Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-5/W (6) (archiwalny) Wniosek/informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399850</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[PESEL]</p1_2>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8>[KrajKor]</p8>
       <p9>[WojewodztwoKor]</p9>
       <p10>[PowiatKor]</p10>
       <p11>[GminaKor]</p11>
       <p12>[UlicaKor]</p12>
       <p13>[NrDomuKor]</p13>
       <p14>[NrLokaluKor]</p14>
       <p15>[MiejscowoscKor]</p15>
       <p16>[KodPocztowyKor]</p16>
       <p17>[PocztaKor]</p17>
       <p18>[Telefon]</p18>
       <p19>[Faks]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>[nazwa pełna]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>[nazwisko]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[imię]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>[drugie imię]</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>[nazwa skrócona]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_1>[imię ojca]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[imię matki]</p22_subfield_2>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>[REGON]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[PESEL]</p23_subfield_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27>[Wojewodztwo]</p27>
       <p28>[Powiat]</p28>
       <p29>[Gmina]</p29>
       <p30>[Ulica]</p30>
       <p31>[NrDomu]</p31>
       <p32>[NrLokalu]</p32>
       <p33>[Miejscowosc]</p33>
       <p34>[KodPocztowy]</p34>
       <p35>[Poczta]</p35>
       <p36>[Telefon]</p36>
       <p37>[Faks]</p37>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p38>[pierwszeImiePrzedst]</p38>
       <p39>[nazwiskoPrzedst]</p39>
       <p40>[Data wypełnienia]</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-5/W (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399850</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>23050608219</p1_2>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7>773461194</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Półwiejska</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>500600400</p18>
       <p19></p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>Kowalski</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Jan</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>Stefan</p21_subfield_3>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_3>nazwa testowa</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_1>Stefan</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>Danuta</p22_subfield_2>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_2>773461194</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>23050608219</p23_subfield_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>wielkopolskie</p27>
       <p28>poznański</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Strzelecka</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>500600400</p36>
       <p37></p37>
       <p41_>1</p41_>
       <p38>Krzysztof</p38>
       <p39>Kowalczyk</p39>
       <p40>30-10-2014</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>