Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-1E (archiwalny) Wniosek o emeryturęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400372</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa_1>[Data wypełnienia]</pa_1>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[pierwszeImie]</p1_4>
       <p1_5>[drugieImie]</p1_5>
       <p1_6>[imieOjca]</p1_6>
       <p1_7>[imieMatki]</p1_7>
       <p1_8>[dataUrodzenia]</p1_8>
       <p1_9_K>[plec]</p1_9_K>
       <p1_9_M>[plec]</p1_9_M>
       <p1_10>[obywatelstwo]</p1_10>
       <p1_11>[PESEL]</p1_11>
       <p1_13>[Pole tekstowe]</p1_13>
       <p1_12>[NIP]</p1_12>
       <p1_15_1>[pole wielowierszowe]</p1_15_1>
       <p1_14_>[Wartość wyboru w polu p1_14. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 ]</p1_14_>
       <p1_15_2>[Pole tekstowe]</p1_15_2>
       <p1_16_1>[krajZameldowanie]</p1_16_1>
       <p1_16_2>[KodPocztowyZameldowanie]</p1_16_2>
       <p1_16_3>[PocztaZameldowanie]</p1_16_3>
       <p1_16_4>[GminaZameldowanie]</p1_16_4>
       <p1_16_5>[MiejscowoscZameldowanie]</p1_16_5>
       <p1_16_6>[UlicaZameldowanie]</p1_16_6>
       <p1_16_7>[NrDomuZameldowanie]</p1_16_7>
       <p1_16_8>[NrLokaluZameldowanie]</p1_16_8>
       <p1_17_1>[KodKraju]</p1_17_1>
       <p1_17_2>[KodPocztowy]</p1_17_2>
       <p1_17_3>[Poczta]</p1_17_3>
       <p1_17_4>[Gmina]</p1_17_4>
       <p1_17_5>[Miejscowosc]</p1_17_5>
       <p1_17_6>[Ulica]</p1_17_6>
       <p1_17_7>[NrDomu]</p1_17_7>
       <p1_17_8>[NrLokalu]</p1_17_8>
       <p1_18_1>[KrajKor]</p1_18_1>
       <p1_18_2>[KodPocztowyKor]</p1_18_2>
       <p1_18_3>[PocztaKor]</p1_18_3>
       <p1_18_4>[GminaKor]</p1_18_4>
       <p1_18_5>[MiejscowoscKor]</p1_18_5>
       <p1_18_6>[UlicaKor]</p1_18_6>
       <p1_18_7>[NrDomuKor]</p1_18_7>
       <p1_18_8>[NrLokaluKor]</p1_18_8>
       <p1_19_1>[Pole tekstowe]</p1_19_1>
       <p1_19_2>[Pole tekstowe]</p1_19_2>
       <pI_19_3>[Pole tekstowe]</pI_19_3>
       <p1_19_4>[Pole tekstowe]</p1_19_4>
       <p1_19_5>[Pole tekstowe]</p1_19_5>
       <p1_19_6>[Pole tekstowe]</p1_19_6>
       <p1_19_7>[Pole tekstowe]</p1_19_7>
       <p1_20>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_20>
       <p1_21>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_21>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 1 2 3 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_>
       <p2_4_1_>[Wartość wyboru w polu p2_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_1_>
       <p2_4_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p2_4_2_subfield_0>
       <p2_12_>[Wartość wyboru w polu p2_12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_12_>
       <p2_5_>[Wartość wyboru w polu p2_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_5_>
       <p2_7_1>[data]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[data]</p2_7_2>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11_>[Wartość wyboru w polu p2_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_11_>
       <p2_6_>[Wartość wyboru w polu p2_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_6_>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 10 11 12 13 14 15 16 1 ]</p0_1_>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 ]</p0_>
       <p0_6_>[Wartość wyboru w polu p0_6. Dostępne wartości: 1 ]</p0_6_>
       <p0_17_>[Wartość wyboru w polu p0_17. Dostępne wartości: 1 ]</p0_17_>
       <p3_2_1_>[Wartość wyboru w polu p3_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2_1_>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_2_3_subfield_0>
       <p0_19_>[Wartość wyboru w polu p0_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_19_>
       <p0_21_>[Wartość wyboru w polu p0_21. Dostępne wartości: 21 4 ]</p0_21_>
       <p3_3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_3_1_>
       <p3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_2>
       <p3_3_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_3_3_subfield_0>
       <p0_25_>[Wartość wyboru w polu p0_25. Dostępne wartości: 1 ]</p0_25_>
       <p0_28_>[Wartość wyboru w polu p0_28. Dostępne wartości: 1 ]</p0_28_>
       <p0_32_>[Wartość wyboru w polu p0_32. Dostępne wartości: 1 ]</p0_32_>
       <p3_4_2>[Pole tekstowe]</p3_4_2>
       <p3_4_1_>[Wartość wyboru w polu p3_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4_1_>
       <p3_4_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_4_3_subfield_0>
       <p0_34_>[Wartość wyboru w polu p0_34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_34_>
       <p3_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_2>
       <p3_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_3>
       <p3_6_1_>[Wartość wyboru w polu p3_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_6_1_>
       <p3_6_2>[Pole tekstowe]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Pole tekstowe]</p3_6_3>
       <p3_6_4>[data]</p3_6_4>
       <p3_6_5>[Pole tekstowe]</p3_6_5>
       <p3_7_1>[data]</p3_7_1>
       <p3_8_>[Wartość wyboru w polu p3_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_8_>
       <p3_9_1>[NazwaBanku]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole tekstowe]</p3_9_2>
       <p3_9_3>[Rachunek]</p3_9_3>
       <p3_9_4>[Pole tekstowe]</p3_9_4>
       <p3_9_5>[Pole tekstowe]</p3_9_5>
       <p3_10_1>[Telefon]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-1E</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400372</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa_1>30-10-2014</pa_1>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>Jan</p1_4>
       <p1_5>Stefan</p1_5>
       <p1_6>Stefan</p1_6>
       <p1_7>Danuta</p1_7>
       <p1_8>30-10-1985</p1_8>
       <p1_9_K>M</p1_9_K>
       <p1_9_M>M</p1_9_M>
       <p1_10>polskie</p1_10>
       <p1_11>23050608219</p1_11>
       <p1_13>test pola tekstowego</p1_13>
       <p1_12>8875155741</p1_12>
       <p1_15_1>to jest pole wielowierszowe</p1_15_1>
       <p1_14_>1</p1_14_>
       <p1_15_2>test pola tekstowego</p1_15_2>
       <p1_16_1>PL</p1_16_1>
       <p1_16_2>61-155</p1_16_2>
       <p1_16_3>Poznań</p1_16_3>
       <p1_16_4>Poznań</p1_16_4>
       <p1_16_5>Poznań</p1_16_5>
       <p1_16_6>Półwiejska</p1_16_6>
       <p1_16_7>1</p1_16_7>
       <p1_16_8>1</p1_16_8>
       <p1_17_1>PL</p1_17_1>
       <p1_17_2>61-155</p1_17_2>
       <p1_17_3>Poznań</p1_17_3>
       <p1_17_4>Poznań</p1_17_4>
       <p1_17_5>Poznań</p1_17_5>
       <p1_17_6>Strzelecka</p1_17_6>
       <p1_17_7>1</p1_17_7>
       <p1_17_8>1</p1_17_8>
       <p1_18_1>PL</p1_18_1>
       <p1_18_2>61-155</p1_18_2>
       <p1_18_3>Poznań</p1_18_3>
       <p1_18_4>Poznań</p1_18_4>
       <p1_18_5>Poznań</p1_18_5>
       <p1_18_6>Półwiejska</p1_18_6>
       <p1_18_7>1</p1_18_7>
       <p1_18_8>1</p1_18_8>
       <p1_19_1>test pola tekstowego</p1_19_1>
       <p1_19_2>test pola tekstowego</p1_19_2>
       <pI_19_3>test pola tekstowego</pI_19_3>
       <p1_19_4>test pola tekstowego</p1_19_4>
       <p1_19_5>test pola tekstowego</p1_19_5>
       <p1_19_6>test pola tekstowego</p1_19_6>
       <p1_19_7>test pola tekstowego</p1_19_7>
       <p1_20>1</p1_20>
       <p1_21>NR-4321</p1_21>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3_>1</p2_3_>
       <p2_4_1_>1</p2_4_1_>
       <p2_4_2_subfield_0>26</p2_4_2_subfield_0>
       <p2_12_>1</p2_12_>
       <p2_5_>1</p2_5_>
       <p2_7_1>30-10-1990</p2_7_1>
       <p2_7_2>30-10-1990</p2_7_2>
       <p2_8>30-10-1990</p2_8>
       <p2_9>30-10-1990</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11_>1</p2_11_>
       <p2_6_>1</p2_6_>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_6_>1</p0_6_>
       <p0_17_>1</p0_17_>
       <p3_2_1_>1</p3_2_1_>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3_subfield_0>26</p3_2_3_subfield_0>
       <p0_19_>1</p0_19_>
       <p0_21_>1</p0_21_>
       <p3_3_1_>1</p3_3_1_>
       <p3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_2>
       <p3_3_3_subfield_0>26</p3_3_3_subfield_0>
       <p0_25_>1</p0_25_>
       <p0_28_>1</p0_28_>
       <p0_32_>1</p0_32_>
       <p3_4_2>test pola tekstowego</p3_4_2>
       <p3_4_1_>1</p3_4_1_>
       <p3_4_3_subfield_0>26</p3_4_3_subfield_0>
       <p0_34_>1</p0_34_>
       <p3_5_1>1</p3_5_1>
       <p3_5_2>1</p3_5_2>
       <p3_5_3>1</p3_5_3>
       <p3_6_1_>1</p3_6_1_>
       <p3_6_2>test pola tekstowego</p3_6_2>
       <p3_6_3>test pola tekstowego</p3_6_3>
       <p3_6_4>30-10-1990</p3_6_4>
       <p3_6_5>test pola tekstowego</p3_6_5>
       <p3_7_1>30-10-1990</p3_7_1>
       <p3_8_>1</p3_8_>
       <p3_9_1>Bank Zachodni WBK</p3_9_1>
       <p3_9_2>test pola tekstowego</p3_9_2>
       <p3_9_3>453054504926965134154839080720</p3_9_3>
       <p3_9_4>test pola tekstowego</p3_9_4>
       <p3_9_5>test pola tekstowego</p3_9_5>
       <p3_10_1>500600400</p3_10_1>
       <p3_10_2>10</p3_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>