Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-1R (archiwalny) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400376</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa_1>[Data wypełnienia]</pa_1>
       <pa_2>[Pole tekstowe]</pa_2>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[pierwszeImie]</p1_4>
       <p1_5>[drugieImie]</p1_5>
       <p1_6>[imieOjca]</p1_6>
       <p1_7>[imieMatki]</p1_7>
       <p1_8>[dataUrodzenia]</p1_8>
       <p1_9_K>[plec]</p1_9_K>
       <p1_9_M>[plec]</p1_9_M>
       <p1_10>[obywatelstwo]</p1_10>
       <p1_11>[PESEL]</p1_11>
       <p1_13>[Pole tekstowe]</p1_13>
       <p1_12>[NIP]</p1_12>
       <p1_15_1>[pole wielowierszowe]</p1_15_1>
       <p1_14_>[Wartość wyboru w polu p1_14. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 ]</p1_14_>
       <p1_15_2>[Pole tekstowe]</p1_15_2>
       <p1_16_1>[krajZameldowanie]</p1_16_1>
       <p1_16_2>[KodPocztowyZameldowanie]</p1_16_2>
       <p1_16_3>[PocztaZameldowanie]</p1_16_3>
       <p1_16_4>[GminaZameldowanie]</p1_16_4>
       <p1_16_5>[MiejscowoscZameldowanie]</p1_16_5>
       <p1_16_6>[UlicaZameldowanie]</p1_16_6>
       <p1_16_7>[NrDomuZameldowanie]</p1_16_7>
       <p1_16_8>[NrLokaluZameldowanie]</p1_16_8>
       <p1_17_1>[KodKraju]</p1_17_1>
       <p1_17_2>[KodPocztowy]</p1_17_2>
       <p1_17_3>[Poczta]</p1_17_3>
       <p1_17_4>[Gmina]</p1_17_4>
       <p1_17_5>[Miejscowosc]</p1_17_5>
       <p1_17_6>[Ulica]</p1_17_6>
       <p1_17_7>[NrDomu]</p1_17_7>
       <p1_17_8>[NrLokalu]</p1_17_8>
       <p1_18_1>[KrajKor]</p1_18_1>
       <p1_18_2>[KodPocztowyKor]</p1_18_2>
       <p1_18_3>[PocztaKor]</p1_18_3>
       <p1_18_4>[GminaKor]</p1_18_4>
       <p1_18_5>[MiejscowoscKor]</p1_18_5>
       <p1_18_6>[UlicaKor]</p1_18_6>
       <p1_18_7>[NrDomuKor]</p1_18_7>
       <p1_18_8>[NrLokaluKor]</p1_18_8>
       <p1_19_1>[Pole tekstowe]</p1_19_1>
       <p1_19_2>[Pole tekstowe]</p1_19_2>
       <p1_19_3>[Pole tekstowe]</p1_19_3>
       <p1_19_4>[Pole tekstowe]</p1_19_4>
       <p1_19_5>[Pole tekstowe]</p1_19_5>
       <p1_19_6>[Pole tekstowe]</p1_19_6>
       <p1_19_7>[Pole tekstowe]</p1_19_7>
       <p20_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p20_1>
       <p20_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p20_2>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 ]</p0_>
       <p2_1_1>[Pole tekstowe]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[Pole tekstowe]</p2_1_2>
       <p2_2_1>[data]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[data]</p2_2_2>
       <p2_2_3>[data]</p2_2_3>
       <p2_2_4>[data]</p2_2_4>
       <p2_2_5>[data]</p2_2_5>
       <p2_2_6>[data]</p2_2_6>
       <p2_3_1_>[Wartość wyboru w polu p2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_1_>
       <p2_3_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p2_3_2_subfield_0>
       <p3_2_1_>[Wartość wyboru w polu p3_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2_1_>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_2_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_2_3_subfield_0>
       <p3_2_4>[Pole tekstowe]</p3_2_4>
       <p3_3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_3_1_>
       <p3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_2>
       <p3_3_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_3_3_subfield_0>
       <p3_4_2>[Pole tekstowe]</p3_4_2>
       <p3_4_1_>[Wartość wyboru w polu p3_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4_1_>
       <p3_4_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_4_3_subfield_0>
       <p3_5_2>[Pole tekstowe]</p3_5_2>
       <p3_5_1_>[Wartość wyboru w polu p3_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_1_>
       <p3_5_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p3_5_3_subfield_0>
       <p3_6_1>[data]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[data]</p3_6_2>
       <p3_6_3>[Pole tekstowe]</p3_6_3>
       <p3_6_4>[Pole tekstowe]</p3_6_4>
       <p3_7_1>[data]</p3_7_1>
       <p3_8_>[Wartość wyboru w polu p3_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_8_>
       <p3_9_>[Wartość wyboru w polu p3_9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_>
       <p3_10_2>[NazwaBanku]</p3_10_2>
       <p3_10_3>[Pole tekstowe]</p3_10_3>
       <p3_10_1_>[Wartość wyboru w polu p3_10_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_10_1_>
       <p3_10_4>[Rachunek]</p3_10_4>
       <p3_10_5>[Pole tekstowe]</p3_10_5>
       <p3_10_6>[Pole tekstowe]</p3_10_6>
       <p3_11_1>[Telefon]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_11_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-1R</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400376</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa_1>30-10-2014</pa_1>
       <pa_2>test pola tekstowego</pa_2>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>Jan</p1_4>
       <p1_5>Stefan</p1_5>
       <p1_6>Stefan</p1_6>
       <p1_7>Danuta</p1_7>
       <p1_8>30-10-1985</p1_8>
       <p1_9_K>M</p1_9_K>
       <p1_9_M>M</p1_9_M>
       <p1_10>polskie</p1_10>
       <p1_11>23050608219</p1_11>
       <p1_13>test pola tekstowego</p1_13>
       <p1_12>8875155741</p1_12>
       <p1_15_1>to jest pole wielowierszowe</p1_15_1>
       <p1_14_>1</p1_14_>
       <p1_15_2>test pola tekstowego</p1_15_2>
       <p1_16_1>PL</p1_16_1>
       <p1_16_2>61-155</p1_16_2>
       <p1_16_3>Poznań</p1_16_3>
       <p1_16_4>Poznań</p1_16_4>
       <p1_16_5>Poznań</p1_16_5>
       <p1_16_6>Półwiejska</p1_16_6>
       <p1_16_7>1</p1_16_7>
       <p1_16_8>1</p1_16_8>
       <p1_17_1>PL</p1_17_1>
       <p1_17_2>61-155</p1_17_2>
       <p1_17_3>Poznań</p1_17_3>
       <p1_17_4>Poznań</p1_17_4>
       <p1_17_5>Poznań</p1_17_5>
       <p1_17_6>Strzelecka</p1_17_6>
       <p1_17_7>1</p1_17_7>
       <p1_17_8>1</p1_17_8>
       <p1_18_1>PL</p1_18_1>
       <p1_18_2>61-155</p1_18_2>
       <p1_18_3>Poznań</p1_18_3>
       <p1_18_4>Poznań</p1_18_4>
       <p1_18_5>Poznań</p1_18_5>
       <p1_18_6>Półwiejska</p1_18_6>
       <p1_18_7>1</p1_18_7>
       <p1_18_8>1</p1_18_8>
       <p1_19_1>test pola tekstowego</p1_19_1>
       <p1_19_2>test pola tekstowego</p1_19_2>
       <p1_19_3>test pola tekstowego</p1_19_3>
       <p1_19_4>test pola tekstowego</p1_19_4>
       <p1_19_5>test pola tekstowego</p1_19_5>
       <p1_19_6>test pola tekstowego</p1_19_6>
       <p1_19_7>test pola tekstowego</p1_19_7>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p20_2>NR-4321</p20_2>
       <p0_>1</p0_>
       <p2_1_1>test pola tekstowego</p2_1_1>
       <p2_1_2>test pola tekstowego</p2_1_2>
       <p2_2_1>30-10-1990</p2_2_1>
       <p2_2_2>30-10-1990</p2_2_2>
       <p2_2_3>30-10-1990</p2_2_3>
       <p2_2_4>30-10-1990</p2_2_4>
       <p2_2_5>30-10-1990</p2_2_5>
       <p2_2_6>30-10-1990</p2_2_6>
       <p2_3_1_>1</p2_3_1_>
       <p2_3_2_subfield_0>26</p2_3_2_subfield_0>
       <p3_2_1_>1</p3_2_1_>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_2_3_subfield_0>26</p3_2_3_subfield_0>
       <p3_2_4>test pola tekstowego</p3_2_4>
       <p3_3_1_>1</p3_3_1_>
       <p3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_2>
       <p3_3_3_subfield_0>26</p3_3_3_subfield_0>
       <p3_4_2>test pola tekstowego</p3_4_2>
       <p3_4_1_>1</p3_4_1_>
       <p3_4_3_subfield_0>26</p3_4_3_subfield_0>
       <p3_5_2>test pola tekstowego</p3_5_2>
       <p3_5_1_>1</p3_5_1_>
       <p3_5_3_subfield_0>26</p3_5_3_subfield_0>
       <p3_6_1>30-10-1990</p3_6_1>
       <p3_6_2>30-10-1990</p3_6_2>
       <p3_6_3>test pola tekstowego</p3_6_3>
       <p3_6_4>test pola tekstowego</p3_6_4>
       <p3_7_1>30-10-1990</p3_7_1>
       <p3_8_>1</p3_8_>
       <p3_9_>1</p3_9_>
       <p3_10_2>Bank Zachodni WBK</p3_10_2>
       <p3_10_3>test pola tekstowego</p3_10_3>
       <p3_10_1_>1</p3_10_1_>
       <p3_10_4>453054504926965134154839080720</p3_10_4>
       <p3_10_5>test pola tekstowego</p3_10_5>
       <p3_10_6>test pola tekstowego</p3_10_6>
       <p3_11_1>500600400</p3_11_1>
       <p3_11_2>10</p3_11_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>