Pola formularza

Formularz: IPNW Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400055</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 4 ]</p0_>
       <p2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 3 4 1 2 ]</p4_>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 2 3 ]</p5_>
       <p5_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p5_1_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p20_2>[Telefon]</p20_2>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20_1>[Mail]</p20_1>
       <p21_0_>[Wartość wyboru w polu p21_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_0_>
       <p21_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_subfield_>
       <p21_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_subfield_3>
       <p21_1_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_subfield_2>
       <p21_1_subfield_1>[imię]</p21_1_subfield_1>
       <p22_1_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>[ulica]</p22_1_subfield_1>
       <p22_1_subfield_2>[nr domu]</p22_1_subfield_2>
       <p22_1_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_subfield_3>
       <p22_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_subfield_4>
       <p22_1_subfield_5>[poczta]</p22_1_subfield_5>
       <p21_1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_4_subfield_>
       <p21_1_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_4_subfield_3>
       <p21_1_4_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_4_subfield_2>
       <p21_1_4_subfield_1>[imię]</p21_1_4_subfield_1>
       <p22_1_0_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_0_subfield_0>
       <p22_1_0_subfield_1>[ulica]</p22_1_0_subfield_1>
       <p22_1_0_subfield_2>[nr domu]</p22_1_0_subfield_2>
       <p22_1_0_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_0_subfield_3>
       <p22_1_0_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_0_subfield_4>
       <p22_1_0_subfield_5>[poczta]</p22_1_0_subfield_5>
       <p21_1_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_9_subfield_>
       <p21_1_9_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_9_subfield_3>
       <p21_1_9_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_9_subfield_2>
       <p21_1_9_subfield_1>[imię]</p21_1_9_subfield_1>
       <p22_1_4_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_4_subfield_0>
       <p22_1_4_subfield_1>[ulica]</p22_1_4_subfield_1>
       <p22_1_4_subfield_2>[nr domu]</p22_1_4_subfield_2>
       <p22_1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_4_subfield_3>
       <p22_1_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_4_subfield_4>
       <p22_1_4_subfield_5>[poczta]</p22_1_4_subfield_5>
       <p21_1_8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_8_subfield_>
       <p21_1_8_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_8_subfield_3>
       <p21_1_8_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_8_subfield_2>
       <p21_1_8_subfield_1>[imię]</p21_1_8_subfield_1>
       <p22_1_8_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_8_subfield_0>
       <p22_1_8_subfield_1>[ulica]</p22_1_8_subfield_1>
       <p22_1_8_subfield_2>[nr domu]</p22_1_8_subfield_2>
       <p22_1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_8_subfield_3>
       <p22_1_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_8_subfield_4>
       <p22_1_8_subfield_5>[poczta]</p22_1_8_subfield_5>
       <p21_1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_2_subfield_>
       <p21_1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_2_subfield_3>
       <p21_1_2_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_2_subfield_2>
       <p21_1_2_subfield_1>[imię]</p21_1_2_subfield_1>
       <p22_1_45_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_45_subfield_0>
       <p22_1_45_subfield_1>[ulica]</p22_1_45_subfield_1>
       <p22_1_45_subfield_2>[nr domu]</p22_1_45_subfield_2>
       <p22_1_45_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_45_subfield_3>
       <p22_1_45_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_45_subfield_4>
       <p22_1_45_subfield_5>[poczta]</p22_1_45_subfield_5>
       <p21_1_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_5_subfield_>
       <p21_1_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_5_subfield_3>
       <p21_1_5_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_5_subfield_2>
       <p21_1_5_subfield_1>[imię]</p21_1_5_subfield_1>
       <p22_1_1_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_1_subfield_0>
       <p22_1_1_subfield_1>[ulica]</p22_1_1_subfield_1>
       <p22_1_1_subfield_2>[nr domu]</p22_1_1_subfield_2>
       <p22_1_1_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_1_subfield_3>
       <p22_1_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_1_subfield_4>
       <p22_1_1_subfield_5>[poczta]</p22_1_1_subfield_5>
       <p21_1_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_7_subfield_>
       <p21_1_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_7_subfield_3>
       <p21_1_7_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_7_subfield_2>
       <p21_1_7_subfield_1>[imię]</p21_1_7_subfield_1>
       <p22_1_11_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_11_subfield_0>
       <p22_1_11_subfield_1>[ulica]</p22_1_11_subfield_1>
       <p22_1_11_subfield_2>[nr domu]</p22_1_11_subfield_2>
       <p22_1_11_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_11_subfield_3>
       <p22_1_11_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_11_subfield_4>
       <p22_1_11_subfield_5>[poczta]</p22_1_11_subfield_5>
       <p21_1_52_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_52_subfield_>
       <p21_1_52_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_52_subfield_3>
       <p21_1_52_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_52_subfield_2>
       <p21_1_52_subfield_1>[imię]</p21_1_52_subfield_1>
       <p22_1_7_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_7_subfield_0>
       <p22_1_7_subfield_1>[ulica]</p22_1_7_subfield_1>
       <p22_1_7_subfield_2>[nr domu]</p22_1_7_subfield_2>
       <p22_1_7_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_7_subfield_3>
       <p22_1_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_7_subfield_4>
       <p22_1_7_subfield_5>[poczta]</p22_1_7_subfield_5>
       <p21_1_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_6_subfield_>
       <p21_1_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_6_subfield_3>
       <p21_1_6_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_6_subfield_2>
       <p21_1_6_subfield_1>[imię]</p21_1_6_subfield_1>
       <p22_1_14_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_14_subfield_0>
       <p22_1_14_subfield_1>[ulica]</p22_1_14_subfield_1>
       <p22_1_14_subfield_2>[nr domu]</p22_1_14_subfield_2>
       <p22_1_14_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_14_subfield_3>
       <p22_1_14_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_14_subfield_4>
       <p22_1_14_subfield_5>[poczta]</p22_1_14_subfield_5>
       <p21_1_23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_23_subfield_>
       <p21_1_23_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_23_subfield_3>
       <p21_1_23_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_23_subfield_2>
       <p21_1_23_subfield_1>[imię]</p21_1_23_subfield_1>
       <p22_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_2_subfield_0>
       <p22_1_2_subfield_1>[ulica]</p22_1_2_subfield_1>
       <p22_1_2_subfield_2>[nr domu]</p22_1_2_subfield_2>
       <p22_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_2_subfield_3>
       <p22_1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_2_subfield_4>
       <p22_1_2_subfield_5>[poczta]</p22_1_2_subfield_5>
       <p21_1_21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_21_subfield_>
       <p21_1_21_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_21_subfield_3>
       <p21_1_21_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_21_subfield_2>
       <p21_1_21_subfield_1>[imię]</p21_1_21_subfield_1>
       <p22_1_6_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_6_subfield_0>
       <p22_1_6_subfield_1>[ulica]</p22_1_6_subfield_1>
       <p22_1_6_subfield_2>[nr domu]</p22_1_6_subfield_2>
       <p22_1_6_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_6_subfield_3>
       <p22_1_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_6_subfield_4>
       <p22_1_6_subfield_5>[poczta]</p22_1_6_subfield_5>
       <p21_1_85_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_85_subfield_>
       <p21_1_85_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_85_subfield_3>
       <p21_1_85_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_85_subfield_2>
       <p21_1_85_subfield_1>[imię]</p21_1_85_subfield_1>
       <p22_1_76_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_76_subfield_0>
       <p22_1_76_subfield_1>[ulica]</p22_1_76_subfield_1>
       <p22_1_76_subfield_2>[nr domu]</p22_1_76_subfield_2>
       <p22_1_76_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_76_subfield_3>
       <p22_1_76_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_76_subfield_4>
       <p22_1_76_subfield_5>[poczta]</p22_1_76_subfield_5>
       <p21_1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_1_subfield_>
       <p21_1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_1_subfield_3>
       <p21_1_1_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_1_subfield_2>
       <p21_1_1_subfield_1>[imię]</p21_1_1_subfield_1>
       <p22_1_89_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_89_subfield_0>
       <p22_1_89_subfield_1>[ulica]</p22_1_89_subfield_1>
       <p22_1_89_subfield_2>[nr domu]</p22_1_89_subfield_2>
       <p22_1_89_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_89_subfield_3>
       <p22_1_89_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_89_subfield_4>
       <p22_1_89_subfield_5>[poczta]</p22_1_89_subfield_5>
       <p21_1_27_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_27_subfield_>
       <p21_1_27_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_27_subfield_3>
       <p21_1_27_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_27_subfield_2>
       <p21_1_27_subfield_1>[imię]</p21_1_27_subfield_1>
       <p22_1_9_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_9_subfield_0>
       <p22_1_9_subfield_1>[ulica]</p22_1_9_subfield_1>
       <p22_1_9_subfield_2>[nr domu]</p22_1_9_subfield_2>
       <p22_1_9_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_9_subfield_3>
       <p22_1_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_9_subfield_4>
       <p22_1_9_subfield_5>[poczta]</p22_1_9_subfield_5>
       <p21_1_54_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_54_subfield_>
       <p21_1_54_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_54_subfield_3>
       <p21_1_54_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_54_subfield_2>
       <p21_1_54_subfield_1>[imię]</p21_1_54_subfield_1>
       <p22_1_3_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_3_subfield_0>
       <p22_1_3_subfield_1>[ulica]</p22_1_3_subfield_1>
       <p22_1_3_subfield_2>[nr domu]</p22_1_3_subfield_2>
       <p22_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_3_subfield_3>
       <p22_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_3_subfield_4>
       <p22_1_3_subfield_5>[poczta]</p22_1_3_subfield_5>
       <p21_1_12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_12_subfield_>
       <p21_1_12_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_12_subfield_3>
       <p21_1_12_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_12_subfield_2>
       <p21_1_12_subfield_1>[imię]</p21_1_12_subfield_1>
       <p22_1_33_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_33_subfield_0>
       <p22_1_33_subfield_1>[ulica]</p22_1_33_subfield_1>
       <p22_1_33_subfield_2>[nr domu]</p22_1_33_subfield_2>
       <p22_1_33_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_33_subfield_3>
       <p22_1_33_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_33_subfield_4>
       <p22_1_33_subfield_5>[poczta]</p22_1_33_subfield_5>
       <p21_1_41_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_41_subfield_>
       <p21_1_41_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_41_subfield_3>
       <p21_1_41_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_41_subfield_2>
       <p21_1_41_subfield_1>[imię]</p21_1_41_subfield_1>
       <p22_1_13_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_13_subfield_0>
       <p22_1_13_subfield_1>[ulica]</p22_1_13_subfield_1>
       <p22_1_13_subfield_2>[nr domu]</p22_1_13_subfield_2>
       <p22_1_13_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_13_subfield_3>
       <p22_1_13_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_13_subfield_4>
       <p22_1_13_subfield_5>[poczta]</p22_1_13_subfield_5>
       <p21_1_87_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_87_subfield_>
       <p21_1_87_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_87_subfield_3>
       <p21_1_87_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_87_subfield_2>
       <p21_1_87_subfield_1>[imię]</p21_1_87_subfield_1>
       <p22_1_42_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_42_subfield_0>
       <p22_1_42_subfield_1>[ulica]</p22_1_42_subfield_1>
       <p22_1_42_subfield_2>[nr domu]</p22_1_42_subfield_2>
       <p22_1_42_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_42_subfield_3>
       <p22_1_42_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_42_subfield_4>
       <p22_1_42_subfield_5>[poczta]</p22_1_42_subfield_5>
       <p21_1_77_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_77_subfield_>
       <p21_1_77_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_77_subfield_3>
       <p21_1_77_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_77_subfield_2>
       <p21_1_77_subfield_1>[imię]</p21_1_77_subfield_1>
       <p22_1_93_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_93_subfield_0>
       <p22_1_93_subfield_1>[ulica]</p22_1_93_subfield_1>
       <p22_1_93_subfield_2>[nr domu]</p22_1_93_subfield_2>
       <p22_1_93_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_93_subfield_3>
       <p22_1_93_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_93_subfield_4>
       <p22_1_93_subfield_5>[poczta]</p22_1_93_subfield_5>
       <p21_1_19_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_subfield_>
       <p21_1_19_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_subfield_3>
       <p21_1_19_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_subfield_2>
       <p21_1_19_subfield_1>[imię]</p21_1_19_subfield_1>
       <p22_1_86_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_subfield_0>
       <p22_1_86_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_subfield_1>
       <p22_1_86_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_subfield_2>
       <p22_1_86_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_subfield_3>
       <p22_1_86_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_subfield_4>
       <p22_1_86_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_subfield_5>
       <p21_1_19_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_5_subfield_>
       <p21_1_19_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_5_subfield_3>
       <p21_1_19_5_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_5_subfield_2>
       <p21_1_19_5_subfield_1>[imię]</p21_1_19_5_subfield_1>
       <p22_1_86_0_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_0_subfield_0>
       <p22_1_86_0_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_0_subfield_1>
       <p22_1_86_0_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_0_subfield_2>
       <p22_1_86_0_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_0_subfield_3>
       <p22_1_86_0_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_0_subfield_4>
       <p22_1_86_0_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_0_subfield_5>
       <p21_1_19_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_2_subfield_>
       <p21_1_19_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_2_subfield_3>
       <p21_1_19_2_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_2_subfield_2>
       <p21_1_19_2_subfield_1>[imię]</p21_1_19_2_subfield_1>
       <p22_1_86_8_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_8_subfield_0>
       <p22_1_86_8_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_8_subfield_1>
       <p22_1_86_8_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_8_subfield_2>
       <p22_1_86_8_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_8_subfield_3>
       <p22_1_86_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_8_subfield_4>
       <p22_1_86_8_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_8_subfield_5>
       <p21_1_19_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_6_subfield_>
       <p21_1_19_6_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_6_subfield_3>
       <p21_1_19_6_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_6_subfield_2>
       <p21_1_19_6_subfield_1>[imię]</p21_1_19_6_subfield_1>
       <p22_1_86_02_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_02_subfield_0>
       <p22_1_86_02_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_02_subfield_1>
       <p22_1_86_02_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_02_subfield_2>
       <p22_1_86_02_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_02_subfield_3>
       <p22_1_86_02_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_02_subfield_4>
       <p22_1_86_02_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_02_subfield_5>
       <p21_1_19_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_4_subfield_>
       <p21_1_19_4_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_4_subfield_3>
       <p21_1_19_4_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_4_subfield_2>
       <p21_1_19_4_subfield_1>[imię]</p21_1_19_4_subfield_1>
       <p22_1_86_86_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_86_subfield_0>
       <p22_1_86_86_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_86_subfield_1>
       <p22_1_86_86_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_86_subfield_2>
       <p22_1_86_86_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_86_subfield_3>
       <p22_1_86_86_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_86_subfield_4>
       <p22_1_86_86_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_86_subfield_5>
       <p21_1_19_50_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_50_subfield_>
       <p21_1_19_50_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_50_subfield_3>
       <p21_1_19_50_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_50_subfield_2>
       <p21_1_19_50_subfield_1>[imię]</p21_1_19_50_subfield_1>
       <p22_1_86_9_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_9_subfield_0>
       <p22_1_86_9_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_9_subfield_1>
       <p22_1_86_9_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_9_subfield_2>
       <p22_1_86_9_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_9_subfield_3>
       <p22_1_86_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_9_subfield_4>
       <p22_1_86_9_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_9_subfield_5>
       <p21_1_19_0_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_0_subfield_>
       <p21_1_19_0_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_0_subfield_3>
       <p21_1_19_0_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_0_subfield_2>
       <p21_1_19_0_subfield_1>[imię]</p21_1_19_0_subfield_1>
       <p22_1_86_06_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_06_subfield_0>
       <p22_1_86_06_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_06_subfield_1>
       <p22_1_86_06_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_06_subfield_2>
       <p22_1_86_06_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_06_subfield_3>
       <p22_1_86_06_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_06_subfield_4>
       <p22_1_86_06_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_06_subfield_5>
       <p21_1_19_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_1_subfield_>
       <p21_1_19_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_1_subfield_3>
       <p21_1_19_1_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_1_subfield_2>
       <p21_1_19_1_subfield_1>[imię]</p21_1_19_1_subfield_1>
       <p22_1_86_3_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_3_subfield_0>
       <p22_1_86_3_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_3_subfield_1>
       <p22_1_86_3_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_3_subfield_2>
       <p22_1_86_3_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_3_subfield_3>
       <p22_1_86_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_3_subfield_4>
       <p22_1_86_3_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_3_subfield_5>
       <p21_1_19_8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_8_subfield_>
       <p21_1_19_8_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_8_subfield_3>
       <p21_1_19_8_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_8_subfield_2>
       <p21_1_19_8_subfield_1>[imię]</p21_1_19_8_subfield_1>
       <p22_1_86_93_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_93_subfield_0>
       <p22_1_86_93_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_93_subfield_1>
       <p22_1_86_93_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_93_subfield_2>
       <p22_1_86_93_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_93_subfield_3>
       <p22_1_86_93_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_93_subfield_4>
       <p22_1_86_93_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_93_subfield_5>
       <p21_1_19_44_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_44_subfield_>
       <p21_1_19_44_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_44_subfield_3>
       <p21_1_19_44_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_44_subfield_2>
       <p21_1_19_44_subfield_1>[imię]</p21_1_19_44_subfield_1>
       <p22_1_86_6_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_6_subfield_0>
       <p22_1_86_6_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_6_subfield_1>
       <p22_1_86_6_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_6_subfield_2>
       <p22_1_86_6_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_6_subfield_3>
       <p22_1_86_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_6_subfield_4>
       <p22_1_86_6_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_6_subfield_5>
       <p21_1_19_06_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_06_subfield_>
       <p21_1_19_06_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_06_subfield_3>
       <p21_1_19_06_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_06_subfield_2>
       <p21_1_19_06_subfield_1>[imię]</p21_1_19_06_subfield_1>
       <p22_1_86_61_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_61_subfield_0>
       <p22_1_86_61_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_61_subfield_1>
       <p22_1_86_61_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_61_subfield_2>
       <p22_1_86_61_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_61_subfield_3>
       <p22_1_86_61_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_61_subfield_4>
       <p22_1_86_61_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_61_subfield_5>
       <p21_1_19_84_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_84_subfield_>
       <p21_1_19_84_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_84_subfield_3>
       <p21_1_19_84_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_84_subfield_2>
       <p21_1_19_84_subfield_1>[imię]</p21_1_19_84_subfield_1>
       <p22_1_86_96_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_96_subfield_0>
       <p22_1_86_96_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_96_subfield_1>
       <p22_1_86_96_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_96_subfield_2>
       <p22_1_86_96_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_96_subfield_3>
       <p22_1_86_96_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_96_subfield_4>
       <p22_1_86_96_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_96_subfield_5>
       <p21_1_19_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_3_subfield_>
       <p21_1_19_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_3_subfield_3>
       <p21_1_19_3_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_3_subfield_2>
       <p21_1_19_3_subfield_1>[imię]</p21_1_19_3_subfield_1>
       <p22_1_86_7_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_7_subfield_0>
       <p22_1_86_7_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_7_subfield_1>
       <p22_1_86_7_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_7_subfield_2>
       <p22_1_86_7_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_7_subfield_3>
       <p22_1_86_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_7_subfield_4>
       <p22_1_86_7_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_7_subfield_5>
       <p21_1_19_88_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_88_subfield_>
       <p21_1_19_88_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_88_subfield_3>
       <p21_1_19_88_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_88_subfield_2>
       <p21_1_19_88_subfield_1>[imię]</p21_1_19_88_subfield_1>
       <p22_1_86_2_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_2_subfield_0>
       <p22_1_86_2_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_2_subfield_1>
       <p22_1_86_2_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_2_subfield_2>
       <p22_1_86_2_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_2_subfield_3>
       <p22_1_86_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_2_subfield_4>
       <p22_1_86_2_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_2_subfield_5>
       <p21_1_19_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_9_subfield_>
       <p21_1_19_9_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_9_subfield_3>
       <p21_1_19_9_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_9_subfield_2>
       <p21_1_19_9_subfield_1>[imię]</p21_1_19_9_subfield_1>
       <p22_1_86_1_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_1_subfield_0>
       <p22_1_86_1_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_1_subfield_1>
       <p22_1_86_1_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_1_subfield_2>
       <p22_1_86_1_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_1_subfield_3>
       <p22_1_86_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_1_subfield_4>
       <p22_1_86_1_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_1_subfield_5>
       <p21_1_19_35_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_1_19_35_subfield_>
       <p21_1_19_35_subfield_3>[nazwa pełna]</p21_1_19_35_subfield_3>
       <p21_1_19_35_subfield_2>[nazwisko]</p21_1_19_35_subfield_2>
       <p21_1_19_35_subfield_1>[imię]</p21_1_19_35_subfield_1>
       <p22_1_86_98_subfield_0>[miejscowość]</p22_1_86_98_subfield_0>
       <p22_1_86_98_subfield_1>[ulica]</p22_1_86_98_subfield_1>
       <p22_1_86_98_subfield_2>[nr domu]</p22_1_86_98_subfield_2>
       <p22_1_86_98_subfield_3>[nr lokalu]</p22_1_86_98_subfield_3>
       <p22_1_86_98_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_1_86_98_subfield_4>
       <p22_1_86_98_subfield_5>[poczta]</p22_1_86_98_subfield_5>
       <p23_0_>[Wartość wyboru w polu p23_0. Dostępne wartości: 1 3 4 5 ]</p23_0_>
       <p23_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_1>
       <p23_2_1>[Pole tekstowe]</p23_2_1>
       <p23_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_1>
       <p23_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_1>
       <p23_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_1>
       <p23_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_2>
       <p23_2_2>[Pole tekstowe]</p23_2_2>
       <p23_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_2>
       <p23_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_2>
       <p23_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_2>
       <p23_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_3>
       <p23_2_3>[Pole tekstowe]</p23_2_3>
       <p23_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_3>
       <p23_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_3>
       <p23_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_3>
       <p23_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_4>
       <p23_2_4>[Pole tekstowe]</p23_2_4>
       <p23_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_4>
       <p23_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_4>
       <p23_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_4>
       <p23_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_5>
       <p23_2_5>[Pole tekstowe]</p23_2_5>
       <p23_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_5>
       <p23_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_5>
       <p23_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_5>
       <p23_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_6>
       <p23_2_6>[Pole tekstowe]</p23_2_6>
       <p23_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_6>
       <p23_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_6>
       <p23_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_6>
       <p23_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_7>
       <p23_2_7>[Pole tekstowe]</p23_2_7>
       <p23_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_7>
       <p23_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_7>
       <p23_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_7>
       <p23_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_8>
       <p23_2_8>[Pole tekstowe]</p23_2_8>
       <p23_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_8>
       <p23_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_8>
       <p23_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_8>
       <p23_1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_9>
       <p23_2_9>[Pole tekstowe]</p23_2_9>
       <p23_3_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_9>
       <p23_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_9>
       <p23_5_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_9>
       <p23_1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_10>
       <p23_2_10>[Pole tekstowe]</p23_2_10>
       <p23_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_10>
       <p23_4_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_10>
       <p23_5_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_10>
       <p23_1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_11>
       <p23_2_11>[Pole tekstowe]</p23_2_11>
       <p23_3_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_11>
       <p23_4_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_11>
       <p23_5_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_11>
       <p23_1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_12>
       <p23_2_12>[Pole tekstowe]</p23_2_12>
       <p23_3_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_12>
       <p23_4_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_12>
       <p23_5_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_12>
       <p23_1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_13>
       <p23_2_13>[Pole tekstowe]</p23_2_13>
       <p23_3_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_13>
       <p23_4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_13>
       <p23_5_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_13>
       <p23_1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_14>
       <p23_2_14>[Pole tekstowe]</p23_2_14>
       <p23_3_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_14>
       <p23_4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_14>
       <p23_5_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_14>
       <p23_1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_15>
       <p23_2_15>[Pole tekstowe]</p23_2_15>
       <p23_3_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_15>
       <p23_4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_15>
       <p23_5_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_15>
       <p23_1_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_16>
       <p23_2_16>[Pole tekstowe]</p23_2_16>
       <p23_3_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_16>
       <p23_4_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_16>
       <p23_5_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_16>
       <p23_1_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_17>
       <p23_2_17>[Pole tekstowe]</p23_2_17>
       <p23_3_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_17>
       <p23_4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_17>
       <p23_5_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_17>
       <p23_1_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_18>
       <p23_2_18>[Pole tekstowe]</p23_2_18>
       <p23_3_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_18>
       <p23_4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_18>
       <p23_5_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_18>
       <p23_1_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_19>
       <p23_2_19>[Pole tekstowe]</p23_2_19>
       <p23_3_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_19>
       <p23_4_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_19>
       <p23_5_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_19>
       <p23_1_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_20>
       <p23_2_20>[Pole tekstowe]</p23_2_20>
       <p23_3_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_20>
       <p23_4_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_20>
       <p23_5_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_20>
       <p23_1_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_21>
       <p23_2_21>[Pole tekstowe]</p23_2_21>
       <p23_3_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_21>
       <p23_4_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_21>
       <p23_5_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_21>
       <p23_1_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_22>
       <p23_2_22>[Pole tekstowe]</p23_2_22>
       <p23_3_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_22>
       <p23_4_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_22>
       <p23_5_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_22>
       <p23_1_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_23>
       <p23_2_23>[Pole tekstowe]</p23_2_23>
       <p23_3_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_23>
       <p23_4_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_23>
       <p23_5_23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_23>
       <p23_1_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_24>
       <p23_2_24>[Pole tekstowe]</p23_2_24>
       <p23_3_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_24>
       <p23_4_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_24>
       <p23_5_24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_24>
       <p23_1_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_25>
       <p23_2_25>[Pole tekstowe]</p23_2_25>
       <p23_3_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_25>
       <p23_4_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_25>
       <p23_5_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_25>
       <p23_1_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_26>
       <p23_2_26>[Pole tekstowe]</p23_2_26>
       <p23_3_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_26>
       <p23_4_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_26>
       <p23_5_26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_26>
       <p23_1_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_27>
       <p23_2_27>[Pole tekstowe]</p23_2_27>
       <p23_3_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_27>
       <p23_4_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_27>
       <p23_5_27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_27>
       <p23_1_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_28>
       <p23_2_28>[Pole tekstowe]</p23_2_28>
       <p23_3_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_28>
       <p23_4_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_28>
       <p23_5_28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_28>
       <p23_1_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_29>
       <p23_2_29>[Pole tekstowe]</p23_2_29>
       <p23_3_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_29>
       <p23_4_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_29>
       <p23_5_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_29>
       <p23_1_30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_30>
       <p23_2_30>[Pole tekstowe]</p23_2_30>
       <p23_3_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_30>
       <p23_4_30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_30>
       <p23_5_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_30>
       <p23_1_31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_31>
       <p23_2_31>[Pole tekstowe]</p23_2_31>
       <p23_3_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3_31>
       <p23_4_31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_4_31>
       <p23_5_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_5_31>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p24>[Data wypełnienia]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IPNW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400055</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_>1</p0_>
       <p2>10</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_1_subfield_0>PL391000</p5_1_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8>773461194</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p20_2>500600400</p20_2>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_1>test@test.pl</p20_1>
       <p21_0_>1</p21_0_>
       <p21_1_subfield_>2</p21_1_subfield_>
       <p21_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_subfield_3>
       <p21_1_subfield_2>Kowalski</p21_1_subfield_2>
       <p21_1_subfield_1>Jan</p21_1_subfield_1>
       <p22_1_subfield_0>Poznań</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>Strzelecka</p22_1_subfield_1>
       <p22_1_subfield_2>1</p22_1_subfield_2>
       <p22_1_subfield_3>1</p22_1_subfield_3>
       <p22_1_subfield_4>61-155</p22_1_subfield_4>
       <p22_1_subfield_5>Poznań</p22_1_subfield_5>
       <p21_1_4_subfield_>2</p21_1_4_subfield_>
       <p21_1_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_4_subfield_3>
       <p21_1_4_subfield_2>Kowalski</p21_1_4_subfield_2>
       <p21_1_4_subfield_1>Jan</p21_1_4_subfield_1>
       <p22_1_0_subfield_0>Poznań</p22_1_0_subfield_0>
       <p22_1_0_subfield_1>Strzelecka</p22_1_0_subfield_1>
       <p22_1_0_subfield_2>1</p22_1_0_subfield_2>
       <p22_1_0_subfield_3>1</p22_1_0_subfield_3>
       <p22_1_0_subfield_4>61-155</p22_1_0_subfield_4>
       <p22_1_0_subfield_5>Poznań</p22_1_0_subfield_5>
       <p21_1_9_subfield_>2</p21_1_9_subfield_>
       <p21_1_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_9_subfield_3>
       <p21_1_9_subfield_2>Kowalski</p21_1_9_subfield_2>
       <p21_1_9_subfield_1>Jan</p21_1_9_subfield_1>
       <p22_1_4_subfield_0>Poznań</p22_1_4_subfield_0>
       <p22_1_4_subfield_1>Strzelecka</p22_1_4_subfield_1>
       <p22_1_4_subfield_2>1</p22_1_4_subfield_2>
       <p22_1_4_subfield_3>1</p22_1_4_subfield_3>
       <p22_1_4_subfield_4>61-155</p22_1_4_subfield_4>
       <p22_1_4_subfield_5>Poznań</p22_1_4_subfield_5>
       <p21_1_8_subfield_>2</p21_1_8_subfield_>
       <p21_1_8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_8_subfield_3>
       <p21_1_8_subfield_2>Kowalski</p21_1_8_subfield_2>
       <p21_1_8_subfield_1>Jan</p21_1_8_subfield_1>
       <p22_1_8_subfield_0>Poznań</p22_1_8_subfield_0>
       <p22_1_8_subfield_1>Strzelecka</p22_1_8_subfield_1>
       <p22_1_8_subfield_2>1</p22_1_8_subfield_2>
       <p22_1_8_subfield_3>1</p22_1_8_subfield_3>
       <p22_1_8_subfield_4>61-155</p22_1_8_subfield_4>
       <p22_1_8_subfield_5>Poznań</p22_1_8_subfield_5>
       <p21_1_2_subfield_>2</p21_1_2_subfield_>
       <p21_1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_2_subfield_3>
       <p21_1_2_subfield_2>Kowalski</p21_1_2_subfield_2>
       <p21_1_2_subfield_1>Jan</p21_1_2_subfield_1>
       <p22_1_45_subfield_0>Poznań</p22_1_45_subfield_0>
       <p22_1_45_subfield_1>Strzelecka</p22_1_45_subfield_1>
       <p22_1_45_subfield_2>1</p22_1_45_subfield_2>
       <p22_1_45_subfield_3>1</p22_1_45_subfield_3>
       <p22_1_45_subfield_4>61-155</p22_1_45_subfield_4>
       <p22_1_45_subfield_5>Poznań</p22_1_45_subfield_5>
       <p21_1_5_subfield_>2</p21_1_5_subfield_>
       <p21_1_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_5_subfield_3>
       <p21_1_5_subfield_2>Kowalski</p21_1_5_subfield_2>
       <p21_1_5_subfield_1>Jan</p21_1_5_subfield_1>
       <p22_1_1_subfield_0>Poznań</p22_1_1_subfield_0>
       <p22_1_1_subfield_1>Strzelecka</p22_1_1_subfield_1>
       <p22_1_1_subfield_2>1</p22_1_1_subfield_2>
       <p22_1_1_subfield_3>1</p22_1_1_subfield_3>
       <p22_1_1_subfield_4>61-155</p22_1_1_subfield_4>
       <p22_1_1_subfield_5>Poznań</p22_1_1_subfield_5>
       <p21_1_7_subfield_>2</p21_1_7_subfield_>
       <p21_1_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_7_subfield_3>
       <p21_1_7_subfield_2>Kowalski</p21_1_7_subfield_2>
       <p21_1_7_subfield_1>Jan</p21_1_7_subfield_1>
       <p22_1_11_subfield_0>Poznań</p22_1_11_subfield_0>
       <p22_1_11_subfield_1>Strzelecka</p22_1_11_subfield_1>
       <p22_1_11_subfield_2>1</p22_1_11_subfield_2>
       <p22_1_11_subfield_3>1</p22_1_11_subfield_3>
       <p22_1_11_subfield_4>61-155</p22_1_11_subfield_4>
       <p22_1_11_subfield_5>Poznań</p22_1_11_subfield_5>
       <p21_1_52_subfield_>2</p21_1_52_subfield_>
       <p21_1_52_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_52_subfield_3>
       <p21_1_52_subfield_2>Kowalski</p21_1_52_subfield_2>
       <p21_1_52_subfield_1>Jan</p21_1_52_subfield_1>
       <p22_1_7_subfield_0>Poznań</p22_1_7_subfield_0>
       <p22_1_7_subfield_1>Strzelecka</p22_1_7_subfield_1>
       <p22_1_7_subfield_2>1</p22_1_7_subfield_2>
       <p22_1_7_subfield_3>1</p22_1_7_subfield_3>
       <p22_1_7_subfield_4>61-155</p22_1_7_subfield_4>
       <p22_1_7_subfield_5>Poznań</p22_1_7_subfield_5>
       <p21_1_6_subfield_>2</p21_1_6_subfield_>
       <p21_1_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_6_subfield_3>
       <p21_1_6_subfield_2>Kowalski</p21_1_6_subfield_2>
       <p21_1_6_subfield_1>Jan</p21_1_6_subfield_1>
       <p22_1_14_subfield_0>Poznań</p22_1_14_subfield_0>
       <p22_1_14_subfield_1>Strzelecka</p22_1_14_subfield_1>
       <p22_1_14_subfield_2>1</p22_1_14_subfield_2>
       <p22_1_14_subfield_3>1</p22_1_14_subfield_3>
       <p22_1_14_subfield_4>61-155</p22_1_14_subfield_4>
       <p22_1_14_subfield_5>Poznań</p22_1_14_subfield_5>
       <p21_1_23_subfield_>2</p21_1_23_subfield_>
       <p21_1_23_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_23_subfield_3>
       <p21_1_23_subfield_2>Kowalski</p21_1_23_subfield_2>
       <p21_1_23_subfield_1>Jan</p21_1_23_subfield_1>
       <p22_1_2_subfield_0>Poznań</p22_1_2_subfield_0>
       <p22_1_2_subfield_1>Strzelecka</p22_1_2_subfield_1>
       <p22_1_2_subfield_2>1</p22_1_2_subfield_2>
       <p22_1_2_subfield_3>1</p22_1_2_subfield_3>
       <p22_1_2_subfield_4>61-155</p22_1_2_subfield_4>
       <p22_1_2_subfield_5>Poznań</p22_1_2_subfield_5>
       <p21_1_21_subfield_>2</p21_1_21_subfield_>
       <p21_1_21_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_21_subfield_3>
       <p21_1_21_subfield_2>Kowalski</p21_1_21_subfield_2>
       <p21_1_21_subfield_1>Jan</p21_1_21_subfield_1>
       <p22_1_6_subfield_0>Poznań</p22_1_6_subfield_0>
       <p22_1_6_subfield_1>Strzelecka</p22_1_6_subfield_1>
       <p22_1_6_subfield_2>1</p22_1_6_subfield_2>
       <p22_1_6_subfield_3>1</p22_1_6_subfield_3>
       <p22_1_6_subfield_4>61-155</p22_1_6_subfield_4>
       <p22_1_6_subfield_5>Poznań</p22_1_6_subfield_5>
       <p21_1_85_subfield_>2</p21_1_85_subfield_>
       <p21_1_85_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_85_subfield_3>
       <p21_1_85_subfield_2>Kowalski</p21_1_85_subfield_2>
       <p21_1_85_subfield_1>Jan</p21_1_85_subfield_1>
       <p22_1_76_subfield_0>Poznań</p22_1_76_subfield_0>
       <p22_1_76_subfield_1>Strzelecka</p22_1_76_subfield_1>
       <p22_1_76_subfield_2>1</p22_1_76_subfield_2>
       <p22_1_76_subfield_3>1</p22_1_76_subfield_3>
       <p22_1_76_subfield_4>61-155</p22_1_76_subfield_4>
       <p22_1_76_subfield_5>Poznań</p22_1_76_subfield_5>
       <p21_1_1_subfield_>2</p21_1_1_subfield_>
       <p21_1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_1_subfield_3>
       <p21_1_1_subfield_2>Kowalski</p21_1_1_subfield_2>
       <p21_1_1_subfield_1>Jan</p21_1_1_subfield_1>
       <p22_1_89_subfield_0>Poznań</p22_1_89_subfield_0>
       <p22_1_89_subfield_1>Strzelecka</p22_1_89_subfield_1>
       <p22_1_89_subfield_2>1</p22_1_89_subfield_2>
       <p22_1_89_subfield_3>1</p22_1_89_subfield_3>
       <p22_1_89_subfield_4>61-155</p22_1_89_subfield_4>
       <p22_1_89_subfield_5>Poznań</p22_1_89_subfield_5>
       <p21_1_27_subfield_>2</p21_1_27_subfield_>
       <p21_1_27_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_27_subfield_3>
       <p21_1_27_subfield_2>Kowalski</p21_1_27_subfield_2>
       <p21_1_27_subfield_1>Jan</p21_1_27_subfield_1>
       <p22_1_9_subfield_0>Poznań</p22_1_9_subfield_0>
       <p22_1_9_subfield_1>Strzelecka</p22_1_9_subfield_1>
       <p22_1_9_subfield_2>1</p22_1_9_subfield_2>
       <p22_1_9_subfield_3>1</p22_1_9_subfield_3>
       <p22_1_9_subfield_4>61-155</p22_1_9_subfield_4>
       <p22_1_9_subfield_5>Poznań</p22_1_9_subfield_5>
       <p21_1_54_subfield_>2</p21_1_54_subfield_>
       <p21_1_54_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_54_subfield_3>
       <p21_1_54_subfield_2>Kowalski</p21_1_54_subfield_2>
       <p21_1_54_subfield_1>Jan</p21_1_54_subfield_1>
       <p22_1_3_subfield_0>Poznań</p22_1_3_subfield_0>
       <p22_1_3_subfield_1>Strzelecka</p22_1_3_subfield_1>
       <p22_1_3_subfield_2>1</p22_1_3_subfield_2>
       <p22_1_3_subfield_3>1</p22_1_3_subfield_3>
       <p22_1_3_subfield_4>61-155</p22_1_3_subfield_4>
       <p22_1_3_subfield_5>Poznań</p22_1_3_subfield_5>
       <p21_1_12_subfield_>2</p21_1_12_subfield_>
       <p21_1_12_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_12_subfield_3>
       <p21_1_12_subfield_2>Kowalski</p21_1_12_subfield_2>
       <p21_1_12_subfield_1>Jan</p21_1_12_subfield_1>
       <p22_1_33_subfield_0>Poznań</p22_1_33_subfield_0>
       <p22_1_33_subfield_1>Strzelecka</p22_1_33_subfield_1>
       <p22_1_33_subfield_2>1</p22_1_33_subfield_2>
       <p22_1_33_subfield_3>1</p22_1_33_subfield_3>
       <p22_1_33_subfield_4>61-155</p22_1_33_subfield_4>
       <p22_1_33_subfield_5>Poznań</p22_1_33_subfield_5>
       <p21_1_41_subfield_>2</p21_1_41_subfield_>
       <p21_1_41_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_41_subfield_3>
       <p21_1_41_subfield_2>Kowalski</p21_1_41_subfield_2>
       <p21_1_41_subfield_1>Jan</p21_1_41_subfield_1>
       <p22_1_13_subfield_0>Poznań</p22_1_13_subfield_0>
       <p22_1_13_subfield_1>Strzelecka</p22_1_13_subfield_1>
       <p22_1_13_subfield_2>1</p22_1_13_subfield_2>
       <p22_1_13_subfield_3>1</p22_1_13_subfield_3>
       <p22_1_13_subfield_4>61-155</p22_1_13_subfield_4>
       <p22_1_13_subfield_5>Poznań</p22_1_13_subfield_5>
       <p21_1_87_subfield_>2</p21_1_87_subfield_>
       <p21_1_87_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_87_subfield_3>
       <p21_1_87_subfield_2>Kowalski</p21_1_87_subfield_2>
       <p21_1_87_subfield_1>Jan</p21_1_87_subfield_1>
       <p22_1_42_subfield_0>Poznań</p22_1_42_subfield_0>
       <p22_1_42_subfield_1>Strzelecka</p22_1_42_subfield_1>
       <p22_1_42_subfield_2>1</p22_1_42_subfield_2>
       <p22_1_42_subfield_3>1</p22_1_42_subfield_3>
       <p22_1_42_subfield_4>61-155</p22_1_42_subfield_4>
       <p22_1_42_subfield_5>Poznań</p22_1_42_subfield_5>
       <p21_1_77_subfield_>2</p21_1_77_subfield_>
       <p21_1_77_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_77_subfield_3>
       <p21_1_77_subfield_2>Kowalski</p21_1_77_subfield_2>
       <p21_1_77_subfield_1>Jan</p21_1_77_subfield_1>
       <p22_1_93_subfield_0>Poznań</p22_1_93_subfield_0>
       <p22_1_93_subfield_1>Strzelecka</p22_1_93_subfield_1>
       <p22_1_93_subfield_2>1</p22_1_93_subfield_2>
       <p22_1_93_subfield_3>1</p22_1_93_subfield_3>
       <p22_1_93_subfield_4>61-155</p22_1_93_subfield_4>
       <p22_1_93_subfield_5>Poznań</p22_1_93_subfield_5>
       <p21_1_19_subfield_>2</p21_1_19_subfield_>
       <p21_1_19_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_subfield_3>
       <p21_1_19_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_subfield_2>
       <p21_1_19_subfield_1>Jan</p21_1_19_subfield_1>
       <p22_1_86_subfield_0>Poznań</p22_1_86_subfield_0>
       <p22_1_86_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_subfield_1>
       <p22_1_86_subfield_2>1</p22_1_86_subfield_2>
       <p22_1_86_subfield_3>1</p22_1_86_subfield_3>
       <p22_1_86_subfield_4>61-155</p22_1_86_subfield_4>
       <p22_1_86_subfield_5>Poznań</p22_1_86_subfield_5>
       <p21_1_19_5_subfield_>2</p21_1_19_5_subfield_>
       <p21_1_19_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_5_subfield_3>
       <p21_1_19_5_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_5_subfield_2>
       <p21_1_19_5_subfield_1>Jan</p21_1_19_5_subfield_1>
       <p22_1_86_0_subfield_0>Poznań</p22_1_86_0_subfield_0>
       <p22_1_86_0_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_0_subfield_1>
       <p22_1_86_0_subfield_2>1</p22_1_86_0_subfield_2>
       <p22_1_86_0_subfield_3>1</p22_1_86_0_subfield_3>
       <p22_1_86_0_subfield_4>61-155</p22_1_86_0_subfield_4>
       <p22_1_86_0_subfield_5>Poznań</p22_1_86_0_subfield_5>
       <p21_1_19_2_subfield_>2</p21_1_19_2_subfield_>
       <p21_1_19_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_2_subfield_3>
       <p21_1_19_2_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_2_subfield_2>
       <p21_1_19_2_subfield_1>Jan</p21_1_19_2_subfield_1>
       <p22_1_86_8_subfield_0>Poznań</p22_1_86_8_subfield_0>
       <p22_1_86_8_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_8_subfield_1>
       <p22_1_86_8_subfield_2>1</p22_1_86_8_subfield_2>
       <p22_1_86_8_subfield_3>1</p22_1_86_8_subfield_3>
       <p22_1_86_8_subfield_4>61-155</p22_1_86_8_subfield_4>
       <p22_1_86_8_subfield_5>Poznań</p22_1_86_8_subfield_5>
       <p21_1_19_6_subfield_>2</p21_1_19_6_subfield_>
       <p21_1_19_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_6_subfield_3>
       <p21_1_19_6_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_6_subfield_2>
       <p21_1_19_6_subfield_1>Jan</p21_1_19_6_subfield_1>
       <p22_1_86_02_subfield_0>Poznań</p22_1_86_02_subfield_0>
       <p22_1_86_02_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_02_subfield_1>
       <p22_1_86_02_subfield_2>1</p22_1_86_02_subfield_2>
       <p22_1_86_02_subfield_3>1</p22_1_86_02_subfield_3>
       <p22_1_86_02_subfield_4>61-155</p22_1_86_02_subfield_4>
       <p22_1_86_02_subfield_5>Poznań</p22_1_86_02_subfield_5>
       <p21_1_19_4_subfield_>2</p21_1_19_4_subfield_>
       <p21_1_19_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_4_subfield_3>
       <p21_1_19_4_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_4_subfield_2>
       <p21_1_19_4_subfield_1>Jan</p21_1_19_4_subfield_1>
       <p22_1_86_86_subfield_0>Poznań</p22_1_86_86_subfield_0>
       <p22_1_86_86_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_86_subfield_1>
       <p22_1_86_86_subfield_2>1</p22_1_86_86_subfield_2>
       <p22_1_86_86_subfield_3>1</p22_1_86_86_subfield_3>
       <p22_1_86_86_subfield_4>61-155</p22_1_86_86_subfield_4>
       <p22_1_86_86_subfield_5>Poznań</p22_1_86_86_subfield_5>
       <p21_1_19_50_subfield_>2</p21_1_19_50_subfield_>
       <p21_1_19_50_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_50_subfield_3>
       <p21_1_19_50_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_50_subfield_2>
       <p21_1_19_50_subfield_1>Jan</p21_1_19_50_subfield_1>
       <p22_1_86_9_subfield_0>Poznań</p22_1_86_9_subfield_0>
       <p22_1_86_9_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_9_subfield_1>
       <p22_1_86_9_subfield_2>1</p22_1_86_9_subfield_2>
       <p22_1_86_9_subfield_3>1</p22_1_86_9_subfield_3>
       <p22_1_86_9_subfield_4>61-155</p22_1_86_9_subfield_4>
       <p22_1_86_9_subfield_5>Poznań</p22_1_86_9_subfield_5>
       <p21_1_19_0_subfield_>2</p21_1_19_0_subfield_>
       <p21_1_19_0_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_0_subfield_3>
       <p21_1_19_0_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_0_subfield_2>
       <p21_1_19_0_subfield_1>Jan</p21_1_19_0_subfield_1>
       <p22_1_86_06_subfield_0>Poznań</p22_1_86_06_subfield_0>
       <p22_1_86_06_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_06_subfield_1>
       <p22_1_86_06_subfield_2>1</p22_1_86_06_subfield_2>
       <p22_1_86_06_subfield_3>1</p22_1_86_06_subfield_3>
       <p22_1_86_06_subfield_4>61-155</p22_1_86_06_subfield_4>
       <p22_1_86_06_subfield_5>Poznań</p22_1_86_06_subfield_5>
       <p21_1_19_1_subfield_>2</p21_1_19_1_subfield_>
       <p21_1_19_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_1_subfield_3>
       <p21_1_19_1_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_1_subfield_2>
       <p21_1_19_1_subfield_1>Jan</p21_1_19_1_subfield_1>
       <p22_1_86_3_subfield_0>Poznań</p22_1_86_3_subfield_0>
       <p22_1_86_3_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_3_subfield_1>
       <p22_1_86_3_subfield_2>1</p22_1_86_3_subfield_2>
       <p22_1_86_3_subfield_3>1</p22_1_86_3_subfield_3>
       <p22_1_86_3_subfield_4>61-155</p22_1_86_3_subfield_4>
       <p22_1_86_3_subfield_5>Poznań</p22_1_86_3_subfield_5>
       <p21_1_19_8_subfield_>2</p21_1_19_8_subfield_>
       <p21_1_19_8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_8_subfield_3>
       <p21_1_19_8_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_8_subfield_2>
       <p21_1_19_8_subfield_1>Jan</p21_1_19_8_subfield_1>
       <p22_1_86_93_subfield_0>Poznań</p22_1_86_93_subfield_0>
       <p22_1_86_93_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_93_subfield_1>
       <p22_1_86_93_subfield_2>1</p22_1_86_93_subfield_2>
       <p22_1_86_93_subfield_3>1</p22_1_86_93_subfield_3>
       <p22_1_86_93_subfield_4>61-155</p22_1_86_93_subfield_4>
       <p22_1_86_93_subfield_5>Poznań</p22_1_86_93_subfield_5>
       <p21_1_19_44_subfield_>2</p21_1_19_44_subfield_>
       <p21_1_19_44_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_44_subfield_3>
       <p21_1_19_44_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_44_subfield_2>
       <p21_1_19_44_subfield_1>Jan</p21_1_19_44_subfield_1>
       <p22_1_86_6_subfield_0>Poznań</p22_1_86_6_subfield_0>
       <p22_1_86_6_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_6_subfield_1>
       <p22_1_86_6_subfield_2>1</p22_1_86_6_subfield_2>
       <p22_1_86_6_subfield_3>1</p22_1_86_6_subfield_3>
       <p22_1_86_6_subfield_4>61-155</p22_1_86_6_subfield_4>
       <p22_1_86_6_subfield_5>Poznań</p22_1_86_6_subfield_5>
       <p21_1_19_06_subfield_>2</p21_1_19_06_subfield_>
       <p21_1_19_06_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_06_subfield_3>
       <p21_1_19_06_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_06_subfield_2>
       <p21_1_19_06_subfield_1>Jan</p21_1_19_06_subfield_1>
       <p22_1_86_61_subfield_0>Poznań</p22_1_86_61_subfield_0>
       <p22_1_86_61_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_61_subfield_1>
       <p22_1_86_61_subfield_2>1</p22_1_86_61_subfield_2>
       <p22_1_86_61_subfield_3>1</p22_1_86_61_subfield_3>
       <p22_1_86_61_subfield_4>61-155</p22_1_86_61_subfield_4>
       <p22_1_86_61_subfield_5>Poznań</p22_1_86_61_subfield_5>
       <p21_1_19_84_subfield_>2</p21_1_19_84_subfield_>
       <p21_1_19_84_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_84_subfield_3>
       <p21_1_19_84_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_84_subfield_2>
       <p21_1_19_84_subfield_1>Jan</p21_1_19_84_subfield_1>
       <p22_1_86_96_subfield_0>Poznań</p22_1_86_96_subfield_0>
       <p22_1_86_96_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_96_subfield_1>
       <p22_1_86_96_subfield_2>1</p22_1_86_96_subfield_2>
       <p22_1_86_96_subfield_3>1</p22_1_86_96_subfield_3>
       <p22_1_86_96_subfield_4>61-155</p22_1_86_96_subfield_4>
       <p22_1_86_96_subfield_5>Poznań</p22_1_86_96_subfield_5>
       <p21_1_19_3_subfield_>2</p21_1_19_3_subfield_>
       <p21_1_19_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_3_subfield_3>
       <p21_1_19_3_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_3_subfield_2>
       <p21_1_19_3_subfield_1>Jan</p21_1_19_3_subfield_1>
       <p22_1_86_7_subfield_0>Poznań</p22_1_86_7_subfield_0>
       <p22_1_86_7_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_7_subfield_1>
       <p22_1_86_7_subfield_2>1</p22_1_86_7_subfield_2>
       <p22_1_86_7_subfield_3>1</p22_1_86_7_subfield_3>
       <p22_1_86_7_subfield_4>61-155</p22_1_86_7_subfield_4>
       <p22_1_86_7_subfield_5>Poznań</p22_1_86_7_subfield_5>
       <p21_1_19_88_subfield_>2</p21_1_19_88_subfield_>
       <p21_1_19_88_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_88_subfield_3>
       <p21_1_19_88_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_88_subfield_2>
       <p21_1_19_88_subfield_1>Jan</p21_1_19_88_subfield_1>
       <p22_1_86_2_subfield_0>Poznań</p22_1_86_2_subfield_0>
       <p22_1_86_2_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_2_subfield_1>
       <p22_1_86_2_subfield_2>1</p22_1_86_2_subfield_2>
       <p22_1_86_2_subfield_3>1</p22_1_86_2_subfield_3>
       <p22_1_86_2_subfield_4>61-155</p22_1_86_2_subfield_4>
       <p22_1_86_2_subfield_5>Poznań</p22_1_86_2_subfield_5>
       <p21_1_19_9_subfield_>2</p21_1_19_9_subfield_>
       <p21_1_19_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_9_subfield_3>
       <p21_1_19_9_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_9_subfield_2>
       <p21_1_19_9_subfield_1>Jan</p21_1_19_9_subfield_1>
       <p22_1_86_1_subfield_0>Poznań</p22_1_86_1_subfield_0>
       <p22_1_86_1_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_1_subfield_1>
       <p22_1_86_1_subfield_2>1</p22_1_86_1_subfield_2>
       <p22_1_86_1_subfield_3>1</p22_1_86_1_subfield_3>
       <p22_1_86_1_subfield_4>61-155</p22_1_86_1_subfield_4>
       <p22_1_86_1_subfield_5>Poznań</p22_1_86_1_subfield_5>
       <p21_1_19_35_subfield_>2</p21_1_19_35_subfield_>
       <p21_1_19_35_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p21_1_19_35_subfield_3>
       <p21_1_19_35_subfield_2>Kowalski</p21_1_19_35_subfield_2>
       <p21_1_19_35_subfield_1>Jan</p21_1_19_35_subfield_1>
       <p22_1_86_98_subfield_0>Poznań</p22_1_86_98_subfield_0>
       <p22_1_86_98_subfield_1>Strzelecka</p22_1_86_98_subfield_1>
       <p22_1_86_98_subfield_2>1</p22_1_86_98_subfield_2>
       <p22_1_86_98_subfield_3>1</p22_1_86_98_subfield_3>
       <p22_1_86_98_subfield_4>61-155</p22_1_86_98_subfield_4>
       <p22_1_86_98_subfield_5>Poznań</p22_1_86_98_subfield_5>
       <p23_0_>1</p23_0_>
       <p23_1_1>10</p23_1_1>
       <p23_2_1>test pola tekstowego</p23_2_1>
       <p23_3_1>10</p23_3_1>
       <p23_4_1>10</p23_4_1>
       <p23_5_1>1</p23_5_1>
       <p23_1_2>10</p23_1_2>
       <p23_2_2>test pola tekstowego</p23_2_2>
       <p23_3_2>10</p23_3_2>
       <p23_4_2>10</p23_4_2>
       <p23_5_2>1</p23_5_2>
       <p23_1_3>10</p23_1_3>
       <p23_2_3>test pola tekstowego</p23_2_3>
       <p23_3_3>10</p23_3_3>
       <p23_4_3>10</p23_4_3>
       <p23_5_3>1</p23_5_3>
       <p23_1_4>10</p23_1_4>
       <p23_2_4>test pola tekstowego</p23_2_4>
       <p23_3_4>10</p23_3_4>
       <p23_4_4>10</p23_4_4>
       <p23_5_4>1</p23_5_4>
       <p23_1_5>10</p23_1_5>
       <p23_2_5>test pola tekstowego</p23_2_5>
       <p23_3_5>10</p23_3_5>
       <p23_4_5>10</p23_4_5>
       <p23_5_5>1</p23_5_5>
       <p23_1_6>10</p23_1_6>
       <p23_2_6>test pola tekstowego</p23_2_6>
       <p23_3_6>10</p23_3_6>
       <p23_4_6>10</p23_4_6>
       <p23_5_6>1</p23_5_6>
       <p23_1_7>10</p23_1_7>
       <p23_2_7>test pola tekstowego</p23_2_7>
       <p23_3_7>10</p23_3_7>
       <p23_4_7>10</p23_4_7>
       <p23_5_7>1</p23_5_7>
       <p23_1_8>10</p23_1_8>
       <p23_2_8>test pola tekstowego</p23_2_8>
       <p23_3_8>10</p23_3_8>
       <p23_4_8>10</p23_4_8>
       <p23_5_8>1</p23_5_8>
       <p23_1_9>10</p23_1_9>
       <p23_2_9>test pola tekstowego</p23_2_9>
       <p23_3_9>10</p23_3_9>
       <p23_4_9>10</p23_4_9>
       <p23_5_9>1</p23_5_9>
       <p23_1_10>10</p23_1_10>
       <p23_2_10>test pola tekstowego</p23_2_10>
       <p23_3_10>10</p23_3_10>
       <p23_4_10>10</p23_4_10>
       <p23_5_10>1</p23_5_10>
       <p23_1_11>10</p23_1_11>
       <p23_2_11>test pola tekstowego</p23_2_11>
       <p23_3_11>10</p23_3_11>
       <p23_4_11>10</p23_4_11>
       <p23_5_11>1</p23_5_11>
       <p23_1_12>10</p23_1_12>
       <p23_2_12>test pola tekstowego</p23_2_12>
       <p23_3_12>10</p23_3_12>
       <p23_4_12>10</p23_4_12>
       <p23_5_12>1</p23_5_12>
       <p23_1_13>10</p23_1_13>
       <p23_2_13>test pola tekstowego</p23_2_13>
       <p23_3_13>10</p23_3_13>
       <p23_4_13>10</p23_4_13>
       <p23_5_13>1</p23_5_13>
       <p23_1_14>10</p23_1_14>
       <p23_2_14>test pola tekstowego</p23_2_14>
       <p23_3_14>10</p23_3_14>
       <p23_4_14>10</p23_4_14>
       <p23_5_14>1</p23_5_14>
       <p23_1_15>10</p23_1_15>
       <p23_2_15>test pola tekstowego</p23_2_15>
       <p23_3_15>10</p23_3_15>
       <p23_4_15>10</p23_4_15>
       <p23_5_15>1</p23_5_15>
       <p23_1_16>10</p23_1_16>
       <p23_2_16>test pola tekstowego</p23_2_16>
       <p23_3_16>10</p23_3_16>
       <p23_4_16>10</p23_4_16>
       <p23_5_16>1</p23_5_16>
       <p23_1_17>10</p23_1_17>
       <p23_2_17>test pola tekstowego</p23_2_17>
       <p23_3_17>10</p23_3_17>
       <p23_4_17>10</p23_4_17>
       <p23_5_17>1</p23_5_17>
       <p23_1_18>10</p23_1_18>
       <p23_2_18>test pola tekstowego</p23_2_18>
       <p23_3_18>10</p23_3_18>
       <p23_4_18>10</p23_4_18>
       <p23_5_18>1</p23_5_18>
       <p23_1_19>10</p23_1_19>
       <p23_2_19>test pola tekstowego</p23_2_19>
       <p23_3_19>10</p23_3_19>
       <p23_4_19>10</p23_4_19>
       <p23_5_19>1</p23_5_19>
       <p23_1_20>10</p23_1_20>
       <p23_2_20>test pola tekstowego</p23_2_20>
       <p23_3_20>10</p23_3_20>
       <p23_4_20>10</p23_4_20>
       <p23_5_20>1</p23_5_20>
       <p23_1_21>10</p23_1_21>
       <p23_2_21>test pola tekstowego</p23_2_21>
       <p23_3_21>10</p23_3_21>
       <p23_4_21>10</p23_4_21>
       <p23_5_21>1</p23_5_21>
       <p23_1_22>10</p23_1_22>
       <p23_2_22>test pola tekstowego</p23_2_22>
       <p23_3_22>10</p23_3_22>
       <p23_4_22>10</p23_4_22>
       <p23_5_22>1</p23_5_22>
       <p23_1_23>10</p23_1_23>
       <p23_2_23>test pola tekstowego</p23_2_23>
       <p23_3_23>10</p23_3_23>
       <p23_4_23>10</p23_4_23>
       <p23_5_23>1</p23_5_23>
       <p23_1_24>10</p23_1_24>
       <p23_2_24>test pola tekstowego</p23_2_24>
       <p23_3_24>10</p23_3_24>
       <p23_4_24>10</p23_4_24>
       <p23_5_24>1</p23_5_24>
       <p23_1_25>10</p23_1_25>
       <p23_2_25>test pola tekstowego</p23_2_25>
       <p23_3_25>10</p23_3_25>
       <p23_4_25>10</p23_4_25>
       <p23_5_25>1</p23_5_25>
       <p23_1_26>10</p23_1_26>
       <p23_2_26>test pola tekstowego</p23_2_26>
       <p23_3_26>10</p23_3_26>
       <p23_4_26>10</p23_4_26>
       <p23_5_26>1</p23_5_26>
       <p23_1_27>10</p23_1_27>
       <p23_2_27>test pola tekstowego</p23_2_27>
       <p23_3_27>10</p23_3_27>
       <p23_4_27>10</p23_4_27>
       <p23_5_27>1</p23_5_27>
       <p23_1_28>10</p23_1_28>
       <p23_2_28>test pola tekstowego</p23_2_28>
       <p23_3_28>10</p23_3_28>
       <p23_4_28>10</p23_4_28>
       <p23_5_28>1</p23_5_28>
       <p23_1_29>10</p23_1_29>
       <p23_2_29>test pola tekstowego</p23_2_29>
       <p23_3_29>10</p23_3_29>
       <p23_4_29>10</p23_4_29>
       <p23_5_29>1</p23_5_29>
       <p23_1_30>10</p23_1_30>
       <p23_2_30>test pola tekstowego</p23_2_30>
       <p23_3_30>10</p23_3_30>
       <p23_4_30>10</p23_4_30>
       <p23_5_30>1</p23_5_30>
       <p23_1_31>10</p23_1_31>
       <p23_2_31>test pola tekstowego</p23_2_31>
       <p23_3_31>10</p23_3_31>
       <p23_4_31>10</p23_4_31>
       <p23_5_31>1</p23_5_31>
       <p24_>1</p24_>
       <p24>30-10-2014</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>