Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2020) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2020Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21508534</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Mail]</p0_3>
       <p1a_>[Wartość wyboru w polu p1a. Dostępne wartości: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ]</p1a_>
       <p1a_2>[REGON]</p1a_2>
       <p1a_4> / 1:osoba prawna / 2:samodzielna jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej / 9:osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą </p1a_4>
       <p1a_6>019:spółki cywilne / 023:spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 577, z późn. zm.) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.) lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach / 099:osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą / 115:spółki partnerskie / 116:spółki akcyjne / 117:spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / 118:spółki jawne / 120:spółki komandytowe / 121:spółki komandytowo-akcyjne / 124:przedsiębiorstwa państwowe / 140:spółdzielnie / 179:oddziały przedsiębiorców zagranicznych / 999:bez szczególnej formy prawnej / </p1a_6>
       <p1a_8>[Telefon]</p1a_8>
       <p1a_10>[Faks]</p1a_10>
       <p1a_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1a_12>
       <p1a_14> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p1a_14>
       <p1a_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1a_16>
       <p1a_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1a_18>
       <p1a_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1a_20>
       <p1a_21>[Pole tekstowe]</p1a_21>
       <p1a_22>[Pole tekstowe]</p1a_22>
       <p1a_23>[Wojewodztwo]</p1a_23>
       <p1000> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p1000>
       <p1001>[Pole tekstowe]</p1001>
       <p1a_24>[Powiat]</p1a_24>
       <p1002>[Pole tekstowe]</p1002>
       <p1003>[Pole tekstowe]</p1003>
       <p1a_25>[Gmina]</p1a_25>
       <p1a_26>[Miejscowosc]</p1a_26>
       <p1a_27>[Pole tekstowe]</p1a_27>
       <p1004>[Pole tekstowe]</p1004>
       <p1a_28>[KodPocztowy]</p1a_28>
       <p1a_29>[Poczta]</p1a_29>
       <p1a_30>[Miejscowosc]</p1a_30>
       <p1a_31>[Pole tekstowe]</p1a_31>
       <p1a_32>[Pole tekstowe]</p1a_32>
       <p1a_33>[Pole tekstowe]</p1a_33>
       <p1a_34>[Pole tekstowe]</p1a_34>
       <p1a_35>[Pole tekstowe]</p1a_35>
       <p1a_36> / 1:osoba prawna / 2:jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej / 9:osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą </p1a_36>
       <p1a_37>099:osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą / 115:spółki partnerskie / 116:spółki akcyjne / 117:spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / 118:spółki jawne / 120:spółki komandytowe / 121:spółki komandytowo-akcyjne / 124:przedsiębiorstwa państwowe / 140:spółdzielnie / 179:oddziały przedsiębiorców zagranicznych / 999:bez szczególnej formy prawnej</p1a_37>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 1 3 4 5 6 7 8 9 ]</p1_5_>
       <p1_3_1>[data]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[data]</p1_3_2>
       <pKopia1_5_>[Wartość wyboru w polu pKopia1_5. Dostępne wartości: 9 ]</pKopia1_5_>
       <p1_4>[NIP]</p1_4>
       <p0_4>[mailPrzedst]</p0_4>
       <p0_6>[telefonPrzedst]</p0_6>
       <p0_7>[Miejscowość wypełnienia]</p0_7>
       <p0_8>[Data wypełnienia]</p0_8>
       <p1_6_>[Wartość wyboru w polu p1_6. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p1_6_>
       <p1_6a_>[Wartość wyboru w polu p1_6a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_6a_>
       <p1_6b_>[Wartość wyboru w polu p1_6b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_6b_>
       <p1_7_1_>[Wartość wyboru w polu p1_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_1_>
       <p1_7_2_>[Wartość wyboru w polu p1_7_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_2_>
       <p1_8_>[Wartość wyboru w polu p1_8. Dostępne wartości: 1 ]</p1_8_>
       <p1_8_2> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_2>
       <p1_8_3>[miesiac]</p1_8_3>
       <p1_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_4>
       <p1_8_5> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_5>
       <p1_8_6>[miesiac]</p1_8_6>
       <p1_8_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_7>
       <p1_8_8> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_8>
       <p1_8_9>[miesiac]</p1_8_9>
       <p1_8_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_10>
       <p1_8_11> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_11>
       <p1_8_12>[miesiac]</p1_8_12>
       <p1_8_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_13>
       <p1_8_14> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_14>
       <p1_8_15>[miesiac]</p1_8_15>
       <p1_8_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_16>
       <p1_8_17> / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06</p1_8_17>
       <p1_8_18>[miesiac]</p1_8_18>
       <p1_8_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_19>
       <p1_8_20> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_20>
       <p1_8_21>[miesiac]</p1_8_21>
       <p1_8_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_22>
       <p1_8_23> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_23>
       <p1_8_24>[miesiac]</p1_8_24>
       <p1_8_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_25>
       <p1_8_26> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_26>
       <p1_8_27>[miesiac]</p1_8_27>
       <p1_8_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_28>
       <p1_8_29> / 07 / 08 / 09 / 10</p1_8_29>
       <p1_8_30>[miesiac]</p1_8_30>
       <p1_8_31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8_31>
       <p1_9_1> / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09</p1_9_1>
       <p1_9_2>[Miesiąc na druku]</p1_9_2>
       <p1_9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_3>
       <p1_9_4>[REGON]</p1_9_4>
       <p1_9_5>[nazwaPelna]</p1_9_5>
       <p1_9_6>[Pole tekstowe]</p1_9_6>
       <p1_9_7>[Wojewodztwo]</p1_9_7>
       <p1_9_12> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p1_9_12>
       <p1_9_8>[Powiat]</p1_9_8>
       <p1_9_13>[Pole tekstowe]</p1_9_13>
       <p1_9_9>[Gmina]</p1_9_9>
       <p1_9_10>[Miejscowosc]</p1_9_10>
       <p1_9_11>[Pole tekstowe]</p1_9_11>
       <p1_9_14>[Pole tekstowe]</p1_9_14>
       <p1_9_15> / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09</p1_9_15>
       <p1_9_16>[Miesiąc na druku]</p1_9_16>
       <p1_9_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_17>
       <p1_9_18>[REGON]</p1_9_18>
       <p1_9_19>[nazwaPelna]</p1_9_19>
       <p1_9_20>[Pole tekstowe]</p1_9_20>
       <p1_9_21>[Wojewodztwo]</p1_9_21>
       <p1_9_27> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p1_9_27>
       <p1_9_22>[Powiat]</p1_9_22>
       <p1_9_23>[Pole tekstowe]</p1_9_23>
       <p1_9_24>[Gmina]</p1_9_24>
       <p1_9_25>[Miejscowosc]</p1_9_25>
       <p1_9_26>[Pole tekstowe]</p1_9_26>
       <p1_9_29>[Pole tekstowe]</p1_9_29>
       <p1_10_1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_1_0>
       <p1_10_1_1>[pkd1opis]</p1_10_1_1>
       <p1005>[Pole tekstowe]</p1005>
       <p1_10_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_1_3>
       <p1_10_2_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_2_0>
       <p1_10_2_1>[pkd2opis]</p1_10_2_1>
       <p1006>[Pole tekstowe]</p1006>
       <p1_10_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_2_3>
       <p1_10_3_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_3_0>
       <p1_10_3_1>[pkd3opis]</p1_10_3_1>
       <p1007>[Pole tekstowe]</p1007>
       <p1_10_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_3_3>
       <p1_10_4_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_4_0>
       <p1_10_4_1>[pkd4opis]</p1_10_4_1>
       <p1008>[Pole tekstowe]</p1008>
       <p1_10_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_4_3>
       <p1_10_5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_5_0>
       <p1_10_5_1>[pkd5opis]</p1_10_5_1>
       <p1009>[Pole tekstowe]</p1009>
       <p1_10_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_5_3>
       <p1_10_6_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_6_0>
       <p1_10_6_1>[pkd6opis]</p1_10_6_1>
       <p10010>[Pole tekstowe]</p10010>
       <p1_10_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_6_3>
       <p1_10_7_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_7_0>
       <p1_10_7_1>[pkd7opis]</p1_10_7_1>
       <p1011>[Pole tekstowe]</p1011>
       <p1_10_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_7_3>
       <p1_10_8_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_8_0>
       <p1_10_8_1>[pkd8opis]</p1_10_8_1>
       <p1012>[Pole tekstowe]</p1012>
       <p1_10_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_8_3>
       <p1_10_9_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_9_0>
       <p1_10_9_1>[pkd9opis]</p1_10_9_1>
       <p1013>[Pole tekstowe]</p1013>
       <p1_10_9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_9_3>
       <p1_10_10_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_10_0>
       <p1_10_10_1>[pkd10opis]</p1_10_10_1>
       <p1014>[Pole tekstowe]</p1014>
       <p1_10_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_10_3>
       <p1_10_11_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_11_0>
       <p1_10_11_1>[pkd11opis]</p1_10_11_1>
       <p1015>[Pole tekstowe]</p1015>
       <p1_10_11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_11_3>
       <p2_1g_8_5_8_3_355>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_3_355>
       <p2_1_1_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1_1_1_>
       <p2_2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_2_1. Dostępne wartości: 3 2 ]</p2_2_1_>
       <p2_3_1_>[Wartość wyboru w polu p2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_1_>
       <p2_3_2_1>[kraj]</p2_3_2_1>
       <p2_3_3_1>[kraj]</p2_3_3_1>
       <p2_3_4_1>[kraj]</p2_3_4_1>
       <p2_3_5_1>[kraj]</p2_3_5_1>
       <p2_3_6_1>[kraj]</p2_3_6_1>
       <p2_3_7_1>[kraj]</p2_3_7_1>
       <p2_3_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_2_2>
       <p2_3_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_3_2>
       <p2_3_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_4_2>
       <p2_3_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_5_2>
       <p2_3_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_6_2>
       <p2_3_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_7_2>
       <p2_4_1_1_>[Wartość wyboru w polu p2_4_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_1_1_>
       <p2_4_1_2_>[Wartość wyboru w polu p2_4_1_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_4_1_2_>
       <p2_1a_24_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_24_1>
       <p2_1a_24_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_24_2>
       <p2_1a_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_2_1>
       <p2_1a_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_2_2>
       <p2_1a_25_1_subfield_1>[Wpisz kwotę aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (początek roku) Pole p2_1a_25_1 = ograniczDo(p2_1a_25_1_subfield_1,p2_1a_24_1) ]</p2_1a_25_1_subfield_1>
       <p2_1a_25_2_subfield_1>[Wpisz kwotę aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (koniec roku) Pole p2_1a_25_2 = ograniczDo(p2_1a_25_2_subfield_1,p2_1a_24_2) ]</p2_1a_25_2_subfield_1>
       <p2_1a_3_1_subfield_1>[Wpisz koszty zakończonych prac rozwojowych (stan na początek roku) Pole p2_1a_3_1 = ograniczDo(p2_1a_3_1_subfield_1,p2_1a_2_1-p2_1a_4_1-p2_1a_5_1) ]</p2_1a_3_1_subfield_1>
       <p2_1a_3_2_subfield_1>[Wpisz koszty zakończonych prac rozwojowych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_3_2 = ograniczDo(p2_1a_3_2_subfield_1,p2_1a_2_2-p2_1a_4_2-p2_1a_5_2) ]</p2_1a_3_2_subfield_1>
       <p2_1a_4_1_subfield_1>[Wpisz wartość firmy (stan na początek roku) Pole p2_1a_4_1 = ograniczDo(p2_1a_4_1_subfield_1,p2_1a_2_1-p2_1a_3_1-p2_1a_5_1) ]</p2_1a_4_1_subfield_1>
       <p2_1a_4_2_subfield_1>[Wpisz wartość firmy (stan na koniec roku) Pole p2_1a_4_2 = ograniczDo(p2_1a_4_2_subfield_1,p2_1a_2_2-p2_1a_3_2-p2_1a_5_2) ]</p2_1a_4_2_subfield_1>
       <p2_1a_5_1_subfield_1>[Wpisz zaliczki na wartości niematerialne i prawne (stan na początek roku) Pole p2_1a_5_1 = ograniczDo(p2_1a_5_1_subfield_1,p2_1a_2_1-p2_1a_3_1-p2_1a_4_1) ]</p2_1a_5_1_subfield_1>
       <p2_1a_5_2_subfield_1>[Wpisz zaliczki na wartości niematerialne i prawne (stan na koniec roku) Pole p2_1a_5_2 = ograniczDo(p2_1a_5_2_subfield_1,p2_1a_2_2-p2_1a_3_2-p2_1a_4_2) ]</p2_1a_5_2_subfield_1>
       <p2_1a_28_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_28_1>
       <p2_1a_28_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_28_2>
       <p2_1a_29_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_29_1>
       <p2_1a_29_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_29_2>
       <p2_1a_30_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_30_1>
       <p2_1a_30_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_30_2>
       <p2_1a_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_8_1>
       <p2_1a_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_8_2>
       <p2_1a_31_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_31_1>
       <p2_1a_31_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_31_2>
       <p2_1a_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_9_1>
       <p2_1a_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_9_2>
       <p2_1a_32_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_32_1>
       <p2_1a_32_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_32_2>
       <p2_1a_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_10_1>
       <p2_1a_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_10_2>
       <p2_1a_33_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_33_1>
       <p2_1a_33_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_33_2>
       <p2_1a_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_11_1>
       <p2_1a_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_11_2>
       <p2_1a_34_1_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (stan na początek roku) Pole p2_1a_34_1 = ograniczDo(p2_1a_34_1_subfield_1,p2_1a_33_1-p2_1a_35_1) ]</p2_1a_34_1_subfield_1>
       <p2_1a_34_2_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (stan na koniec roku) Pole p2_1a_34_2 = ograniczDo(p2_1a_34_2_subfield_1,p2_1a_33_2-p2_1a_35_2) ]</p2_1a_34_2_subfield_1>
       <p2_1a_12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_12_1>
       <p2_1a_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_12_2>
       <p2_1a_35_1_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (stan na początek roku) Pole p2_1a_35_1 = ograniczDo(p2_1a_35_1_subfield_1,p2_1a_33_1-p2_1a_34_1) ]</p2_1a_35_1_subfield_1>
       <p2_1a_35_2_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (stan na koniec roku) Pole p2_1a_35_2 = ograniczDo(p2_1a_35_2_subfield_1,p2_1a_33_2-p2_1a_34_2) ]</p2_1a_35_2_subfield_1>
       <p2_1a_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_13_1>
       <p2_1a_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_13_2>
       <p2_1a_36_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_36_1>
       <p2_1a_36_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_36_2>
       <p2_1a_14_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_14_1>
       <p2_1a_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_14_2>
       <p2_1a_37_1_subfield_1>[Wpisz kwotę udziałów lub aktyw (stan na początek roku) Pole p2_1a_37_1 = ograniczDo(p2_1a_37_1_subfield_1,p2_1a_36_1-p2_1a_38_1-p2_1a_39_1-p2_1a_40_1) ]</p2_1a_37_1_subfield_1>
       <p2_1a_37_2_subfield_1>[Wpisz kwotę udziałów lub aktyw (stan na koniec roku) Pole p2_1a_37_2 = ograniczDo(p2_1a_37_2_subfield_1,p2_1a_36_2-p2_1a_38_2-p2_1a_39_2-p2_1a_40_2) ]</p2_1a_37_2_subfield_1>
       <p2_1a_15_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_15_1>
       <p2_1a_15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_15_2>
       <p2_1a_38_1_subfield_1>[Wpisz kwotę innych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p2_1a_38_1 = ograniczDo(p2_1a_38_1_subfield_1,p2_1a_36_1-p2_1a_37_1-p2_1a_39_1-p2_1a_40_1) ]</p2_1a_38_1_subfield_1>
       <p2_1a_38_2_subfield_1>[Wpisz kwotę innych papierów wartościowych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_38_2 = ograniczDo(p2_1a_38_2_subfield_1,p2_1a_36_2-p2_1a_37_2-p2_1a_39_2-p2_1a_40_2) ]</p2_1a_38_2_subfield_1>
       <p2_1a_16_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_16_1>
       <p2_1a_16_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_16_2>
       <p2_1a_39_1_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na początek roku) Pole p2_1a_39_1 = ograniczDo(p2_1a_39_1_subfield_1,p2_1a_36_1-p2_1a_37_1-p2_1a_38_1-p2_1a_40_1) ]</p2_1a_39_1_subfield_1>
       <p2_1a_39_2_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na koniec roku) Pole p2_1a_39_2 = ograniczDo(p2_1a_39_2_subfield_1,p2_1a_36_2-p2_1a_37_2-p2_1a_38_2-p2_1a_40_2) ]</p2_1a_39_2_subfield_1>
       <p2_1a_17_1_subfield_1>[Wpisz kwotę inwestycji - nieruchomości (stan na początek roku) Pole p2_1a_17_1 = ograniczDo(p2_1a_17_1_subfield_1,p2_1a_16_1-p2_1a_18_1-p2_1a_19_1) ]</p2_1a_17_1_subfield_1>
       <p2_1a_17_2_subfield_1>[Wpisz kwotę inwestycji - nieruchomości (stan na koniec roku) Pole p2_1a_17_2 = ograniczDo(p2_1a_17_2_subfield_1,p2_1a_16_2-p2_1a_18_2-p2_1a_19_2) ]</p2_1a_17_2_subfield_1>
       <p2_1a_40_1_subfield_1>[Wpisz wartość środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych (stan na początek roku) Pole p2_1a_40_1 = ograniczDo(p2_1a_40_1_subfield_1,p2_1a_36_1-p2_1a_37_1-p2_1a_38_1-p2_1a_39_1) ]</p2_1a_40_1_subfield_1>
       <p2_1a_40_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_40_2 = ograniczDo(p2_1a_40_2_subfield_1,p2_1a_36_2-p2_1a_37_2-p2_1a_38_2-p2_1a_39_2) ]</p2_1a_40_2_subfield_1>
       <p2_1a_18_1_subfield_1>[Wpisz wartości niematerialnych i prawnych (stan na początek roku) Pole p2_1a_18_1 = ograniczDo(p2_1a_18_1_subfield_1,p2_1a_16_1-p2_1a_17_1-p2_1a_19_1) ]</p2_1a_18_1_subfield_1>
       <p2_1a_18_2_subfield_1>[Wpisz wartości niematerialnych i prawnych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_18_2 = ograniczDo(p2_1a_18_2_subfield_1,p2_1a_16_2-p2_1a_17_2-p2_1a_19_2) ]</p2_1a_18_2_subfield_1>
       <p2_1a_41_1_subfield_1>[Wpisz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach (stan na początek roku) Pole p2_1a_41_1 = ograniczDo(p2_1a_41_1_subfield_1,p2_1a_40_1) ]</p2_1a_41_1_subfield_1>
       <p2_1a_41_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach (stan na koniec roku) Pole p2_1a_41_2 = ograniczDo(p2_1a_41_2_subfield_1,p2_1a_40_2) ]</p2_1a_41_2_subfield_1>
       <p2_1a_19_1_subfield_1>[Wpisz długoterminowe aktywa finansowe (stan na początek roku) Pole p2_1a_19_1 = ograniczDo(p2_1a_19_1_subfield_1,p2_1a_16_1-p2_1a_17_1-p2_1a_18_1) ]</p2_1a_19_1_subfield_1>
       <p2_1a_19_2_subfield_1>[Wpisz długoterminowe aktywa finansowe (stan na koniec roku) Pole p2_1a_19_2 = ograniczDo(p2_1a_19_2_subfield_1,p2_1a_16_2-p2_1a_17_2-p2_1a_18_2) ]</p2_1a_19_2_subfield_1>
       <p2_1a_42_1_subfield_1>[Wpisz wartość środków pieniężnych w kasie (stan na początek roku) Pole p2_1a_42_1 = ograniczDo(p2_1a_42_1_subfield_1,p2_1a_41_1) ]</p2_1a_42_1_subfield_1>
       <p2_1a_42_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków pieniężnych w kasie (stan na koniec roku) Pole p2_1a_42_2 = ograniczDo(p2_1a_42_2_subfield_1,p2_1a_41_2) ]</p2_1a_42_2_subfield_1>
       <p2_1a_20_1_subfield_1>[Wpisz udziału lub akcje (stan na początek roku) Pole p2_1a_20_1 = ograniczDo(p2_1a_20_1_subfield_1,p2_1a_19_1-p2_1a_21_1-p2_1a_22_1) ]</p2_1a_20_1_subfield_1>
       <p2_1a_20_2_subfield_1>[Wpisz udziału lub akcje (stan na koniec roku) Pole p2_1a_20_2 = ograniczDo(p2_1a_20_2_subfield_1,p2_1a_19_2-p2_1a_21_2-p2_1a_22_2) ]</p2_1a_20_2_subfield_1>
       <p2_1a_43_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_43_1>
       <p2_1a_43_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_43_2>
       <p2_1a_21_1_subfield_1>[Wpisz inne papiery wartościowe (stan na początek roku) Pole p2_1a_21_1 = ograniczDo(p2_1a_21_1_subfield_1,p2_1a_19_1-p2_1a_20_1-p2_1a_22_1) ]</p2_1a_21_1_subfield_1>
       <p2_1a_21_2_subfield_1>[Wpisz inne papiery wartościowe (stan na koniec roku) Pole p2_1a_21_2 = ograniczDo(p2_1a_21_2_subfield_1,p2_1a_19_2-p2_1a_20_2-p2_1a_22_2) ]</p2_1a_21_2_subfield_1>
       <p2_1a_44_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_44_1>
       <p2_1a_44_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_44_2>
       <p2_1a_22_1_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na początek roku) Pole p2_1a_22_1 = ograniczDo(p2_1a_22_1_subfield_1,p2_1a_19_1-p2_1a_20_1-p2_1a_21_1)  ]</p2_1a_22_1_subfield_1>
       <p2_1a_22_2_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek (stan na koniec roku) Pole p2_1a_22_2 = ograniczDo(p2_1a_22_2_subfield_1,p2_1a_19_2-p2_1a_20_2-p2_1a_21_2) ]</p2_1a_22_2_subfield_1>
       <p2_1a_45_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_45_1>
       <p2_1a_45_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_45_2>
       <p2_1a_23_1_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek zagranicznych (stan na początek roku) Pole p2_1a_23_1 = ograniczDo(p2_1a_23_1_subfield_1,p2_1a_22_1) ]</p2_1a_23_1_subfield_1>
       <p2_1a_23_2_subfield_1>[Wpisz wartość udzielonych pożyczek zagranicznych(stan na koniec roku) Pole p2_1a_23_2 = ograniczDo(p2_1a_23_2_subfield_1,p2_1a_22_2)  ]</p2_1a_23_2_subfield_1>
       <p2_1a_67_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_67_1>
       <p2_1a_67_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_67_2>
       <p2_1a_48_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_48_1>
       <p2_1a_48_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_48_2>
       <p2_1a_68_1_subfield_1>[Wpisz kredyty i pożyczki (stan na początek roku) Pole p2_1a_68_1 = ograniczDo(p2_1a_68_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_73_1-p2_1a_74_1-p2_1a_75_1-p2_1a_76_1-p2_1a_77_1-p2_1a_78_1) ]</p2_1a_68_1_subfield_1>
       <p2_1a_68_2_subfield_1>[Wpisz kredyty i pożyczki (stan na koniec roku) Pole p2_1a_68_2 = ograniczDo(p2_1a_68_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_73_2-p2_1a_74_2-p2_1a_75_2-p2_1a_76_2-p2_1a_77_2-p2_1a_78_2) ]</p2_1a_68_2_subfield_1>
       <p2_1a_49_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_49_1>
       <p2_1a_49_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_49_2>
       <p2_1a_69_1_subfield_1>[Wpisz kredyty bankowe (stan na początek roku) Pole p2_1a_69_1 = ograniczDo(p2_1a_69_1_subfield_1,p2_1a_68_1-p2_1a_71_1) ]</p2_1a_69_1_subfield_1>
       <p2_1a_69_2_subfield_1>[Wpisz kredyty bankowe (stan na koniec roku) Pole p2_1a_69_2 = ograniczDo(p2_1a_69_2_subfield_1,p2_1a_68_2-p2_1a_71_2) ]</p2_1a_69_2_subfield_1>
       <p2_1a_50_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_50_1>
       <p2_1a_50_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_50_2>
       <p2_1a_51_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_51_1>
       <p2_1a_51_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_51_2>
       <p2_1a_70_1_subfield_1>[Wpisz kredyty bankowe w tym zagraniczne (stan na początek roku) Pole p2_1a_70_1 = ograniczDo(p2_1a_70_1_subfield_1,p2_1a_69_1) ]</p2_1a_70_1_subfield_1>
       <p2_1a_70_2_subfield_1>[Wpisz kredyty bankowe w tym zagraniczne (stan na koniec roku) Pole p2_1a_70_2 = ograniczDo(p2_1a_70_2_subfield_1,p2_1a_69_2) ]</p2_1a_70_2_subfield_1>
       <p2_1a_52_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_52_1>
       <p2_1a_52_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_52_2>
       <p2_1a_71_1_subfield_1>[Wpisz pożyczki (stan na początek roku) Pole p2_1a_71_1 = ograniczDo(p2_1a_71_1_subfield_1,p2_1a_68_1-p2_1a_69_1) ]</p2_1a_71_1_subfield_1>
       <p2_1a_71_2_subfield_1>[Wpisz pożyczki (stan na koniec roku) Pole p2_1a_71_2 = ograniczDo(p2_1a_71_2_subfield_1,p2_1a_68_2-p2_1a_69_2) ]</p2_1a_71_2_subfield_1>
       <p2_1a_53_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_53_1>
       <p2_1a_53_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_53_2>
       <p2_1a_54_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_54_1>
       <p2_1a_54_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_54_2>
       <p2_1a_72_1_subfield_1>[Wpisz pożyczki zagraniczne (stan na początek roku) Pole p2_1a_72_1 = ograniczDo(p2_1a_72_1_subfield_1,p2_1a_71_1) ]</p2_1a_72_1_subfield_1>
       <p2_1a_72_2_subfield_1>[Wpisz pożyczki zagraniczne (stan na koniec roku) Pole p2_1a_72_2 = ograniczDo(p2_1a_72_2_subfield_1,p2_1a_71_2) ]</p2_1a_72_2_subfield_1>
       <p2_1a_73_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p2_1a_73_1 = ograniczDo(p2_1a_73_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_68_1-p2_1a_74_1-p2_1a_75_1-p2_1a_76_1-p2_1a_77_1-p2_1a_78_1) ]</p2_1a_73_1_subfield_1>
       <p2_1a_73_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_73_2 = ograniczDo(p2_1a_73_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_68_2-p2_1a_74_2-p2_1a_75_2-p2_1a_76_2-p2_1a_77_2-p2_1a_78_2) ]</p2_1a_73_2_subfield_1>
       <p2_1a_56_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_56_1>
       <p2_1a_56_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_56_2>
       <p2_1a_74_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan na początek roku) Pole p2_1a_74_1 = ograniczDo(p2_1a_74_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_68_1-p2_1a_73_1-p2_1a_75_1-p2_1a_76_1-p2_1a_77_1-p2_1a_78_1) ]</p2_1a_74_1_subfield_1>
       <p2_1a_74_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan na koniec roku) Pole p2_1a_74_2 = ograniczDo(p2_1a_74_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_68_2-p2_1a_73_2-p2_1a_75_2-p2_1a_76_2-p2_1a_77_2-p2_1a_78_2) ]</p2_1a_74_2_subfield_1>
       <p2_1a_57_1_subfield_1>[Wpisz wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (stan na początek roku) Pole p2_1a_57_1 = ograniczDo(p2_1a_57_1_subfield_1,p2_1a_56_1-p2_1a_58_1) ]</p2_1a_57_1_subfield_1>
       <p2_1a_57_2_subfield_1>[Wpisz wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (stan na koniec roku) Pole p2_1a_57_2 = ograniczDo(p2_1a_57_2_subfield_1,p2_1a_56_2-p2_1a_58_2) ]</p2_1a_57_2_subfield_1>
       <p2_1a_58_1_subfield_1>[Wpisz wartość rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (stan na początek roku) Pole p2_1a_58_1 = ograniczDo(p2_1a_58_1_subfield_1,p2_1a_56_1-p2_1a_57_1) ]</p2_1a_58_1_subfield_1>
       <p2_1a_58_2_subfield_1>[Wpisz wartość rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (stan na koniec roku) Pole p2_1a_58_2 = ograniczDo(p2_1a_58_2_subfield_1,p2_1a_56_2-p2_1a_57_2) ]</p2_1a_58_2_subfield_1>
       <p2_1a_75_1_subfield_1>[Wpisz zaliczki otrzymane na dostawy (stan na początek roku) Pole p2_1a_75_1 = ograniczDo(p2_1a_75_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_68_1-p2_1a_73_1-p2_1a_74_1-p2_1a_76_1-p2_1a_77_1-p2_1a_78_1) ]</p2_1a_75_1_subfield_1>
       <p2_1a_75_2_subfield_1>[Wpisz zaliczki otrzymane na dostawy (stan na koniec roku) Pole p2_1a_75_2 = ograniczDo(p2_1a_75_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_68_2-p2_1a_73_2-p2_1a_74_2-p2_1a_76_2-p2_1a_77_2-p2_1a_78_2) ]</p2_1a_75_2_subfield_1>
       <p2_1a_59_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_59_1>
       <p2_1a_59_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_59_2>
       <p2_1a_76_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na początek roku) Pole p2_1a_76_1 = ograniczDo(p2_1a_76_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_68_1-p2_1a_73_1-p2_1a_74_1-p2_1a_75_1-p2_1a_77_1-p2_1a_78_1) ]</p2_1a_76_1_subfield_1>
       <p2_1a_76_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (stan na koniec roku) Pole p2_1a_76_2 = ograniczDo(p2_1a_76_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_68_2-p2_1a_73_2-p2_1a_74_2-p2_1a_75_2-p2_1a_77_2-p2_1a_78_2) ]</p2_1a_76_2_subfield_1>
       <p2_1a_60_1_subfield_1>[Wpisz wartość zobowiązań długoterminowych - kredyty i pożyczki (stan na początek roku) Pole p2_1a_60_1 = ograniczDo(p2_1a_60_1_subfield_1,p2_1a_59_1-p2_1a_65_1-p2_1a_66_1) ]</p2_1a_60_1_subfield_1>
       <p2_1a_60_2_subfield_1>[Wpisz wartość zobowiązań długoterminowych - kredyty i pożyczki (stan na koniec roku) Pole p2_1a_60_2 = ograniczDo(p2_1a_60_2_subfield_1,p2_1a_59_2-p2_1a_65_2-p2_1a_66_2) ]</p2_1a_60_2_subfield_1>
       <p2_1a_77_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych (stan na początek roku) Pole p2_1a_77_1 = ograniczDo(p2_1a_77_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_68_1-p2_1a_73_1-p2_1a_74_1-p2_1a_75_1-p2_1a_76_1-p2_1a_78_1) ]</p2_1a_77_1_subfield_1>
       <p2_1a_77_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_77_2 = ograniczDo(p2_1a_77_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_68_2-p2_1a_73_2-p2_1a_74_2-p2_1a_75_2-p2_1a_76_2-p2_1a_78_2) ]</p2_1a_77_2_subfield_1>
       <p2_1a_61_1_subfield_1>[Wpisz wartość kredytów bankowych (stan na początek roku) Pole p2_1a_61_1 = ograniczDo(p2_1a_61_1_subfield_1,p2_1a_60_1-p2_1a_63_1) ]</p2_1a_61_1_subfield_1>
       <p2_1a_61_2_subfield_1>[Wpisz wartość kredytów bankowych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_61_2 = ograniczDo(p2_1a_61_2_subfield_1,p2_1a_60_2-p2_1a_63_2) ]</p2_1a_61_2_subfield_1>
       <p2_1a_78_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych (stan na początek roku) Pole p2_1a_78_1 = ograniczDo(p2_1a_78_1_subfield_1,p2_1a_67_1-p2_1a_68_1-p2_1a_73_1-p2_1a_74_1-p2_1a_75_1-p2_1a_76_1-p2_1a_77_1) ]</p2_1a_78_1_subfield_1>
       <p2_1a_78_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_78_2 = ograniczDo(p2_1a_78_2_subfield_1,p2_1a_67_2-p2_1a_68_2-p2_1a_73_2-p2_1a_74_2-p2_1a_75_2-p2_1a_76_2-p2_1a_77_2) ]</p2_1a_78_2_subfield_1>
       <p2_1a_62_1_subfield_1>[Wpisz wartość kredytów zagranicznych (stan na początek roku) Pole p2_1a_62_1 = ograniczDo(p2_1a_62_1_subfield_1,p2_1a_61_1) ]</p2_1a_62_1_subfield_1>
       <p2_1a_62_2_subfield_1>[Wpisz wartość kredytów zagranicznych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_62_2 = ograniczDo(p2_1a_62_2_subfield_1,p2_1a_61_2) ]</p2_1a_62_2_subfield_1>
       <p2_1a_63_1_subfield_1>[Wpisz wartość pożyczki (stan na początek roku) Pole p2_1a_63_1 = ograniczDo(p2_1a_63_1_subfield_1,p2_1a_60_1-p2_1a_61_1) ]</p2_1a_63_1_subfield_1>
       <p2_1a_63_2_subfield_1>[Wpisz wartość pożyczki (stan na koniec roku) Pole p2_1a_63_2 = ograniczDo(p2_1a_63_2_subfield_1,p2_1a_60_2-p2_1a_61_2) ]</p2_1a_63_2_subfield_1>
       <p2_1a_79_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_79_1>
       <p2_1a_79_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_79_2>
       <p2_1a_64_1_subfield_1>[Wpisz wartość pożyczki zagranicznej (stan na początek roku) Pole p2_1a_64_1 = ograniczDo(p2_1a_64_1_subfield_1,p2_1a_63_1) ]</p2_1a_64_1_subfield_1>
       <p2_1a_64_2_subfield_1>[Wpisz wartość pożyczki zagranicznej (stan na koniec roku) Pole p2_1a_64_2 = ograniczDo(p2_1a_64_2_subfield_1,p2_1a_63_2) ]</p2_1a_64_2_subfield_1>
       <p2_1a_80_1_subfield_1>[Wpisz ujemną wartość firmy (stan na początek roku) Pole p2_1a_80_1 = ograniczDo(p2_1a_80_1_subfield_1,p2_1a_79_1) ]</p2_1a_80_1_subfield_1>
       <p2_1a_80_2_subfield_1>[Wpisz ujemną wartość firmy (stan na koniec roku) Pole p2_1a_80_2 = ograniczDo(p2_1a_80_2_subfield_1,p2_1a_79_2) ]</p2_1a_80_2_subfield_1>
       <p2_1a_65_1_subfield_1>[Wpisz zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na początek roku) Pole p2_1a_65_1 = ograniczDo(p2_1a_65_1_subfield_1,p2_1a_59_1-p2_1a_60_1-p2_1a_66_1) ]</p2_1a_65_1_subfield_1>
       <p2_1a_65_2_subfield_1>[Wpisz zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_65_2 = ograniczDo(p2_1a_65_2_subfield_1,p2_1a_59_2-p2_1a_60_2-p2_1a_66_2) ]</p2_1a_65_2_subfield_1>
       <p2_1a_66_1_subfield_1>[Wpisz wartość innych zobowiązań finansowych (stan na początek roku) Pole p2_1a_66_1 = ograniczDo(p2_1a_66_1_subfield_1,p2_1a_59_1-p2_1a_60_1-p2_1a_65_1) ]</p2_1a_66_1_subfield_1>
       <p2_1a_66_2_subfield_1>[Wpisz wartość innych zobowiązań finansowych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_66_2 = ograniczDo(p2_1a_66_2_subfield_1,p2_1a_59_2-p2_1a_60_2-p2_1a_65_2) ]</p2_1a_66_2_subfield_1>
       <p2_1a_82_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_82_1>
       <p2_1a_82_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_82_2>
       <p2_1a_95_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_95_1>
       <p2_1a_95_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_95_2>
       <p2_1a_83_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_83_1>
       <p2_1a_83_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_83_2>
       <p2_1a_96_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_96_1>
       <p2_1a_96_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_96_2>
       <p2_1a_84_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_84_1>
       <p2_1a_84_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_84_2>
       <p2_1a_85_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_85_1>
       <p2_1a_85_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_85_2>
       <p2_1a_86_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_86_1>
       <p2_1a_86_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_86_2>
       <p2_1a_87_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_87_1>
       <p2_1a_87_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1a_87_2>
       <p2_1a_88_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie Skarby Państwa (stan na początek roku) Pole p2_1a_88_1 = ograniczDo(p2_1a_88_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_89_1-p2_1a_90_1-p2_1a_91_1-p2_1a_92_1-p2_1a_93_1-p2_1a_94_1) ]</p2_1a_88_1_subfield_1>
       <p2_1a_88_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie Skarby Państwa (stan na koniec roku) Pole p2_1a_88_2 = ograniczDo(p2_1a_88_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_89_2-p2_1a_90_2-p2_1a_91_2-p2_1a_92_2-p2_1a_93_2-p2_1a_94_2) ]</p2_1a_88_2_subfield_1>
       <p2_1a_89_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie państwowych osób prawnych (stan na początek roku) Pole p2_1a_89_1 = ograniczDo(p2_1a_89_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_88_1-p2_1a_90_1-p2_1a_91_1-p2_1a_92_1-p2_1a_93_1-p2_1a_94_1) ]</p2_1a_89_1_subfield_1>
       <p2_1a_89_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie państwowych osób prawnych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_89_2 = ograniczDo(p2_1a_89_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_88_2-p2_1a_90_2-p2_1a_91_2-p2_1a_92_2-p2_1a_93_2-p2_1a_94_2) ]</p2_1a_89_2_subfield_1>
       <p2_1a_90_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie jednostek samorządu terytorialnego (stan na początek roku) Pole p2_1a_90_1 = ograniczDo(p2_1a_90_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_88_1-p2_1a_89_1-p2_1a_91_1-p2_1a_92_1-p2_1a_93_1-p2_1a_94_1)  ]</p2_1a_90_1_subfield_1>
       <p2_1a_90_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie jednostek samorządu terytorialnego (stan na koniec roku) Pole p2_1a_90_2 = ograniczDo(p2_1a_90_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_88_2-p2_1a_89_2-p2_1a_91_2-p2_1a_92_2-p2_1a_93_2-p2_1a_94_2) ]</p2_1a_90_2_subfield_1>
       <p2_1a_91_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie krajowych osób fizycznych (stan na początek roku) Pole p2_1a_91_1 = ograniczDo(p2_1a_91_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_88_1-p2_1a_89_1-p2_1a_90_1-p2_1a_92_1-p2_1a_93_1-p2_1a_94_1)  ]</p2_1a_91_1_subfield_1>
       <p2_1a_91_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie krajowych osób fizycznych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_91_2 = ograniczDo(p2_1a_91_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_88_2-p2_1a_89_2-p2_1a_90_2-p2_1a_92_2-p2_1a_93_2-p2_1a_94_2) ]</p2_1a_91_2_subfield_1>
       <p2_1a_92_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie pozostałych krajowych jednostek prywatnych (stan na początek roku) Pole p2_1a_92_1 = ograniczDo(p2_1a_92_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_88_1-p2_1a_89_1-p2_1a_90_1-p2_1a_91_1-p2_1a_93_1-p2_1a_94_1)  ]</p2_1a_92_1_subfield_1>
       <p2_1a_92_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie pozostałych krajowych jednostek prywatnych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_92_2 = ograniczDo(p2_1a_92_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_88_2-p2_1a_89_2-p2_1a_90_2-p2_1a_91_2-p2_1a_93_2-p2_1a_94_2) ]</p2_1a_92_2_subfield_1>
       <p2_1a_93_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie osób zagranicznych (stan na początek roku) Pole p2_1a_93_1 = ograniczDo(p2_1a_93_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_88_1-p2_1a_89_1-p2_1a_90_1-p2_1a_91_1-p2_1a_92_1-p2_1a_94_1)  ]</p2_1a_93_1_subfield_1>
       <p2_1a_93_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie osób zagranicznych (stan na koniec roku) Pole p2_1a_93_2 = ograniczDo(p2_1a_93_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_88_2-p2_1a_89_2-p2_1a_90_2-p2_1a_91_2-p2_1a_92_2-p2_1a_94_2) ]</p2_1a_93_2_subfield_1>
       <p2_1a_94_1_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie rozproszone (stan na początek roku) Pole p2_1a_94_1 = ograniczDo(p2_1a_94_1_subfield_1,p2_1a_87_1-p2_1a_88_1-p2_1a_89_1-p2_1a_90_1-p2_1a_91_1-p2_1a_92_1-p2_1a_93_1)  ]</p2_1a_94_1_subfield_1>
       <p2_1a_94_2_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na mienie rozproszone (stan na koniec roku) Pole p2_1a_94_2 = ograniczDo(p2_1a_94_2_subfield_1,p2_1a_87_2-p2_1a_88_2-p2_1a_89_2-p2_1a_90_2-p2_1a_91_2-p2_1a_92_2-p2_1a_93_2) ]</p2_1a_94_2_subfield_1>
       <p2_1b_23_subfield_1>[Wpisz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych Pole p2_1b_23 = ograniczDo(p2_1b_23_subfield_1,p2_1b_22-p2_1b_24-p2_1b_25) ]</p2_1b_23_subfield_1>
       <p2_1b_24_subfield_1>[Wpisz wydatki na szkolenia pracowników Pole p2_1b_24 = ograniczDo(p2_1b_24_subfield_1,p2_1b_22-p2_1b_23-p2_1b_25) ]</p2_1b_24_subfield_1>
       <p2_1b_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_2>
       <p2_1b_3_subfield_1>[Wpisz przychody netto ze sprzedaży na eksport Pole p2_1b_3 = ograniczDo(p2_1b_3_subfield_1,p2_1b_2) ]</p2_1b_3_subfield_1>
       <p2_1b_25_subfield_1>[Wpisz wydatki na ochronę zdrowia Pole p2_1b_25 = ograniczDo(p2_1b_25_subfield_1,p2_1b_22-p2_1b_23-p2_1b_24) ]</p2_1b_25_subfield_1>
       <p2_1b_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_4>
       <p2_1b_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_26>
       <p2_1b_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_5>
       <p2_1b_27_subfield_1>[Wpisz koszty podróży służbowych Pole p2_1b_27 = ograniczDo(p2_1b_27_subfield_1,p2_1b_26) ]</p2_1b_27_subfield_1>
       <p2_1b_6_subfield_1>[Wpisz koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów Pole p2_1b_6 = ograniczDo(p2_1b_6_subfield_1,p2_1b_5) ]</p2_1b_6_subfield_1>
       <p2_1b_28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_28>
       <p2_1b_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_7>
       <p2_1b_29_subfield_1>[Podaj wartość towarów zakupionych do odsprzedaży, a zużytych przez przedsiębiorstwo na potrzeby własne lub przekazane pracownikom Pole p2_1b_29 = ograniczDo(p2_1b_29_subfield_1,p2_1b_28) ]</p2_1b_29_subfield_1>
       <p2_1b_8_subfield_1>[Wpisz przychody netto ze sprzedaży na eksport Pole p2_1b_8 = ograniczDo(p2_1b_8_subfield_1,p2_1b_7) ]</p2_1b_8_subfield_1>
       <p2_1b_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_10>
       <p2_1b_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_11>
       <p2_1b_33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_33>
       <p2_1b_12_subfield_1>[Wpisz koszty zużycia energii Pole p2_1b_12 = ograniczDo(p2_1b_12_subfield_1,p2_1b_11) ]</p2_1b_12_subfield_1>
       <p2_1b_34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_34>
       <p2_1b_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_13>
       <p2_1b_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_35>
       <p2_1b_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_36>
       <p2_1b_14_subfield_1>[Wpisz koszty usług obcych zakupionych w celu odsprzedaży (podwykonawstwo) Pole p2_1b_14 = ograniczDo(p2_1b_14_subfield_1,p2_1b_13) ]</p2_1b_14_subfield_1>
       <p2_1b_37_subfield_1>[Wpisz inne przychody z rozwiązanych rezerw Pole p2_1b_37 = ograniczDo(p2_1b_37_subfield_1,p2_1b_36) ]</p2_1b_37_subfield_1>
       <p2_1b_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_15>
       <p2_1b_16_subfield_1>[Wpisz koszty usług obcych z tytułu świadczonych przez agencję pracy tymczasowej Pole p2_1b_16 = ograniczDo(p2_1b_16_subfield_1,p2_1b_15) ]</p2_1b_16_subfield_1>
       <p2_1b_39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_39>
       <p2_1b_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_17>
       <p2_1b_40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_40>
       <p2_1b_18_subfield_1>[Wpisz koszty na podatek akcyzowy Pole p2_1b_18 = ograniczDo(p2_1b_18_subfield_1,p2_1b_17) ]</p2_1b_18_subfield_1>
       <p2_1b_41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_41>
       <p2_1b_19_subfield_1>[Wpisz koszty na podatek akcyzowy związany ze sprzedażą produktów Pole p2_1b_19 = ograniczDo(p2_1b_19_subfield_1,p2_1b_18) ]</p2_1b_19_subfield_1>
       <p2_1b_42_subfield_1>[Wpisz rezerwy na przyszłe zobowiązania Pole p2_1b_42 = ograniczDo(p2_1b_42_subfield_1,p2_1b_41-p2_1b_43) ]</p2_1b_42_subfield_1>
       <p2_1b_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_20>
       <p2_1b_43_subfield_1>[Wpisz odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) Pole p2_1b_43 = ograniczDo(p2_1b_43_subfield_1,p2_1b_41-p2_1b_42) ]</p2_1b_43_subfield_1>
       <p2_1b_21_subfield_1>[Wpisz koszty ze stosunku pracy Pole p2_1b_21 = ograniczDo(p2_1b_21_subfield_1,p2_1b_20) ]</p2_1b_21_subfield_1>
       <p2_1b_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_22>
       <p2_1b_62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_62>
       <p2_1b_63_subfield_1>[Wpisz część bieżącą podatku dochodowego Pole p2_1b_63 = ograniczDo(p2_1b_63_subfield_1,p2_1b_62-p2_1b_64) ]</p2_1b_63_subfield_1>
       <p2_1b_47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_47>
       <p2_1b_64_subfield_1>[Wpisz część odroczoną podatku dochodowego Pole p2_1b_64 = ograniczDo(p2_1b_64_subfield_1,p2_1b_62-p2_1b_63) ]</p2_1b_64_subfield_1>
       <p2_1b_65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_65>
       <p2_1b_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_48>
       <p2_1b_49_subfield_1>[Wpisz przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) Pole p2_1b_49 = ograniczDo(p2_1b_49_subfield_1,p2_1b_48) ]</p2_1b_49_subfield_1>
       <p2_1b_50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_50>
       <p2_1b_51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_51>
       <p2_1b_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_52>
       <p2_1b_68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_68>
       <p2_1b_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_69>
       <p2_1b_53_subfield_1>[Wpisz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p2_1b_53 = ograniczDo(p2_1b_53_subfield_1,p2_1b_52) ]</p2_1b_53_subfield_1>
       <p2_1b_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_70>
       <p2_1b_71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_71>
       <p2_1b_72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_72>
       <p2_1b_55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_55>
       <p2_1b_73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_73>
       <p2_1b_56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_56>
       <p2_1b_74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_74>
       <p2_1b_75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_75>
       <p2_1b_57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_57>
       <p2_1b_76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_76>
       <p2_1b_58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_58>
       <p2_1b_77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_77>
       <p2_1b_59_subfield_1>[Wpisz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad dodatnimi Pole p2_1b_59 = ograniczDo(p2_1b_59_subfield_1,p2_1b_58) ]</p2_1b_59_subfield_1>
       <p2_1b_78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1b_78>
       <p2_1b_79_subfield_1>[Wpisz wartość podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą produktów Pole p2_1b_79 = ograniczDo(p2_1b_79_subfield_1,p2_1b_78) ]</p2_1b_79_subfield_1>
       <p2_1c_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_2>
       <p2_1c_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_2>
       <p2_1c_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_2>
       <p2_1c_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_2>
       <p2_1c_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_2>
       <p2_1c_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_2>
       <p2_1c_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_2>
       <p2_1c_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_2>
       <p2_1c_1_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - stan na początek roku Pole p2_1c_1_3 = ograniczDo(p2_1c_1_3_subfield_1,p2_1c_1_2) ]</p2_1c_1_3_subfield_1>
       <p2_1c_2_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie Pole p2_1c_2_3 = ograniczDo(p2_1c_2_3_subfield_1,p2_1c_2_2) ]</p2_1c_2_3_subfield_1>
       <p2_1c_3_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji Pole p2_1c_3_3 = ograniczDo(p2_1c_3_3_subfield_1,p2_1c_3_2) ]</p2_1c_3_3_subfield_1>
       <p2_1c_4_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży Pole p2_1c_4_3 = ograniczDo(p2_1c_4_3_subfield_1,p2_1c_4_2) ]</p2_1c_4_3_subfield_1>
       <p2_1c_5_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione Pole p2_1c_5_3 = ograniczDo(p2_1c_5_3_subfield_1,p2_1c_5_2) ]</p2_1c_5_3_subfield_1>
       <p2_1c_6_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - stan na koniec roku Pole p2_1c_6_3 = ograniczDo(p2_1c_6_3_subfield_1,p2_1c_6_2) ]</p2_1c_6_3_subfield_1>
       <p2_1c_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_3>
       <p2_1c_8_3_subfield_1>[Wpisz wartość gruntów (grupa 0) - zasadzenia wieloletnie - nakłady poniesione na zakup używanych środków trwałych Pole p2_1c_8_3 = ograniczDo(p2_1c_8_3_subfield_1,p2_1c_8_2) ]</p2_1c_8_3_subfield_1>
       <p2_1c_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_4>
       <p2_1c_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_4>
       <p2_1c_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_4>
       <p2_1c_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_4>
       <p2_1c_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_4>
       <p2_1c_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_4>
       <p2_1c_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_4>
       <p2_1c_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_4>
       <p2_1c_1_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - stan na początek roku Pole p2_1c_1_5 = ograniczDo(p2_1c_1_5_subfield_1,p2_1c_1_4) ]</p2_1c_1_5_subfield_1>
       <p2_1c_2_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie Pole p2_1c_2_5 = ograniczDo(p2_1c_2_5_subfield_1,p2_1c_2_4) ]</p2_1c_2_5_subfield_1>
       <p2_1c_3_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji Pole p2_1c_3_5 = ograniczDo(p2_1c_3_5_subfield_1,p2_1c_3_4) ]</p2_1c_3_5_subfield_1>
       <p2_1c_4_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży Pole p2_1c_4_5 = ograniczDo(p2_1c_4_5_subfield_1,p2_1c_4_4) ]</p2_1c_4_5_subfield_1>
       <p2_1c_5_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione Pole p2_1c_5_5 = ograniczDo(p2_1c_5_5_subfield_1,p2_1c_5_4) ]</p2_1c_5_5_subfield_1>
       <p2_1c_6_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - stan na koniec roku Pole p2_1c_6_5 = ograniczDo(p2_1c_6_5_subfield_1,p2_1c_6_4) ]</p2_1c_6_5_subfield_1>
       <p2_1c_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_5>
       <p2_1c_8_5_subfield_1>[Wpisz wartość budynków mieszkalych i lokali mieszkaniowych (rodzaje 110 i 122) - nakłady poniesione na zakup używanych środków trwałych Pole p2_1c_8_5 = ograniczDo(p2_1c_8_5_subfield_1,p2_1c_8_4) ]</p2_1c_8_5_subfield_1>
       <p2_1c_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_6>
       <p2_1c_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_6>
       <p2_1c_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_6>
       <p2_1c_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_6>
       <p2_1c_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_6>
       <p2_1c_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_6>
       <p2_1c_7_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_6>
       <p2_1c_8_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_6>
       <p2_1c_1_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - stan na początek roku Pole p2_1c_1_7 = ograniczDo(p2_1c_1_7_subfield_1,p2_1c_1_6) ]</p2_1c_1_7_subfield_1>
       <p2_1c_2_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie Pole p2_1c_2_7 = ograniczDo(p2_1c_2_7_subfield_1,p2_1c_2_6) ]</p2_1c_2_7_subfield_1>
       <p2_1c_3_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji Pole p2_1c_3_7 = ograniczDo(p2_1c_3_7_subfield_1,p2_1c_3_6) ]</p2_1c_3_7_subfield_1>
       <p2_1c_4_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży Pole p2_1c_4_7 = ograniczDo(p2_1c_4_7_subfield_1,p2_1c_4_6) ]</p2_1c_4_7_subfield_1>
       <p2_1c_5_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione Pole p2_1c_5_7 = ograniczDo(p2_1c_5_7_subfield_1,p2_1c_5_6) ]</p2_1c_5_7_subfield_1>
       <p2_1c_6_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - stan na koniec roku Pole p2_1c_6_7 = ograniczDo(p2_1c_6_7_subfield_1,p2_1c_6_6) ]</p2_1c_6_7_subfield_1>
       <p2_1c_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_7>
       <p2_1c_8_7_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - nakłady poniesione na zakup używanych środków trwałych Pole p2_1c_8_7 = ograniczDo(p2_1c_8_7_subfield_1,p2_1c_8_6) ]</p2_1c_8_7_subfield_1>
       <p2_1c_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_8>
       <p2_1c_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_8>
       <p2_1c_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_8>
       <p2_1c_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_8>
       <p2_1c_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_8>
       <p2_1c_6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_8>
       <p2_1c_7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_8>
       <p2_1c_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_8>
       <p2_1c_1_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - stan na początek roku Pole p2_1c_1_9 = ograniczDo(p2_1c_1_9_subfield_1,p2_1c_1_8) ]</p2_1c_1_9_subfield_1>
       <p2_1c_2_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie Pole p2_1c_2_9 = ograniczDo(p2_1c_2_9_subfield_1,p2_1c_2_8) ]</p2_1c_2_9_subfield_1>
       <p2_1c_3_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu likwidacji Pole p2_1c_3_9 = ograniczDo(p2_1c_3_9_subfield_1,p2_1c_3_8) ]</p2_1c_3_9_subfield_1>
       <p2_1c_4_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu sprzedaży Pole p2_1c_4_9 = ograniczDo(p2_1c_4_9_subfield_1,p2_1c_4_8) ]</p2_1c_4_9_subfield_1>
       <p2_1c_5_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - zmniejszenie wartości brutto z tytułu innego niż wymienione Pole p2_1c_5_9 = ograniczDo(p2_1c_5_9_subfield_1,p2_1c_5_8) ]</p2_1c_5_9_subfield_1>
       <p2_1c_6_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - stan na koniec roku Pole p2_1c_6_9 = ograniczDo(p2_1c_6_9_subfield_1,p2_1c_6_8) ]</p2_1c_6_9_subfield_1>
       <p2_1c_7_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_9>
       <p2_1c_8_9_subfield_1>[Wpisz wartość zespołów komputerowych (rodzaj 491) - nakłady poniesione na zakup używanych środków trwałych Pole p2_1c_8_9 = ograniczDo(p2_1c_8_9_subfield_1,p2_1c_8_8) ]</p2_1c_8_9_subfield_1>
       <p2_1c_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_10>
       <p2_1c_2_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_10>
       <p2_1c_3_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_10>
       <p2_1c_4_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_10>
       <p2_1c_5_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_10>
       <p2_1c_6_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_10>
       <p2_1c_7_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_10>
       <p2_1c_8_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_10>
       <p2_1c_1_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_11>
       <p2_1c_2_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_11>
       <p2_1c_3_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_11>
       <p2_1c_4_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_11>
       <p2_1c_5_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_11>
       <p2_1c_6_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_11>
       <p2_1c_7_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_11>
       <p2_1c_8_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_11>
       <p2_1c_1_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_1_12>
       <p2_1c_2_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_2_12>
       <p2_1c_3_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_3_12>
       <p2_1c_4_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_4_12>
       <p2_1c_5_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_5_12>
       <p2_1c_6_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_6_12>
       <p2_1c_7_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_7_12>
       <p2_1c_8_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_8_12>
       <p2_2c_1_1>[Pole kwoty]</p2_2c_1_1>
       <p2_2c_1_2>[nazwaPelna]</p2_2c_1_2>
       <p2_2c_1_3>[Miejscowosc]</p2_2c_1_3>
       <p2_2c_1_4>[Pole tekstowe]</p2_2c_1_4>
       <p2_2c_2_1>[Pole kwoty]</p2_2c_2_1>
       <p2_2c_2_2>[nazwaPelna]</p2_2c_2_2>
       <p2_2c_2_3>[Miejscowosc]</p2_2c_2_3>
       <p2_2c_2_4>[Pole tekstowe]</p2_2c_2_4>
       <p2_1c_13_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na wartość melioracji podstawowych (rodzaj 225) Pole p2_1c_13 = ograniczDo(p2_1c_13_subfield_1,p2_1c_6_6) ]</p2_1c_13_subfield_1>
       <p2_1c_14_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na import maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6) Pole p2_1c_14 = ograniczDo(p2_1c_14_subfield_1,p2_1c_7_8) ]</p2_1c_14_subfield_1>
       <p2_1c_15_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na import środków transportu (grupa 7) Pole p2_1c_15 = ograniczDo(p2_1c_15_subfield_1,p2_1c_7_10) ]</p2_1c_15_subfield_1>
       <p2_1c_16_subfield_1>[Wpisz wartość przypadającą na import narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8) Pole p2_1c_16 = ograniczDo(p2_1c_16_subfield_1,p2_1c_7_11) ]</p2_1c_16_subfield_1>
       <p2_1c_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_17>
       <p2_1c_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_18>
       <p2_1c_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_19>
       <p2_1c_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_20>
       <p2_1c_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_21>
       <p2_1c_22_subfield_1>[Wpisz wartość brutto autorskich praw majątkowych, prawa pokrewnego, licencji i koncesji Pole p2_1c_22 = ograniczDo(p2_1c_22_subfield_1,p2_1c_21-p2_1c_26-p2_1c_27-p2_1c_29) ]</p2_1c_22_subfield_1>
       <p2_1c_23_subfield_1>[Wpisz wartość brutto oprogramowania komputerowego Pole p2_1c_23 = ograniczDo(p2_1c_23_subfield_1,p2_1c_22-p2_1c_24-p2_1c_25) ]</p2_1c_23_subfield_1>
       <p2_1c_24_subfield_1>[Wpisz wartość brutto dokumentacji i projektów zagospodarowania złóż oraz oceny ekspploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami Pole p2_1c_24 = ograniczDo(p2_1c_24_subfield_1,p2_1c_22-p2_1c_23-p2_1c_25) ]</p2_1c_24_subfield_1>
       <p2_1c_25_subfield_1>[Wpisz wartość brutto koncesji i licencji (bez oprogramowania komputerowego) Pole p2_1c_25 = ograniczDo(p2_1c_25_subfield_1,p2_1c_22-p2_1c_23-p2_1c_24) ]</p2_1c_25_subfield_1>
       <p2_1c_26_subfield_1>[Wpisz wartość melioracji szczegółowych (rodzaj 226) - nakłady poniesione na zakup używanych środków trwałych Pole p2_1c_26 = ograniczDo(p2_1c_26_subfield_1,p2_1c_21-p2_1c_22-p2_1c_27-p2_1c_29) ]</p2_1c_26_subfield_1>
       <p2_1c_27_subfield_1>[Wpisz wartość kosztów zakończonych prac rozwojowych Pole p2_1c_27 = ograniczDo(p2_1c_27_subfield_1,p2_1c_21-p2_1c_22-p2_1c_26-p2_1c_29) ]</p2_1c_27_subfield_1>
       <p2_1c_28_subfield_1>[Wpisz wartość kosztów prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż Pole p2_1c_28 = ograniczDo(p2_1c_28_subfield_1,p2_1c_27) ]</p2_1c_28_subfield_1>
       <p2_1c_29_subfield_1>[Wpisz wartość firmy Pole p2_1c_29 = ograniczDo(p2_1c_29_subfield_1,p2_1c_21-p2_1c_22-p2_1c_26-p2_1c_28) ]</p2_1c_29_subfield_1>
       <p2_1c_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1c_30>
       <p2_1d_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_2>
       <p2_1d_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_3>
       <p2_1d_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_4>
       <p2_1d_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_5>
       <p2_1d_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_6>
       <p2_1d_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_7>
       <p2_1d_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1d_1_8>
       <p2_1d_2_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - grunty (grupa 0) Pole p2_1d_2_2 = ograniczDo(p2_1d_2_2_subfield_1,p2_1d_1_2-p2_1d_3_2) ]</p2_1d_2_2_subfield_1>
       <p2_1d_2_3_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - budynki i lokale (grupa 1) Pole p2_1d_2_3 = ograniczDo(p2_1d_2_3_subfield_1,p2_1d_1_3-p2_1d_3_3) ]</p2_1d_2_3_subfield_1>
       <p2_1d_2_4_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Pole p2_1d_2_4 = ograniczDo(p2_1d_2_4_subfield_1,p2_1d_1_4-p2_1d_3_4) ]</p2_1d_2_4_subfield_1>
       <p2_1d_2_5_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) Pole p2_1d_2_5 = ograniczDo(p2_1d_2_5_subfield_1,p2_1d_1_5-p2_1d_3_5) ]</p2_1d_2_5_subfield_1>
       <p2_1d_2_6_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Pole p2_1d_2_6 = ograniczDo(p2_1d_2_6_subfield_1,p2_1d_1_6-p2_1d_3_6) ]</p2_1d_2_6_subfield_1>
       <p2_1d_2_7_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - środki transportu (grupa 7) Pole p2_1d_2_7 = ograniczDo(p2_1d_2_7_subfield_1,p2_1d_1_7-p2_1d_3_7) ]</p2_1d_2_7_subfield_1>
       <p2_1d_2_8_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych) - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Pole p2_1d_2_8 = ograniczDo(p2_1d_2_8_subfield_1,p2_1d_1_8-p2_1d_3_8) ]</p2_1d_2_8_subfield_1>
       <p2_1d_3_2_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - grunty (grupa 0) Pole p2_1d_3_2 = ograniczDo(p2_1d_3_2_subfield_1,p2_1d_1_2-p2_1d_2_2) ]</p2_1d_3_2_subfield_1>
       <p2_1d_3_3_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - budynki i lokale (grupa 1) Pole p2_1d_3_3 = ograniczDo(p2_1d_3_3_subfield_1,p2_1d_1_3-p2_1d_2_3) ]</p2_1d_3_3_subfield_1>
       <p2_1d_3_4_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Pole p2_1d_3_4 = ograniczDo(p2_1d_3_4_subfield_1,p2_1d_1_4-p2_1d_2_4) ]</p2_1d_3_4_subfield_1>
       <p2_1d_3_5_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) Pole p2_1d_3_5 = ograniczDo(p2_1d_3_5_subfield_1,p2_1d_1_5-p2_1d_2_5) ]</p2_1d_3_5_subfield_1>
       <p2_1d_3_6_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Pole p2_1d_3_6 = ograniczDo(p2_1d_3_6_subfield_1,p2_1d_1_6-p2_1d_2_6) ]</p2_1d_3_6_subfield_1>
       <p2_1d_3_7_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - środki transportu (grupa 7) Pole p2_1d_3_7 = ograniczDo(p2_1d_3_7_subfield_1,p2_1d_1_7-p2_1d_2_7) ]</p2_1d_3_7_subfield_1>
       <p2_1d_3_8_subfield_1>[Wpisz odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Pole p2_1d_3_8 = ograniczDo(p2_1d_3_8_subfield_1,p2_1d_1_8-p2_1d_2_8) ]</p2_1d_3_8_subfield_1>
       <p2_1e_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1e_1_1>
       <p2_1e_1_2_subfield_1>[Wpisz wartość brutto przyjętych maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6) Pole p2_1e_1_2 = ograniczDo(p2_1e_1_2_subfield_1,p2_1e_1_1-p2_1e_1_3-p2_1e_1_4) ]</p2_1e_1_2_subfield_1>
       <p2_1e_1_3_subfield_1>[Wpisz wartość brutto przyjętych środków transportu (grupa 7) Pole p2_1e_1_3 = ograniczDo(p2_1e_1_3_subfield_1,p2_1e_1_1-p2_1e_1_2-p2_1e_1_4) ]</p2_1e_1_3_subfield_1>
       <p2_1e_1_4_subfield_1>[Wpisz wartość brutto przyjętych narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8) Pole p2_1e_1_4 = ograniczDo(p2_1e_1_4_subfield_1,p2_1e_1_1-p2_1e_1_2-p2_1e_1_3) ]</p2_1e_1_4_subfield_1>
       <p2_1e_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1e_2_1>
       <p2_1e_2_2_subfield_1>[Wpisz wartość brutto oddanych maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6) Pole p2_1e_2_2 = ograniczDo(p2_1e_2_2_subfield_1,p2_1e_2_1-p2_1e_2_3-p2_1e_2_4) ]</p2_1e_2_2_subfield_1>
       <p2_1e_2_3_subfield_1>[Wpisz wartość brutto oddanych środków transportu (grupa 7) Pole p2_1e_2_3 = ograniczDo(p2_1e_2_3_subfield_1,p2_1e_2_1-p2_1e_2_2-p2_1e_2_4) ]</p2_1e_2_3_subfield_1>
       <p2_1e_2_4_subfield_1>[Wpisz wartość brutto oddanych narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8) Pole p2_1e_2_4 = ograniczDo(p2_1e_2_4_subfield_1,p2_1e_2_1-p2_1e_2_2-p2_1e_2_3) ]</p2_1e_2_4_subfield_1>
       <p2_1f_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_2>
       <p2_1f_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_3>
       <p2_1f_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_4>
       <p2_1f_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_5>
       <p2_1f_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_6>
       <p2_1f_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_7>
       <p2_1f_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1f_2_8>
       <p2_1f_2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_2_9>
       <p2_1f_3_2_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (środki własne) Pole p2_1f_3_2 = ograniczDo(p2_1f_3_2_subfield_1,p2_1f_2_2) ]</p2_1f_3_2_subfield_1>
       <p2_1f_3_3_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (środki bydżetowe) Pole p2_1f_3_3 = ograniczDo(p2_1f_3_3_subfield_1,p2_1f_2_3) ]</p2_1f_3_3_subfield_1>
       <p2_1f_3_4_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (kredyty i pożyczki) Pole p2_1f_3_4 = ograniczDo(p2_1f_3_4_subfield_1,p2_1f_2_4) ]</p2_1f_3_4_subfield_1>
       <p2_1f_3_5_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (leasing) Pole p2_1f_3_5 = ograniczDo(p2_1f_3_5_subfield_1,p2_1f_2_5) ]</p2_1f_3_5_subfield_1>
       <p2_1f_3_6_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (środki z zagranicy) Pole p2_1f_3_6 = ograniczDo(p2_1f_3_6_subfield_1,p2_1f_2_6) ]</p2_1f_3_6_subfield_1>
       <p2_1f_3_7_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (kredyt bankowy) Pole p2_1f_3_7 = ograniczDo(p2_1f_3_7_subfield_1,p2_1f_2_7) ]</p2_1f_3_7_subfield_1>
       <p2_1f_3_8_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych Pole p2_1f_3_8 = ograniczDo(p2_1f_3_8_subfield_1,p2_1f_2_8) ]</p2_1f_3_8_subfield_1>
       <p2_1f_3_9_subfield_1>[Wpisz nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszanie istniejacych (nakłady niesfinansowane) Pole p2_1f_3_9 = ograniczDo(p2_1f_3_9_subfield_1,p2_1f_2_9) ]</p2_1f_3_9_subfield_1>
       <p2_1f_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_2>
       <p2_1f_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_3>
       <p2_1f_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_4>
       <p2_1f_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_5>
       <p2_1f_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_6>
       <p2_1f_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_7>
       <p2_1f_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1f_4_8>
       <p2_1f_4_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_4_9>
       <p2_1f_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_2>
       <p2_1f_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_3>
       <p2_1f_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_4>
       <p2_1f_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_5>
       <p2_1f_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_6>
       <p2_1f_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_7>
       <p2_1f_5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1f_5_8>
       <p2_1f_5_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_5_9>
       <p2_1f_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_2>
       <p2_1f_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_3>
       <p2_1f_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_4>
       <p2_1f_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_5>
       <p2_1f_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_6>
       <p2_1f_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_7>
       <p2_1f_6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1f_6_8>
       <p2_1f_6_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1f_6_9>
       <p2_1g_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_1_1>
       <p2_1g_1_3>[powiat]</p2_1g_1_3>
       <p2_1g_1_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_1_2>
       <p1027>[Pole tekstowe]</p1027>
       <p1028>[Pole tekstowe]</p1028>
       <p1029>[Pole tekstowe]</p1029>
       <p2_1g_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_1_5>
       <p2_1g_1_4>[gmina]</p2_1g_1_4>
       <p2_1g_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_2_1>
       <p2_1g_2_3>[powiat]</p2_1g_2_3>
       <p2_1g_2_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_2_2>
       <p1030>[Pole tekstowe]</p1030>
       <p1031>[Pole tekstowe]</p1031>
       <p1032>[Pole tekstowe]</p1032>
       <p2_1g_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_2_5>
       <p2_1g_2_4>[gmina]</p2_1g_2_4>
       <p2_1g_3_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_3_1>
       <p2_1g_3_3>[powiat]</p2_1g_3_3>
       <p2_1g_3_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_3_2>
       <p1033>[Pole tekstowe]</p1033>
       <p1034>[Pole tekstowe]</p1034>
       <p1035>[Pole tekstowe]</p1035>
       <p2_1g_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_3_5>
       <p2_1g_3_4>[gmina]</p2_1g_3_4>
       <p2_1g_4_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_4_1>
       <p2_1g_4_3>[powiat]</p2_1g_4_3>
       <p2_1g_4_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_4_2>
       <p1036>[Pole tekstowe]</p1036>
       <p1037>[Pole tekstowe]</p1037>
       <p1038>[Pole tekstowe]</p1038>
       <p2_1g_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_4_5>
       <p2_1g_4_4>[gmina]</p2_1g_4_4>
       <p2_1g_5_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_5_1>
       <p2_1g_5_3>[powiat]</p2_1g_5_3>
       <p2_1g_5_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_5_2>
       <p1039>[Pole tekstowe]</p1039>
       <p1040>[Pole tekstowe]</p1040>
       <p1041>[Pole tekstowe]</p1041>
       <p2_1g_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_5_5>
       <p2_1g_5_4>[gmina]</p2_1g_5_4>
       <p2_1g_6_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_6_1>
       <p2_1g_6_3>[powiat]</p2_1g_6_3>
       <p2_1g_6_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_6_2>
       <p1042>[Pole tekstowe]</p1042>
       <p1043>[Pole tekstowe]</p1043>
       <p1044>[Pole tekstowe]</p1044>
       <p2_1g_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_6_5>
       <p2_1g_6_4>[gmina]</p2_1g_6_4>
       <p2_1g_7_1>[pole wielowierszowe]</p2_1g_7_1>
       <p2_1g_7_3>[powiat]</p2_1g_7_3>
       <p2_1g_7_2> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1g_7_2>
       <p1045>[Pole tekstowe]</p1045>
       <p1046>[Pole tekstowe]</p1046>
       <p1047>[Pole tekstowe]</p1047>
       <p2_1g_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_7_5>
       <p2_1g_7_4>[gmina]</p2_1g_7_4>
       <p2_1g_8_5666>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1g_8_5666>
       <p2_1g_8_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1g_8_5_4>
       <p2_1g_8_5_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_2>
       <p2_1g_8_5_8_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_2_5>
       <p2_1g_8_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8>
       <p2_1g_8_5_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_8>
       <p2_1g_8_5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1g_8_5_0>
       <p2_1g_8_5_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_4>
       <p2_1g_8_5_8_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_4_5>
       <p2_1g_8_5_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1g_8_5_4_1>
       <p2_1g_8_5_8_2_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_2_52>
       <p2_1g_8_5_8_2_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_2_5_6>
       <p2_1g_8_5_42>[Pole tekstowe]</p2_1g_8_5_42>
       <p2_1g_8_5_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_1>
       <p2_1g_8_5_8_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_8_1>
       <p2_1g_8_5_0_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1g_8_5_0_7>
       <p2_1g_8_5_8_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_4_7>
       <p2_1g_8_5_8_4_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_4_5_1>
       <p2_1g_8_5_8_2_52_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_2_52_2>
       <p2_1g_8_5_3>[Pole tekstowe]</p2_1g_8_5_3>
       <p2_1g_8_5_8_4_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_4_7_2>
       <p2_1h_1_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_1_1>
       <p2_1h_1_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_1_11>
       <p2_1h_1_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_1_3>
       <p2_1h_1_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_1_17>
       <p2_1h_1_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_1_19>
       <p1073>[Pole tekstowe]</p1073>
       <p2_1h_1_4>[Powiat]</p2_1h_1_4>
       <p2_1h_1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_1_13>
       <p1074>[Pole tekstowe]</p1074>
       <p2_1h_1_5>[Gmina]</p2_1h_1_5>
       <p2_1g_8_5_42_065> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_065>
       <p2_1h_1_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_1_12>
       <p2_1h_1_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_1_15>
       <p2_1h_1_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_1_16>
       <p2_1h_1_6>[Ulica]</p2_1h_1_6>
       <p2_1h_1_7>[NrDomu]</p2_1h_1_7>
       <p2_1h_1_8>[NrLokalu]</p2_1h_1_8>
       <p2_1h_1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_1_14>
       <p2_1h_1_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_1_18>
       <p2_1h_1_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_1_20>
       <p1075>[Pole tekstowe]</p1075>
       <p2_1h_1_9>[KodPocztowy]</p2_1h_1_9>
       <p2_1h_1_10>[Miejscowosc]</p2_1h_1_10>
       <p1_9_7_3>[pkd1opis]</p1_9_7_3>
       <p1076>[Pole tekstowe]</p1076>
       <p2_1h_2_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_2_1>
       <p2_1h_2_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_2_11>
       <p2_1h_2_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_2_3>
       <p1077>[Pole tekstowe]</p1077>
       <p2_1h_2_4>[Powiat]</p2_1h_2_4>
       <p2_1h_2_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_2_13>
       <p2_1h_2_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_17>
       <p2_1h_2_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_19>
       <p1078>[Pole tekstowe]</p1078>
       <p2_1h_2_5>[Gmina]</p2_1h_2_5>
       <p2_1g_8_5_42_034> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_034>
       <p2_1h_2_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_2_12>
       <p2_1h_2_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_15>
       <p2_1h_2_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_16>
       <p2_1h_2_6>[Ulica]</p2_1h_2_6>
       <p2_1h_2_7>[NrDomu]</p2_1h_2_7>
       <p2_1h_2_8>[NrLokalu]</p2_1h_2_8>
       <p2_1h_2_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_2_14>
       <p2_1h_2_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_18>
       <p2_1h_2_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_2_20>
       <p1079>[Pole tekstowe]</p1079>
       <p2_1h_2_9>[KodPocztowy]</p2_1h_2_9>
       <p2_1h_2_10>[Miejscowosc]</p2_1h_2_10>
       <p2_1h_2_21>[pkd1opis]</p2_1h_2_21>
       <p1080>[Pole tekstowe]</p1080>
       <p2_1h_3_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_3_1>
       <p2_1h_3_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_3_3>
       <p2_1h_3_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_3_11>
       <p1081>[Pole tekstowe]</p1081>
       <p2_1h_3_4>[Powiat]</p2_1h_3_4>
       <p2_1h_3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_3_13>
       <p2_1h_3_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_17>
       <p2_1h_3_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_19>
       <p2_1h_3_5>[Gmina]</p2_1h_3_5>
       <p1082>[Pole tekstowe]</p1082>
       <p2_1g_8_5_42_0_464532> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_0_464532>
       <p2_1h_3_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_3_12>
       <p2_1h_3_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_15>
       <p2_1h_3_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_16>
       <p2_1h_3_6>[Ulica]</p2_1h_3_6>
       <p2_1h_3_7>[NrDomu]</p2_1h_3_7>
       <p2_1h_3_8>[NrLokalu]</p2_1h_3_8>
       <p2_1h_3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_3_14>
       <p2_1h_3_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_18>
       <p2_1h_3_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_3_20>
       <p1083>[Pole tekstowe]</p1083>
       <p2_1h_3_9>[KodPocztowy]</p2_1h_3_9>
       <p2_1h_3_10>[Miejscowosc]</p2_1h_3_10>
       <p2_1h_3_21>[pkd1opis]</p2_1h_3_21>
       <p1084>[Pole tekstowe]</p1084>
       <p2_1_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_i_1>
       <p2_1_i_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_i_2>
       <p2_1_i_3>[pkd1]</p2_1_i_3>
       <p3_1_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1_i_1>
       <p3_1_i_2>[pkd1opis]</p3_1_i_2>
       <p3_1_i_3>[Pole tekstowe]</p3_1_i_3>
       <p3_1_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1_i_4>
       <p3_2_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2_i_1>
       <p3_2_i_2>[pkd2opis]</p3_2_i_2>
       <p3_2_i_3>[Pole tekstowe]</p3_2_i_3>
       <p3_2_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2_i_4>
       <p3_3_i_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_i_1>
       <p3_3_i_2>[pkd3opis]</p3_3_i_2>
       <p3_3_i_3>[Pole tekstowe]</p3_3_i_3>
       <p3_3_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3_i_4>
       <p3_4_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_4_i_4>
       <p4_1_i_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_1>
       <p4_1_i_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_2>
       <p4_1_i_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_3>
       <p4_1_i_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_4>
       <p4_1_i_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_5>
       <p4_1_i_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_6>
       <p4_1_i_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_7>
       <p4_1_i_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_i_8>
       <p1_2_j_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2_j_1>
       <p1_2_j_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_j_2>
       <p1_3_j_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3_j_1>
       <p1_3_j_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_j_2>
       <p1_4_j_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4_j_1>
       <p1_4_j_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_j_2>
       <p1_5_j_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5_j_1>
       <p1_5_j_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_j_2>
       <p2_2_j_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_j_1>
       <p2_3_j_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_3_j_1>
       <p2_4_j_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_4_j_1>
       <p2_5_j_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5_j_1>
       <p2_6_j_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_6_j_1>
       <p1_1_k_>[Wartość wyboru w polu p1_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_k_>
       <p2_1_k_1>[Miesiąc na druku]</p2_1_k_1>
       <p2_2_k_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_k_1>
       <p2_1_k_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1_k_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_k_1_>
       <p3_1_k_>[Wartość wyboru w polu p3_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_k_>
       <p4_1_k_1>[kraj]</p4_1_k_1>
       <p4_1_k_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1_k_2>
       <p4_1_k_1_1>[REGON]</p4_1_k_1_1>
       <p5_1_k_>[Wartość wyboru w polu p5_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_k_>
       <p7_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_k_1>
       <p7_1_k_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_k_2>
       <p7_1_k_1_1>[kraj]</p7_1_k_1_1>
       <p7_1_k_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_k_1_2>
       <p7_1_k_1_3>[kraj]</p7_1_k_1_3>
       <p7_1_k_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_k_1_4>
       <p7_1_k_1_5>[kraj]</p7_1_k_1_5>
       <p7_1_k_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_k_1_6>
       <p7_1_k_1_7>[kraj]</p7_1_k_1_7>
       <p7_1_k_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_k_1_8>
       <p7_1_k_1_9>[kraj]</p7_1_k_1_9>
       <p7_1_k_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_k_1_10>
       <p7_1_k_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_k_2_1>
       <p8_1_k_>[Wartość wyboru w polu p8_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_1_k_>
       <p9_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_1_k_1>
       <p9_1_k_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1_k_2>
       <p9_1_k_1_1>[kraj]</p9_1_k_1_1>
       <p9_1_k_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_k_1_2>
       <p9_1_k_1_3>[kraj]</p9_1_k_1_3>
       <p9_1_k_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_k_1_4>
       <p9_1_k_1_5>[kraj]</p9_1_k_1_5>
       <p9_1_k_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_k_1_6>
       <p9_1_k_1_7>[kraj]</p9_1_k_1_7>
       <p9_1_k_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_k_1_8>
       <p9_1_k_1_9>[kraj]</p9_1_k_1_9>
       <p9_1_k_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1_k_1_10>
       <p10_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_1_k_1>
       <p10_1_k_>[Wartość wyboru w polu p10_1_k. Dostępne wartości: 18 2 ]</p10_1_k_>
       <p11_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_1_k_1>
       <p11_1_k_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1_k_2>
       <p11_1_k_1_1>[kraj]</p11_1_k_1_1>
       <p11_1_k_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1_k_1_2>
       <p11_1_k_1_3>[kraj]</p11_1_k_1_3>
       <p11_1_k_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1_k_1_4>
       <p11_1_k_1_5>[kraj]</p11_1_k_1_5>
       <p11_1_k_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1_k_1_6>
       <p11_1_k_1_7>[kraj]</p11_1_k_1_7>
       <p11_1_k_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1_k_1_8>
       <p11_1_k_1_9>[kraj]</p11_1_k_1_9>
       <p11_1_k_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1_k_1_10>
       <p11_2_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_2_k_1>
       <p12_1_k_>[Wartość wyboru w polu p12_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_k_>
       <p13_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_1_k_1>
       <p13_1_k_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_1_k_2>
       <p13_1_k_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_1_k_3>
       <p13_1_k_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_1_k_4>
       <p13_1_k_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_1_k_5>
       <p13_1_k_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_1_k_6>
       <p14_1_k_>[Wartość wyboru w polu p14_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_k_>
       <p15_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15_1_k_1>
       <p15_1_k_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15_1_k_2>
       <p15_1_k_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15_1_k_3>
       <p16_1_k_>[Wartość wyboru w polu p16_1_k. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_k_>
       <p17_1_k_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17_1_k_1>
       <p17_1_k_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17_1_k_2>
       <p1_3_m_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_m_1>
       <p1_3_m_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_m_2>
       <p1_4_m_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4_m_1>
       <p1_4_m_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4_m_2>
       <p1_5_m_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_5_m_1>
       <p1_5_m_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_5_m_2>
       <p1_6_m_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_6_m_1>
       <p1_6_m_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_6_m_2>
       <p1_1_n_2>[nazwaPelna]</p1_1_n_2>
       <p1_1_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_1_n_3>
       <p1_1_n_3_1>[REGON]</p1_1_n_3_1>
       <p1_1_n_4>[kraj]</p1_1_n_4>
       <p1_1_n_5>[kraj]</p1_1_n_5>
       <p1_1_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_n_6>
       <p1_1_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_n_7>
       <p1_1_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_n_8>
       <p1_1_n_9>[kraj]</p1_1_n_9>
       <p1_1_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_n_10>
       <p1_2_n_2>[nazwaPelna]</p1_2_n_2>
       <p1_2_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_2_n_3>
       <p1_2_n_3_1>[REGON]</p1_2_n_3_1>
       <p1_2_n_4>[kraj]</p1_2_n_4>
       <p1_2_n_5>[kraj]</p1_2_n_5>
       <p1_2_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_n_6>
       <p1_2_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_n_7>
       <p1_2_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_n_8>
       <p1_2_n_9>[kraj]</p1_2_n_9>
       <p1_2_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2_n_10>
       <p1_3_n_2>[nazwaPelna]</p1_3_n_2>
       <p1_3_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_3_n_3>
       <p1_3_n_3_1>[REGON]</p1_3_n_3_1>
       <p1_3_n_4>[kraj]</p1_3_n_4>
       <p1_3_n_5>[kraj]</p1_3_n_5>
       <p1_3_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_n_6>
       <p1_3_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_n_7>
       <p1_3_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_n_8>
       <p1_3_n_9>[kraj]</p1_3_n_9>
       <p1_3_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_3_n_10>
       <p1_4_n_2>[nazwaPelna]</p1_4_n_2>
       <p1_4_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_4_n_3>
       <p1_4_n_3_1>[REGON]</p1_4_n_3_1>
       <p1_4_n_4>[kraj]</p1_4_n_4>
       <p1_4_n_5>[kraj]</p1_4_n_5>
       <p1_4_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_n_6>
       <p1_4_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4_n_7>
       <p1_4_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_4_n_8>
       <p1_4_n_9>[kraj]</p1_4_n_9>
       <p1_4_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_n_10>
       <p1_5_n_2>[nazwaPelna]</p1_5_n_2>
       <p1_5_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_5_n_3>
       <p1_5_n_3_1>[REGON]</p1_5_n_3_1>
       <p1_5_n_4>[kraj]</p1_5_n_4>
       <p1_5_n_5>[kraj]</p1_5_n_5>
       <p1_5_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_n_6>
       <p1_5_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_5_n_7>
       <p1_5_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_5_n_8>
       <p1_5_n_9>[kraj]</p1_5_n_9>
       <p1_5_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5_n_10>
       <p1_6_n_2>[nazwaPelna]</p1_6_n_2>
       <p1_6_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_6_n_3>
       <p1_6_n_3_1>[REGON]</p1_6_n_3_1>
       <p1_6_n_4>[kraj]</p1_6_n_4>
       <p1_6_n_5>[kraj]</p1_6_n_5>
       <p1_6_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_6_n_6>
       <p1_6_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_6_n_7>
       <p1_6_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_6_n_8>
       <p1_6_n_9>[kraj]</p1_6_n_9>
       <p1_6_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_6_n_10>
       <p1_7_n_2>[nazwaPelna]</p1_7_n_2>
       <p1_7_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_7_n_3>
       <p1_7_n_3_1>[REGON]</p1_7_n_3_1>
       <p1_7_n_4>[kraj]</p1_7_n_4>
       <p1_7_n_5>[kraj]</p1_7_n_5>
       <p1_7_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_n_6>
       <p1_7_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_7_n_7>
       <p1_7_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_7_n_8>
       <p1_7_n_9>[kraj]</p1_7_n_9>
       <p1_7_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_n_10>
       <p1_8_n_2>[nazwaPelna]</p1_8_n_2>
       <p1_8_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_8_n_3>
       <p1_8_n_3_1>[REGON]</p1_8_n_3_1>
       <p1_8_n_4>[kraj]</p1_8_n_4>
       <p1_8_n_5>[kraj]</p1_8_n_5>
       <p1_8_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8_n_6>
       <p1_8_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_8_n_7>
       <p1_8_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_8_n_8>
       <p1_8_n_9>[kraj]</p1_8_n_9>
       <p1_8_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8_n_10>
       <p1_9_n_2>[nazwaPelna]</p1_9_n_2>
       <p1_9_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_9_n_3>
       <p1_9_n_3_1>[REGON]</p1_9_n_3_1>
       <p1_9_n_4>[kraj]</p1_9_n_4>
       <p1_9_n_5>[kraj]</p1_9_n_5>
       <p1_9_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_n_6>
       <p1_9_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_9_n_7>
       <p1_9_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_9_n_8>
       <p1_9_n_9>[kraj]</p1_9_n_9>
       <p1_9_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_n_10>
       <p1_10_n_2>[nazwaPelna]</p1_10_n_2>
       <p1_10_n_3>1 / 2 / 3 / 4</p1_10_n_3>
       <p1_10_n_3_1>[REGON]</p1_10_n_3_1>
       <p1_10_n_4>[kraj]</p1_10_n_4>
       <p1_10_n_5>[kraj]</p1_10_n_5>
       <p1_10_n_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_10_n_6>
       <p1_10_n_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_n_7>
       <p1_10_n_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_n_8>
       <p1_10_n_9>[kraj]</p1_10_n_9>
       <p1_10_n_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_10_n_10>
       <p1_1_o_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_o_1>
       <p1_1_o_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_o_2>
       <p1_1_o_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_o_3>
       <p1_1_o_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_o_4>
       <p1_1_o_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_o_5>
       <p1_1_o_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_o_6>
       <p1_1_p_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_p_1>
       <p2p1_>[Wartość wyboru w polu p2p1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2p1_>
       <p3_1_p_>[Wartość wyboru w polu p3_1_p. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_p_>
       <p1_1_r_>[Wartość wyboru w polu p1_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_r_>
       <p2_1_r_>[Wartość wyboru w polu p2_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_r_>
       <p3_1_r_>[Wartość wyboru w polu p3_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_r_>
       <p4_1_r_>[Wartość wyboru w polu p4_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_r_>
       <p5_1_r_>[Wartość wyboru w polu p5_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_r_>
       <p6_1_r_>[Wartość wyboru w polu p6_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_r_>
       <p7_1_r_>[Wartość wyboru w polu p7_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_r_>
       <p8_1_r_>[Wartość wyboru w polu p8_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_1_r_>
       <p9_1_r_>[Wartość wyboru w polu p9_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_1_r_>
       <p10_1_r_>[Wartość wyboru w polu p10_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_1_r_>
       <p11_1_r_>[Wartość wyboru w polu p11_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_1_r_>
       <p12_1_r_>[Wartość wyboru w polu p12_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_r_>
       <p13_1_r_>[Wartość wyboru w polu p13_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_r_>
       <p14_1_r_>[Wartość wyboru w polu p14_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_r_>
       <p15_1_r_>[Wartość wyboru w polu p15_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_1_r_>
       <p16_1_r_>[Wartość wyboru w polu p16_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_r_>
       <p18_1_r_>[Wartość wyboru w polu p18_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_1_r_>
       <p19_1_r_>[Wartość wyboru w polu p19_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_1_r_>
       <p20_1_r_>[Wartość wyboru w polu p20_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_r_>
       <p21_1_r_>[Wartość wyboru w polu p21_1_r. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_1_r_>
       <p1_1_s_>[Wartość wyboru w polu p1_1_s. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_1_s_>
       <p1_1_t_>[Wartość wyboru w polu p1_1_t. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1_1_t_>
       <p2_1_t_>[Wartość wyboru w polu p2_1_t. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_1_t_>
       <p3_1_t_>[Wartość wyboru w polu p3_1_t. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_1_t_>
       <p4_1_t_>[Wartość wyboru w polu p4_1_t. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_t_>
       <p4_2_t_>[Wartość wyboru w polu p4_2_t. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_t_>
       <p5_1_t_>[Wartość wyboru w polu p5_1_t. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_t_>
       <p6_1_t_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_t_1>
       <p6_1_t_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_t_2>
       <p6_1_t_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_t_3>
       <p6_1_t_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_t_4>
       <p8_1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_1>
       <p8_1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_1>
       <p8_1_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_1>
       <p8_1_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_1>
       <p8_1_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_1>
       <p8_1_7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_1>
       <p8_1_8_1>[Pole tekstowe]</p8_1_8_1>
       <p8_1_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_1>
       <p8_1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_2>
       <p8_1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_2>
       <p8_1_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_2>
       <p8_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_2>
       <p8_1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_2>
       <p8_1_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_2>
       <p8_1_8_2>[Pole tekstowe]</p8_1_8_2>
       <p8_1_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_2>
       <p8_1_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_3>
       <p8_1_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_3>
       <p8_1_4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_3>
       <p8_1_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_3>
       <p8_1_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_3>
       <p8_1_7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_3>
       <p8_1_8_3>[Pole tekstowe]</p8_1_8_3>
       <p8_1_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_3>
       <p8_1_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_4>
       <p8_1_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_4>
       <p8_1_4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_4>
       <p8_1_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_4>
       <p8_1_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_4>
       <p8_1_7_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_4>
       <p8_1_8_4>[Pole tekstowe]</p8_1_8_4>
       <p8_1_9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_4>
       <p8_1_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_5>
       <p8_1_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_5>
       <p8_1_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_5>
       <p8_1_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_5>
       <p8_1_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_5>
       <p8_1_7_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_5>
       <p8_1_8_5>[Pole tekstowe]</p8_1_8_5>
       <p8_1_9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_5>
       <p8_1_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_6>
       <p8_1_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_6>
       <p8_1_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_6>
       <p8_1_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_6>
       <p8_1_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_6>
       <p8_1_7_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_6>
       <p8_1_8_6>[Pole tekstowe]</p8_1_8_6>
       <p8_1_9_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_6>
       <p8_1_2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_7>
       <p8_1_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_7>
       <p8_1_4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_7>
       <p8_1_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_7>
       <p8_1_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_7>
       <p8_1_7_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_7>
       <p8_1_8_7>[Pole tekstowe]</p8_1_8_7>
       <p8_1_9_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_7>
       <p8_1_2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_8>
       <p8_1_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_8>
       <p8_1_4_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_8>
       <p8_1_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_8>
       <p8_1_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_8>
       <p8_1_7_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_8>
       <p8_1_8_8>[Pole tekstowe]</p8_1_8_8>
       <p8_1_9_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_8>
       <p8_1_2_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_9>
       <p8_1_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_9>
       <p8_1_4_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_9>
       <p8_1_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_9>
       <p8_1_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_9>
       <p8_1_7_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_9>
       <p8_1_8_9>[Pole tekstowe]</p8_1_8_9>
       <p8_1_9_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_9>
       <p8_1_2_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_10>
       <p8_1_3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_10>
       <p8_1_4_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_10>
       <p8_1_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_10>
       <p8_1_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_10>
       <p8_1_7_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_10>
       <p8_1_8_10>[Pole tekstowe]</p8_1_8_10>
       <p8_1_9_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_10>
       <p8_1_2_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_11>
       <p8_1_3_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_11>
       <p8_1_4_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_11>
       <p8_1_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_11>
       <p8_1_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_11>
       <p8_1_7_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_11>
       <p8_1_8_11>[Pole tekstowe]</p8_1_8_11>
       <p8_1_9_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_11>
       <p8_1_2_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_12>
       <p8_1_3_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_12>
       <p8_1_4_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_12>
       <p8_1_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_12>
       <p8_1_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_12>
       <p8_1_7_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_12>
       <p8_1_8_12>[Pole tekstowe]</p8_1_8_12>
       <p8_1_9_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_12>
       <p8_1_2_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_13>
       <p8_1_3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_13>
       <p8_1_4_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_13>
       <p8_1_5_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_13>
       <p8_1_6_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_13>
       <p8_1_7_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_13>
       <p8_1_8_13>[Pole tekstowe]</p8_1_8_13>
       <p8_1_9_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_13>
       <p8_1_2_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_14>
       <p8_1_3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_14>
       <p8_1_4_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_14>
       <p8_1_5_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_14>
       <p8_1_6_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_14>
       <p8_1_7_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_14>
       <p8_1_8_14>[Pole tekstowe]</p8_1_8_14>
       <p8_1_9_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_14>
       <p8_1_2_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_15>
       <p8_1_3_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_15>
       <p8_1_4_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_15>
       <p8_1_5_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_15>
       <p8_1_6_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_15>
       <p8_1_7_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_15>
       <p8_1_8_15>[Pole tekstowe]</p8_1_8_15>
       <p8_1_9_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_15>
       <p8_1_2_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_16>
       <p8_1_3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_16>
       <p8_1_4_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_16>
       <p8_1_5_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_16>
       <p8_1_6_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_16>
       <p8_1_7_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_16>
       <p8_1_8_16>[Pole tekstowe]</p8_1_8_16>
       <p8_1_9_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_16>
       <p8_1_2_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_17>
       <p8_1_3_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_17>
       <p8_1_4_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_17>
       <p8_1_5_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_17>
       <p8_1_6_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_17>
       <p8_1_7_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_17>
       <p8_1_8_17>[Pole tekstowe]</p8_1_8_17>
       <p8_1_9_17>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_17>
       <p8_1_2_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_18>
       <p8_1_3_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_18>
       <p8_1_4_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_18>
       <p8_1_5_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_18>
       <p8_1_6_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_18>
       <p8_1_7_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_18>
       <p8_1_8_18>[Pole tekstowe]</p8_1_8_18>
       <p8_1_9_18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_18>
       <p8_1_2_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2_19>
       <p8_1_3_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1_3_19>
       <p8_1_4_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4_19>
       <p8_1_5_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5_19>
       <p8_1_6_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_6_19>
       <p8_1_7_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_7_19>
       <p8_1_8_19>[Pole tekstowe]</p8_1_8_19>
       <p8_1_9_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_9_19>
       <p7_1_t_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_t_1>
       <p7_1_t_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1_t_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2020)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>21508534</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>test@test.pl</p0_3>
       <p1a_>1</p1a_>
       <p1a_2>773461194</p1a_2>
       <p1a_4></p1a_4>
       <p1a_6>019</p1a_6>
       <p1a_8>500600400</p1a_8>
       <p1a_10></p1a_10>
       <p1a_12>10</p1a_12>
       <p1a_14></p1a_14>
       <p1a_16>10</p1a_16>
       <p1a_18>10</p1a_18>
       <p1a_20>10</p1a_20>
       <p1a_21>test pola tekstowego</p1a_21>
       <p1a_22>test pola tekstowego</p1a_22>
       <p1a_23>wielkopolskie</p1a_23>
       <p1000></p1000>
       <p1001>test pola tekstowego</p1001>
       <p1a_24>poznański</p1a_24>
       <p1002>test pola tekstowego</p1002>
       <p1003>test pola tekstowego</p1003>
       <p1a_25>Poznań</p1a_25>
       <p1a_26>Poznań</p1a_26>
       <p1a_27>test pola tekstowego</p1a_27>
       <p1004>test pola tekstowego</p1004>
       <p1a_28>61-155</p1a_28>
       <p1a_29>Poznań</p1a_29>
       <p1a_30>Poznań</p1a_30>
       <p1a_31>test pola tekstowego</p1a_31>
       <p1a_32>test pola tekstowego</p1a_32>
       <p1a_33>test pola tekstowego</p1a_33>
       <p1a_34>test pola tekstowego</p1a_34>
       <p1a_35>test pola tekstowego</p1a_35>
       <p1a_36></p1a_36>
       <p1a_37>099</p1a_37>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p1_3_1>30-10-1990</p1_3_1>
       <p1_3_2>30-10-1990</p1_3_2>
       <pKopia1_5_>1</pKopia1_5_>
       <p1_4>8875155741</p1_4>
       <p0_4>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_4>
       <p0_6>500600888</p0_6>
       <p0_7>Poznań</p0_7>
       <p0_8>30-10-2014</p0_8>
       <p1_6_>1</p1_6_>
       <p1_6a_>1</p1_6a_>
       <p1_6b_>1</p1_6b_>
       <p1_7_1_>1</p1_7_1_>
       <p1_7_2_>1</p1_7_2_>
       <p1_8_>1</p1_8_>
       <p1_8_2></p1_8_2>
       <p1_8_3>9</p1_8_3>
       <p1_8_4>10</p1_8_4>
       <p1_8_5></p1_8_5>
       <p1_8_6>9</p1_8_6>
       <p1_8_7>10</p1_8_7>
       <p1_8_8></p1_8_8>
       <p1_8_9>9</p1_8_9>
       <p1_8_10>10</p1_8_10>
       <p1_8_11></p1_8_11>
       <p1_8_12>9</p1_8_12>
       <p1_8_13>10</p1_8_13>
       <p1_8_14></p1_8_14>
       <p1_8_15>9</p1_8_15>
       <p1_8_16>10</p1_8_16>
       <p1_8_17></p1_8_17>
       <p1_8_18>9</p1_8_18>
       <p1_8_19>10</p1_8_19>
       <p1_8_20></p1_8_20>
       <p1_8_21>9</p1_8_21>
       <p1_8_22>10</p1_8_22>
       <p1_8_23></p1_8_23>
       <p1_8_24>9</p1_8_24>
       <p1_8_25>10</p1_8_25>
       <p1_8_26></p1_8_26>
       <p1_8_27>9</p1_8_27>
       <p1_8_28>10</p1_8_28>
       <p1_8_29></p1_8_29>
       <p1_8_30>9</p1_8_30>
       <p1_8_31>10</p1_8_31>
       <p1_9_1></p1_9_1>
       <p1_9_2>9</p1_9_2>
       <p1_9_3>10</p1_9_3>
       <p1_9_4>773461194</p1_9_4>
       <p1_9_5>Pełna nazwa testowa</p1_9_5>
       <p1_9_6>test pola tekstowego</p1_9_6>
       <p1_9_7>wielkopolskie</p1_9_7>
       <p1_9_12></p1_9_12>
       <p1_9_8>poznański</p1_9_8>
       <p1_9_13>test pola tekstowego</p1_9_13>
       <p1_9_9>Poznań</p1_9_9>
       <p1_9_10>Poznań</p1_9_10>
       <p1_9_11>test pola tekstowego</p1_9_11>
       <p1_9_14>test pola tekstowego</p1_9_14>
       <p1_9_15></p1_9_15>
       <p1_9_16>9</p1_9_16>
       <p1_9_17>10</p1_9_17>
       <p1_9_18>773461194</p1_9_18>
       <p1_9_19>Pełna nazwa testowa</p1_9_19>
       <p1_9_20>test pola tekstowego</p1_9_20>
       <p1_9_21>wielkopolskie</p1_9_21>
       <p1_9_27></p1_9_27>
       <p1_9_22>poznański</p1_9_22>
       <p1_9_23>test pola tekstowego</p1_9_23>
       <p1_9_24>Poznań</p1_9_24>
       <p1_9_25>Poznań</p1_9_25>
       <p1_9_26>test pola tekstowego</p1_9_26>
       <p1_9_29>test pola tekstowego</p1_9_29>
       <p1_10_1_0>1</p1_10_1_0>
       <p1_10_1_1>1</p1_10_1_1>
       <p1005>test pola tekstowego</p1005>
       <p1_10_1_3>1</p1_10_1_3>
       <p1_10_2_0>1</p1_10_2_0>
       <p1_10_2_1>1</p1_10_2_1>
       <p1006>test pola tekstowego</p1006>
       <p1_10_2_3>1</p1_10_2_3>
       <p1_10_3_0>1</p1_10_3_0>
       <p1_10_3_1>1</p1_10_3_1>
       <p1007>test pola tekstowego</p1007>
       <p1_10_3_3>1</p1_10_3_3>
       <p1_10_4_0>1</p1_10_4_0>
       <p1_10_4_1>1</p1_10_4_1>
       <p1008>test pola tekstowego</p1008>
       <p1_10_4_3>1</p1_10_4_3>
       <p1_10_5_0>1</p1_10_5_0>
       <p1_10_5_1>1</p1_10_5_1>
       <p1009>test pola tekstowego</p1009>
       <p1_10_5_3>1</p1_10_5_3>
       <p1_10_6_0>1</p1_10_6_0>
       <p1_10_6_1>1</p1_10_6_1>
       <p10010>test pola tekstowego</p10010>
       <p1_10_6_3>1</p1_10_6_3>
       <p1_10_7_0>1</p1_10_7_0>
       <p1_10_7_1>1</p1_10_7_1>
       <p1011>test pola tekstowego</p1011>
       <p1_10_7_3>1</p1_10_7_3>
       <p1_10_8_0>1</p1_10_8_0>
       <p1_10_8_1>1</p1_10_8_1>
       <p1012>test pola tekstowego</p1012>
       <p1_10_8_3>1</p1_10_8_3>
       <p1_10_9_0>1</p1_10_9_0>
       <p1_10_9_1>1</p1_10_9_1>
       <p1013>test pola tekstowego</p1013>
       <p1_10_9_3>1</p1_10_9_3>
       <p1_10_10_0>1</p1_10_10_0>
       <p1_10_10_1>1</p1_10_10_1>
       <p1014>test pola tekstowego</p1014>
       <p1_10_10_3>1</p1_10_10_3>
       <p1_10_11_0>1</p1_10_11_0>
       <p1_10_11_1>1</p1_10_11_1>
       <p1015>test pola tekstowego</p1015>
       <p1_10_11_3>1</p1_10_11_3>
       <p2_1g_8_5_8_3_355>1</p2_1g_8_5_8_3_355>
       <p2_1_1_1_>1</p2_1_1_1_>
       <p2_2_1_>1</p2_2_1_>
       <p2_3_1_>1</p2_3_1_>
       <p2_3_2_1>PL</p2_3_2_1>
       <p2_3_3_1>PL</p2_3_3_1>
       <p2_3_4_1>PL</p2_3_4_1>
       <p2_3_5_1>PL</p2_3_5_1>
       <p2_3_6_1>PL</p2_3_6_1>
       <p2_3_7_1>PL</p2_3_7_1>
       <p2_3_2_2>10</p2_3_2_2>
       <p2_3_3_2>10</p2_3_3_2>
       <p2_3_4_2>10</p2_3_4_2>
       <p2_3_5_2>10</p2_3_5_2>
       <p2_3_6_2>10</p2_3_6_2>
       <p2_3_7_2>10</p2_3_7_2>
       <p2_4_1_1_>1</p2_4_1_1_>
       <p2_4_1_2_>1</p2_4_1_2_>
       <p2_1a_24_1>1</p2_1a_24_1>
       <p2_1a_24_2>1</p2_1a_24_2>
       <p2_1a_2_1>1</p2_1a_2_1>
       <p2_1a_2_2>1</p2_1a_2_2>
       <p2_1a_25_1_subfield_1>1</p2_1a_25_1_subfield_1>
       <p2_1a_25_2_subfield_1>1</p2_1a_25_2_subfield_1>
       <p2_1a_3_1_subfield_1>1</p2_1a_3_1_subfield_1>
       <p2_1a_3_2_subfield_1>1</p2_1a_3_2_subfield_1>
       <p2_1a_4_1_subfield_1>1</p2_1a_4_1_subfield_1>
       <p2_1a_4_2_subfield_1>1</p2_1a_4_2_subfield_1>
       <p2_1a_5_1_subfield_1>1</p2_1a_5_1_subfield_1>
       <p2_1a_5_2_subfield_1>1</p2_1a_5_2_subfield_1>
       <p2_1a_28_1>1</p2_1a_28_1>
       <p2_1a_28_2>1</p2_1a_28_2>
       <p2_1a_29_1>1</p2_1a_29_1>
       <p2_1a_29_2>1</p2_1a_29_2>
       <p2_1a_30_1>1</p2_1a_30_1>
       <p2_1a_30_2>1</p2_1a_30_2>
       <p2_1a_8_1>1</p2_1a_8_1>
       <p2_1a_8_2>1</p2_1a_8_2>
       <p2_1a_31_1>1</p2_1a_31_1>
       <p2_1a_31_2>1</p2_1a_31_2>
       <p2_1a_9_1>1</p2_1a_9_1>
       <p2_1a_9_2>1</p2_1a_9_2>
       <p2_1a_32_1>1</p2_1a_32_1>
       <p2_1a_32_2>1</p2_1a_32_2>
       <p2_1a_10_1>1</p2_1a_10_1>
       <p2_1a_10_2>1</p2_1a_10_2>
       <p2_1a_33_1>1</p2_1a_33_1>
       <p2_1a_33_2>1</p2_1a_33_2>
       <p2_1a_11_1>1</p2_1a_11_1>
       <p2_1a_11_2>1</p2_1a_11_2>
       <p2_1a_34_1_subfield_1>1</p2_1a_34_1_subfield_1>
       <p2_1a_34_2_subfield_1>1</p2_1a_34_2_subfield_1>
       <p2_1a_12_1>1</p2_1a_12_1>
       <p2_1a_12_2>1</p2_1a_12_2>
       <p2_1a_35_1_subfield_1>1</p2_1a_35_1_subfield_1>
       <p2_1a_35_2_subfield_1>1</p2_1a_35_2_subfield_1>
       <p2_1a_13_1>1</p2_1a_13_1>
       <p2_1a_13_2>1</p2_1a_13_2>
       <p2_1a_36_1>1</p2_1a_36_1>
       <p2_1a_36_2>1</p2_1a_36_2>
       <p2_1a_14_1>1</p2_1a_14_1>
       <p2_1a_14_2>1</p2_1a_14_2>
       <p2_1a_37_1_subfield_1>1</p2_1a_37_1_subfield_1>
       <p2_1a_37_2_subfield_1>1</p2_1a_37_2_subfield_1>
       <p2_1a_15_1>1</p2_1a_15_1>
       <p2_1a_15_2>1</p2_1a_15_2>
       <p2_1a_38_1_subfield_1>1</p2_1a_38_1_subfield_1>
       <p2_1a_38_2_subfield_1>1</p2_1a_38_2_subfield_1>
       <p2_1a_16_1>1</p2_1a_16_1>
       <p2_1a_16_2>1</p2_1a_16_2>
       <p2_1a_39_1_subfield_1>1</p2_1a_39_1_subfield_1>
       <p2_1a_39_2_subfield_1>1</p2_1a_39_2_subfield_1>
       <p2_1a_17_1_subfield_1>1</p2_1a_17_1_subfield_1>
       <p2_1a_17_2_subfield_1>1</p2_1a_17_2_subfield_1>
       <p2_1a_40_1_subfield_1>1</p2_1a_40_1_subfield_1>
       <p2_1a_40_2_subfield_1>1</p2_1a_40_2_subfield_1>
       <p2_1a_18_1_subfield_1>1</p2_1a_18_1_subfield_1>
       <p2_1a_18_2_subfield_1>1</p2_1a_18_2_subfield_1>
       <p2_1a_41_1_subfield_1>1</p2_1a_41_1_subfield_1>
       <p2_1a_41_2_subfield_1>1</p2_1a_41_2_subfield_1>
       <p2_1a_19_1_subfield_1>1</p2_1a_19_1_subfield_1>
       <p2_1a_19_2_subfield_1>1</p2_1a_19_2_subfield_1>
       <p2_1a_42_1_subfield_1>1</p2_1a_42_1_subfield_1>
       <p2_1a_42_2_subfield_1>1</p2_1a_42_2_subfield_1>
       <p2_1a_20_1_subfield_1>1</p2_1a_20_1_subfield_1>
       <p2_1a_20_2_subfield_1>1</p2_1a_20_2_subfield_1>
       <p2_1a_43_1>1</p2_1a_43_1>
       <p2_1a_43_2>1</p2_1a_43_2>
       <p2_1a_21_1_subfield_1>1</p2_1a_21_1_subfield_1>
       <p2_1a_21_2_subfield_1>1</p2_1a_21_2_subfield_1>
       <p2_1a_44_1>1</p2_1a_44_1>
       <p2_1a_44_2>1</p2_1a_44_2>
       <p2_1a_22_1_subfield_1>1</p2_1a_22_1_subfield_1>
       <p2_1a_22_2_subfield_1>1</p2_1a_22_2_subfield_1>
       <p2_1a_45_1>1</p2_1a_45_1>
       <p2_1a_45_2>1</p2_1a_45_2>
       <p2_1a_23_1_subfield_1>1</p2_1a_23_1_subfield_1>
       <p2_1a_23_2_subfield_1>1</p2_1a_23_2_subfield_1>
       <p2_1a_67_1>1</p2_1a_67_1>
       <p2_1a_67_2>1</p2_1a_67_2>
       <p2_1a_48_1>1</p2_1a_48_1>
       <p2_1a_48_2>1</p2_1a_48_2>
       <p2_1a_68_1_subfield_1>1</p2_1a_68_1_subfield_1>
       <p2_1a_68_2_subfield_1>1</p2_1a_68_2_subfield_1>
       <p2_1a_49_1>1</p2_1a_49_1>
       <p2_1a_49_2>1</p2_1a_49_2>
       <p2_1a_69_1_subfield_1>1</p2_1a_69_1_subfield_1>
       <p2_1a_69_2_subfield_1>1</p2_1a_69_2_subfield_1>
       <p2_1a_50_1>1</p2_1a_50_1>
       <p2_1a_50_2>1</p2_1a_50_2>
       <p2_1a_51_1>1</p2_1a_51_1>
       <p2_1a_51_2>1</p2_1a_51_2>
       <p2_1a_70_1_subfield_1>1</p2_1a_70_1_subfield_1>
       <p2_1a_70_2_subfield_1>1</p2_1a_70_2_subfield_1>
       <p2_1a_52_1>1</p2_1a_52_1>
       <p2_1a_52_2>1</p2_1a_52_2>
       <p2_1a_71_1_subfield_1>1</p2_1a_71_1_subfield_1>
       <p2_1a_71_2_subfield_1>1</p2_1a_71_2_subfield_1>
       <p2_1a_53_1>1</p2_1a_53_1>
       <p2_1a_53_2>1</p2_1a_53_2>
       <p2_1a_54_1>1</p2_1a_54_1>
       <p2_1a_54_2>1</p2_1a_54_2>
       <p2_1a_72_1_subfield_1>1</p2_1a_72_1_subfield_1>
       <p2_1a_72_2_subfield_1>1</p2_1a_72_2_subfield_1>
       <p2_1a_73_1_subfield_1>1</p2_1a_73_1_subfield_1>
       <p2_1a_73_2_subfield_1>1</p2_1a_73_2_subfield_1>
       <p2_1a_56_1>1</p2_1a_56_1>
       <p2_1a_56_2>1</p2_1a_56_2>
       <p2_1a_74_1_subfield_1>1</p2_1a_74_1_subfield_1>
       <p2_1a_74_2_subfield_1>1</p2_1a_74_2_subfield_1>
       <p2_1a_57_1_subfield_1>1</p2_1a_57_1_subfield_1>
       <p2_1a_57_2_subfield_1>1</p2_1a_57_2_subfield_1>
       <p2_1a_58_1_subfield_1>1</p2_1a_58_1_subfield_1>
       <p2_1a_58_2_subfield_1>1</p2_1a_58_2_subfield_1>
       <p2_1a_75_1_subfield_1>1</p2_1a_75_1_subfield_1>
       <p2_1a_75_2_subfield_1>1</p2_1a_75_2_subfield_1>
       <p2_1a_59_1>1</p2_1a_59_1>
       <p2_1a_59_2>1</p2_1a_59_2>
       <p2_1a_76_1_subfield_1>1</p2_1a_76_1_subfield_1>
       <p2_1a_76_2_subfield_1>1</p2_1a_76_2_subfield_1>
       <p2_1a_60_1_subfield_1>1</p2_1a_60_1_subfield_1>
       <p2_1a_60_2_subfield_1>1</p2_1a_60_2_subfield_1>
       <p2_1a_77_1_subfield_1>1</p2_1a_77_1_subfield_1>
       <p2_1a_77_2_subfield_1>1</p2_1a_77_2_subfield_1>
       <p2_1a_61_1_subfield_1>1</p2_1a_61_1_subfield_1>
       <p2_1a_61_2_subfield_1>1</p2_1a_61_2_subfield_1>
       <p2_1a_78_1_subfield_1>1</p2_1a_78_1_subfield_1>
       <p2_1a_78_2_subfield_1>1</p2_1a_78_2_subfield_1>
       <p2_1a_62_1_subfield_1>1</p2_1a_62_1_subfield_1>
       <p2_1a_62_2_subfield_1>1</p2_1a_62_2_subfield_1>
       <p2_1a_63_1_subfield_1>1</p2_1a_63_1_subfield_1>
       <p2_1a_63_2_subfield_1>1</p2_1a_63_2_subfield_1>
       <p2_1a_79_1>1</p2_1a_79_1>
       <p2_1a_79_2>1</p2_1a_79_2>
       <p2_1a_64_1_subfield_1>1</p2_1a_64_1_subfield_1>
       <p2_1a_64_2_subfield_1>1</p2_1a_64_2_subfield_1>
       <p2_1a_80_1_subfield_1>1</p2_1a_80_1_subfield_1>
       <p2_1a_80_2_subfield_1>1</p2_1a_80_2_subfield_1>
       <p2_1a_65_1_subfield_1>1</p2_1a_65_1_subfield_1>
       <p2_1a_65_2_subfield_1>1</p2_1a_65_2_subfield_1>
       <p2_1a_66_1_subfield_1>1</p2_1a_66_1_subfield_1>
       <p2_1a_66_2_subfield_1>1</p2_1a_66_2_subfield_1>
       <p2_1a_82_1>1</p2_1a_82_1>
       <p2_1a_82_2>1</p2_1a_82_2>
       <p2_1a_95_1>1</p2_1a_95_1>
       <p2_1a_95_2>1</p2_1a_95_2>
       <p2_1a_83_1>1</p2_1a_83_1>
       <p2_1a_83_2>1</p2_1a_83_2>
       <p2_1a_96_1>1</p2_1a_96_1>
       <p2_1a_96_2>1</p2_1a_96_2>
       <p2_1a_84_1>1</p2_1a_84_1>
       <p2_1a_84_2>1</p2_1a_84_2>
       <p2_1a_85_1>1</p2_1a_85_1>
       <p2_1a_85_2>1</p2_1a_85_2>
       <p2_1a_86_1>1</p2_1a_86_1>
       <p2_1a_86_2>1</p2_1a_86_2>
       <p2_1a_87_1>1</p2_1a_87_1>
       <p2_1a_87_2>1</p2_1a_87_2>
       <p2_1a_88_1_subfield_1>1</p2_1a_88_1_subfield_1>
       <p2_1a_88_2_subfield_1>1</p2_1a_88_2_subfield_1>
       <p2_1a_89_1_subfield_1>1</p2_1a_89_1_subfield_1>
       <p2_1a_89_2_subfield_1>1</p2_1a_89_2_subfield_1>
       <p2_1a_90_1_subfield_1>1</p2_1a_90_1_subfield_1>
       <p2_1a_90_2_subfield_1>1</p2_1a_90_2_subfield_1>
       <p2_1a_91_1_subfield_1>1</p2_1a_91_1_subfield_1>
       <p2_1a_91_2_subfield_1>1</p2_1a_91_2_subfield_1>
       <p2_1a_92_1_subfield_1>1</p2_1a_92_1_subfield_1>
       <p2_1a_92_2_subfield_1>1</p2_1a_92_2_subfield_1>
       <p2_1a_93_1_subfield_1>1</p2_1a_93_1_subfield_1>
       <p2_1a_93_2_subfield_1>1</p2_1a_93_2_subfield_1>
       <p2_1a_94_1_subfield_1>1</p2_1a_94_1_subfield_1>
       <p2_1a_94_2_subfield_1>1</p2_1a_94_2_subfield_1>
       <p2_1b_23_subfield_1>1</p2_1b_23_subfield_1>
       <p2_1b_24_subfield_1>1</p2_1b_24_subfield_1>
       <p2_1b_2>1</p2_1b_2>
       <p2_1b_3_subfield_1>1</p2_1b_3_subfield_1>
       <p2_1b_25_subfield_1>1</p2_1b_25_subfield_1>
       <p2_1b_4>1</p2_1b_4>
       <p2_1b_26>1</p2_1b_26>
       <p2_1b_5>1</p2_1b_5>
       <p2_1b_27_subfield_1>1</p2_1b_27_subfield_1>
       <p2_1b_6_subfield_1>1</p2_1b_6_subfield_1>
       <p2_1b_28>1</p2_1b_28>
       <p2_1b_7>1</p2_1b_7>
       <p2_1b_29_subfield_1>1</p2_1b_29_subfield_1>
       <p2_1b_8_subfield_1>1</p2_1b_8_subfield_1>
       <p2_1b_10>1</p2_1b_10>
       <p2_1b_11>1</p2_1b_11>
       <p2_1b_33>1</p2_1b_33>
       <p2_1b_12_subfield_1>1</p2_1b_12_subfield_1>
       <p2_1b_34>1</p2_1b_34>
       <p2_1b_13>1</p2_1b_13>
       <p2_1b_35>1</p2_1b_35>
       <p2_1b_36>1</p2_1b_36>
       <p2_1b_14_subfield_1>1</p2_1b_14_subfield_1>
       <p2_1b_37_subfield_1>1</p2_1b_37_subfield_1>
       <p2_1b_15>1</p2_1b_15>
       <p2_1b_16_subfield_1>1</p2_1b_16_subfield_1>
       <p2_1b_39>1</p2_1b_39>
       <p2_1b_17>1</p2_1b_17>
       <p2_1b_40>1</p2_1b_40>
       <p2_1b_18_subfield_1>1</p2_1b_18_subfield_1>
       <p2_1b_41>1</p2_1b_41>
       <p2_1b_19_subfield_1>1</p2_1b_19_subfield_1>
       <p2_1b_42_subfield_1>1</p2_1b_42_subfield_1>
       <p2_1b_20>1</p2_1b_20>
       <p2_1b_43_subfield_1>1</p2_1b_43_subfield_1>
       <p2_1b_21_subfield_1>1</p2_1b_21_subfield_1>
       <p2_1b_22>1</p2_1b_22>
       <p2_1b_62>1</p2_1b_62>
       <p2_1b_63_subfield_1>1</p2_1b_63_subfield_1>
       <p2_1b_47>1</p2_1b_47>
       <p2_1b_64_subfield_1>1</p2_1b_64_subfield_1>
       <p2_1b_65>1</p2_1b_65>
       <p2_1b_48>1</p2_1b_48>
       <p2_1b_49_subfield_1>1</p2_1b_49_subfield_1>
       <p2_1b_50>1</p2_1b_50>
       <p2_1b_51>1</p2_1b_51>
       <p2_1b_52>1</p2_1b_52>
       <p2_1b_68>1</p2_1b_68>
       <p2_1b_69>1</p2_1b_69>
       <p2_1b_53_subfield_1>1</p2_1b_53_subfield_1>
       <p2_1b_70>1</p2_1b_70>
       <p2_1b_71>1</p2_1b_71>
       <p2_1b_72>1</p2_1b_72>
       <p2_1b_55>1</p2_1b_55>
       <p2_1b_73>1</p2_1b_73>
       <p2_1b_56>1</p2_1b_56>
       <p2_1b_74>1</p2_1b_74>
       <p2_1b_75>1</p2_1b_75>
       <p2_1b_57>1</p2_1b_57>
       <p2_1b_76>1</p2_1b_76>
       <p2_1b_58>1</p2_1b_58>
       <p2_1b_77>1</p2_1b_77>
       <p2_1b_59_subfield_1>1</p2_1b_59_subfield_1>
       <p2_1b_78>1</p2_1b_78>
       <p2_1b_79_subfield_1>1</p2_1b_79_subfield_1>
       <p2_1c_1_2>1</p2_1c_1_2>
       <p2_1c_2_2>1</p2_1c_2_2>
       <p2_1c_3_2>1</p2_1c_3_2>
       <p2_1c_4_2>1</p2_1c_4_2>
       <p2_1c_5_2>1</p2_1c_5_2>
       <p2_1c_6_2>1</p2_1c_6_2>
       <p2_1c_7_2>1</p2_1c_7_2>
       <p2_1c_8_2>1</p2_1c_8_2>
       <p2_1c_1_3_subfield_1>1</p2_1c_1_3_subfield_1>
       <p2_1c_2_3_subfield_1>1</p2_1c_2_3_subfield_1>
       <p2_1c_3_3_subfield_1>1</p2_1c_3_3_subfield_1>
       <p2_1c_4_3_subfield_1>1</p2_1c_4_3_subfield_1>
       <p2_1c_5_3_subfield_1>1</p2_1c_5_3_subfield_1>
       <p2_1c_6_3_subfield_1>1</p2_1c_6_3_subfield_1>
       <p2_1c_7_3>1</p2_1c_7_3>
       <p2_1c_8_3_subfield_1>1</p2_1c_8_3_subfield_1>
       <p2_1c_1_4>1</p2_1c_1_4>
       <p2_1c_2_4>1</p2_1c_2_4>
       <p2_1c_3_4>1</p2_1c_3_4>
       <p2_1c_4_4>1</p2_1c_4_4>
       <p2_1c_5_4>1</p2_1c_5_4>
       <p2_1c_6_4>1</p2_1c_6_4>
       <p2_1c_7_4>1</p2_1c_7_4>
       <p2_1c_8_4>1</p2_1c_8_4>
       <p2_1c_1_5_subfield_1>1</p2_1c_1_5_subfield_1>
       <p2_1c_2_5_subfield_1>1</p2_1c_2_5_subfield_1>
       <p2_1c_3_5_subfield_1>1</p2_1c_3_5_subfield_1>
       <p2_1c_4_5_subfield_1>1</p2_1c_4_5_subfield_1>
       <p2_1c_5_5_subfield_1>1</p2_1c_5_5_subfield_1>
       <p2_1c_6_5_subfield_1>1</p2_1c_6_5_subfield_1>
       <p2_1c_7_5>1</p2_1c_7_5>
       <p2_1c_8_5_subfield_1>1</p2_1c_8_5_subfield_1>
       <p2_1c_1_6>1</p2_1c_1_6>
       <p2_1c_2_6>1</p2_1c_2_6>
       <p2_1c_3_6>1</p2_1c_3_6>
       <p2_1c_4_6>1</p2_1c_4_6>
       <p2_1c_5_6>1</p2_1c_5_6>
       <p2_1c_6_6>1</p2_1c_6_6>
       <p2_1c_7_6>1</p2_1c_7_6>
       <p2_1c_8_6>1</p2_1c_8_6>
       <p2_1c_1_7_subfield_1>1</p2_1c_1_7_subfield_1>
       <p2_1c_2_7_subfield_1>1</p2_1c_2_7_subfield_1>
       <p2_1c_3_7_subfield_1>1</p2_1c_3_7_subfield_1>
       <p2_1c_4_7_subfield_1>1</p2_1c_4_7_subfield_1>
       <p2_1c_5_7_subfield_1>1</p2_1c_5_7_subfield_1>
       <p2_1c_6_7_subfield_1>1</p2_1c_6_7_subfield_1>
       <p2_1c_7_7>1</p2_1c_7_7>
       <p2_1c_8_7_subfield_1>1</p2_1c_8_7_subfield_1>
       <p2_1c_1_8>1</p2_1c_1_8>
       <p2_1c_2_8>1</p2_1c_2_8>
       <p2_1c_3_8>1</p2_1c_3_8>
       <p2_1c_4_8>1</p2_1c_4_8>
       <p2_1c_5_8>1</p2_1c_5_8>
       <p2_1c_6_8>1</p2_1c_6_8>
       <p2_1c_7_8>1</p2_1c_7_8>
       <p2_1c_8_8>1</p2_1c_8_8>
       <p2_1c_1_9_subfield_1>1</p2_1c_1_9_subfield_1>
       <p2_1c_2_9_subfield_1>1</p2_1c_2_9_subfield_1>
       <p2_1c_3_9_subfield_1>1</p2_1c_3_9_subfield_1>
       <p2_1c_4_9_subfield_1>1</p2_1c_4_9_subfield_1>
       <p2_1c_5_9_subfield_1>1</p2_1c_5_9_subfield_1>
       <p2_1c_6_9_subfield_1>1</p2_1c_6_9_subfield_1>
       <p2_1c_7_9>1</p2_1c_7_9>
       <p2_1c_8_9_subfield_1>1</p2_1c_8_9_subfield_1>
       <p2_1c_1_10>1</p2_1c_1_10>
       <p2_1c_2_10>1</p2_1c_2_10>
       <p2_1c_3_10>1</p2_1c_3_10>
       <p2_1c_4_10>1</p2_1c_4_10>
       <p2_1c_5_10>1</p2_1c_5_10>
       <p2_1c_6_10>1</p2_1c_6_10>
       <p2_1c_7_10>1</p2_1c_7_10>
       <p2_1c_8_10>1</p2_1c_8_10>
       <p2_1c_1_11>1</p2_1c_1_11>
       <p2_1c_2_11>1</p2_1c_2_11>
       <p2_1c_3_11>1</p2_1c_3_11>
       <p2_1c_4_11>1</p2_1c_4_11>
       <p2_1c_5_11>1</p2_1c_5_11>
       <p2_1c_6_11>1</p2_1c_6_11>
       <p2_1c_7_11>1</p2_1c_7_11>
       <p2_1c_8_11>1</p2_1c_8_11>
       <p2_1c_1_12>1</p2_1c_1_12>
       <p2_1c_2_12>1</p2_1c_2_12>
       <p2_1c_3_12>1</p2_1c_3_12>
       <p2_1c_4_12>1</p2_1c_4_12>
       <p2_1c_5_12>1</p2_1c_5_12>
       <p2_1c_6_12>1</p2_1c_6_12>
       <p2_1c_7_12>1</p2_1c_7_12>
       <p2_1c_8_12>1</p2_1c_8_12>
       <p2_2c_1_1>10</p2_2c_1_1>
       <p2_2c_1_2>Pełna nazwa testowa</p2_2c_1_2>
       <p2_2c_1_3>Poznań</p2_2c_1_3>
       <p2_2c_1_4>test pola tekstowego</p2_2c_1_4>
       <p2_2c_2_1>10</p2_2c_2_1>
       <p2_2c_2_2>Pełna nazwa testowa</p2_2c_2_2>
       <p2_2c_2_3>Poznań</p2_2c_2_3>
       <p2_2c_2_4>test pola tekstowego</p2_2c_2_4>
       <p2_1c_13_subfield_1>1</p2_1c_13_subfield_1>
       <p2_1c_14_subfield_1>1</p2_1c_14_subfield_1>
       <p2_1c_15_subfield_1>1</p2_1c_15_subfield_1>
       <p2_1c_16_subfield_1>1</p2_1c_16_subfield_1>
       <p2_1c_17>1</p2_1c_17>
       <p2_1c_18>1</p2_1c_18>
       <p2_1c_19>1</p2_1c_19>
       <p2_1c_20>1</p2_1c_20>
       <p2_1c_21>1</p2_1c_21>
       <p2_1c_22_subfield_1>1</p2_1c_22_subfield_1>
       <p2_1c_23_subfield_1>1</p2_1c_23_subfield_1>
       <p2_1c_24_subfield_1>1</p2_1c_24_subfield_1>
       <p2_1c_25_subfield_1>1</p2_1c_25_subfield_1>
       <p2_1c_26_subfield_1>1</p2_1c_26_subfield_1>
       <p2_1c_27_subfield_1>1</p2_1c_27_subfield_1>
       <p2_1c_28_subfield_1>1</p2_1c_28_subfield_1>
       <p2_1c_29_subfield_1>1</p2_1c_29_subfield_1>
       <p2_1c_30>1</p2_1c_30>
       <p2_1d_1_2>1</p2_1d_1_2>
       <p2_1d_1_3>1</p2_1d_1_3>
       <p2_1d_1_4>1</p2_1d_1_4>
       <p2_1d_1_5>1</p2_1d_1_5>
       <p2_1d_1_6>1</p2_1d_1_6>
       <p2_1d_1_7>1</p2_1d_1_7>
       <p2_1d_1_8>1</p2_1d_1_8>
       <p2_1d_2_2_subfield_1>1</p2_1d_2_2_subfield_1>
       <p2_1d_2_3_subfield_1>1</p2_1d_2_3_subfield_1>
       <p2_1d_2_4_subfield_1>1</p2_1d_2_4_subfield_1>
       <p2_1d_2_5_subfield_1>1</p2_1d_2_5_subfield_1>
       <p2_1d_2_6_subfield_1>1</p2_1d_2_6_subfield_1>
       <p2_1d_2_7_subfield_1>1</p2_1d_2_7_subfield_1>
       <p2_1d_2_8_subfield_1>1</p2_1d_2_8_subfield_1>
       <p2_1d_3_2_subfield_1>1</p2_1d_3_2_subfield_1>
       <p2_1d_3_3_subfield_1>1</p2_1d_3_3_subfield_1>
       <p2_1d_3_4_subfield_1>1</p2_1d_3_4_subfield_1>
       <p2_1d_3_5_subfield_1>1</p2_1d_3_5_subfield_1>
       <p2_1d_3_6_subfield_1>1</p2_1d_3_6_subfield_1>
       <p2_1d_3_7_subfield_1>1</p2_1d_3_7_subfield_1>
       <p2_1d_3_8_subfield_1>1</p2_1d_3_8_subfield_1>
       <p2_1e_1_1>1</p2_1e_1_1>
       <p2_1e_1_2_subfield_1>1</p2_1e_1_2_subfield_1>
       <p2_1e_1_3_subfield_1>1</p2_1e_1_3_subfield_1>
       <p2_1e_1_4_subfield_1>1</p2_1e_1_4_subfield_1>
       <p2_1e_2_1>1</p2_1e_2_1>
       <p2_1e_2_2_subfield_1>1</p2_1e_2_2_subfield_1>
       <p2_1e_2_3_subfield_1>1</p2_1e_2_3_subfield_1>
       <p2_1e_2_4_subfield_1>1</p2_1e_2_4_subfield_1>
       <p2_1f_2_2>1</p2_1f_2_2>
       <p2_1f_2_3>1</p2_1f_2_3>
       <p2_1f_2_4>1</p2_1f_2_4>
       <p2_1f_2_5>1</p2_1f_2_5>
       <p2_1f_2_6>1</p2_1f_2_6>
       <p2_1f_2_7>1</p2_1f_2_7>
       <p2_1f_2_8>1</p2_1f_2_8>
       <p2_1f_2_9>1</p2_1f_2_9>
       <p2_1f_3_2_subfield_1>1</p2_1f_3_2_subfield_1>
       <p2_1f_3_3_subfield_1>1</p2_1f_3_3_subfield_1>
       <p2_1f_3_4_subfield_1>1</p2_1f_3_4_subfield_1>
       <p2_1f_3_5_subfield_1>1</p2_1f_3_5_subfield_1>
       <p2_1f_3_6_subfield_1>1</p2_1f_3_6_subfield_1>
       <p2_1f_3_7_subfield_1>1</p2_1f_3_7_subfield_1>
       <p2_1f_3_8_subfield_1>1</p2_1f_3_8_subfield_1>
       <p2_1f_3_9_subfield_1>1</p2_1f_3_9_subfield_1>
       <p2_1f_4_2>1</p2_1f_4_2>
       <p2_1f_4_3>1</p2_1f_4_3>
       <p2_1f_4_4>1</p2_1f_4_4>
       <p2_1f_4_5>1</p2_1f_4_5>
       <p2_1f_4_6>1</p2_1f_4_6>
       <p2_1f_4_7>1</p2_1f_4_7>
       <p2_1f_4_8>1</p2_1f_4_8>
       <p2_1f_4_9>1</p2_1f_4_9>
       <p2_1f_5_2>1</p2_1f_5_2>
       <p2_1f_5_3>1</p2_1f_5_3>
       <p2_1f_5_4>1</p2_1f_5_4>
       <p2_1f_5_5>1</p2_1f_5_5>
       <p2_1f_5_6>1</p2_1f_5_6>
       <p2_1f_5_7>1</p2_1f_5_7>
       <p2_1f_5_8>1</p2_1f_5_8>
       <p2_1f_5_9>1</p2_1f_5_9>
       <p2_1f_6_2>1</p2_1f_6_2>
       <p2_1f_6_3>1</p2_1f_6_3>
       <p2_1f_6_4>1</p2_1f_6_4>
       <p2_1f_6_5>1</p2_1f_6_5>
       <p2_1f_6_6>1</p2_1f_6_6>
       <p2_1f_6_7>1</p2_1f_6_7>
       <p2_1f_6_8>1</p2_1f_6_8>
       <p2_1f_6_9>1</p2_1f_6_9>
       <p2_1g_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_1_1>
       <p2_1g_1_3>1</p2_1g_1_3>
       <p2_1g_1_2></p2_1g_1_2>
       <p1027>test pola tekstowego</p1027>
       <p1028>test pola tekstowego</p1028>
       <p1029>test pola tekstowego</p1029>
       <p2_1g_1_5>1</p2_1g_1_5>
       <p2_1g_1_4>1</p2_1g_1_4>
       <p2_1g_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_2_1>
       <p2_1g_2_3>1</p2_1g_2_3>
       <p2_1g_2_2></p2_1g_2_2>
       <p1030>test pola tekstowego</p1030>
       <p1031>test pola tekstowego</p1031>
       <p1032>test pola tekstowego</p1032>
       <p2_1g_2_5>1</p2_1g_2_5>
       <p2_1g_2_4>1</p2_1g_2_4>
       <p2_1g_3_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_3_1>
       <p2_1g_3_3>1</p2_1g_3_3>
       <p2_1g_3_2></p2_1g_3_2>
       <p1033>test pola tekstowego</p1033>
       <p1034>test pola tekstowego</p1034>
       <p1035>test pola tekstowego</p1035>
       <p2_1g_3_5>1</p2_1g_3_5>
       <p2_1g_3_4>1</p2_1g_3_4>
       <p2_1g_4_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_4_1>
       <p2_1g_4_3>1</p2_1g_4_3>
       <p2_1g_4_2></p2_1g_4_2>
       <p1036>test pola tekstowego</p1036>
       <p1037>test pola tekstowego</p1037>
       <p1038>test pola tekstowego</p1038>
       <p2_1g_4_5>1</p2_1g_4_5>
       <p2_1g_4_4>1</p2_1g_4_4>
       <p2_1g_5_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_5_1>
       <p2_1g_5_3>1</p2_1g_5_3>
       <p2_1g_5_2></p2_1g_5_2>
       <p1039>test pola tekstowego</p1039>
       <p1040>test pola tekstowego</p1040>
       <p1041>test pola tekstowego</p1041>
       <p2_1g_5_5>1</p2_1g_5_5>
       <p2_1g_5_4>1</p2_1g_5_4>
       <p2_1g_6_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_6_1>
       <p2_1g_6_3>1</p2_1g_6_3>
       <p2_1g_6_2></p2_1g_6_2>
       <p1042>test pola tekstowego</p1042>
       <p1043>test pola tekstowego</p1043>
       <p1044>test pola tekstowego</p1044>
       <p2_1g_6_5>1</p2_1g_6_5>
       <p2_1g_6_4>1</p2_1g_6_4>
       <p2_1g_7_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1g_7_1>
       <p2_1g_7_3>1</p2_1g_7_3>
       <p2_1g_7_2></p2_1g_7_2>
       <p1045>test pola tekstowego</p1045>
       <p1046>test pola tekstowego</p1046>
       <p1047>test pola tekstowego</p1047>
       <p2_1g_7_5>1</p2_1g_7_5>
       <p2_1g_7_4>1</p2_1g_7_4>
       <p2_1g_8_5666>1</p2_1g_8_5666>
       <p2_1g_8_5_4>1</p2_1g_8_5_4>
       <p2_1g_8_5_8_2>1</p2_1g_8_5_8_2>
       <p2_1g_8_5_8_2_5>1</p2_1g_8_5_8_2_5>
       <p2_1g_8_5_8>1</p2_1g_8_5_8>
       <p2_1g_8_5_8_8>1</p2_1g_8_5_8_8>
       <p2_1g_8_5_0>1</p2_1g_8_5_0>
       <p2_1g_8_5_8_4>1</p2_1g_8_5_8_4>
       <p2_1g_8_5_8_4_5>1</p2_1g_8_5_8_4_5>
       <p2_1g_8_5_4_1>1</p2_1g_8_5_4_1>
       <p2_1g_8_5_8_2_52>1</p2_1g_8_5_8_2_52>
       <p2_1g_8_5_8_2_5_6>1</p2_1g_8_5_8_2_5_6>
       <p2_1g_8_5_42>1</p2_1g_8_5_42>
       <p2_1g_8_5_8_1>1</p2_1g_8_5_8_1>
       <p2_1g_8_5_8_8_1>1</p2_1g_8_5_8_8_1>
       <p2_1g_8_5_0_7>1</p2_1g_8_5_0_7>
       <p2_1g_8_5_8_4_7>1</p2_1g_8_5_8_4_7>
       <p2_1g_8_5_8_4_5_1>1</p2_1g_8_5_8_4_5_1>
       <p2_1g_8_5_8_2_52_2>1</p2_1g_8_5_8_2_52_2>
       <p2_1g_8_5_3>1</p2_1g_8_5_3>
       <p2_1g_8_5_8_4_7_2>1</p2_1g_8_5_8_4_7_2>
       <p2_1h_1_1>1</p2_1h_1_1>
       <p2_1h_1_11></p2_1h_1_11>
       <p2_1h_1_3>wielkopolskie</p2_1h_1_3>
       <p2_1h_1_17>1</p2_1h_1_17>
       <p2_1h_1_19>1</p2_1h_1_19>
       <p1073>test pola tekstowego</p1073>
       <p2_1h_1_4>poznański</p2_1h_1_4>
       <p2_1h_1_13>1</p2_1h_1_13>
       <p1074>test pola tekstowego</p1074>
       <p2_1h_1_5>Poznań</p2_1h_1_5>
       <p2_1g_8_5_42_065></p2_1g_8_5_42_065>
       <p2_1h_1_12></p2_1h_1_12>
       <p2_1h_1_15>1</p2_1h_1_15>
       <p2_1h_1_16>1</p2_1h_1_16>
       <p2_1h_1_6>Strzelecka</p2_1h_1_6>
       <p2_1h_1_7>1</p2_1h_1_7>
       <p2_1h_1_8>1</p2_1h_1_8>
       <p2_1h_1_14>1</p2_1h_1_14>
       <p2_1h_1_18>1</p2_1h_1_18>
       <p2_1h_1_20>1</p2_1h_1_20>
       <p1075>test pola tekstowego</p1075>
       <p2_1h_1_9>61-155</p2_1h_1_9>
       <p2_1h_1_10>Poznań</p2_1h_1_10>
       <p1_9_7_3>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p1_9_7_3>
       <p1076>test pola tekstowego</p1076>
       <p2_1h_2_1>1</p2_1h_2_1>
       <p2_1h_2_11></p2_1h_2_11>
       <p2_1h_2_3>wielkopolskie</p2_1h_2_3>
       <p1077>test pola tekstowego</p1077>
       <p2_1h_2_4>poznański</p2_1h_2_4>
       <p2_1h_2_13>1</p2_1h_2_13>
       <p2_1h_2_17>1</p2_1h_2_17>
       <p2_1h_2_19>1</p2_1h_2_19>
       <p1078>test pola tekstowego</p1078>
       <p2_1h_2_5>Poznań</p2_1h_2_5>
       <p2_1g_8_5_42_034></p2_1g_8_5_42_034>
       <p2_1h_2_12></p2_1h_2_12>
       <p2_1h_2_15>1</p2_1h_2_15>
       <p2_1h_2_16>1</p2_1h_2_16>
       <p2_1h_2_6>Strzelecka</p2_1h_2_6>
       <p2_1h_2_7>1</p2_1h_2_7>
       <p2_1h_2_8>1</p2_1h_2_8>
       <p2_1h_2_14>1</p2_1h_2_14>
       <p2_1h_2_18>1</p2_1h_2_18>
       <p2_1h_2_20>1</p2_1h_2_20>
       <p1079>test pola tekstowego</p1079>
       <p2_1h_2_9>61-155</p2_1h_2_9>
       <p2_1h_2_10>Poznań</p2_1h_2_10>
       <p2_1h_2_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_2_21>
       <p1080>test pola tekstowego</p1080>
       <p2_1h_3_1>1</p2_1h_3_1>
       <p2_1h_3_3>wielkopolskie</p2_1h_3_3>
       <p2_1h_3_11></p2_1h_3_11>
       <p1081>test pola tekstowego</p1081>
       <p2_1h_3_4>poznański</p2_1h_3_4>
       <p2_1h_3_13>1</p2_1h_3_13>
       <p2_1h_3_17>1</p2_1h_3_17>
       <p2_1h_3_19>1</p2_1h_3_19>
       <p2_1h_3_5>Poznań</p2_1h_3_5>
       <p1082>test pola tekstowego</p1082>
       <p2_1g_8_5_42_0_464532></p2_1g_8_5_42_0_464532>
       <p2_1h_3_12></p2_1h_3_12>
       <p2_1h_3_15>1</p2_1h_3_15>
       <p2_1h_3_16>1</p2_1h_3_16>
       <p2_1h_3_6>Strzelecka</p2_1h_3_6>
       <p2_1h_3_7>1</p2_1h_3_7>
       <p2_1h_3_8>1</p2_1h_3_8>
       <p2_1h_3_14>1</p2_1h_3_14>
       <p2_1h_3_18>1</p2_1h_3_18>
       <p2_1h_3_20>1</p2_1h_3_20>
       <p1083>test pola tekstowego</p1083>
       <p2_1h_3_9>61-155</p2_1h_3_9>
       <p2_1h_3_10>Poznań</p2_1h_3_10>
       <p2_1h_3_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_3_21>
       <p1084>test pola tekstowego</p1084>
       <p2_1_i_1>10</p2_1_i_1>
       <p2_1_i_2>10</p2_1_i_2>
       <p2_1_i_3>01.11.Z</p2_1_i_3>
       <p3_1_i_1>1</p3_1_i_1>
       <p3_1_i_2>1</p3_1_i_2>
       <p3_1_i_3>test pola tekstowego</p3_1_i_3>
       <p3_1_i_4>1</p3_1_i_4>
       <p3_2_i_1>1</p3_2_i_1>
       <p3_2_i_2>1</p3_2_i_2>
       <p3_2_i_3>test pola tekstowego</p3_2_i_3>
       <p3_2_i_4>1</p3_2_i_4>
       <p3_3_i_1>1</p3_3_i_1>
       <p3_3_i_2>1</p3_3_i_2>
       <p3_3_i_3>test pola tekstowego</p3_3_i_3>
       <p3_3_i_4>1</p3_3_i_4>
       <p3_4_i_4>1</p3_4_i_4>
       <p4_1_i_1>1</p4_1_i_1>
       <p4_1_i_2>1</p4_1_i_2>
       <p4_1_i_3>1</p4_1_i_3>
       <p4_1_i_4>1</p4_1_i_4>
       <p4_1_i_5>1</p4_1_i_5>
       <p4_1_i_6>1</p4_1_i_6>
       <p4_1_i_7>1</p4_1_i_7>
       <p4_1_i_8>1</p4_1_i_8>
       <p1_2_j_1>1</p1_2_j_1>
       <p1_2_j_2>1</p1_2_j_2>
       <p1_3_j_1>1</p1_3_j_1>
       <p1_3_j_2>1</p1_3_j_2>
       <p1_4_j_1>1</p1_4_j_1>
       <p1_4_j_2>1</p1_4_j_2>
       <p1_5_j_1>1</p1_5_j_1>
       <p1_5_j_2>1</p1_5_j_2>
       <p2_2_j_1>1</p2_2_j_1>
       <p2_3_j_1>1</p2_3_j_1>
       <p2_4_j_1>1</p2_4_j_1>
       <p2_5_j_1>1</p2_5_j_1>
       <p2_6_j_1>1</p2_6_j_1>
       <p1_1_k_>1</p1_1_k_>
       <p2_1_k_1>9</p2_1_k_1>
       <p2_2_k_1>10</p2_2_k_1>
       <p2_1_k_1_>1</p2_1_k_1_>
       <p3_1_k_>1</p3_1_k_>
       <p4_1_k_1>PL</p4_1_k_1>
       <p4_1_k_2>10</p4_1_k_2>
       <p4_1_k_1_1>773461194</p4_1_k_1_1>
       <p5_1_k_>1</p5_1_k_>
       <p7_1_k_1>10</p7_1_k_1>
       <p7_1_k_2>10</p7_1_k_2>
       <p7_1_k_1_1>PL</p7_1_k_1_1>
       <p7_1_k_1_2>10</p7_1_k_1_2>
       <p7_1_k_1_3>PL</p7_1_k_1_3>
       <p7_1_k_1_4>10</p7_1_k_1_4>
       <p7_1_k_1_5>PL</p7_1_k_1_5>
       <p7_1_k_1_6>10</p7_1_k_1_6>
       <p7_1_k_1_7>PL</p7_1_k_1_7>
       <p7_1_k_1_8>10</p7_1_k_1_8>
       <p7_1_k_1_9>PL</p7_1_k_1_9>
       <p7_1_k_1_10>10</p7_1_k_1_10>
       <p7_1_k_2_1>10</p7_1_k_2_1>
       <p8_1_k_>1</p8_1_k_>
       <p9_1_k_1>10</p9_1_k_1>
       <p9_1_k_2>10</p9_1_k_2>
       <p9_1_k_1_1>PL</p9_1_k_1_1>
       <p9_1_k_1_2>10</p9_1_k_1_2>
       <p9_1_k_1_3>PL</p9_1_k_1_3>
       <p9_1_k_1_4>10</p9_1_k_1_4>
       <p9_1_k_1_5>PL</p9_1_k_1_5>
       <p9_1_k_1_6>10</p9_1_k_1_6>
       <p9_1_k_1_7>PL</p9_1_k_1_7>
       <p9_1_k_1_8>10</p9_1_k_1_8>
       <p9_1_k_1_9>PL</p9_1_k_1_9>
       <p9_1_k_1_10>10</p9_1_k_1_10>
       <p10_1_k_1>10</p10_1_k_1>
       <p10_1_k_>1</p10_1_k_>
       <p11_1_k_1>10</p11_1_k_1>
       <p11_1_k_2>10</p11_1_k_2>
       <p11_1_k_1_1>PL</p11_1_k_1_1>
       <p11_1_k_1_2>10</p11_1_k_1_2>
       <p11_1_k_1_3>PL</p11_1_k_1_3>
       <p11_1_k_1_4>10</p11_1_k_1_4>
       <p11_1_k_1_5>PL</p11_1_k_1_5>
       <p11_1_k_1_6>10</p11_1_k_1_6>
       <p11_1_k_1_7>PL</p11_1_k_1_7>
       <p11_1_k_1_8>10</p11_1_k_1_8>
       <p11_1_k_1_9>PL</p11_1_k_1_9>
       <p11_1_k_1_10>10</p11_1_k_1_10>
       <p11_2_k_1>10</p11_2_k_1>
       <p12_1_k_>1</p12_1_k_>
       <p13_1_k_1>10</p13_1_k_1>
       <p13_1_k_2>10</p13_1_k_2>
       <p13_1_k_3>10</p13_1_k_3>
       <p13_1_k_4>10</p13_1_k_4>
       <p13_1_k_5>10</p13_1_k_5>
       <p13_1_k_6>10</p13_1_k_6>
       <p14_1_k_>1</p14_1_k_>
       <p15_1_k_1>10</p15_1_k_1>
       <p15_1_k_2>10</p15_1_k_2>
       <p15_1_k_3>10</p15_1_k_3>
       <p16_1_k_>1</p16_1_k_>
       <p17_1_k_1>10</p17_1_k_1>
       <p17_1_k_2>10</p17_1_k_2>
       <p1_3_m_1>1</p1_3_m_1>
       <p1_3_m_2>1</p1_3_m_2>
       <p1_4_m_1>1</p1_4_m_1>
       <p1_4_m_2>1</p1_4_m_2>
       <p1_5_m_1>1</p1_5_m_1>
       <p1_5_m_2>1</p1_5_m_2>
       <p1_6_m_1>1</p1_6_m_1>
       <p1_6_m_2>1</p1_6_m_2>
       <p1_1_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_1_n_2>
       <p1_1_n_3>1</p1_1_n_3>
       <p1_1_n_3_1>773461194</p1_1_n_3_1>
       <p1_1_n_4>PL</p1_1_n_4>
       <p1_1_n_5>PL</p1_1_n_5>
       <p1_1_n_6>10</p1_1_n_6>
       <p1_1_n_7>10</p1_1_n_7>
       <p1_1_n_8>10</p1_1_n_8>
       <p1_1_n_9>PL</p1_1_n_9>
       <p1_1_n_10>10</p1_1_n_10>
       <p1_2_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_2_n_2>
       <p1_2_n_3>1</p1_2_n_3>
       <p1_2_n_3_1>773461194</p1_2_n_3_1>
       <p1_2_n_4>PL</p1_2_n_4>
       <p1_2_n_5>PL</p1_2_n_5>
       <p1_2_n_6>10</p1_2_n_6>
       <p1_2_n_7>10</p1_2_n_7>
       <p1_2_n_8>10</p1_2_n_8>
       <p1_2_n_9>PL</p1_2_n_9>
       <p1_2_n_10>10</p1_2_n_10>
       <p1_3_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_3_n_2>
       <p1_3_n_3>1</p1_3_n_3>
       <p1_3_n_3_1>773461194</p1_3_n_3_1>
       <p1_3_n_4>PL</p1_3_n_4>
       <p1_3_n_5>PL</p1_3_n_5>
       <p1_3_n_6>10</p1_3_n_6>
       <p1_3_n_7>10</p1_3_n_7>
       <p1_3_n_8>10</p1_3_n_8>
       <p1_3_n_9>PL</p1_3_n_9>
       <p1_3_n_10>10</p1_3_n_10>
       <p1_4_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_4_n_2>
       <p1_4_n_3>1</p1_4_n_3>
       <p1_4_n_3_1>773461194</p1_4_n_3_1>
       <p1_4_n_4>PL</p1_4_n_4>
       <p1_4_n_5>PL</p1_4_n_5>
       <p1_4_n_6>10</p1_4_n_6>
       <p1_4_n_7>10</p1_4_n_7>
       <p1_4_n_8>10</p1_4_n_8>
       <p1_4_n_9>PL</p1_4_n_9>
       <p1_4_n_10>10</p1_4_n_10>
       <p1_5_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_5_n_2>
       <p1_5_n_3>1</p1_5_n_3>
       <p1_5_n_3_1>773461194</p1_5_n_3_1>
       <p1_5_n_4>PL</p1_5_n_4>
       <p1_5_n_5>PL</p1_5_n_5>
       <p1_5_n_6>10</p1_5_n_6>
       <p1_5_n_7>10</p1_5_n_7>
       <p1_5_n_8>10</p1_5_n_8>
       <p1_5_n_9>PL</p1_5_n_9>
       <p1_5_n_10>10</p1_5_n_10>
       <p1_6_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_6_n_2>
       <p1_6_n_3>1</p1_6_n_3>
       <p1_6_n_3_1>773461194</p1_6_n_3_1>
       <p1_6_n_4>PL</p1_6_n_4>
       <p1_6_n_5>PL</p1_6_n_5>
       <p1_6_n_6>10</p1_6_n_6>
       <p1_6_n_7>10</p1_6_n_7>
       <p1_6_n_8>10</p1_6_n_8>
       <p1_6_n_9>PL</p1_6_n_9>
       <p1_6_n_10>10</p1_6_n_10>
       <p1_7_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_7_n_2>
       <p1_7_n_3>1</p1_7_n_3>
       <p1_7_n_3_1>773461194</p1_7_n_3_1>
       <p1_7_n_4>PL</p1_7_n_4>
       <p1_7_n_5>PL</p1_7_n_5>
       <p1_7_n_6>10</p1_7_n_6>
       <p1_7_n_7>10</p1_7_n_7>
       <p1_7_n_8>10</p1_7_n_8>
       <p1_7_n_9>PL</p1_7_n_9>
       <p1_7_n_10>10</p1_7_n_10>
       <p1_8_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_8_n_2>
       <p1_8_n_3>1</p1_8_n_3>
       <p1_8_n_3_1>773461194</p1_8_n_3_1>
       <p1_8_n_4>PL</p1_8_n_4>
       <p1_8_n_5>PL</p1_8_n_5>
       <p1_8_n_6>10</p1_8_n_6>
       <p1_8_n_7>10</p1_8_n_7>
       <p1_8_n_8>10</p1_8_n_8>
       <p1_8_n_9>PL</p1_8_n_9>
       <p1_8_n_10>10</p1_8_n_10>
       <p1_9_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_9_n_2>
       <p1_9_n_3>1</p1_9_n_3>
       <p1_9_n_3_1>773461194</p1_9_n_3_1>
       <p1_9_n_4>PL</p1_9_n_4>
       <p1_9_n_5>PL</p1_9_n_5>
       <p1_9_n_6>10</p1_9_n_6>
       <p1_9_n_7>10</p1_9_n_7>
       <p1_9_n_8>10</p1_9_n_8>
       <p1_9_n_9>PL</p1_9_n_9>
       <p1_9_n_10>10</p1_9_n_10>
       <p1_10_n_2>Pełna nazwa testowa</p1_10_n_2>
       <p1_10_n_3>1</p1_10_n_3>
       <p1_10_n_3_1>773461194</p1_10_n_3_1>
       <p1_10_n_4>PL</p1_10_n_4>
       <p1_10_n_5>PL</p1_10_n_5>
       <p1_10_n_6>10</p1_10_n_6>
       <p1_10_n_7>10</p1_10_n_7>
       <p1_10_n_8>10</p1_10_n_8>
       <p1_10_n_9>PL</p1_10_n_9>
       <p1_10_n_10>10</p1_10_n_10>
       <p1_1_o_1>10</p1_1_o_1>
       <p1_1_o_2>10</p1_1_o_2>
       <p1_1_o_3>10</p1_1_o_3>
       <p1_1_o_4>10</p1_1_o_4>
       <p1_1_o_5>10</p1_1_o_5>
       <p1_1_o_6>10</p1_1_o_6>
       <p1_1_p_1>1</p1_1_p_1>
       <p2p1_>1</p2p1_>
       <p3_1_p_>1</p3_1_p_>
       <p1_1_r_>1</p1_1_r_>
       <p2_1_r_>1</p2_1_r_>
       <p3_1_r_>1</p3_1_r_>
       <p4_1_r_>1</p4_1_r_>
       <p5_1_r_>1</p5_1_r_>
       <p6_1_r_>1</p6_1_r_>
       <p7_1_r_>1</p7_1_r_>
       <p8_1_r_>1</p8_1_r_>
       <p9_1_r_>1</p9_1_r_>
       <p10_1_r_>1</p10_1_r_>
       <p11_1_r_>1</p11_1_r_>
       <p12_1_r_>1</p12_1_r_>
       <p13_1_r_>1</p13_1_r_>
       <p14_1_r_>1</p14_1_r_>
       <p15_1_r_>1</p15_1_r_>
       <p16_1_r_>1</p16_1_r_>
       <p18_1_r_>1</p18_1_r_>
       <p19_1_r_>1</p19_1_r_>
       <p20_1_r_>1</p20_1_r_>
       <p21_1_r_>1</p21_1_r_>
       <p1_1_s_>1</p1_1_s_>
       <p1_1_t_>1</p1_1_t_>
       <p2_1_t_>1</p2_1_t_>
       <p3_1_t_>1</p3_1_t_>
       <p4_1_t_>1</p4_1_t_>
       <p4_2_t_>1</p4_2_t_>
       <p5_1_t_>1</p5_1_t_>
       <p6_1_t_1>1</p6_1_t_1>
       <p6_1_t_2>1</p6_1_t_2>
       <p6_1_t_3>1</p6_1_t_3>
       <p6_1_t_4>1</p6_1_t_4>
       <p8_1_2_1>1</p8_1_2_1>
       <p8_1_3_1>10</p8_1_3_1>
       <p8_1_4_1>1</p8_1_4_1>
       <p8_1_5_1>1</p8_1_5_1>
       <p8_1_6_1>1</p8_1_6_1>
       <p8_1_7_1>1</p8_1_7_1>
       <p8_1_8_1>test pola tekstowego</p8_1_8_1>
       <p8_1_9_1>1</p8_1_9_1>
       <p8_1_2_2>1</p8_1_2_2>
       <p8_1_3_2>10</p8_1_3_2>
       <p8_1_4_2>1</p8_1_4_2>
       <p8_1_5_2>1</p8_1_5_2>
       <p8_1_6_2>1</p8_1_6_2>
       <p8_1_7_2>1</p8_1_7_2>
       <p8_1_8_2>test pola tekstowego</p8_1_8_2>
       <p8_1_9_2>1</p8_1_9_2>
       <p8_1_2_3>1</p8_1_2_3>
       <p8_1_3_3>10</p8_1_3_3>
       <p8_1_4_3>1</p8_1_4_3>
       <p8_1_5_3>1</p8_1_5_3>
       <p8_1_6_3>1</p8_1_6_3>
       <p8_1_7_3>1</p8_1_7_3>
       <p8_1_8_3>test pola tekstowego</p8_1_8_3>
       <p8_1_9_3>1</p8_1_9_3>
       <p8_1_2_4>1</p8_1_2_4>
       <p8_1_3_4>10</p8_1_3_4>
       <p8_1_4_4>1</p8_1_4_4>
       <p8_1_5_4>1</p8_1_5_4>
       <p8_1_6_4>1</p8_1_6_4>
       <p8_1_7_4>1</p8_1_7_4>
       <p8_1_8_4>test pola tekstowego</p8_1_8_4>
       <p8_1_9_4>1</p8_1_9_4>
       <p8_1_2_5>1</p8_1_2_5>
       <p8_1_3_5>10</p8_1_3_5>
       <p8_1_4_5>1</p8_1_4_5>
       <p8_1_5_5>1</p8_1_5_5>
       <p8_1_6_5>1</p8_1_6_5>
       <p8_1_7_5>1</p8_1_7_5>
       <p8_1_8_5>test pola tekstowego</p8_1_8_5>
       <p8_1_9_5>1</p8_1_9_5>
       <p8_1_2_6>1</p8_1_2_6>
       <p8_1_3_6>10</p8_1_3_6>
       <p8_1_4_6>1</p8_1_4_6>
       <p8_1_5_6>1</p8_1_5_6>
       <p8_1_6_6>1</p8_1_6_6>
       <p8_1_7_6>1</p8_1_7_6>
       <p8_1_8_6>test pola tekstowego</p8_1_8_6>
       <p8_1_9_6>1</p8_1_9_6>
       <p8_1_2_7>1</p8_1_2_7>
       <p8_1_3_7>10</p8_1_3_7>
       <p8_1_4_7>1</p8_1_4_7>
       <p8_1_5_7>1</p8_1_5_7>
       <p8_1_6_7>1</p8_1_6_7>
       <p8_1_7_7>1</p8_1_7_7>
       <p8_1_8_7>test pola tekstowego</p8_1_8_7>
       <p8_1_9_7>1</p8_1_9_7>
       <p8_1_2_8>1</p8_1_2_8>
       <p8_1_3_8>10</p8_1_3_8>
       <p8_1_4_8>1</p8_1_4_8>
       <p8_1_5_8>1</p8_1_5_8>
       <p8_1_6_8>1</p8_1_6_8>
       <p8_1_7_8>1</p8_1_7_8>
       <p8_1_8_8>test pola tekstowego</p8_1_8_8>
       <p8_1_9_8>1</p8_1_9_8>
       <p8_1_2_9>1</p8_1_2_9>
       <p8_1_3_9>1</p8_1_3_9>
       <p8_1_4_9>1</p8_1_4_9>
       <p8_1_5_9>1</p8_1_5_9>
       <p8_1_6_9>1</p8_1_6_9>
       <p8_1_7_9>1</p8_1_7_9>
       <p8_1_8_9>test pola tekstowego</p8_1_8_9>
       <p8_1_9_9>1</p8_1_9_9>
       <p8_1_2_10>1</p8_1_2_10>
       <p8_1_3_10>10</p8_1_3_10>
       <p8_1_4_10>1</p8_1_4_10>
       <p8_1_5_10>1</p8_1_5_10>
       <p8_1_6_10>1</p8_1_6_10>
       <p8_1_7_10>1</p8_1_7_10>
       <p8_1_8_10>test pola tekstowego</p8_1_8_10>
       <p8_1_9_10>1</p8_1_9_10>
       <p8_1_2_11>1</p8_1_2_11>
       <p8_1_3_11>10</p8_1_3_11>
       <p8_1_4_11>1</p8_1_4_11>
       <p8_1_5_11>1</p8_1_5_11>
       <p8_1_6_11>1</p8_1_6_11>
       <p8_1_7_11>1</p8_1_7_11>
       <p8_1_8_11>test pola tekstowego</p8_1_8_11>
       <p8_1_9_11>1</p8_1_9_11>
       <p8_1_2_12>1</p8_1_2_12>
       <p8_1_3_12>10</p8_1_3_12>
       <p8_1_4_12>1</p8_1_4_12>
       <p8_1_5_12>1</p8_1_5_12>
       <p8_1_6_12>1</p8_1_6_12>
       <p8_1_7_12>1</p8_1_7_12>
       <p8_1_8_12>test pola tekstowego</p8_1_8_12>
       <p8_1_9_12>1</p8_1_9_12>
       <p8_1_2_13>1</p8_1_2_13>
       <p8_1_3_13>10</p8_1_3_13>
       <p8_1_4_13>1</p8_1_4_13>
       <p8_1_5_13>1</p8_1_5_13>
       <p8_1_6_13>1</p8_1_6_13>
       <p8_1_7_13>1</p8_1_7_13>
       <p8_1_8_13>test pola tekstowego</p8_1_8_13>
       <p8_1_9_13>1</p8_1_9_13>
       <p8_1_2_14>1</p8_1_2_14>
       <p8_1_3_14>10</p8_1_3_14>
       <p8_1_4_14>1</p8_1_4_14>
       <p8_1_5_14>1</p8_1_5_14>
       <p8_1_6_14>1</p8_1_6_14>
       <p8_1_7_14>1</p8_1_7_14>
       <p8_1_8_14>test pola tekstowego</p8_1_8_14>
       <p8_1_9_14>1</p8_1_9_14>
       <p8_1_2_15>1</p8_1_2_15>
       <p8_1_3_15>10</p8_1_3_15>
       <p8_1_4_15>1</p8_1_4_15>
       <p8_1_5_15>1</p8_1_5_15>
       <p8_1_6_15>1</p8_1_6_15>
       <p8_1_7_15>1</p8_1_7_15>
       <p8_1_8_15>test pola tekstowego</p8_1_8_15>
       <p8_1_9_15>1</p8_1_9_15>
       <p8_1_2_16>1</p8_1_2_16>
       <p8_1_3_16>10</p8_1_3_16>
       <p8_1_4_16>1</p8_1_4_16>
       <p8_1_5_16>1</p8_1_5_16>
       <p8_1_6_16>1</p8_1_6_16>
       <p8_1_7_16>1</p8_1_7_16>
       <p8_1_8_16>test pola tekstowego</p8_1_8_16>
       <p8_1_9_16>1</p8_1_9_16>
       <p8_1_2_17>1</p8_1_2_17>
       <p8_1_3_17>10</p8_1_3_17>
       <p8_1_4_17>1</p8_1_4_17>
       <p8_1_5_17>1</p8_1_5_17>
       <p8_1_6_17>1</p8_1_6_17>
       <p8_1_7_17>1</p8_1_7_17>
       <p8_1_8_17>test pola tekstowego</p8_1_8_17>
       <p8_1_9_17>1</p8_1_9_17>
       <p8_1_2_18>1</p8_1_2_18>
       <p8_1_3_18>10</p8_1_3_18>
       <p8_1_4_18>1</p8_1_4_18>
       <p8_1_5_18>1</p8_1_5_18>
       <p8_1_6_18>1</p8_1_6_18>
       <p8_1_7_18>1</p8_1_7_18>
       <p8_1_8_18>test pola tekstowego</p8_1_8_18>
       <p8_1_9_18>1</p8_1_9_18>
       <p8_1_2_19>1</p8_1_2_19>
       <p8_1_3_19>10</p8_1_3_19>
       <p8_1_4_19>1</p8_1_4_19>
       <p8_1_5_19>1</p8_1_5_19>
       <p8_1_6_19>1</p8_1_6_19>
       <p8_1_7_19>1</p8_1_7_19>
       <p8_1_8_19>test pola tekstowego</p8_1_8_19>
       <p8_1_9_19>1</p8_1_9_19>
       <p7_1_t_1>1</p7_1_t_1>
       <p7_1_t_2>1</p7_1_t_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>