Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON DEK-I-u (archiwalny) Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłatPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21155581</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Faks]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p16_>
       <p14_1>[Miesiąc na druku]</p14_1>
       <p14_2>[Rok na druku]</p14_2>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18>[NIP]</p18>
       <p19>[REGON]</p19>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401),&#10;które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. / 3:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r.</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[NIP]</p27>
       <p28>[REGON]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401),&#10;które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. / 3:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r.</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[NIP]</p36>
       <p37>[REGON]</p37>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401),&#10;które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. / 3:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r.</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[NIP]</p45>
       <p46>[REGON]</p46>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401),&#10;które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. / 3:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r.</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[NIP]</p54>
       <p55>[REGON]</p55>
       <p56>[pole wielowierszowe]</p56>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 401),&#10;które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. / 3:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2016 r.</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <pD_1>[pole wielowierszowe]</pD_1>
       <p63>[Data wypełnienia]</p63>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON DEK-I-u</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21155581</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12></p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p14_1>9</p14_1>
       <p14_2>2013</p14_2>
       <p17>10</p17>
       <p18>8875155741</p18>
       <p19>773461194</p19>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23></p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>8875155741</p27>
       <p28>773461194</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32></p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>8875155741</p36>
       <p37>773461194</p37>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41></p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>8875155741</p45>
       <p46>773461194</p46>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50></p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>8875155741</p54>
       <p55>773461194</p55>
       <p56>to jest pole wielowierszowe</p56>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59></p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <pD_1>to jest pole wielowierszowe</pD_1>
       <p63>30-10-2014</p63>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>