Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PCC-3 (3) (archiwalny) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399936</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa skrócona]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_1>[imię ojca]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię matki]</p10_subfield_2>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Poczta]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>: / 1:1% / 2:2%</p26>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>: / 1:1% / 2:2%</p29>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>: / 0:0% / 2:2% / 20:20%</p32>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>: / 1:1% / 2:2%</p35>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>: / 1:1% / 20:20%</p38>
       <p40_1>[pole wielowierszowe]</p40_1>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>: / 0.5:0.5% / 0.1:0.1% / 1:1% / 2:2% / 20:20% / 19zl:19 zł</p41>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p45_>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p54>[województwo]</p54>
       <p55>[powiat]</p55>
       <p56>[gmina]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[miejscowość]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[pierwszeImie]</p64>
       <p65>[nazwisko]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p68>[pierwszeImiePrzedst]</p68>
       <p69>[nazwiskoPrzedst]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <p72>[pierwszeImie]</p72>
       <p73>[nazwisko]</p73>
       <p74>[data]</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PCC-3 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2399936</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_1>Stefan</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Danuta</p10_subfield_2>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26></p26>
       <p28>15</p28>
       <p29></p29>
       <p31>50</p31>
       <p32></p32>
       <p34>10</p34>
       <p35></p35>
       <p37>10</p37>
       <p38></p38>
       <p40_1>to jest pole wielowierszowe</p40_1>
       <p40>5</p40>
       <p41></p41>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>80</p46>
       <p47>5</p47>
       <p48>5</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p54>wielkopolskie</p54>
       <p55>poznański</p55>
       <p56>Poznań</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>Poznań</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>Jan</p64>
       <p65>Kowalski</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p68>Krzysztof</p68>
       <p69>Kowalczyk</p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p72>Jan</p72>
       <p73>Kowalski</p73>
       <p74>30-10-1990</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>