Pola formularza

Formularz: KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400091</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole tekstowe]</p85>
       <p88_>[Wartość wyboru w polu p88. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p88_>
       <p86_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p86_subfield_>
       <p86_subfield_3>[nazwa pełna]</p86_subfield_3>
       <p86_subfield_2>[nazwisko]</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_1>[imię]</p86_subfield_1>
       <p87>[Data wypełnienia]</p87>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-OZN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400091</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>test pola tekstowego</p85>
       <p88_>1</p88_>
       <p86_subfield_>2</p86_subfield_>
       <p86_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p86_subfield_3>
       <p86_subfield_2>Kowalski</p86_subfield_2>
       <p86_subfield_1>Jan</p86_subfield_1>
       <p87>30-10-2014</p87>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>