Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-01/o (archiwalny) (2020) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych za rok 2020Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21495132</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_1>
       <p10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p11_>
       <p12_2>[Pole kwoty]</p12_2>
       <p12_3>[Pole kwoty]</p12_3>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p12_5>[Pole kwoty]</p12_5>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p12_10>[Pole kwoty]</p12_10>
       <p12_11>[Pole kwoty]</p12_11>
       <p12_12>[Pole kwoty]</p12_12>
       <p12_13>[Pole kwoty]</p12_13>
       <p12_14>[Pole kwoty]</p12_14>
       <p12_15>[Pole kwoty]</p12_15>
       <p12_16>[Pole kwoty]</p12_16>
       <p12_17>[Pole kwoty]</p12_17>
       <p12_18>[Pole kwoty]</p12_18>
       <p12_19>[Pole kwoty]</p12_19>
       <p12_20>[Pole kwoty]</p12_20>
       <p12_21>[Pole kwoty]</p12_21>
       <p12_22>[Pole kwoty]</p12_22>
       <p12_24>[Pole kwoty]</p12_24>
       <p12_25>[Pole kwoty]</p12_25>
       <p12_26>[Pole kwoty]</p12_26>
       <p12_27>[Pole kwoty]</p12_27>
       <p12_28>[Pole kwoty]</p12_28>
       <p12_29>[Pole kwoty]</p12_29>
       <p12_30>[Pole kwoty]</p12_30>
       <p12_31>[Pole kwoty]</p12_31>
       <p12_32>[Pole kwoty]</p12_32>
       <p12_33>[Pole kwoty]</p12_33>
       <p12_34>[Pole kwoty]</p12_34>
       <p12_37>[Pole kwoty]</p12_37>
       <p12_38>[Pole kwoty]</p12_38>
       <p12_39>[Pole kwoty]</p12_39>
       <p12_40>[Pole kwoty]</p12_40>
       <p12_41>[Pole kwoty]</p12_41>
       <pIII_2_1>[Pole kwoty]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Pole kwoty]</pIII_2_2>
       <pIII_3_1>[Pole kwoty]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Pole kwoty]</pIII_3_2>
       <pIII_4_1>[Pole kwoty]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole kwoty]</pIII_4_2>
       <pIII_5_1>[Pole kwoty]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[Pole kwoty]</pIII_5_2>
       <pIII_6_1>[Pole kwoty]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[Pole kwoty]</pIII_6_2>
       <pIII_7_1>[Pole kwoty]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[Pole kwoty]</pIII_7_2>
       <pIII_8_1>[Pole kwoty]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[Pole kwoty]</pIII_8_2>
       <pIII_9_1>[Pole kwoty]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[Pole kwoty]</pIII_9_2>
       <pIII_10_1>[Pole kwoty]</pIII_10_1>
       <pIII_10_2>[Pole kwoty]</pIII_10_2>
       <pIII_12_1>[Pole kwoty]</pIII_12_1>
       <pIII_12_2>[Pole kwoty]</pIII_12_2>
       <pIII_13_1>[Pole kwoty]</pIII_13_1>
       <pIII_13_2>[Pole kwoty]</pIII_13_2>
       <pIII_14_1>[Pole kwoty]</pIII_14_1>
       <pIII_14_2>[Pole kwoty]</pIII_14_2>
       <pIII_15_1>[Pole kwoty]</pIII_15_1>
       <pIII_15_2>[Pole kwoty]</pIII_15_2>
       <pIII_16_1>[Pole kwoty]</pIII_16_1>
       <pIII_16_2>[Pole kwoty]</pIII_16_2>
       <pIII_17_1>[Pole kwoty]</pIII_17_1>
       <pIII_17_2>[Pole kwoty]</pIII_17_2>
       <pIII_18_1>[Pole kwoty]</pIII_18_1>
       <pIII_18_2>[Pole kwoty]</pIII_18_2>
       <pIII_19_1>[Pole kwoty]</pIII_19_1>
       <pIII_19_2>[Pole kwoty]</pIII_19_2>
       <pIII_20_1>[Pole kwoty]</pIII_20_1>
       <pIII_20_2>[Pole kwoty]</pIII_20_2>
       <pIII_21_1>[Pole kwoty]</pIII_21_1>
       <pIII_21_2>[Pole kwoty]</pIII_21_2>
       <pIII_23_1>[Pole kwoty]</pIII_23_1>
       <pIII_23_2>[Pole kwoty]</pIII_23_2>
       <pIII_24_1>[Pole kwoty]</pIII_24_1>
       <pIII_24_2>[Pole kwoty]</pIII_24_2>
       <pIII_25_1>[Pole kwoty]</pIII_25_1>
       <pIII_25_2>[Pole kwoty]</pIII_25_2>
       <pIII_26_1>[Pole kwoty]</pIII_26_1>
       <pIII_26_2>[Pole kwoty]</pIII_26_2>
       <pIII_27_1>[Pole kwoty]</pIII_27_1>
       <pIII_27_2>[Pole kwoty]</pIII_27_2>
       <pIV_>[Wartość wyboru w polu pIV. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</pIV_>
       <pIV_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</pIV_1_1_>
       <pIV_1_2>[Pole kwoty]</pIV_1_2>
       <pIV_2_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_2_1_>
       <pIV_2_2>[Pole kwoty]</pIV_2_2>
       <pIV_3_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_3_1_>
       <pIV_3_2>[Pole kwoty]</pIV_3_2>
       <pV1_>[Wartość wyboru w polu pV1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV1_>
       <pIV_1_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1_1_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</pIV_1_1_1_>
       <pIV_1_2_4>[Pole kwoty]</pIV_1_2_4>
       <pIV_1_1_2_>[Wartość wyboru w polu pIV_1_1_2. Dostępne wartości: 2 1 2 ]</pIV_1_1_2_>
       <pIV_2_2_1>[Pole kwoty]</pIV_2_2_1>
       <p0A_8>[Mail]</p0A_8>
       <p0A_9>[Telefon]</p0A_9>
       <p0A_10>[miejscowość]</p0A_10>
       <p0A_11>[Data wypełnienia]</p0A_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-01/o</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21495132</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>773461194</p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p12_19>10</p12_19>
       <p12_20>10</p12_20>
       <p12_21>10</p12_21>
       <p12_22>10</p12_22>
       <p12_24>10</p12_24>
       <p12_25>10</p12_25>
       <p12_26>10</p12_26>
       <p12_27>10</p12_27>
       <p12_28>10</p12_28>
       <p12_29>10</p12_29>
       <p12_30>10</p12_30>
       <p12_31>10</p12_31>
       <p12_32>10</p12_32>
       <p12_33>10</p12_33>
       <p12_34>10</p12_34>
       <p12_37>10</p12_37>
       <p12_38>10</p12_38>
       <p12_39>10</p12_39>
       <p12_40>10</p12_40>
       <p12_41>10</p12_41>
       <pIII_2_1>10</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>10</pIII_2_2>
       <pIII_3_1>10</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>10</pIII_3_2>
       <pIII_4_1>10</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>10</pIII_4_2>
       <pIII_5_1>10</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>10</pIII_5_2>
       <pIII_6_1>10</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>10</pIII_6_2>
       <pIII_7_1>10</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>10</pIII_7_2>
       <pIII_8_1>10</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>10</pIII_8_2>
       <pIII_9_1>10</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>10</pIII_9_2>
       <pIII_10_1>10</pIII_10_1>
       <pIII_10_2>10</pIII_10_2>
       <pIII_12_1>10</pIII_12_1>
       <pIII_12_2>10</pIII_12_2>
       <pIII_13_1>10</pIII_13_1>
       <pIII_13_2>10</pIII_13_2>
       <pIII_14_1>10</pIII_14_1>
       <pIII_14_2>10</pIII_14_2>
       <pIII_15_1>10</pIII_15_1>
       <pIII_15_2>10</pIII_15_2>
       <pIII_16_1>10</pIII_16_1>
       <pIII_16_2>10</pIII_16_2>
       <pIII_17_1>10</pIII_17_1>
       <pIII_17_2>10</pIII_17_2>
       <pIII_18_1>10</pIII_18_1>
       <pIII_18_2>10</pIII_18_2>
       <pIII_19_1>10</pIII_19_1>
       <pIII_19_2>10</pIII_19_2>
       <pIII_20_1>10</pIII_20_1>
       <pIII_20_2>10</pIII_20_2>
       <pIII_21_1>10</pIII_21_1>
       <pIII_21_2>10</pIII_21_2>
       <pIII_23_1>10</pIII_23_1>
       <pIII_23_2>10</pIII_23_2>
       <pIII_24_1>10</pIII_24_1>
       <pIII_24_2>10</pIII_24_2>
       <pIII_25_1>10</pIII_25_1>
       <pIII_25_2>10</pIII_25_2>
       <pIII_26_1>10</pIII_26_1>
       <pIII_26_2>10</pIII_26_2>
       <pIII_27_1>10</pIII_27_1>
       <pIII_27_2>10</pIII_27_2>
       <pIV_>1</pIV_>
       <pIV_1_1_>1</pIV_1_1_>
       <pIV_1_2>10</pIV_1_2>
       <pIV_2_1_>1</pIV_2_1_>
       <pIV_2_2>10</pIV_2_2>
       <pIV_3_1_>1</pIV_3_1_>
       <pIV_3_2>10</pIV_3_2>
       <pV1_>1</pV1_>
       <pIV_1_1_1_>1</pIV_1_1_1_>
       <pIV_1_2_4>10</pIV_1_2_4>
       <pIV_1_1_2_>1</pIV_1_1_2_>
       <pIV_2_2_1>10</pIV_2_2_1>
       <p0A_8>test@test.pl</p0A_8>
       <p0A_9>500600400</p0A_9>
       <p0A_10>Poznań</p0A_10>
       <p0A_11>30-10-2014</p0A_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>