Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: VZM-1 (5) (2011-2013) (archiwalny) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400118</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p1_2>[PESEL]</p1_2>
       <p2_2>[PESEL]</p2_2>
       <p5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p11_1>
       <p11_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p11_2>
       <p11_3>[kraj]</p11_3>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22>[nazwisko]</p22>
       <p23>[pierwszeImie]</p23>
       <p24_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p24_1>
       <p24_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p24_2>
       <p24_3>[kraj]</p24_3>
       <p25>[KodKraju]</p25>
       <p26>[Wojewodztwo]</p26>
       <p27>[Powiat]</p27>
       <p28>[Gmina]</p28>
       <p29>[Ulica]</p29>
       <p30>[NrDomu]</p30>
       <p31>[NrLokalu]</p31>
       <p32>[Miejscowosc]</p32>
       <p33>[KodPocztowy]</p33>
       <p34>[Poczta]</p34>
       <p35>[rok]</p35>
       <p36>[rok]</p36>
       <p37>[rok]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p45_subfield_1>[Podaj sumę kwot z kolumny 5 załacznika/ów VZM - 1/A Pole p45 = p45_subfield_1\*55.23/100 ]</p45_subfield_1>
       <p46_subfield_1>[Podaj sumę kwot z kolumny 6 załacznika/ów VZM - 1/A Pole p46 = p46_subfield_1\*55.23/100 ]</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_1>[Podaj sumę kwot z kolumny 5 załacznika/ów VZM - 1/B Pole p47 = p47_subfield_1\*68.18/100+p47_subfield_2\*65.22/100 ]</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_2>[Podaj sumę kwot z kolumny 5 załacznika/ów VZM - 1/C Pole p47 = p47_subfield_1\*68.18/100+p47_subfield_2\*65.22/100 ]</p47_subfield_2>
       <p48_subfield_1>[Podaj sumę kwot z kolumny 6 załacznika/ów VZM - 1/B Pole p48 = p48_subfield_1\*68.18/100+p48_subfield_2\*65.22/100 ]</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>[Podaj sumę kwot z kolumny 6 załacznika/ów VZM - 1/C Pole p48 = p48_subfield_1\*68.18/100+p48_subfield_2\*65.22/100 ]</p48_subfield_2>
       <p49_subfield_0>[Kwota zwróconego VAT na podstawie poprzednich wniosków Pole p49 = wiekRowne0((jezeli(p45>(pD3_1_41+pD3_2_41-p49_subfield_1),0,p45)+jezeli(p46>(pD3_1_42+pD3_2_42-p49_subfield_2),0,p46)+jezeli(p47>(pD3_1_43+pD3_2_43-p49_subfield_3),0,p47)+jezeli(p48>(pD3_1_44+pD3_2_44-p49_subfield_4),0,p48))) ]</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>[dotyczy osoby fizycznej (lub jej małżonka), która KORZYSTAŁA z ulg mieszkaniowych dla inwestycji WYMAGAJĄCEJ pozwolenia na budowę Pole p49 = wiekRowne0((jezeli(p45>(pD3_1_41+pD3_2_41-p49_subfield_1),0,p45)+jezeli(p46>(pD3_1_42+pD3_2_42-p49_subfield_2),0,p46)+jezeli(p47>(pD3_1_43+pD3_2_43-p49_subfield_3),0,p47)+jezeli(p48>(pD3_1_44+pD3_2_44-p49_subfield_4),0,p48))) ]</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>[dotyczy osoby fizycznej (lub jej małżonka), która KORZYSTAŁA z ulg mieszkaniowych dla inwestycji NIEWYMAGAJĄCEJ pozwolenia na budowę Pole p49 = wiekRowne0((jezeli(p45>(pD3_1_41+pD3_2_41-p49_subfield_1),0,p45)+jezeli(p46>(pD3_1_42+pD3_2_42-p49_subfield_2),0,p46)+jezeli(p47>(pD3_1_43+pD3_2_43-p49_subfield_3),0,p47)+jezeli(p48>(pD3_1_44+pD3_2_44-p49_subfield_4),0,p48))) ]</p49_subfield_2>
       <p49_subfield_3>[dotyczy osoby fizycznej (lub jej małżonka), która NIE KORZYSTAŁA z ulg mieszkaniowych dla inwestycji WYMAGAJĄCEJ pozwolenia na budowę Pole p49 = wiekRowne0((jezeli(p45>(pD3_1_41+pD3_2_41-p49_subfield_1),0,p45)+jezeli(p46>(pD3_1_42+pD3_2_42-p49_subfield_2),0,p46)+jezeli(p47>(pD3_1_43+pD3_2_43-p49_subfield_3),0,p47)+jezeli(p48>(pD3_1_44+pD3_2_44-p49_subfield_4),0,p48))) ]</p49_subfield_3>
       <p49_subfield_4>[dotyczy osoby fizycznej (lub jej małżonka), która NIE KORZYSTAŁA z ulg mieszkaniowych dla inwestycji NIEWYMAGAJĄCEJ pozwolenia na budowę Pole p49 = wiekRowne0((jezeli(p45>(pD3_1_41+pD3_2_41-p49_subfield_1),0,p45)+jezeli(p46>(pD3_1_42+pD3_2_42-p49_subfield_2),0,p46)+jezeli(p47>(pD3_1_43+pD3_2_43-p49_subfield_3),0,p47)+jezeli(p48>(pD3_1_44+pD3_2_44-p49_subfield_4),0,p48))) ]</p49_subfield_4>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p51_>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p52_>
       <p52>[Rachunek]</p52>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VZM-1 (5) (2011-2013) </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400118</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p1_2>23050608219</p1_2>
       <p2_2>23050608219</p2_2>
       <p5>10</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7>10</p7>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>Jan</p10>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>NR-4321</p11_2>
       <p11_3>PL</p11_3>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Kowalski</p22>
       <p23>Jan</p23>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p24_2>NR-4321</p24_2>
       <p24_3>PL</p24_3>
       <p25>PL</p25>
       <p26>wielkopolskie</p26>
       <p27>poznański</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>Strzelecka</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>61-155</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35></p35>
       <p36></p36>
       <p37></p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>10</p39>
       <p45_subfield_1>1</p45_subfield_1>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_2>1</p47_subfield_2>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>1</p48_subfield_2>
       <p49_subfield_0>1</p49_subfield_0>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>1</p49_subfield_2>
       <p49_subfield_3>1</p49_subfield_3>
       <p49_subfield_4>1</p49_subfield_4>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <p51_>1</p51_>
       <p52_>1</p52_>
       <p52>453054504926965134154839080720</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>