Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SD-Z2 (4) (archiwalny) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400073</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[PESEL]</p1_2>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[obywatelstwo]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24_1>[NIP]</p24_1>
       <p24_2>[PESEL]</p24_2>
       <p25>[nazwisko]</p25>
       <p26>[pierwszeImie]</p26>
       <p27>[imieOjca]</p27>
       <p28>[imieMatki]</p28>
       <p29>[dataUrodzenia]</p29>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Poczta]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]</p40_>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47_1>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p49_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_2>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p47_2>[Pole tekstowe]</p47_2>
       <p52_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_1>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p52_2>[Pole tekstowe]</p52_2>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_1>
       <p54_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_2>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_1>
       <p60>[pole wielowierszowe]</p60>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p59_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_2>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p57_3_>[Wartość wyboru w polu p57_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_3_>
       <p62_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_1>
       <p65>[pole wielowierszowe]</p65>
       <p62_2>[Pole tekstowe]</p62_2>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p62_3_>[Wartość wyboru w polu p62_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_3_>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_1>
       <p64_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_2>
       <p62_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_4>
       <p62_5>[Pole tekstowe]</p62_5>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_1>
       <p71>[pole wielowierszowe]</p71>
       <p68_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_2>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p70_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_2>
       <p68_3>[Pole tekstowe]</p68_3>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74_1>[Pole tekstowe]</p74_1>
       <p74_2>[Pole tekstowe]</p74_2>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <p74_3>[Pole tekstowe]</p74_3>
       <p74_4>[Pole tekstowe]</p74_4>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p76_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76_1>
       <p76_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76_2>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p74_5>[rok]</p74_5>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p80>
       <p81_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81_1>
       <p81_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81_2>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p82>[pole wielowierszowe]</p82>
       <p87>[pole wielowierszowe]</p87>
       <p85>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p85>
       <p86_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86_1>
       <p86_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86_2>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p89>[pole wielowierszowe]</p89>
       <p92>[pole wielowierszowe]</p92>
       <p90>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p90>
       <p91_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91_1>
       <p91_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p91_2>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[pole wielowierszowe]</p94>
       <p97>[pole wielowierszowe]</p97>
       <p95>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p95>
       <p96_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96_1>
       <p96_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96_2>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[pole wielowierszowe]</p99>
       <p102>[pole wielowierszowe]</p102>
       <p100>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p100>
       <p101_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101_1>
       <p101_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101_2>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[pole wielowierszowe]</p104>
       <p107>[pole wielowierszowe]</p107>
       <p105>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p105>
       <p106_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p106_1>
       <p106_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p106_2>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[pole wielowierszowe]</p109>
       <p112>[pole wielowierszowe]</p112>
       <p110>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p110>
       <p111_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p111_1>
       <p111_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p111_2>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[pole wielowierszowe]</p114>
       <p117>[pole wielowierszowe]</p117>
       <p115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p115>
       <p116_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116_1>
       <p116_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116_2>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[pole wielowierszowe]</p119>
       <p122>[pole wielowierszowe]</p122>
       <p120>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p120>
       <p121_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p121_1>
       <p121_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p121_2>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[pole wielowierszowe]</p124>
       <p127>[pole wielowierszowe]</p127>
       <p125>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p125>
       <p126_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p126_1>
       <p126_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p126_2>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[pole wielowierszowe]</p129>
       <p132>[pole wielowierszowe]</p132>
       <p130>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p130>
       <p131_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131_1>
       <p131_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131_2>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[pole wielowierszowe]</p134>
       <p137>[pole wielowierszowe]</p137>
       <p135>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p135>
       <p136_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136_1>
       <p136_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136_2>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[pole wielowierszowe]</p139>
       <p142>[pole wielowierszowe]</p142>
       <p140>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p140>
       <p141_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141_1>
       <p141_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141_2>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[pole wielowierszowe]</p144>
       <p147>[pole wielowierszowe]</p147>
       <p145>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p145>
       <p146_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146_1>
       <p146_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146_2>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p150_>[Wartość wyboru w polu p150. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p150_>
       <p151>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p151>
       <p152>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p152>
       <p153>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p153>
       <p154>[pole wielowierszowe]</p154>
       <p156_1>[pierwszeImiePrzedst]</p156_1>
       <p155>[Data wypełnienia]</p155>
       <p156_2>[nazwiskoPrzedst]</p156_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SD-Z2 (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400073</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>23050608219</p1_2>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>polskie</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24_1>8875155741</p24_1>
       <p24_2>23050608219</p24_2>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>Jan</p26>
       <p27>Stefan</p27>
       <p28>Danuta</p28>
       <p29>30-10-1985</p29>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <p48>1</p48>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p49_2>10</p49_2>
       <p51>1</p51>
       <p47_2>test pola tekstowego</p47_2>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p52_2>test pola tekstowego</p52_2>
       <p53>1</p53>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p54_2>10</p54_2>
       <p56>1</p56>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p60>to jest pole wielowierszowe</p60>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p58>1</p58>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59_2>10</p59_2>
       <p61>1</p61>
       <p57_3_>1</p57_3_>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p65>to jest pole wielowierszowe</p65>
       <p62_2>test pola tekstowego</p62_2>
       <p66>1</p66>
       <p62_3_>1</p62_3_>
       <p63>1</p63>
       <p64_1>10</p64_1>
       <p64_2>10</p64_2>
       <p62_4>10</p62_4>
       <p62_5>test pola tekstowego</p62_5>
       <p67>10</p67>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p71>to jest pole wielowierszowe</p71>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p72>1</p72>
       <p69>1</p69>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p68_3>test pola tekstowego</p68_3>
       <p73>10</p73>
       <p74_1>test pola tekstowego</p74_1>
       <p74_2>test pola tekstowego</p74_2>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <p74_3>test pola tekstowego</p74_3>
       <p74_4>test pola tekstowego</p74_4>
       <p75>1</p75>
       <p76_1>10</p76_1>
       <p76_2>10</p76_2>
       <p78>1</p78>
       <p74_5></p74_5>
       <p79>10</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81_1>10</p81_1>
       <p81_2>10</p81_2>
       <p83>1</p83>
       <p82>to jest pole wielowierszowe</p82>
       <p87>to jest pole wielowierszowe</p87>
       <p85>1</p85>
       <p86_1>10</p86_1>
       <p86_2>10</p86_2>
       <p88>1</p88>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p89>to jest pole wielowierszowe</p89>
       <p92>to jest pole wielowierszowe</p92>
       <p90>1</p90>
       <p91_1>10</p91_1>
       <p91_2>10</p91_2>
       <p93>1</p93>
       <p94>to jest pole wielowierszowe</p94>
       <p97>to jest pole wielowierszowe</p97>
       <p95>1</p95>
       <p96_1>10</p96_1>
       <p96_2>10</p96_2>
       <p98>1</p98>
       <p99>to jest pole wielowierszowe</p99>
       <p102>to jest pole wielowierszowe</p102>
       <p100>1</p100>
       <p101_1>10</p101_1>
       <p101_2>10</p101_2>
       <p103>1</p103>
       <p104>to jest pole wielowierszowe</p104>
       <p107>to jest pole wielowierszowe</p107>
       <p105>1</p105>
       <p106_1>10</p106_1>
       <p106_2>10</p106_2>
       <p108>1</p108>
       <p109>to jest pole wielowierszowe</p109>
       <p112>to jest pole wielowierszowe</p112>
       <p110>1</p110>
       <p111_1>10</p111_1>
       <p111_2>10</p111_2>
       <p113>1</p113>
       <p114>to jest pole wielowierszowe</p114>
       <p117>to jest pole wielowierszowe</p117>
       <p115>1</p115>
       <p116_1>10</p116_1>
       <p116_2>10</p116_2>
       <p118>1</p118>
       <p119>to jest pole wielowierszowe</p119>
       <p122>to jest pole wielowierszowe</p122>
       <p120>1</p120>
       <p121_1>10</p121_1>
       <p121_2>10</p121_2>
       <p123>1</p123>
       <p124>to jest pole wielowierszowe</p124>
       <p127>to jest pole wielowierszowe</p127>
       <p125>1</p125>
       <p126_1>10</p126_1>
       <p126_2>10</p126_2>
       <p128>1</p128>
       <p129>to jest pole wielowierszowe</p129>
       <p132>to jest pole wielowierszowe</p132>
       <p130>1</p130>
       <p131_1>10</p131_1>
       <p131_2>10</p131_2>
       <p133>1</p133>
       <p134>to jest pole wielowierszowe</p134>
       <p137>to jest pole wielowierszowe</p137>
       <p135>1</p135>
       <p136_1>10</p136_1>
       <p136_2>10</p136_2>
       <p138>1</p138>
       <p139>to jest pole wielowierszowe</p139>
       <p142>to jest pole wielowierszowe</p142>
       <p140>1</p140>
       <p141_1>10</p141_1>
       <p141_2>10</p141_2>
       <p143>1</p143>
       <p144>to jest pole wielowierszowe</p144>
       <p147>to jest pole wielowierszowe</p147>
       <p145>1</p145>
       <p146_1>10</p146_1>
       <p146_2>10</p146_2>
       <p148>1</p148>
       <p150_>1</p150_>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>to jest pole wielowierszowe</p154>
       <p156_1>Krzysztof</p156_1>
       <p155>30-10-2014</p155>
       <p156_2>Kowalczyk</p156_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>