Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-8C (5) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnychUproszczony format importu danych

 • Dla formularzy PIT-11/8C jest też dodatkowa możliwość uproszczonego importu, który ma też tą zaletę że zmienia się w mniejszym stopniu z roku na rok, gdyż ma na stałe nazwy pól a nie numery pól (numery pól mogą się zmieniać z roku na rok po wprowadzeniu nowego formularza przez Ministerstwo). Kliknij tutaj aby zobaczyć format uproszczonego importu

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2012/01/17/753/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400190</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Rok na druku]</p4>
       <p1000>[Pole tekstowe]</p1000>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_0>[nazwa pełna]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[REGON]</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_2>[data urodzenia]</p9_subfield_2>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p20_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p20_3_subfield_>
       <p20_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p20_3_subfield_2>
       <p20_3_subfield_3>[Pole NIP]</p20_3_subfield_3>
       <p21>[nazwisko]</p21>
       <p22>[pierwszeImie]</p22>
       <p23>[dataUrodzenia]</p23>
       <p24>[KodKraju]</p24>
       <p25>[Wojewodztwo]</p25>
       <p26>[Powiat]</p26>
       <p27>[Gmina]</p27>
       <p28>[Ulica]</p28>
       <p29>[NrDomu]</p29>
       <p30>[NrLokalu]</p30>
       <p31>[Miejscowosc]</p31>
       <p32>[KodPocztowy]</p32>
       <p33>[Poczta]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[pierwszeImiePrzedst]</p60>
       <p61>[nazwiskoPrzedst]</p61>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-8C (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400190</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2013</p4>
       <p1000>test pola tekstowego</p1000>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_0>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>773461194</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_2>30-10-1985</p9_subfield_2>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p20_3_subfield_>2</p20_3_subfield_>
       <p20_3_subfield_2>23050608219</p20_3_subfield_2>
       <p20_3_subfield_3>8875155741</p20_3_subfield_3>
       <p21>Kowalski</p21>
       <p22>Jan</p22>
       <p23>30-10-1985</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Strzelecka</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>61-155</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>1</p39>
       <p41>6</p41>
       <p42>2</p42>
       <p44>10</p44>
       <p45>2</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p59>10</p59>
       <p60>Krzysztof</p60>
       <p61>Kowalczyk</p61>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>