Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-21 (2) (archiwalny) Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium krajuImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2014/02/06/1500/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399843</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_5>[nazwa pełna]</p6_subfield_5>
       <p6_subfield_6>[REGON]</p6_subfield_6>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[imię]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[PESEL]</p6_subfield_4>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Powiat]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <pD1_>[Wartość wyboru w polu pD1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_>
       <p18>[kraj]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[kraj]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[kraj]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[kraj]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[data]</p37>
       <p38>[kraj]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[kraj]</p43>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[data]</p47>
       <p48>[kraj]</p48>
       <p49>[data]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[data]</p51>
       <p52>[data]</p52>
       <p53>[kraj]</p53>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[data]</p56>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[kraj]</p58>
       <p59>[data]</p59>
       <p60>[data]</p60>
       <p61>[data]</p61>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[kraj]</p63>
       <p64>[data]</p64>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p67>[data]</p67>
       <p68>[kraj]</p68>
       <p69>[data]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[data]</p72>
       <p73>[kraj]</p73>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[data]</p76>
       <p77>[data]</p77>
       <p78>[kraj]</p78>
       <p79>[data]</p79>
       <p80>[data]</p80>
       <p81>[data]</p81>
       <p82>[data]</p82>
       <p83>[kraj]</p83>
       <p84>[data]</p84>
       <p85>[data]</p85>
       <p86>[data]</p86>
       <p87>[data]</p87>
       <p88>[kraj]</p88>
       <p89>[data]</p89>
       <p90>[data]</p90>
       <p91>[data]</p91>
       <p92>[data]</p92>
       <p93>[kraj]</p93>
       <p94>[data]</p94>
       <p95>[data]</p95>
       <p96>[data]</p96>
       <p97>[data]</p97>
       <p98>[kraj]</p98>
       <p99>[data]</p99>
       <p100>[data]</p100>
       <p101>[data]</p101>
       <p102>[data]</p102>
       <p103>[kraj]</p103>
       <p104>[data]</p104>
       <p105>[data]</p105>
       <p106>[data]</p106>
       <p107>[data]</p107>
       <p108>[kraj]</p108>
       <p109>[data]</p109>
       <p110>[data]</p110>
       <p111>[data]</p111>
       <p112>[data]</p112>
       <p113>[kraj]</p113>
       <p114>[data]</p114>
       <p115>[data]</p115>
       <p116>[data]</p116>
       <p117>[data]</p117>
       <p118>[kraj]</p118>
       <p119>[data]</p119>
       <p120>[data]</p120>
       <p121>[data]</p121>
       <p122>[data]</p122>
       <p123>[kraj]</p123>
       <p124>[data]</p124>
       <p125>[data]</p125>
       <p126>[data]</p126>
       <p127>[data]</p127>
       <p128>[kraj]</p128>
       <p129>[data]</p129>
       <p130>[data]</p130>
       <p131>[data]</p131>
       <p132>[data]</p132>
       <p133>[kraj]</p133>
       <p134>[data]</p134>
       <p135>[data]</p135>
       <p136>[data]</p136>
       <p137>[data]</p137>
       <p138>[kraj]</p138>
       <p139>[data]</p139>
       <p140>[data]</p140>
       <p141>[data]</p141>
       <p142>[data]</p142>
       <p143>[kraj]</p143>
       <p144>[data]</p144>
       <p145>[data]</p145>
       <p146>[data]</p146>
       <p147>[data]</p147>
       <p148>[pierwszeImiePrzedst]</p148>
       <p149>[nazwiskoPrzedst]</p149>
       <p150>[Data wypełnienia]</p150>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-21 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399843</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_>1</p0_>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_5>
       <p6_subfield_6>773461194</p6_subfield_6>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>Jan</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>23050608219</p6_subfield_4>
       <p7>PL</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>poznański</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <pD1_>1</pD1_>
       <p18>PL</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38>PL</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>PL</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>30-10-1990</p47>
       <p48>PL</p48>
       <p49>30-10-1990</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p53>PL</p53>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>PL</p58>
       <p59>30-10-1990</p59>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>PL</p63>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p67>30-10-1990</p67>
       <p68>PL</p68>
       <p69>30-10-1990</p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>30-10-1990</p72>
       <p73>PL</p73>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>30-10-1990</p76>
       <p77>30-10-1990</p77>
       <p78>PL</p78>
       <p79>30-10-1990</p79>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <p81>30-10-1990</p81>
       <p82>30-10-1990</p82>
       <p83>PL</p83>
       <p84>30-10-1990</p84>
       <p85>30-10-1990</p85>
       <p86>30-10-1990</p86>
       <p87>30-10-1990</p87>
       <p88>PL</p88>
       <p89>30-10-1990</p89>
       <p90>30-10-1990</p90>
       <p91>30-10-1990</p91>
       <p92>30-10-1990</p92>
       <p93>PL</p93>
       <p94>30-10-1990</p94>
       <p95>30-10-1990</p95>
       <p96>30-10-1990</p96>
       <p97>30-10-1990</p97>
       <p98>PL</p98>
       <p99>30-10-1990</p99>
       <p100>30-10-1990</p100>
       <p101>30-10-1990</p101>
       <p102>30-10-1990</p102>
       <p103>PL</p103>
       <p104>30-10-1990</p104>
       <p105>30-10-1990</p105>
       <p106>30-10-1990</p106>
       <p107>30-10-1990</p107>
       <p108>PL</p108>
       <p109>30-10-1990</p109>
       <p110>30-10-1990</p110>
       <p111>30-10-1990</p111>
       <p112>30-10-1990</p112>
       <p113>PL</p113>
       <p114>30-10-1990</p114>
       <p115>30-10-1990</p115>
       <p116>30-10-1990</p116>
       <p117>30-10-1990</p117>
       <p118>PL</p118>
       <p119>30-10-1990</p119>
       <p120>30-10-1990</p120>
       <p121>30-10-1990</p121>
       <p122>30-10-1990</p122>
       <p123>PL</p123>
       <p124>30-10-1990</p124>
       <p125>30-10-1990</p125>
       <p126>30-10-1990</p126>
       <p127>30-10-1990</p127>
       <p128>PL</p128>
       <p129>30-10-1990</p129>
       <p130>30-10-1990</p130>
       <p131>30-10-1990</p131>
       <p132>30-10-1990</p132>
       <p133>PL</p133>
       <p134>30-10-1990</p134>
       <p135>30-10-1990</p135>
       <p136>30-10-1990</p136>
       <p137>30-10-1990</p137>
       <p138>PL</p138>
       <p139>30-10-1990</p139>
       <p140>30-10-1990</p140>
       <p141>30-10-1990</p141>
       <p142>30-10-1990</p142>
       <p143>PL</p143>
       <p144>30-10-1990</p144>
       <p145>30-10-1990</p145>
       <p146>30-10-1990</p146>
       <p147>30-10-1990</p147>
       <p148>Krzysztof</p148>
       <p149>Kowalczyk</p149>
       <p150>30-10-2014</p150>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>