Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-2A (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400379</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1_1>[nazwisko]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[nazwiskoRodowe]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[Pole tekstowe]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[pierwszeImie]</p2_1_4>
       <p2_1_5>[drugieImie]</p2_1_5>
       <p2_1_6>[imieOjca]</p2_1_6>
       <p2_1_7>[imieMatki]</p2_1_7>
       <p2_1_8>[dataUrodzenia]</p2_1_8>
       <p2_1_9>[obywatelstwo]</p2_1_9>
       <p2_1_10>[Pole tekstowe]</p2_1_10>
       <p2_1_11_K>[plec]</p2_1_11_K>
       <p2_1_11_M>[plec]</p2_1_11_M>
       <p2_1_12_>[Wartość wyboru w polu p2_1_12. Dostępne wartości: 1 4 2 5 3 ]</p2_1_12_>
       <p2_1_13>[PESEL]</p2_1_13>
       <p2_1_14_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1_14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_14_1_>
       <p2_1_15>[Pole tekstowe]</p2_1_15>
       <p2_1_14_2>[NIP]</p2_1_14_2>
       <p2_2_1_1>[krajZameldowanie]</p2_2_1_1>
       <p2_2_1_2>[KodPocztowyZameldowanie]</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>[PocztaZameldowanie]</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>[GminaZameldowanie]</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>[MiejscowoscZameldowanie]</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>[UlicaZameldowanie]</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>[NrDomuZameldowanie]</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>[NrLokaluZameldowanie]</p2_2_1_8>
       <p2_2_2_1>[KodKraju]</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_2>[KodPocztowy]</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>[Poczta]</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>[Gmina]</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>[Miejscowosc]</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>[Ulica]</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>[NrDomu]</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>[NrLokalu]</p2_2_2_8>
       <p2_2_3_1>[KrajKor]</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_2>[KodPocztowyKor]</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>[PocztaKor]</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>[GminaKor]</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>[MiejscowoscKor]</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>[UlicaKor]</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>[NrDomuKor]</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>[NrLokaluKor]</p2_2_3_8>
       <p2_2_4_1>[Pole tekstowe]</p2_2_4_1>
       <p2_2_4_2>[Pole tekstowe]</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>[Pole tekstowe]</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>[Pole tekstowe]</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>[Pole tekstowe]</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>[Pole tekstowe]</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>[Pole tekstowe]</p2_2_4_7>
       <p2_2_4_8>[Pole tekstowe]</p2_2_4_8>
       <p4_1_1_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_1_1_>
       <p4_1_1_2>[Pole tekstowe]</p4_1_1_2>
       <p4_1_1_3>[Pole tekstowe]</p4_1_1_3>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 ]</p0_>
       <p4_1_2_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_2_1_>
       <p4_1_2_2>[Pole tekstowe]</p4_1_2_2>
       <p4_1_2_3>[Pole tekstowe]</p4_1_2_3>
       <p4_1_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_3_1_>
       <p4_1_3_2>[Pole tekstowe]</p4_1_3_2>
       <p4_1_3_3>[Pole tekstowe]</p4_1_3_3>
       <p4_1_4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_4_1_>
       <p4_1_4_2>[Pole tekstowe]</p4_1_4_2>
       <p4_1_4_3>[Pole tekstowe]</p4_1_4_3>
       <p4_1_5_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_5_1_>
       <p4_1_5_2>[Pole tekstowe]</p4_1_5_2>
       <p4_1_5_3>[Pole tekstowe]</p4_1_5_3>
       <p4_1_6_>[Wartość wyboru w polu p4_1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_6_>
       <p4_1_7_>[Wartość wyboru w polu p4_1_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_1_7_>
       <p4_2_1_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_1_1_>
       <p4_2_1_2>[Pole tekstowe]</p4_2_1_2>
       <p4_2_1_3>[Pole tekstowe]</p4_2_1_3>
       <p4_2_2_>[Wartość wyboru w polu p4_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_2_>
       <p4_2_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4_2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_2_3_1_>
       <p4_2_3_2>[Pole tekstowe]</p4_2_3_2>
       <p4_2_4_>[Wartość wyboru w polu p4_2_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_2_4_>
       <p4_3_1_>[Wartość wyboru w polu p4_3_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p4_3_1_>
       <p4_3_2>[Pole tekstowe]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole tekstowe]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Pole tekstowe]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole tekstowe]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[Pole tekstowe]</p4_3_6>
       <p4_3_7>[Pole tekstowe]</p4_3_7>
       <p4_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-2A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2400379</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1_1>Kowalski</p2_1_1>
       <p2_1_2>Kowalski</p2_1_2>
       <p2_1_3>test pola tekstowego</p2_1_3>
       <p2_1_4>Jan</p2_1_4>
       <p2_1_5>Stefan</p2_1_5>
       <p2_1_6>Stefan</p2_1_6>
       <p2_1_7>Danuta</p2_1_7>
       <p2_1_8>30-10-1985</p2_1_8>
       <p2_1_9>polskie</p2_1_9>
       <p2_1_10>test pola tekstowego</p2_1_10>
       <p2_1_11_K>M</p2_1_11_K>
       <p2_1_11_M>M</p2_1_11_M>
       <p2_1_12_>1</p2_1_12_>
       <p2_1_13>23050608219</p2_1_13>
       <p2_1_14_1_>1</p2_1_14_1_>
       <p2_1_15>test pola tekstowego</p2_1_15>
       <p2_1_14_2>8875155741</p2_1_14_2>
       <p2_2_1_1>PL</p2_2_1_1>
       <p2_2_1_2>61-155</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>Poznań</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>Poznań</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>Poznań</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>Półwiejska</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>1</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>1</p2_2_1_8>
       <p2_2_2_1>PL</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_2>61-155</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>Poznań</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>Poznań</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>Poznań</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>Strzelecka</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>1</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>1</p2_2_2_8>
       <p2_2_3_1>PL</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_2>61-155</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>Poznań</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>Poznań</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>Poznań</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>Półwiejska</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>1</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>1</p2_2_3_8>
       <p2_2_4_1>test pola tekstowego</p2_2_4_1>
       <p2_2_4_2>test pola tekstowego</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>test pola tekstowego</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>test pola tekstowego</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>test pola tekstowego</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>test pola tekstowego</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>test pola tekstowego</p2_2_4_7>
       <p2_2_4_8>test pola tekstowego</p2_2_4_8>
       <p4_1_1_1_>1</p4_1_1_1_>
       <p4_1_1_2>test pola tekstowego</p4_1_1_2>
       <p4_1_1_3>test pola tekstowego</p4_1_1_3>
       <p0_>1</p0_>
       <p4_1_2_1_>1</p4_1_2_1_>
       <p4_1_2_2>test pola tekstowego</p4_1_2_2>
       <p4_1_2_3>test pola tekstowego</p4_1_2_3>
       <p4_1_3_1_>1</p4_1_3_1_>
       <p4_1_3_2>test pola tekstowego</p4_1_3_2>
       <p4_1_3_3>test pola tekstowego</p4_1_3_3>
       <p4_1_4_1_>1</p4_1_4_1_>
       <p4_1_4_2>test pola tekstowego</p4_1_4_2>
       <p4_1_4_3>test pola tekstowego</p4_1_4_3>
       <p4_1_5_1_>1</p4_1_5_1_>
       <p4_1_5_2>test pola tekstowego</p4_1_5_2>
       <p4_1_5_3>test pola tekstowego</p4_1_5_3>
       <p4_1_6_>1</p4_1_6_>
       <p4_1_7_>1</p4_1_7_>
       <p4_2_1_1_>1</p4_2_1_1_>
       <p4_2_1_2>test pola tekstowego</p4_2_1_2>
       <p4_2_1_3>test pola tekstowego</p4_2_1_3>
       <p4_2_2_>1</p4_2_2_>
       <p4_2_3_1_>1</p4_2_3_1_>
       <p4_2_3_2>test pola tekstowego</p4_2_3_2>
       <p4_2_4_>1</p4_2_4_>
       <p4_3_1_>1</p4_3_1_>
       <p4_3_2>test pola tekstowego</p4_3_2>
       <p4_3_3>test pola tekstowego</p4_3_3>
       <p4_3_4>test pola tekstowego</p4_3_4>
       <p4_3_5>test pola tekstowego</p4_3_5>
       <p4_3_6>test pola tekstowego</p4_3_6>
       <p4_3_7>test pola tekstowego</p4_3_7>
       <p4_3_8>10</p4_3_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>