>
       <pV_12>[Telefon]</pV_12>
       <pVI_1>[PESEL]</pVI_1>
       <pVI_2>[dataUrodzenia]</pVI_2>
       <pVI_3_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pVI_3_1>
       <pVI_3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pVI_3_2>
       <pVI_4>[pierwszeImie]</pVI_4>
       <pVI_5>[nazwisko]</pVI_5>
       <pVI_6>[UlicaKor]</pVI_6>
       <pVI_7>[NrDomuKor]</pVI_7>
       <pVI_8>[NrLokaluKor]</pVI_8>
       <pVI_9>[KodPocztowyKor]</pVI_9>
       <pVI_10>[MiejscowoscKor]</pVI_10>
       <pVI_11>[KrajKor]</pVI_11>
       <pVI_12>[Telefon]</pVI_12>
       <pVII_1>[data]</pVII_1>
       <pVII_2>[data]</pVII_2>
       <pVII_3>[data]</pVII_3>
       <pVII_4>[data]</pVII_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PEL-Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21142934</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_>1</pI_1_>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2_1>1</pII_2_1>
       <pII_2_2>NR-4321</pII_2_2>
       <pII_3>8875155741</pII_3>
       <pII_5>30-10-1990</pII_5>
       <pIII_1>23050608219</pIII_1>
       <pIII_2>30-10-1985</pIII_2>
       <pIII_3_1>1</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>NR-4321</pIII_3_2>
       <pIII_3>Jan</pIII_3>
       <pIII_4>Kowalski</pIII_4>
       <pIII_5>Półwiejska</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>61-155</pIII_8>
       <pIII_9>Poznań</pIII_9>
       <pIII_10>PL</pIII_10>
       <pIII_11>500600400</pIII_11>
       <pIV_1>23050608219</pIV_1>
       <pIV_2>30-10-1985</pIV_2>
       <pIV_3_1>1</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>NR-4321</pIV_3_2>
       <pIV_4>Jan</pIV_4>
       <pIV_5>Kowalski</pIV_5>
       <pIV_6>Półwiejska</pIV_6>
       <pIV_7>1</pIV_7>
       <pIV_8>1</pIV_8>
       <pIV_9>61-155</pIV_9>
       <pIV_10>Poznań</pIV_10>
       <pIV_11>PL</pIV_11>
       <pIV_12>500600400</pIV_12>
       <pV_1>23050608219</pV_1>
       <pV_2>30-10-1985</pV_2>
       <pV_3_1>1</pV_3_1>
       <pV_3_2>NR-4321</pV_3_2>
       <pV_3>Jan</pV_3>
       <pV_5>Kowalski</pV_5>
       <pV_6>Półwiejska</pV_6>
       <pV_7>1</pV_7>
       <pV_8>1</pV_8>
       <pV_9>61-155</pV_9>
       <pV_10>Poznań</pV_10>
       <pV_11>PL</pV_11>
       <pV_12>500600400</pV_12>
       <pVI_1>23050608219</pVI_1>
       <pVI_2>30-10-1985</pVI_2>
       <pVI_3_1>1</pVI_3_1>
       <pVI_3_2>NR-4321</pVI_3_2>
       <pVI_4>Jan</pVI_4>
       <pVI_5>Kowalski</pVI_5>
       <pVI_6>Półwiejska</pVI_6>
       <pVI_7>1</pVI_7>
       <pVI_8>1</pVI_8>
       <pVI_9>61-155</pVI_9>
       <pVI_10>Poznań</pVI_10>
       <pVI_11>PL</pVI_11>
       <pVI_12>500600400</pVI_12>
       <pVII_1>30-10-1990</pVII_1>
       <pVII_2>30-10-1990</pVII_2>
       <pVII_3>30-10-1990</pVII_3>
       <pVII_4>30-10-1990</pVII_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>