Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-RP-1A (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400371</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta korespondencji]</p6_subfield_1>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Data wypełnienia]</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-RP-1A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400371</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Półwiejska</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>500600400</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>30-10-2014</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>