Pola formularza

Formularz: DWŚ-P Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22109767</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pierwszeImie]</p1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p4_1>[PESEL]</p4_1>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5a>[Ulica]</p5a>
       <p5b_1>[NrDomu]</p5b_1>
       <p5b_3>[NrLokalu]</p5b_3>
       <p5c_1>[KodPocztowy]</p5c_1>
       <p5c_2>[Miejscowosc]</p5c_2>
       <p6>[Telefon]</p6>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8a>[pierwszeImie]</p8a>
       <p8b>[nazwisko]</p8b>
       <p8c>[Telefon]</p8c>
       <p8d>[Ulica]</p8d>
       <p8e_1>[NrDomu]</p8e_1>
       <p8e_3>[NrLokalu]</p8e_3>
       <p8f_1>[KodPocztowy]</p8f_1>
       <p8f_2>[Miejscowosc]</p8f_2>
       <p8g>[pierwszeImie]</p8g>
       <p8h>[nazwisko]</p8h>
       <p8i>[Telefon]</p8i>
       <p8j>[Ulica]</p8j>
       <p8k_1>[NrDomu]</p8k_1>
       <p8k_3>[NrLokalu]</p8k_3>
       <p8l_1>[KodPocztowy]</p8l_1>
       <p8l_2>[Miejscowosc]</p8l_2>
       <p9a>[nazwaPelna]</p9a>
       <p9b_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p9b_subfield_0>
       <p9b_subfield_1>[miejscowość]</p9b_subfield_1>
       <p9b_subfield_2>[ulica]</p9b_subfield_2>
       <p9b_subfield_3>[nr domu]</p9b_subfield_3>
       <p9b_subfield_4>[nr lokalu]</p9b_subfield_4>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 1 2 3 2 ]</p11_>
       <p11a_>[Wartość wyboru w polu p11a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11a_>
       <p11b>[Pole tekstowe]</p11b>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 1 2 3 2 ]</p14_>
       <p14a_>[Wartość wyboru w polu p14a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14a_>
       <p14b>[Pole tekstowe]</p14b>
       <p15>[Data wypełnienia]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWŚ-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>22109767</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Jan</p1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p4_1>23050608219</p4_1>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5a>Strzelecka</p5a>
       <p5b_1>1</p5b_1>
       <p5b_3>1</p5b_3>
       <p5c_1>61-155</p5c_1>
       <p5c_2>Poznań</p5c_2>
       <p6>500600400</p6>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8a>Jan</p8a>
       <p8b>Kowalski</p8b>
       <p8c>500600400</p8c>
       <p8d>Strzelecka</p8d>
       <p8e_1>1</p8e_1>
       <p8e_3>1</p8e_3>
       <p8f_1>61-155</p8f_1>
       <p8f_2>Poznań</p8f_2>
       <p8g>Jan</p8g>
       <p8h>Kowalski</p8h>
       <p8i>500600400</p8i>
       <p8j>Strzelecka</p8j>
       <p8k_1>1</p8k_1>
       <p8k_3>1</p8k_3>
       <p8l_1>61-155</p8l_1>
       <p8l_2>Poznań</p8l_2>
       <p9a>Pełna nazwa testowa</p9a>
       <p9b_subfield_0>61-155</p9b_subfield_0>
       <p9b_subfield_1>Poznań</p9b_subfield_1>
       <p9b_subfield_2>Strzelecka</p9b_subfield_2>
       <p9b_subfield_3>1</p9b_subfield_3>
       <p9b_subfield_4>1</p9b_subfield_4>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p11a_>1</p11a_>
       <p11b>test pola tekstowego</p11b>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p14a_>1</p14a_>
       <p14b>test pola tekstowego</p14b>
       <p15>30-10-2014</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>